Giáo dục

Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Có chí thì nên (Dàn ý 22 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Nội dung bài viết

with người cần rèn luyện ý chí, nghị lực. download.vn sẽ giới thiệu bài văn mẫu lớp 7: giải thích câu tục ngữ có chí thì nên, rất hữu ích.

dưới đy là 2 dàn ý và 22 bài văn mẫu hay nhất, c các mẫu mở bài gián tiếp và kết bài gián tiếp ược giới thiệu ến học sinh

dàn ý giải thích câu tục ngữ có chí thì nên

dàn ý chi tiết số 1

1. mở bài

Xem thêm: Giải thích câu tục ngữ có chí thì nên

dẫn dắt, giới thiệu về câu: “có chí thì nên”.

2. thanks bài

– giải thích câu tục ngữ:

 • “chí”: ý chí, nghị lực của with người.
 • “nên”: làm nên, ở đây là thành công mà with người đạt được trong cuộc sống.
 • => câu tục ngữ khuyên nhủ con người cần phải biết giữ vững ý chí, sự quyết tâm và lòng kiên trì để thực hiện mỷc Īu>

  – tại sao nói “có chí thì nên”?

  • có động lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong quá trình tiến bước tới thành công.
  • biết tìm tòi, khám phá và biết vạch rõ con đường để tới được mục tiêu của mình.
  • kiên trì, quyết tâm và nỗ lực tới cùng để thực hiện mơ ước của mình.
  • – làm thế nào để thực hiện câu tục ngữ “có chí thì nên”?

   • xây dựng cho mình một mục tiêu phấn đấu. có lý tưởng, có mơ ước thì mới bắt tay thực hiện giấc mơ của mình được.
   • lập ra những kế hoạch nhỏ, những công việc nhỏ làm bước tiến dần tới mục tiêu lớn hơn cũng như tiến dẛi mỡ tc.
   • – dẫn chứng:

    • trên thế giới: nhà bác học edison, abraham lincoln…
    • Ở việt nam: mạc Đĩnh chi, cao bá quát, hồ chí minh…
    • – ý nghĩa của câu tục ngữ ối với mỗi người trong xã hội: cần phải biết phấn ấu trong sự nghiệp học hành ển l᪻gi choún.

     3. kết bài

     khẳng định lại bài học mà câu tục ngữ khuyên dạy chúng ta.

     dàn ý chi tiết số 2

     i. mở bài

     dẫn dắt để giới thiệu về câu “có chí thì nên”.

     ii. thanks bài

     1. giải thích

     • “chí” là ý chí, nghị lực của mỗi người.
     • “nên” là làm nên, muốn chỉ đến sự thành công trong cuộc sống.
     • => câu tục ngữ sử dụng mối quan hệ nhân quả thông qua từ “thì” ý chỉ nghị lực sẽ vượt qua ược mọi khó khăn và tiến ến với mục tiêu mà bản thân mong muốn ạt t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t ượt ượt ượt ượt ượt ượt. như vậy, hiểu đơn giản rằng s ự kiên trì, bền bỉ chính là yếu tố quan trọng giup con người làm nên việc, đạt đth.

      2. vì sao “có chí thì nên”?

      • with đường đến với thành công luôn nhiều chông gai, thử thách.
      • Ý chí, nghị lực kiên cường sẽ giúp with người không ngại đương đầu với khó khăn.
      • 3. dẫn chứng và liên hệ bản thân

       – dẫn chứng:

       • trên thế giới: nhà bác học edison, abraham lincoln…
       • Ở việt nam: mạc Đĩnh chi, cao bá quát, hồ chí minh…
       • – liên hệ bản thân: học sinh cần rèn luyện ý chí, nghị lực để không ngại vượt khó trong học tập và cuộc sống.

        iii. kết bài

        khẳng định lại ý nghĩa của câu tục ngữ đối với mỗi người.

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 1

        từ xưa đến nay, ý chí và nghị lực luôn là một phẩm chất cao quý cần có của mỗi người trong cuộc sống. nói về ý chí nghị lực nhân dân ta có câu tục ngữ: “có chí thì nên”. câu tục ngữ đã đề cao ý chí, nghị lực trong cuộc sống và khuyên nhủ chúng ta sống cần phải có ý chí và nghị lực. vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu về câu tục ngữ này.

        Đầu tiên chúng ta cần hiểu chí ở đây nghĩa là gì? “chí” chính là nghị lực, ý chí của mỗi con người, nó giúp cho con người có thể vượt qua những khó khăn thử thách để tiến ěi ni. từ thời xưa, ý chí nghị lực đã được tìm thấy trong mỗi người việt. trong bao cuộc chiến tranh chống xâm lược thực dân, tinh thần, ý chí, nghị lực của nhân dân ta được phát huy cao độ.

        với những cuộc xâm lược của những đế quốc hùng mạnh như pháp, mĩ, chúng ta đứng trước một tình thế vô cṺng nguy. song với ý chí nghị lực vượt khó nhân dân ta đã cùng đồng lòng đứng lên chống giặc ngoại xâm. dù phải chịu rất nhiều gian khổ thậm chí là hi sinh nhưng nhân dân ta vẫn không hề lùi bước. chúng ta đã chiến thắng và đánh đuổi được thực dân pháp, đế quốc mỹ ra khỏi đất nước, mang lại hòa bình cho dộ ta t. chiến thắng đó chính là chiến thắng của ý chí, nghị lực.

        không chỉ có vậy, ta còn thấy được ý chí nghị lực của người việt qua bao nhiêu tấm gương sáng vẫn được lưu ng tyền. trong bao tấm gương đó có tấm gương của anh nguyễn ngọc ký. anh là một người bị liệt hai tay từ nhỏ, hai bàn tay của anh không thể viết được. thấy các bạn cùng trang lứa được đi học còn anh thì ở nhà, anh rất buồn và thấy mình bất hạnh.

        nhưng với ý chí nGhị lực của mình, anh không cam chịu số phận, anh đã tập viết bằng chân rất khó khĂn, anh viết chữt vấu.x chông thra song anh không nản lòng, anh vẫn vẫn vẫn vẫn vẫ ngồi tập viết. sau một thời gian anh đã viết được và chữ của anh ngày càng tiến bộ hơn.

        sau này người ta nói rằng chữ của anh chẳng khác gì với chữ của người viết bằng tay và thậm chí còn đẹp hơn nhiều ngư. kết quả anh đã trở thành người thầy giáo giỏi. anh nguyễn ngọc ký chính là một tấm gương sáng ngàn đời cho chúng ta học tập và noi theo. với ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống, anh đã hòa nhập được với mọi người và đã trở thành một con người cộg

        còn trong ngày no, ý chí và nghị lực cũng rất cần thiết đối với mỗi người. nó cũng được phát huy ở nhiều lĩnh vực của đời sống. trong lao động sản xuất, có rất nhiều gia đình từ nghèo đói đã vươn lên làm giàu và có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. RồI NGAY TRONG HọC TậP, she đã CóciT Bao Tấm Gương Sáng vượt khó vươn lên học giỏi và trở thành một người tài cr ất nước như nguyễn thị thảo.

        chị nhà rất nghèo nhưng không vì nghèo mà chịn lòng, chị đã vươn lên, vượt qua hoàn cảnh bản thân và chị đc học bổng, ược đi du học ởc ởc ở hiện no chị đang là một giảng viên giỏi một trường Đại học. Đó mới chỉ trong vài lĩnh vực, còn rất nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống mà không ít những tấm gương thể hiện nghị lực. nhưng nói chung là tất cả những with người trong những lĩnh vực đó ều vươn lên bằng ý chí nghị lực của bản thân vàc ược hạnh phúc Trong Cuong sống.

        tuy nhiên trong thực tế không phải ai cũng nhận thức được vai trò của ý chí nghị lực với cuộc sống của mỗi người. có những người chỉ biết đến mình mà không nghĩ đến người khác. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, những thanh niên hỏng thường gây ra rất nhiều tệ nạn xã hội. họ không vững vàng và họ đã sa vào những tệ nạn xã hội như ma túy, nghiện hút, đua xe… do những người xấu rủ rê. nếu có ý chí nghị lực vững vàng thì có lẽ họ đã tránh những tệ nạn đó.

        những người có ý chí nghị lực thì họ nhận được hạnh phúc và luôn thành đạt. Còn những with người không fic ý chí nghị lực thì cuộc ời họ như đã chết, chẳng còn ý nghĩa gì cả mà cuộc sống trở nýng tường tẻt v àng có mục ýc ýc. thậm chí họ sống chỉ là có hại cho gia đình, cho đất nước và xã hội ngày nay. cũng bởi vậy mà mỗi chung ta sống cần pHải ro ý chí nghị lực, có vậy thì cuộc sống mới trở nên with nghĩa, có sự cạnh tranh công bằng, ất ngàyy as, không còn còn những tệng tệ

        NHữNG NGườI COR ý Chí NGHị LựC VươN LêN TRONG CUộC SốNG Họ ềU XUấT PHÁT Từ NHữNG HONN CảNH BấT HạNH, đANG THươNG HơN NHữNG NGườI KHAC. cũng xuất phát từ đó mà họ đã có ý chí vươn lên và họ thành đạt. còn những người không có ý chí nghị lực là những người xutt phát từ sự ngu muội, không vững vàng vào lòng t tina chynh mình và n ng ng. họ bị xã hội phê phán, lên án và chán ghét.

        từ nhận thức trên chúng ta hiểu rằng sống cần phải có ý chí nghị lực. có như vậy thì cuộc sống mới có ý nghĩa và chúng ta sẽ trở thành những người thành ạt, là những người có có ích.

        tóm lại câu tục ngữ đã đề cao tinh thần sống có ý chí nghị lực, ý chí nghị lực cũng cần được giữ gìn và phát huy. ta nhận định rằng câu tục ngữ trên hoàn toàn đúng.

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 2

        sing phải có bản lĩnh. nhờ có bản lĩnh mà ta có thể vượt qua mọi thử thách trên đường đời và đi tới thành công. nói về bản lĩnh sống, dân gian có câu tục ngữ thật là chí lí: “có chí thì nên” đúng trong mọi hoàn cảnh.

        “chí” là lòng quyết tâm, sự kiên trì nhẫn nại. chí cũng là tự mình phấn đấu, vươn lên, không ỷ vào người khác. chí là chí khí, sự bền bỉ. “nên” có nghĩa là thắng lợi, thành công, sự tốt đẹp mà ta thu được. “có chí” là điều kiện, là nguyên nhân; “nên” là hệ quả, kết quả. Câu tục ngữ thật cô đúc, ngắn gọn chỉ có bốn từ mà nêu lên một bài học sâu sắc, nhắc nhở mọi người hãy rèn luyện ý chí, tinh th thần bền bỉ, lòng tht ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt ượt. vươn lên giành nhiều thắng lợi và gặt hái được nhiều thành công.

        có chí tức là đã có bản lĩnh sống rất đẹp. không được nhầm lẫn “chí” với “trí”, “trí” là trí tuệ, lý trí, trí khôn, sự hiểu biết, trí thông minh. nhờ học hỏi mà ta có trí. nhờ rèn luyện trong thử thách và gian khổ mà ta có chí. trí và chí là hai phẩm chất tốt đẹp nhất của with người. mọi tài năng lỗi lạc xưa nay đều có chí và có trí hơn người. “có chí” thì mới có thể chịu đựng được, đứng vững được trước mọi thử thách khó khăn, không bị gục ngã trỡt b thm.

        Đi học, đi làm, sản xuất, kinh doanh… đều cần có chí. chí càng cao sức càng bền mới đi tới thành công. Đường đời khó khăn (thế lộ nan) nên ta phải có chí. Đường xa, núi cao, dốc thẳm, sông sâu, tuyết dày…phải có chí mới vượt qua được. Đi thi là phải có chí “cá vượt vũ môn”. kéo pháo vào đánh pháp ở Điện biên, bộ đội ta đã thể hiện quyết tâm: “dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi”. “nước chảy đá mòn”, “kiến tha lâu cũng đầy tổ”, “có công mài sắt có ngày nên kim”.

        tất cả ều nói lên tổi trẻ chung ta trên ường học tập, tiến quân vào mặt trậc khoa học kĩc khhuật cũng pHải chí mới cóc cóc hiệc hơc đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ phần xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. học tập câu tục ngữ “có chí thì nên” ta càng thêm thấm thía lời dạy của bác hồ:

        “không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 3

        trong cuộc sống không có một thành công nào có được mà không trải qua bao gian lao, thử thách. không một chiến thắng nào giành được mà không phải khó khăn. with người có kiên trì thì sẽ làm nên thắng lợi. bởi vậy tục ngữ có câu “có chí thì nên”.

        câu tục ngữ ngắn gọn nhưng hàm chứa ý nghĩa thật lớn. chí chính là nghị lực, ý chí của mỗi with người, nó giúp with người đi đến thành công. Ý chí rất quan trọng trong cuộc đời ta, ý chí giúp con người vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để đạt được ý nguyện. có tài năng mà không có ý chí thì cũng khó làm nên việc lớn, có tài mà ngại khó ngại khổ thì cũng không thể đi ến đích, khh.

        ể thấy ược tầm quan trọng của ý chí, chung ta hãy đi ngược thời gian trở vềi với các chặng ường lịch sử đã qua, học tập ức tính kiên trì nhẫn nại một trong những tấm gương về ý chí là anh học trò nghèo thông minh, hiếu học châu trí. vì nhà nghèo, anh phải nương náu cửa chùa, hằng ngày quét lá đa để đốt lửa lấy ánh sáng mà học. tuy gian khổ nhưng anh không nản chí trong việc học tập của mình. cuối cùng, người học trò ấy đã đỗ đầu kì thi hương và thành tài, công danh rạng rỡ, người đời ca ngợi.

        cũng tấm gương như ông ở làng dương miện, tỉnh hà nam, nguyễn hiền sống vào thời vua trần thái tông đã có chí lớn trong. vì nhà nghèo nên phải đi ở chăn trâu cho phú ông, nguyễn hiền muốn học nhưng không ược ến trường, chỉ học lỏm, ứng ngoài hè của lớp học ểể nghe nghe nguyễn hiền không ngừng tôi luyện kiến ​​​​thức, lúc học trên Lưng trâu, khi viết xuống mặt ất .. thế rồi, về sau nguyỗn trên.yên hi nếu không cor chí học tập thì làm Sao ông có ược những phút giây huy hoàng đ

        gần chúng ta nhất là hồ chí minh, bác đã thực hiện hoài bão cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. lí tưởng của bác được thực hiện nhờ ý chí và nghị lực. nhờ tài đức vẹn toàn và ý chí nên bác đã lái with thuyền cách mạng việt nam đến bến bờ. noi gương bác, nhân dân việt nam đã dùng ý chí của mình để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chúng ta đã chiến thắng kẻ thù, thốt. nếu không có ý chí thì chúng ta mãi sống trong cảnh lầm than, nô lệ. Ý chí đã giúp dân tộc việt nam có được hòa bình, tự chủ, độc lập, tự do.

        ngày nay, ý chí rất cần thiết với mỗi con người, nó được thể hiện ở nhiều lĩnh vực của đời sống. trong học tập, đã có biết bao tấm gương sáng từ những học sinh nghèo vượt khó, học sinh khuyết tật vượt khó. một tấm gương mà ai cũng biết đó là anh nguyễn ngọc ký, tuy bại liệt hai tay từ nhỏ, anh quyết không cam chịu số phận. Ý chí đã thôi thúc anh luyện viết bằng chân.

        dù rất khó khăn, nhưng anh vẫn kiên trì khổ công tập luyện. Ý chí đã giúp anh đạt ý nguyện: viết được chữ và viết rất đẹp. không những thế, anh lại còn trở thành thầy giáo giỏi. Ý chí đã giúp anh vượt qua số phận, hòa nhập với cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội. tấm gương về ý chỉ của thầy giáo nguyễn ngọc ký là động lực giúp những người khuyết tật vươn lên, hòa nh vậng

        Trong Lao ộng sản xuất, cũng co không ít gia đình từ chỗ đói nghèo đã vươn lên làm giàu bằng ý chí, họ không nản lòng trước khó khóp qua trình lao phuc. những hình ảnh trên đã thể hiện tính đúng đắn của câu tục ngữ “có chí thì nên”. bởi thế, ta không lí gì mà chùn bước trước những khó khăn trong học tập hoặc lao động, làm việc.

        không nên ỷ lại những năng lực sẵn có của mình mà buông xuôi đi việc rèn luyện, học tập không ngừng. cũng không nên tự ti bởi năng lực hạn chế của mình mà bỏ cuộc, rút ​​lui. một người học sinh nếu chịu khó học tập thì sẽ có kết quả tốt đẹp, sẽ có đủ tri thức bước vào tƻph ơng lai. còn nếu ta sợ khổ cực, không chịu khó học tập thì làm sao có tương lai tươi sáng. what tr?

        “không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên”

        dù việc lớn đến đâu, khó khăn đến mức nào chăng nữa, nhưng có ý chí thì sẽ vượt qua. Đúng như lời răn dạy: “Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi. nhưng khó vì lòng người ngại núi, e sông.” ngại khó, ngại khổ nghĩa là không có ý chí. Thực tế cuộc sống cho thấy biết bao thanh niên không fic ý chí đã trở thành hưng hỏng, cuộc sống của họng chẳng cr ý nghĩa gì, họ là mối của gia đình, xã hội. cuộc ời của những người không ý chí sẽ tẻ nhạt và ơn điệu biết bao, còn những ai có ý chí thì sẽ đem lải thphqung.

        nói tóm lại, tục ngữ “có chí thì nên” là lời khuyên sâu sắc giúp con người thấy được giá trị của ý chí, nghị lực. không có tinh thần vượt khó thì làm sao có thể làm chủ cuộc đời, có được tương lai tươi sáng. Ý chí sẽ giúp ta vượt qua mọi trở ngại trong học tập cũng như trong cuộc sống.

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 4

        “không có gì nghèo bằng không có tài, không có gì hèn bằng không có chí” (uông cách). trên đường đời, ai trong chúng ta không một lần gặp thất bại vì “nhân vô thập toàn”, nhưng con người dễ nản chí khi gặpẃn khó. bởi vậy, ông cha ta ngàn xưa đã khuyên nhủ ta phải cố gắng vươn lên mới đạt được thành công. câu tục ngữ “có chí thì nên” đã được truyền lại từ bao đời nay như bài học quý giá. Đây chính là bí quyết để thành công trong cuộc sống.

        vậy “có chí thì nên” có ý nghĩa như thế nào? “chí” là gì? là hoài bão, lý tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì. chí là điều cần thiết để with người vượt qua trở ngại. “nên” là thế nào? là sự thành công, thành đạt trong mọi việc. vậy “có chí thì nên” nghĩa là thế nào? câu tục ngữ nhằm khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của ý chí trong cuộc sống. khi ta làm bất cứ một việc gì, nếu chung ta cri chí, nGhị lực và sự kiên trì thì nhất ịnh chung ta sẽt vượt qua ược mọi khópe khĂn, trở ngại đi ếi ế ế ế ế ế

        một tấm gương tiêu biểu cho tinh thần rèn luyện ý chí để thành công chính là cao bá quát. thuở nhỏ, cao bá quát đã nổi tiếng về tài văn thơ đối đáp thông minh và tài hoa, song chữ viết rất xấu. tính khí tuy ngông ngạo, nghịch ngợm nhưng cao bá quát chịu khó và kiên trì trong học tập. học và làm, bao giờ ông cũng thực hiện đến nơi đến chốn, là được mới chịu. việc tập viết chữ cho tốt là một ví dụ. Đêm đến, cao bá quát thường thức khuya miệt mài trên trang giấy để tập viết. khi buồn ngủ, ông tự buộc tóc mình lên xà nhà để mỗi lần “gật” bị tóc giật đau phải tỉnh lại. chân muốn chạy, ông buộc chân vào cạnh bàn from him. tự mình “trị” mình, cao bá quát kiên trì, không tự tha thứ, nản lòng. do đó, sau này chữ ông rất đẹp như “rồng bay phượng mua”. mẫu chữ ẹp của ông hiện nay còn lưu lại trong bài ề tựa cu ối cùng của mai am thi tập của công chua lại ức, tực khanh, hiệu minc mai am, con.

        tấm gương tiêu biểu nhất về “có chí thì nên” chính là bác hồ kính yêu của chúng ta. Bác Hồ Kết Thúc Bản di Chúc Bằng Câu: “điều Mong MUốN CUốI CùNG CủA Tôi Là:“ Toàn ảng, toàn dân ta đoàn kết phấn ấu, xây dựng mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.” mong muốn, ý chí, quyết tâm của bác đã được thể hiện ngay từ thời niên thiếu.

        Đang xem: Tôn Băng Pháp Là Ai ⚡️ Tiểu Sử Anh Em Song Sinh Của Hậu Hoàng

        năm 1906, nguyễn tất thành theo cha vào huế lần thứ hai và học ở trường tiểu học pháp – việt Đông ba. THÁNG 9 NăM 1907, BAC Vào HọC TạI TRườNG QUốC HọC HUế, NHưNG Bị đUổI HọC Vào CUốI THANG 5 NăM 1908 Vì Tham GIA PHONG TRàO TH KÿNG NGườI CHA Bị Triều đình hai anh em tất Đạt và tất thành bị giám sát chặt chẽ. nguyễn tất thành quyết định vào miền nam để tránh sự kiểm soát của triều đình.

        với ý chí quyết tâm mạnh mẽ, bác đã đi tìm đường cứu nước. NGày 5 THANG 6 NăM 1911, Từ BếN NHà rồng, Bác lấy tên văn ba, lên ường sag phap trong vai pHụ bếp trên chiếc tàu buôn đô ốc lable muongn học hỏc ừ ừ đ đc ốc-truebker, với mong muongn học hỏi nh ừ t. phương tây. bác phải chịu muôn vàn gian khổ khi ở nước ngoài, trong những ngày tháng bị giam cầm ở trung quốc. bác đã lãnh ạo nhân dân ta kháng chiến chống thực dân pháp và ếc mỹ thành công, thống nhất ất nước, đem lại ộc ột chot.

        “sức mạnh không đến từ thể chất. nó đến từ ý chí bất khuất”. tại sao người có ý chí, nghị lực sẽ thành công? bởi vì đây là một đức tính không thể thiếu được trong cuộc sống khi ta làm bất cứ việc gì. Đường đời không bao giờ bằng phẳng mà luôn có những khó khăn, thử thách. cho nên muốn thành công đều phải trải qua một quá trình, một thời gian rèn luyện lâu dài. có khi thành công đó lại được đúc rút kinh nghiệm từ nhiều thất bại khác nhau. chính ý chí, nghị lực, lòng kiên trì là sức mạnh giúp ta đi đến thành công.

        càng gian nan chịu đựng thử thách trong công việc thì sự thành công càng vinh quang, càng đáng tự hào.

        “không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên”

        (hồ chí minh)

        thật đáng thương cho những người nản chí, nhụt chí! Đây là những with người khi gặp thất bại, khó khăn, thử thách thì tỏ ra tuyệt vọng. họ không cố gắng vượt qua mà chỉ biết ngồi que thân trách phận. những người này không chì làm hại chính bản thân mình vì không thành công trên đường đời, mà còn làm hại cả gia đình, xã hội. “Đường đi khó không khó vì ngăn sông, cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” (nguyễn bá học).

        ối với học sinh chung ta, câu tục ngữ trên fo ý nGhĩa sâu sắc vì trong học tập và rèn luyện, muốn thành công, học sinh cần phải rèn luyện ý chí, không ngừng để đạt mục đích. chúng ta phải biết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, ý chí của mình ngay từ lúc nhỏ, đặc biệt là ý chí cầu tiến. vì có như vậy mới trở thành nét sống đẹp trong mỗi with người. người học sinh cần tu dưỡng ý chí, bắt đầu từ những việc nhỏ, để khi ra đời làm được việc lớn.

        “học vấn có chùm rễ đắng ngắt nhưng hoa quả lại rất ngọt ngào” (ngạn ngữ nga). tóm lại, câu tục ngữ “có chí thì nên” khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn trong cuộc sống. khi chung ta bắt ầu làm bất cứ một việc gì đó, nếu ta cri chi

        “Đi đường mới biết gian lao núi cao rồi lại núi cao trập trùng núi cao lên đến tận cùng thu vào tầm mắt muôn trùng Ự> non”c

        non”c

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 5

        có ai đã từng nghe câu: “mất niềm tin là mất tất cả”. thật đúng như vậy, niềm tin là động lực thúc đẩy chúng ta phát triển. và để có được niềm tin rạng rỡ ấy, ý chí và nghị lực là phẩm chất cao quý cần có. nói về ý chí và nghị lực, nhân dân ta có rất nhiều những câu tục ngữ, câu thành ngữ ca dao đề cập tới. nổi bật là câu “có chí thì nên”.

        câu tục ngữ đề cao ý chí nghị lực trong cuộc sống và khuyên nhủ chúng ta sống cần phải có ý chí nghị lực. vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu về câu tục ngữ này. Đầu tiên chúng ta cần hiểu “chí” ở đây nghĩa là gì? “Chí” Chính là nghị lực, ý chí của mỗi người, nó giúp with người có thể vượt qua những khó khĂn thử thatch ể tiến tới đith côn, tiển tới đith côn những dẫn chứng thấy trong mỗi người việt.

        một trường kỳ lịch sử ấu tranh chống bọn thực dân thối nát xâm lược, tinh thần, ý chí, nGhị lực, của nhân dân ta, ược phát huy cao ộ. với những đế quốc hùng mạnh như pháp và mỹ, chúng ta đứng trước một tình thế vô cùng nguy cấp. song với ý chí nghị lực vượt khó, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng ứng lên chống giặc ngoại xâm giành lân dân ửn ộc ộ

        mặc dù “tượng đài tự do ược xây dựng bằng mau và nước mắt” nhưng ý chí chi chiến ấu cao ngút trời đã mang lại chiến thắng toàn vẹn cho bênnh ngh nghĩa là t. chiến thắng đó chính là chiến thắng của ý chí nghị lực. trải qua suốt chiều dài lịch sử của những năm tháng khốc liệt ấy, ý nghĩa của câu tục ngữ vẫn hoàn toàn đúng đắn. có biết bao tấm gương sáng vẫn được lưu truyền đến ngày nay.

        chẳng hạn như thầy giáo nguyễn ngọc ký. câu chuyện về thầy chưa bao giờ mất đi sức hút đối với trẻ em việt. he vốn bị liệt hai tay từ nhỏ, không thể viết nhưng ý chí, nghị lực vươn lên, cùng niềm say mê ham học, thầy ể vượt qua cợt.

        cuối cùng thầy cũng đã thành công. những chữ viết ngay ngắn thẳng hàng, đều và đẹp chính là thành quả mà thầy đạt được sau những giọt mồ hôi vô nưồn hc với ý chí nghị lực vươn lên, thầy đã trở thành một nhà giáo ưu tú, một tấm gương sáng rực của biết bao thế học sinh. chúng ta ngưỡng mộ thầy không chỉ bởi tài năng viết chữ, lòng kiên trì mà con là ý chí, nghị lực tuyệt vời.

        Ý chí nghị lực luôn là cần thiết với mỗi người cho dù ở thời đại nào, lĩnh vực nào của đời sống. trong lao động sản xuất, có rất nhiều gia đình từ nghèo đói đã vươn lên làm giàu và có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. trong học tập có biết bao tấm gương vượt khó, vượt hoàn cảnh vươn lên trở thành một người tài, một người có ích cho xã hội. và chị nguyễn thị thảo là một ví dụ điển hình. gia đình chị rất nghèo nhưng không vì thế mà chị nản lòng. chị đã lấy nó làm động lực cho ý chí vươn lên của mình. chị đã giành được học bổng, được đi du học. và hiện tại, she chị đang là giảng viên của một trường đại học. Đó chỉ mới là một vài lĩnh vực, còn rất nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống không ít những tấm gương thể hiện nghị l. nhưng nói chung, họ đều là những con người vươn lên bằng ý chí nghị lực của bản thân và có được những thành quản mg mìn>

        tuy nhiên trong thực tế không phải ai cũng có thể nhận thức được vai trò và sự cần thiết của “chí”. bên cạnh những tấm gương sáng, vẫn có một bộ phận không có ý chí vững vàng. họ dễ bị những cám dỗ, sa chân vào những tệ nạn để rồi lãnh một hậu quả mà không ai mong muốn. bởi đúng như câu tục ngữ “có chí thì nên”. có ý chí nghị lực, ắt sẽ thành công.

        Ý chí nghị lực kết hợp cùng với kiên trì bền bỉ, bạn sẽ vượt qua mọi chông gai của cuộc đời. bởi cuộc sống không phải là thảm đỏ, hoa thơm nhờ có ý chí bản thân sẽ vượt qua tất cả. trước gian Lao thử thách, with người phải có một ý chí nghị lực kiên cường. bác hồ – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc của việt nam cũng đã khẳng định về sức mạnh của ý chí nghị lực:

        “không có việc gì khóchỉ sợ lòng không bềnĐào núi và lấp biểnquyết chí ắt làm nên”

        câu tục ngữ là chân lý sống để mỗi người rèn luyện. thế hệ trẻ chúng ta hãy bằng chynh bản lĩnh, ý chí, nghị lực c cùng tài năng của mình vượt lên làm chủ cuộc ời, ắnh catel ạ

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 6

        ngày nay, có biết bao nhiêu người vừa mới gặp khó khăn là đã từ bỏ, nản chí. thế nhưng bên cạnh đó còn có những con người có ý chí, quyết tâm để đạt mục đích chính đáng của mình. chính họ đã nhận ra rằng: “có chí thì nên”.

        “có chí thì nên” – một bài học giáo dục cho con trẻ rất hay của người xưa, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Đôi khi chính chúng ta phải nhìn nhận rằng số người thiếu sự quyết tâm, ý chí phấn đấu cầu tiến ngày càng nhiều trongi xã. dường như chính bản thân họ, đúng hơn là sự tự giác, tự thân vận động đã bị mất đi trong cái tiện nghi đầy đủ. vì lẽ đó mà học lại sống một cách an nhàn, thiếu sự nỗ lực, ý chí cầu tiến. và sẽ tai hại hơn khi chính họ chưa được rèn luyện, được dạy cách thích ứng với mọi tình huống bất ngờ xảy đến.

        MặC KHAC Còn CO NHữNG NGườI LạI BI QUAN, KHông Có Sự Kiên Trì, Quyết Tâm, Thấy Việc NặNG NHọC TRướC MắT Là đùn ẩY, Có Suy NGHĩ Là sẽ khônnnược. những with người ấy chỉ nhìn sự việc qua một khía cạnh, một khía cạnh bó hẹp trong cái khuôn khổ mà họ tự tạo ra. một cái vỏ bọc của sự bi quan. họ chỉ thấy cái xấu, cái bất lợi trước mắt nhưng lại quên đi lợi ích lâu dài.

        bên cạnh đó lại có những người mới vừa gặp thử thách đầu tiên là lại tự bỏ cuộc. chuyện này đã quá quen thuộc. Việc từ bỏ nhanh chong ấy là do người đó thiếu sự tự tin, cầu tiến, họ sợ thất bại, họ không dám nhìn nhận sự thật dùcc có thể là pHà pHàng. và cũng đôi khi có nhiều người đã nỗ lực hết sức mình để vượt qua thử thách nhưng lại không đạt được kết mon. Điều đó lại càng dẫn ến việc người ấy sẽ bị ap lực đè nặng, ể rồi nản chí, dừng cuộc đua nửa chừng khi bản thn học chỉi mới một fầt.

        thật ra chẳng có gì mới lạ cả. with người từ cổ chí kim vẫn chạy đường trường trên cái lối mòn, ngặt nghèo này. xã hội loài người vẫn luôn trọng vọng những ai đạt được mục đích của mình và mục đích càng cao lại càng thêm vinh dự. cái chính yếu và được đề cao vẫn lài cái quyết tâm, chừng nào con bền gan trên đường; cho dù đã thất thểu, hay chỉ còn thoi thóp thì tệ lắm cũng vẫn được người đời khen tặng là có chí hướng, có nghị lực.

        vì vậy, chung ta cứ cố gắng hết sức của mình, hãy sử dụng chính khả năng, with người thật của ta thì dù có cr thất bại đi chăng nữa, chung ta cũng vui lòng. Điều đó đâu đáng để ta buồn, có thất bại mới có thành công, có nghị lực mới đạt được kết quả. văn hóa con người vẫn chỉ quảng bá và đề cao sự kiên cường. chúng ta ều ược dạy từ lúc nằm nôi là một khi đã quyết ịnh hướng đi và mục tiêu thì nhất ịnh phải vữđ ến ổng theo.

        phải theo đuổi cho đến khi thắng lợi vẻ vang hay thất bại hào hùng, nhưng chúng ta tuyệt không được dạy cách rút lui kịp ộđđclú. sa lầy trong cuộc chiến, bám trụ một cách bền gan, chôn vùi thêm bao sinh mạng cũng mặc kệ. NHưNG ể LậP trường bị lung lạc there are mất niềm tin là tệii, xét lại mục tiêu hare ường hướng ặt ra dù trên cơ sở nào cũng vậy thì quảm vào tối kỵ.

        .

        điều này nghe chừng như chỉ là một sự ràng buộc về vă hóa hay xã hội, song thực sự lại có vẻ ược đÓng khuôn sẻ ược đÓng khuôn sẵ ưt ưy tâmrí theo đó, chính những con người có khả năng lý luận sâu sắc lại là những người ít sẵn sàng tự chuyển đổi cách nhìn. trái lại, họ là thành phần bám víu mạnh mẽ nhất vào đường hướng đã từng lựa chọn. lẽ nào, with người ta lại tâm niệm cuộc sống chỉ là những quãng đường việt dã nối tiếp và đã lên thì không thể dỡng hay quay.

        nói thẳng ra là chynh chung ta cần pHải biết lượng sức mình, ừng lấy cai tính bền chí của mình mà lại làm dụng nó vì mục đích thiếu thiết thực. nếu nói một vận động viên chỉ cần tính bền bỉ, kiên cường là có thể chinh phục đường đua 42km thì quả là mộầmai. họ hiểu rằng chỉ một yếu tố “ý chí” thì không thể giúp họ hoàn thành chặng đường nếu thiếu “sức lực”.

        chúng ta cũng như học nhưng thay vào đó là “cơ hội”. chính chúng ta tạo nên cơ hội và cần phải khôn ngoan trong việc tận dụng nó. Đừng nên chỉ ngồi đó mà “há miệng chờ sung”. và khi biết cách tạo ra cơ hội cho bản thân mình thì ắt hẳn người ấy sẽ có được lợi thế.

        việc để có được ý chí bền bỉ cần phải dựa vào chính chúng ta. nó dễ có, nhưng cũng dễ mất nếu như không biết gìn giữ và di dưỡng nó hằng ngày. Đừng cố tạo ra áp lực cho ta, điều đó sẽ gây ra việc phản tác dụng trong việc hình thành tính “kiên trì”. mối quan hệ giữa “chí” và “cơ hội” là sự liên kết chặt chẽ mà một người muốn thành công có. xét cho cùng, mọi người trong chúng ta cần tu dưỡng đức tính của mình, đặc biệt là ý chí cầu tiến. có như vậy, nó mới trở thành một nếp sống đẹp trong mỗi con người.

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 7

        mỗi khi gặp khó khăn, chướng ngại con người chúng ta rất dễ nản chí, không muốn vượt lên. hiểu được điều ấy, ông cha ta đã có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ khuyên răn chúng ta phải biết vươn lên, vượt qua chưới một trong các câu tục ngữ, ca dao ấy là “có chí thì nên”, nhắc nhở chúng ta phải vững chí trước những khó khăn trong cuộc sống. Đó chính là lời khuyên nhủ rất quan trọng đối với chúng ta, là bí quyết để ta vươn đến thành công.

        “có chí thì nên” mang ý nghĩa rất sâu sắc. “có chí” là có nghị lực, ý chí và quyết tâm vững vàng, “thì nên” là đạt được đến thắng lợi, thành công trong cuộc sống. Câu nói ấy là một lời khuyên, một bài học mà ông cha ta đã đúnc kết từ ngàn ời Truyền lại cho with chungo chung, khẳng ịnh ức tinh kiênn nh ẫn, bnh ọnh. nếu có sự kiên nhẫn và quyết tâm cao độ thì ta sẽ thành công dù cho việc ấy khó khăn tưởng chừng không thể hoàn thành đượ

        người có ý chí không hề ngã lòng khi gặp phải khó khăn, gian khổ. chính vì có ý chí nên họ đã đi đến vinh quang và là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. như mạc Đĩnh chi – cậu bé nhà nghèo phải nhờ ánh sáng của đom đóm làm đèn mà học. bằng sự chịu khó và kiên trì, ông đã đỗ đạt làm quan lớn giúp ích cho nhân dân. bác hồ cũng là tấm gương điển hình về ý chí, nghị lực. bác đã nhẫn nại, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn trên con đường cứu nước.

        “có chí thì nên” là một đức tính không thể thiếu được trong cuộc sống. vì with đường đưa ta đến thành công luôn có rất nhiều chông gai, chướng ngại. Để tiến tới thành công, ý chí và nghị lực là những yếu tố đầu tiên giúp ta vượt qua những thử thách ấy. có ý chí vững vàng, chúng ta sẽ không ngần ngại vượt qua khó khăn, rèn luyện, hoàn thiện bản thn mình ể có theo đuổi những ước m.

        Ý chí góp thêm sức mạnh cho ta vững tin trước những tai ương, biến cố của của cuộc sống. có ược ý chí, nghị lực sẽ giúp con người chúng ta năng ộng, sáng tạo và giúp ta có tó những giải phÁp tốt nht ể ểĻt v thỰ nếu không có ý chí, with người chúng ta sẽ không thể nào thành công trong cuộc sống. chúng ta ngần ngại, rụt rè không dám đối diện với những chướng ngại, thử thách trên đường đời.

        thế nhưng trong xã hội hiện no, vẫn còn rất nhiều người thiếu ý chí, thiếu nghị lực. họ rất dễ nản chí, yếu đuối ngại công việc, sợ khó sợ khổ hay dễ ngả lòng và bi quan trước khó khăn. những con người ấy sẽ thiếu tự tin, hay dựa dẫm vào người khác, thiếu bản lĩnh và ít khi đạt được thành công trong cuộngc.

        ngc.

        có ý chí là chìa khóa để đưa ta đến thành công. tuy nhiên ngoài ý chí ra chúng ta cần phải biết vận dụng óc thông minh sáng tạo của mình để đạt được hiệu quả cao trong công việc. mỗi người cần phải biết dung hòa giữa lý trí và tình cảm để đạt được kết quả tốt nhất trong công việc. Ý chí đưa ta đến thành công vì thế ngay từ bây giờ chúng ta cần phải rèn luyện bản thân mình có ý chí và nghị lực.

        câu tục ngữ “có chí thì nên” bao hàm ý nghĩa sâu xa. bài học mà ông cha ta để lại thật đáng trân trọng.

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 8

        Ông cha ta đã để lại cho con cháu những bài học quý báu thông qua những câu tục ngữ.

        Đầu tiên, cần hiểu rằng “chí” là ý chí, nghị lực của mỗi người – thuộc về yếu tố tinh thần. còn “nên” muốn chỉ đến sự thành công trong cuộc sống. Câu tục ngữ muốn nói với chung ta rằng with người nếu có chí, nghị lực sẽ vượt qua ược mọi khó khĂn và tiến ến với mục tiêu mà bản thn mong muốn.

        có ý chí, nghị lực thì con người không ngại đối mặt với những thử thách trên cuộc hành trình “vô tận” để bƺếc đí Đồng thời, chúng ta cũng có được sự kiên trì, quyết tâm và nỗ lực để vươn tới những ước mơ của bản thân. Co ý chí ồng nGhĩa với việcc cor bản lĩnh – dù khó khĂn ến đâu chỉn cần tinh thần không ngại dấn thân, không lo lắng there are sợ hãi thì ều cóc thể vượt quha.

        vậy mỗi chúng ta cần làm gì để rèn luyện cho mình một “ý chí thép”? trước hết, with người cần xác định cho bản thân một một mục tiêu phấn đấu. có lí tưởng sống, có ước mơ thì mới có động lực để hành động. khi đã xác ịnh ược mục tiêu, chúng ta cũng cần phải lập ra những kế hoạch nhỏ, những công việc nhỏ làm bước tiến dần tới mục tiêu lớn hơn cũng như ủng nư ủtng nư ủng nư ủng nư ủng nư ủng nư ủng nư ủng nư ủng nư ủng nư ủng nư ủtng nư ủtng nư ủtng nư ủtng nư ủtng nư ủtng nư ủtng nư ủtng nư ủtng nư nưng ủtng Đồng thời, with người cần rèn luyện sự tự tin vào bản thân. cũng như tự mình nỗ lực trước mọi khó khăn sóng gió và thử thách, luôn kiên trì, quyết tâm thì sẽ thành công.

        cuộc sống có rất nhiều tấm gương về sự kiên trì vượt khó. từ quá khứ, có lẽ chúng ta phải kể đến mạc Đĩnh chi – vị trạng nguyên nổi tiếng của dân tộc. thuở nhỏ, ông vốn là một cậu bé hiếu học nhưng nhà nghèo. khi bạn bè hàng ngày được đi học, ông phải vào rừng kiếm củi để phụ giúp gia đình. cậu bé mạc Đĩnh chi khi ấy, nhờ sự giúp đỡ của thầy đồ nên được vào lớp học. prohibition ngày đi kiếm củi, prohibition đêm bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng cho sáng để học bài. ngày qua ngày nhờ sự kiên trì và nghị lực phi thường, khoa thi năm giáp thìn (1304). mạc Đĩnh chi thi đỗ trạng nguyên. hay đến với hiện tại, thầy giáo nguyễn ngọc ký có lẽ là cái tên mà không ai không biết đến. cậu bé nguyễn ngọc ký khi còn nhỏ vô cùng hiếu học. cho đến năm lên bốn tuổi, một cơn bạo bệnh đã cướp mất đôi bàn tay của ông. tưởng như sự nghiệp học hành phải chấm dứt, nhưng bằng nghị lực phi thường c c ”NHư Lòng kiên trì không ngại khó khĂn, ông đã rèn luy ể ể ể ể ể ể Ông từng kể lại, mọi chuyện lúc đầu vô cùng khó khăn tưởng chừng như he muốn từ bỏ. nhưng khi bình tâm lại tiếp tục rèn luyện thì dần dần viết ược chữ cai, rồi sau đó còn vẽ ượ ượ ược bằng thước, xoay ược compa … nếu không co lòng chu từng được bác hồ hai lần trao tặng huy hiệu cao quý.

        là một học sinh, tôi càng ý thức sâu sắc về ý nghĩa của câu tục ngữ trên. từ đó tự mình rèn luyện ý chí, nghị lực để vượt qua những khó khăn trong học tập, cuộc sống. tin chắc rằng như lời răn dạy của ông cha ta: “có chí thì nên”, “có công mài sắt có ngày nên kim”.

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 9

        trong cuộc sống, with người luôn phải đối mặt với muôn vàn những thử thách. Để có thể bước đến đích đến, chúng ta cần phải ghi nhớ lời dạy bảo đầy sâu sắc của ông cha ta: “có chí thì nên”.

        câu tục ngữ được đặt trong mối quan hệ nhân quả: “có chí” sẽ “nên”. Đầu tiên, “chí” là ý chí, nghị lực của mỗi người – thuộc về yếu tố tinh thần. còn “nên” muốn chỉ đến sự thành công trong cuộc sống. câu tục ngữ muốn nói với chúng ta rằng con người nếu có ý chí, nghị lực sẽ vượt qua ược mọi khó khóp

        có ai mà không biết đến cao bá quát – một with người nổi tiếng với tài văn hay chữ tốt. nhưng khi còn đi học, ông thường bị cho điểm kém vì chữ xấu. một lần nọ, cao bá quát có viết đơn cho một bà cụ để kêu oan. she bà cụ đem nộp lá đơn lên cho quan nhưng vì chữ viết quá xấu mà quan đọc không được bèn thét lính đuổi bà cụ ra khỏi công đng.ư khi đó, ông mới thấm thía rằng: “dù văn hay đến đâu mà chữ xấu cũng chẳng ích gì!”. chính vì lẽ đó, cao bá quát đã quyết tâm luyện chữ với phương pháp vô cùng công phu. tối nào ông cũng luyện viết và phải viết xong mười trang vớ mới chịu đi ngủ. lòng quyết tâm cũng như sự kiên trì đã giúp ông đạt được kết quả như mong muốn. chúng ta còn biết đến bác hồ – vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân việt nam. người đã bôn ba ở nước ngoài suốt ba mươi năm để tìm ra with người cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta. NHữNG NăM THÁNG ấY, DUE KHĂN Và GIAN KHổ, DME PHảI Làm NHIềU NGHề ể ể KIếM SốNG, NHưNG VớI Lòng yêu nước cũng như sự quyết tâm không ng ng ng ng ng ng ng ng ng Đến cuối cùng, thành quả ngọt ngào đã đến, hồ chí minh đã thành lập Đảng – bộ máy lãnh đạo và cùng với Đảng lãnh đạo nhân dân việt nam tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám giành lại độc lập cho dân tộc. quả là người có ý chí, nghị lực sẽ kiên trì cố gắng để đạt được mục tiêu của bản thân.

        Đối với một học sinh như tôi, việc ý thức về ý nghĩa của câu tục ngữ trên là vô cùng quan trọng. tôi luôn cố gắng kiên trì học tập, không ngại phải đối mặt với những khó khăn gặp phải khi giải một bài toán khó hay viết một bài văn… xung quanh tôi, có nhiều bạn dù có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn vươn lên cố gắng học tập và đạt thành tích tốt… Điều đó thật đáng ngưỡng mộ. những bên cạnh đó, còn không ít bạn học sinh không chịu cố gắng học tập, ỷ lại vào thầy cô và bạn bè. khi gặp phải khó khăn đã tỏ ra chán nản, thậm chí là từ bỏ. những hành vi đó cần phải lên án và tránh xa.

        đúg như lời răy dạy của ông cha ta, mỗi người cần hiểu ược tầm quan trọng của ý chí, nGhị lực trong cuộc sống ểm rèn luyện bản thân trởn tốt.

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 10

        kho tàng tục ngữ của dân tộc việt nam đã để lại nhiều bài học răn dạy người đời sau. một trong số đó phải kể đến câu tục ngữ: “có chí thì nên”.

        chúng ta có thể hiểu rằng “chí” ở đây là ý chí, nghị lực của with người. Đây là khái niệm thuộc về yếu tố tinh thần. còn từ “nên” muốn chỉ đến sự thành công trong cuộc sống. “chí” và “nên” được đặt trong mối quan hệ nhân quả. NHư VậY, Câu tục ngữ khẳng ịnh trong mọi hoàn cảnh, nếu with người nếu fo ý chí và nghị lực sẽ vượt qua ược những khó khĂn ể ạt mục tiêu mà bản thặt. Ý chí cũng giúp chúng ta vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. cũng như chủ tịch hồ chí minh từng khẳng định:

        “không có việc gì khóchỉ sợ lòng không bềnĐào núi và lấp biểnquyết chí ắt làm nên”

        chắc hẳn không ai là không biết ến vị cố tổng thống nước mỹ, Abraham Lincoln – là một tấm gương sáng chói của sự tự lập, biếtn ấu vươn lên ểể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể Ông xuất thân trong một gia đình nghèo khổ. bố mẹ của ông đều là những người nông dân thất học và mù chữ. cuộc đời lincoln gặp nhiều thất bại cũng như thành công. tuy nhiên, sau mỗi thất bại ông đều lấy lại tinh thần, coi đó là nguồn động lực để tiếp tục cố gắn g. cho đến bây giờ, cái tên abraham lincoln luôn được xem là một nhà chính trị tiêu biểu sánh ngang với vị tổng thống khai quốc huyền thoại. trở lại với đất nước việt nam xinh đẹp, chúng ta có thể kể đến biết bao tấm gương về ý chí. tuy họ chỉ là những con người bình thường, nhưng nhờ có ý chí, nghị lực mà đã trở thành những con người thành công trong cuộngc.

        với một học Sinh, pHải luôn cố gắng kiên trì học tập, không ngại phải ối mặt với những khó khĂn gặp phải khi giải một bài toán khó ha vi viết viết. Đồng thời, mỗi người cần tích cực rèn luyện để ngày càng hoàn thiện bản thân.

        như vậy, mỗi người hãy ghi nhớ câu tục ngữ trên ể rèn luyện cho mình có ược ý chí nghị lực giús vượt qua mọi hoàn cảnh khó khĂn trong Cuong sống: <

        “ai ơi giữ chí cho bền dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai”

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 11

        Đang xem: Thuốc Lá Và Hình Xăm Điếu Thuốc Lá Cực Đẹp, Hình Xăm, Thuốc Lá, Nước Hoa Và Đàn Ông

        tục ngữ được coi là chiếc túi khôn của nhân loại. mỗi một câu tục ngữ đều nhắn nhủ đến con người một bài học ý nghĩa về cuộc sống. một trong số đó là đã câu tục ngữ “có chí thì nên”.

        trước hết cần phải hiểu “chí” ở đây là ý chí, nghị lực của mỗi người – nó thuộc về yếu tố tinh thần. còn “nên” muốn chỉ đến sự thành công trong cuộc sống. câu tục ngữ sử dụng mối quan hệ nhân quả thông qua từ “thì” ý chỉ nghị lực sẽ vượt qua ược mọi khó khăn và tiến ến với mục tiêu mà bản thân mong muốn ạt t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t ượt ượt ượt ượt ượt ượt. như vậy, đây là lời khuyên của ông cha ta dành cho thế hệ sau về nghị lực trong cuộc sống. sự kiên trì, bền bỉ chính là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công.

        có rất nhiều câu tục ngữ, ca dao hay lời nói cũng thể hiện ý nghĩa trên. Đó có thể là câu tục ngữ:

        “có công mài sắt, có ngày nên kim”

        hoặc câu ca dao:

        “ai ơi giữ chí cho bềndù ai xoay hướng, đổi nền mặc ai”

        there are nói nói: sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không phải là sự thiếu hụt sức mạnh, there are thiếu hụt kiến ​​thức, mà đ đ mà đ úng hơt. >

        trong cuộc sống này, chúng ta đã từng bắt gặp rất nhiều tấm gương tiêu biểu cho câu tục ngữ trên. arianna huffington – một nữ doanh nhân, một chính trị gia, một nhà báo và là người phụ nữ quyền lực nhất giới truyền thông. Ể Có ượC Thành Công như vậy, she bà từng nhận pHải thất bại cay ắng khi she chỉ fic 0.55% phiếu bầu cho cuộc chạy đua tổng thống mỹ năm 2003. người đón nhận. Trước đó, cuốn Sách ầu tiên là the female woman – xuất bản năm 1973 viết khi bà 23 tuổi ược bán khá thành công, nhưng ến ến ển Sách thì thì đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ tuy nhiên, không vì thế mà arianna huffington nản lòng. VớI Lòng NHIệT HUYếT, quyết tâm cao ộ ộ dám vượt lên thất bại, bà đã tục tục viết và cho ời thêm 13 cuốn Sách nữa, thường về các chủ ề đi đi ểm ch. HEO NHà Bác HọC LOUIS PASTEUR LÚC Còn NHỏ Là MộT HOC SINH TRUNG BONH, ôNG CHỉ Là MộT TRONG SINH TRUNG BONH Mà Thôi NHưNG ông đt qua ượC NHữNG KHÓ KHÓ KHÓ KHĂN đ từ đó, ông đã đạt được thành công và trở thành một nhà bác học nổi tiếng.

        không có with đường nào bước đến thành công mà không có khó khăn. nhưng có những người không chịu cố gắng rèn luyện bản thân. họ chỉ biết sống một cách thụ động, thiếu đi quyết tâm cùng sự kiên trì khi làm bất cứ việc gì. chỉ cần một chút khó khăn xảy ra, họ lại sợ hãi và không dám bước tiếp. những người như vậy sẽ mãi mãi chìm đắm trong sự thất bại mà thôi. với một học sinh – những chủ nhân của đất nước hãy cố gắng nỗ học tập không ngừng, đừng nản chí hay buông xuôi theo dòyng cuyng. nhờ có vậy thì ở phía cuối con người mới đạt được hoa thơm, trái ngọt.

        pauline kael từng khẳng định rằng: “nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường”. quả đùng như vậy, “có chí thì nên” – hãy ghi nhớ điều đó trên hành trình chinh phục thành công trong cuộc sống.

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 12

        “không có việc gì khóchỉ sợ lòng không bềnĐào núi và lấp biểnquyết chí ắt làm nên”

        Đó là những lời khuyên về việc rèn luyện ý chí, lòng kiên trì mà chủ tịch hồ chí minh. cũng đồng quan điểm trên, câu tục ngữ “có chí thì nên” cũng đem lại những lời khuyên quý giá cho mỗi người.

        Đầu tiên, “chí” ở đây có nghĩa là ý chí của mỗi người. còn “nên” có nghĩa là nên việc – hiểu rộng ra nghĩa là đạt được những mục tiêu của bản thân, có được thành công s cuộc. khi with người có ý chí kiên cường, đủ bản lĩnh và nghị lực để vượt qua những khó khăn. thì he sẽ đạt được những thành công, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

        “chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai ” – những lời ca trong bài hat“ ường ến ngày vinh quang ”của cố nhạc sĩ trần lập đã ưa ra một chân leaders leaders. cuộc sống là một hành trình vô tận, mà ở đó with người sẽ phải đối mặt với muôn vàn những thử thách. bởi vậy, with người cần có nghị lực, ý chí để vượt qua nó. chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều trong cuộc sống những tấm gương tiêu biểu cho câu tục ngữ trên. chủ tịch hồ chí minh – một nhân cách cao đẹp. trong suốt tháng ngày bị giam cầm tại nhà tù tưởng giới thạch, bác vẫn giữ vững tinh thần của người chiến sĩ cộng sản. kẻ thù chỉ có thể trói buộc, giam hãm được thân thể của người cộng sản chứ không bao giờ khuất phục được ọ ợc trái. Đó Có thể là nguyễn ngọc ký tật nguyền, there are nick vujic – người đã truyền cảm hứng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống cho rất nhiều người trên th ế ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ớ ư ư ư ư ớ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ. phận, phải mang một hình hài khác với những người khác nhưng không vì thế mà họ nản chí. họ vẫn ngày đêm rèn luyện, chiến thắng chính số phận bất hạnh mà tạo hóa đã ban cho họ. Đó thật sự là những tấm gương về nghị lực sống đáng để chúng ta noi theo.

        Ý chí là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Nó Giúp Chung ta Có cr thêm tự tin, có thêm sức mạnh ểng ầu, vượt qua những song gó, khó khó hade những bất hạnh không thể lường trước Trong cuộc sống. bởi vậy mà mỗi học sinh hãy luôn quyết tâm rèn luyện để trở thành một người sống có bản lĩnh.

        như vậy, câu tục ngữ “có chí thì nên” là một lời khuyên hoàn ý nghĩa. mỗi người hãy biến mình thành những bông hoa dại biết vươn mình phát triển dù sống trong vùng đất khô cằn sỏi đá.

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 13

        Ý chí, nghị lực là một trong những yếu tố để dẫn đến thành công trong cuộc sống. bởi vậy mà ông cha mới có lời khuyên: “có chí thì nên” vô cùng ý nghĩa dành cho mỗi người.

        “chí” ở đây là ý chí, nghị lực. còn “nên” là làm nên việc. câu tục ngữ sử dụng mối quan hệ nhân quả thông qua từ “thì”. with người nếu có ý chí sẽ vượt qua được mọi khó khăn và làm nên thành công.

        Ý chí, nghị lực giúp with người không ngại đối mặt với những thử thách trong cuộc hành trình “vô tận” để bước đíchn. nhờ vậy mà con người sẽ thực hiện được ước mơ, đam mê của bản thân. một người có nghị lực phi thường cũng sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu thương từ những người xung quanh. họ trở thành tấm gương để mỗi người học hỏi, noi theo.

        trong một vụ tai nạn giao thông, nhà văn mai xuân thưởng đã bị mất hai canh tay nhưng vượt lên trên những mặc cảm, những khổ đau anh đã tực rồ hoặc bác sĩ lương Định của là một nhà bác học nghiên cứu về nông nghiệp. Để tạo một giống lúa mới có năng suất cao, có khả năng chống rầy tốt, bác phải làm việc vô cùng vất vả, khó nhọc. hằng ngày từ mờ đất bác đã ra ruộng lội bì bõm nghiên cứu, thử nghiệm đến tối mịt mới về. qua nhiều vụ lúa dày công, một giống lúa mới ược tạo lập đáp ứng tốt yêu cầu của tình hình ất nước đã ghi công sự kiên nhn, bền báa ……… đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ with người nghị lực phi thường.

        tất cả thành công có được đều đến từ ý chí, nghị lực của with người. bởi vậy mà thế hệ trẻ hôm nay cần rèn luyện bản lĩnh để có thể kiên cường vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Đối với một học sinh như em, câu tục ngữ đã giúp em có thêm quyết tâm học tập, rèn luyện để vươn tới ược mơ của

        như vậy, câu tục ngữ “có chí thì nên” hoàn toàn đúng đắn. Đó là lời khuyên quý giá mà ông cha ta đã để lại cho thế hệ mai sau. dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, with người hãy giữ vững ý chí để vượt qua.

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 14

        trong cuộc sống, with người cần có ý chí, nghị lực. bởi vậy mà ông cha ta đã có câu: “có chí thì nên” như một lời khuyên quý giá dành cho mỗi con người.

        câu tục ngữ chỉ có bốn từ, rất ngắn gọn nhưng có ý nghĩa sâu sắc. từ “chí” ở đây có nghĩa là ý chí của mỗi người. còn “nên” có nghĩa là nên việc – hiểu rộng ra nghĩa là đạt được những mục tiêu của bản thân, có được thành công s cuộc. Ý câ câu tục ngữ là nếu with ngườico ý chí kiên cường, ủ bản lĩnh và nGhị lực ể vượt qua những khó khĂn thì chắc chắn sẽc ến đn đích của thành công.

        có ý chí đồng nghĩa là có bản lĩnh. cuộc sống luôn có muôn vàn thử thách, khó khăn. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có được ý chí kiên cường để bản thân không gục ngã. vợ chồng nhà bác học pi-e quy-ri và ma-ri quy-ri. trong bốn năm, họ đã lọc đi lọc lại tám lần bã quặng để tìm được một phần mười gam chất phóng xạ radio. there is nhà văn mai xuân thưởng. Một người đã bị mất hai canh tay sau một vụ tai nạn giao thông nhưng vẫn vượt lên trên những mặc cảm, những khổ đau anh đã tực học rồi trở thành một nhà vă thể kể đến. họ đều là minh chứng rõ ràng nhất cho câu tục ngữ “có chí thì nên”.

        Đối với học sinh, chúng ta cần rèn luyện ý chí để kiên trì trong học tập. không ngại khám phá để tìm đến với bầu trời tri thức mới mẻ. và with đường đến với thành công sẽ không còn xa xôi.

        như vậy, câu tục ngữ “có chí thì nên” rất giàu ý nghĩa. mỗi người hãy kiên trì, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 15

        kiên trì mới làm nên thành công. bởi vậy mà ông cha ta có câu “có chí thì nên” để nhắc nhở thế hệ sau bài học về đức tính kiên trì.

        Đầu tiên, “chí” ở đây là ý chí, nghị lực của mỗi người – nó thuộc về yếu tố tinh thần. còn “nên” muốn chỉ đến sự thành công trong cuộc sống. câu tục ngữ sử dụng mối quan hệ nhân quả thông qua từ “thì” ý chỉ nghị lực sẽ vượt qua ược mọi khó khăn và tiến ến với mục tiêu mà bản thân mong muốn ạt t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t ượt ượt ượt ượt ượt ượt. như vậy, hiểu đơn giản rằng s ự kiên trì, bền bỉ chính là yếu tố quan trọng giup con người làm nên việc, đạt đth.

        chủ tịch hồ chí minh, khi còn là một chàng thanh niên chứng kiến ​​cảnh nước mất nhà tan, đã quyết định ra đi tìm đườ cứn. ella người đã bôn ba nhiều nơi, làm nhiều công việc. dù khổ cực, khó khăn nhưng bác de ella vẫn kiên trì để cuối cùng đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc việt nam. HEO NHư N Hà KHOA HọC THOMAS EDISON, DUE THấT BạI TớI Hàng NGHìN LầN, NHưNG ôNG VẫN KIêN TRì Làm Thí NGHIệM ể PHÁT minh RA BONG đèN – MộT SảN PHẩM VĩM VĩM VĩM VĩM VĩM VĩM có thấy những con người thiên tài, họ cũng phải lao ộng miệt mài, cật lực, chăm chỉ mới có thà thành công và đem thành qu. câu chuyện “có công mài sắt, có ngày nên kim” cũng là một dẫn chứng tiêu biểu. lời bà cụ nói với cậu bé có lẽ vẫn còn vang vọng trong mỗi chúng ta: “mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, sẽ có thành kim nó. giống như cháu đi học, mỗi ngày cháu học một ít , sẽ có ngày cháu thành tài”.

        ngược lại có một số người khi gặp phải khó khăn đã vội nản chí. họ không dám đương đầu với thử thách, chấp nhận thất bại hoặc bằng lòng với cuộc sống hiện tại. những người như vậy sẽ chỉ mãi sống trong thất bại, giậm chân tại chỗ. Bởi Vậy, Khi Còn Là Học Sinh, Chung ta cần rèn loyện cho mình ức tính kiên trì, ý chí và nghị lực ể có thể sẵn sàng ương ầu với những thử Thách Trong Trong Trong Cuộc sốc sốn

        câu tục ngữ “có chí thì nên” tuy ngắn gọn, nhưng đã gửi gắm bài học sâu sắc đến mỗi người. chúng ta hãy rèn luyện để bản thân có thể trở thành một con người có ích.

        giải thích câu tục ngữ có chí thì nên – mẫu 16

        trên hành trình bước đến thành công, khó khăn giúp thử thách ý chí của with người. chúng ta hãy ghi nhớ câu tục ngữ “có chí thì nên” như một lời nhắn nhủ giá trị.

        chỉ với bốn từ ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa. trước tiên, “chí” with có nghĩa là ý chí, with “nên” with có nghĩa là nên việc. Ý câ câu tục ngữ là nếu with ngườico ý chí kiên cường, ủ bản lĩnh và nGhị lực ể vượt qua những khó khĂn thì chắc chắn sẽc ến đn đích của thành công.

        with đường đến với thành công không bao giờ đơn giản. chặng đường nào cũng có nhiều chông gai, thử thách. bởi vậy mà con người phải rèn luyện cho bản thân một ý chí, nghị lực kiên cường. rất nhiều tấm gương tiêu biểu cho câu tục ngữ này. Abraham Lincoln – Vị Tổng Thống Thứ 16 của nước mỹ – là một tấm gương sáng chói của sự tự lập, biết pHấn ấu vươn lên ểể thành người thành công. Ông cũng xuất thân từ gia đình nghèo khổ, khó khăn và thiếu thốn đủ điều. cha mẹ lincoln cũng là những nông dân thất học và mù chữ. bản thân ông cũng không được đến trường thường xuyên. năm 21 tuổi, ông phải đánh xe bò và bắt đầu cuộc đời tự lập cho chính mình. sau một thời gian trải qua nhiều nghề nhưng thất bại, ông phát hiện ra mình thích ngành luật. vào năm 1836, ông đậu kỳ thi trở thành luật sư và bắt đầu hành nghề. cuộc đời của a. lincoln từng gặp phải nhiều thất bại nhưng ông chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ bản thân. thế mới thấy được rằng, ý chí nghị lực quan trọng như thế nào.

        với một học sinh cần phải nỗ lực không tập, không ngại tìm tòi để nâng cao hiểu biết. tóm lại, câu tục ngữ “có chí thì nên” tuy ngắn gọn, nhưng sâu sắc và đã để lại bài học quý giá cho con người.

        mở bài gián tiếp giải thích câu có chí thì nên

        mở bài gián tiếp – mẫu 1

        bác hồ từng nói rằng:

        “không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp bể có chí ắt làm nên.”

        cũng cùng quan điểm trên, câu tục ngữ “có chí thì nên” muốn nhắc nhở con người cần có ý chí, nghị lực trong cuộc sống.

        mở bài gián tiếp – mẫu 2

        “không có gì nghèo bằng không có tài, không có gì hèn bằng không có chí” (uông cách). trên đường đời, chúng ta đều phải từng gặp phải một lần gặp thất bại vì “nhân vô thập toàn”. with người dễ nản chí khi gặp khó khăn trở ngại. bởi vậy, ông cha ta ngàn xưa đã khuyên nhủ ta phải cố gắng vươn lên mới đạt được thành công. câu tục ngữ “có chí thì nên” đã được truyền lại từ bao đời nay như bài học quý giá.

        mở bài gián tiếp – mẫu 3

        “không có việc gì khóchỉ sợ lòng không bềnĐào núi và lấp biểnquyết chí ắt làm nên.”

        Đó là những lời khuyên về việc rèn luyện ý chí, lòng kiên trì mà chủ tịch hồ chí minh. cũng đồng quan điểm trên, câu tục ngữ “có chí thì nên” cũng đem lại những lời khuyên quý giá cho mỗi người.

        mở bài gián tiếp – mẫu 4

        cuộc sống luôn tiềm ẩn nhiều thử thách. và ý chí, nghị lực là một trong những yếu tố để dẫn đến thành công trong cuộc sống. bởi vậy mà ông cha mới có lời khuyên: “có chí thì nên” vô cùng ý nghĩa dành cho mỗi người.

        mở bài gián tiếp – mẫu 5

        “ai ơi giữ chí cho bềndù ai xoay hướng, đổi nền mặc ai”

        câu ca dao đã nhắc nhở về ý chí, nghị lực trong cuộc sống. cũng đồng quan điểm đó, câu “có chí thì nên” tuy ngắn gọn nhưng đã gửi gắm bài học sâu sắc đến mỗi người.

        mở bài gián tiếp – mẫu 6

        “mất niềm tin là mất tất cả”- niềm tin là động lực thúc đẩy chúng ta phát triển. và để có được niềm tin rạng rỡ ấy, ý chí và nghị lực là phẩm chất cao quý cần có. nhắc đến ý chí và nghị lực thì câu “có chí thì nên” là một lời khuyên vô cùng giá trị.

        kết bài gián tiếp giải thích câu có chí thì nên

        kết bài gián tiếp – mẫu 1

        trong cuốn “nhà giả kim có viết: “khi bạn thực hiện mơ ước thì cả thế giới sẽ chung tay giúp đỡ bạn”. Vậy nên hãy lập rach mình một mục tiêu ể ể pHấn ấu, kiên trì, bền bỉ tới c cùng với mục tiêu đó thì chắn bạn sẽ thành công như ông cha chy cyc “cón” cón “cón” cón “cón” don “don “con” con “con” con “con” con “con” con “.

        kết bài gián tiếp – mẫu 2

        “học vấn có chùm rễ đắng ngắt nhưng hoa quả lại rất ngọt ngào” (ngạn ngữ nga). tóm lại, câu tục ngữ “có chí thì nên” khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn trong cuộc sống. khi chung ta bắt ầu làm bất cứ một việc gì đó, nếu ta cri chi p>

        “Đi đường mới biết gian lao núi cao rồi lại núi cao trập trùng núi cao lên đến tận cùng thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.”

        kết bài gián tiếp – mẫu 3

        như vậy, câu tục ngữ “có chí thì nên” là một lời khuyên hoàn ý nghĩa. mỗi người hãy biến mình thành những bông hoa dại biết vươn mình phát triển dù sống trong vùng đất khô cằn sỏi đá.

        kết bài gián tiếp – mẫu 4

        “nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường” – ý chí là một điều quan trọng. như vậy, câu tục ngữ “có chí thì nên” tuy ngắn gọn, nhưng đã gửi gắm bài học sâu sắc đến mỗi người. chúng ta hãy rèn luyện để có thể hoàn thiện bản thân mình.

        kết bài gián tiếp – mẫu 5

        “chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai ” – những lời ca trong bài hat“ ường ến ngày vinh quang ”của cố nhạc sĩ trần lập đã ưa ra một chân leaders leaders. khó khăn, thử thách là điều tất yếu để có được thành công. và khi đối mặt với điều đó, chúng ta cần phải có được ý chí, nghị lực như lời khuyên nhủ của câu “có chí thì”.

        ê

        kết bài gián tiếp – mẫu 6

        nguyễn bá học đã nói: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. quả thật, khó khăn không thể làm with người lùi bước nếu luôn có nghị lực. như vậy, câu tục ngữ “có chí thì nên” là một lời răn dạy vô cùng giá trị.

        ………. mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết tại file tải dưới đây ……..

        Tham khảo: Dàn ý phân tích Hồn Trương Ba da hàng thịt với các đề văn thường gặp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button