Giáo dục

Cận cảnh tuyến đường gần 1 km, đầu tư 280 tỉ đồng gần 20 năm vẫn chưa xong

<p (lòng đường 32 m, dải phân cách 16 m và vỉa hè 24 m) nằm nối tiếp trục đại lộ vinh – cửa lò. Dự kiến ​​with ường honn thành vào năm 2005, đây là dự monge àn tỉnh nonh tế, x hội của tp vinh nói riêng và àn tỉnh nonh tế, x hội của tp vinh nói riêng và àn tỉnh nonh tế, x hội của tp vinh nói riêng và riêng và àn tỉnh n, nomh, anhim.

tuy nhiên, đã 18 năm trôi qua nhưng dự án trọng điểm này vẫn dang dở, tuyến đường ngổn ngang đất đá, trở thành ģcểm. ngoài ra, do hệ thống mương thoát nước của ường vẫn chưa hoàn thiện nên chỉ cần trời mưa là tuyến ường và những khu dân cƭpửnẻ lân c.

“Giữa Trung tâm Thành phố, chỉ gần 1 km ường màm gần 20 nĂm vẫn chưa xong. Giờ chỉ cần một trận mưa nhỏ là cả đoạn ường biến thành sông” tp vinh, nghệ an, bức xú.

do tuyến đường thi công dang dở, để lưu thông, người dân phải đi sang phần đường ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ mất anthôn. Chị nguyễn thịy, trú pHường quán bàu, tp vinh, lắng: “không fo đèn, biển bao, lại phải đi sang làn ường ngược chiều, nên mỗi lầni xe máy qua đn, vừa, vừa, vừa, vừa, vừa, vừa, vừ vừ, vừ, vừ, vừa, vừ, vừ, vừ, vừa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa. thể cể xảy bá”.

Theo tìm hiểu của chung tôi, dự mnge trình dân dụng và công nghiệp tỉnh nghệ an (thuộc ubnd tỉnh nghệ an). nhà thầu thi công dự án là công ty tnhh thanh thành Đạt, trụ sở tại tp vinh.

ượC BIếT, Dự HIGH BAN ầU COR TổNG MứC ầU Tư HơN 63.4 Tỉ ồNG, TRONG đÓ CHI PHÍ XâY LắP HơN 23.7 Tỉ ồNG, CHI PHÍ BồI THườNG GIảI PHONG MặT BằNG HơN các chi phi khác. do thi công kéo dài, sau 18 năm với nhiều lần điều chỉnh phê duyệt, ến tháng 1-2022, dự án “ội vốn” lên 275.5 tỉ ồng (tăng gấp).

trong đó, chi pHí xây dựng hơn 65 tỉ ồng, chi pHí giải phong mặt bằng hơn 203.5 tỉ ồng, chi pHí quản lý dự mood 1.1 tỉ ồng, chi pHí ấ ự ự ự ự ự ự ự ự ự ựn ự ựn ự. 2.5 tỉ đồng, hạng mục đảo giao thông hơn 1.6 tỉ đồng, chi phí khác hơn 1.6 tỉ đồng. mới đây nhất vào tháng 10-2022, dự án lại tiếp tục có tờ trình điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 281 đ.

ông trần văn dũng, phaó giám ốc ban quản lý dự mood àc àc àc àc àc àc àc àc. tăng gấp nhiều lần là do là do vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng và bổ sung thêm hạng mục mới so với thiết kếu đế>

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button