Giáo dục

Đề 1: Dựa vào các văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của người lãnh đạo anh minh

[toc:ul]

dan and chung

1. mở bai:

 • những người đứng đầu là vô cùng quan trọng.
 • ọc lại áng văn chiếu dời đô của lí công uẩn và hịch tướng sỹ của trần quốc tuấn, chúng ta càng thấy riqute trò của nhờng ngưn hãn …

  2. thanks bai :

  • lí công uẩn và trần quốc tuấn đều là những nhà lãnh đạo tài ba, uyên bác hết lòng vi nước vì dân
  • trần quốc tuấn là một vị tướng tài giỏi.
  • Trầc Quốc Tuấn là vị chủ tướng đã vạch ra trước mặt binh sĩ của mình hai with ường, hoặc là nhà so cửa nát khi vận nước suy vong, hoặc vinh hi ờn ời ờI c
  • lý công uẩn – người đầu tiên lập nên triều đại nhà lí ở nước ta. Ông là người thông minh, nhân ái, yêu nước thương dân, có chí lớn, luôn mong muốn đất nước được thịnh trị
  • trước yêu cầu của thời kỳ mới, một nhà lãnh ạo tài ba cần có những quyết sách lớn và quyết sách của lý công uẩn chính đi la> d

   3. kết bai:

   • hiểu rõ vai trò của người lãnh đạo anh minh có ý nghĩa vô cùng to lớn trong trường kì phát triển của dân tộc
   • hiện nay để lãnh đạo đất nước cũng cần một thủ lĩnh tài ba, biết nhìn xa trông rộng, có thực tài, có tấm nƒg vÛd

    bài mẫu 1: dựa vào các văn bản chiếu dời đô và hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của người lãnh an h3h min…

    bai làm

    Để đưa một đất nước tiến bộ đi lên thì vai trò của những người đứng đầu là vô cùng quan trọng. nhìn lại lịch sử hàng ngàn nĂm dựng nước và giữc ta càng khẳng ịnh thêm tầm quan trọng của những vị vua vị tướng tài ba đã dẫn dắt nhân dân ta đi tới with ườ Ọc lại ang văn chiếu dời đô của lícông uẩn và hịch tướng sỹ của trầc quốc tuấn, chung ta càng thấy rõ vai của người lãnh ạo anh minh có ý ngh ĩ v ô các. nước lâm nguy hay thái bình, thịnh vượng.

    lí công uẩn và trần quốc tuấn đều là những nhà lãnh đạo tài ba, uyên bác hết lòng vi nước vì dân. cả hai vị ều là những người lãnh ạo sáng suốt khi nhìn nhận thấu suốt tình hình ất nước, xác ịnh rõ nhiệm vụ cân vàn quà d. Điều quan trọng là họ có những quyết ịnh đúng ắn, những hành ộng táo bạo ể ư ưa ất nước ển ược bến bìhờ bờ bờ bờ y.

    trần quốc tuấn là một vị tướng tài giỏi. vị tướng tài trầc quốc Tuấn Co Những chiến công hich Hách là chynh là nhờ ông quan tâm tới vận mệnh nước nhà bằng trai tim và ý chí của một anh hùng dh dh d cái tâm và cái tài của một vị tướng, một người with yêu nuớc, trung với vua được thể hiện rõ net trong áng văn bất hủ “hớch tưsĩ”. TRướC TAI HOạ đANG ếN GầN: quân mông – nguyên lĂm le xâm lược lần thứ hai với tâm ịa không choc một ngọn cỏ của nước ại việt mọc mọc -Vaic ngựa nm mươi vại vạ trần quốc tuấn đã viết “hịch” để kêu gọi tướng sĩ một lòng đương đầu với cuộc chiến sống còn. bằng những lời lẽ đanh thép ông kể ra hàng loạt tội ác cều quân mông nguyên: “uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thăn dê mà chó. cống nạp khoáng sản, vàng bạc… giặc như vậy còn lực lượng quân sĩ ta thì sao? vị nguyên soái lỗi lạc thêm một lần đau xot khi chứng kiến ​​thực cảnh binh sĩ dưới quyền lơ là mất cảnh giác trước nguy cơt nước “nghe nhạ à à à à à cả. Ông mượn những tấm gương bậc nghĩa sĩ trung thần đã xả thân vì đất nước, vì nhân dân để khích lệ lòng tự Ớcáng tởcáng. lại thêm phơi trải tấm lòng mình, khi ông không khỏi băn khoăn lo lắng, ến ộ ộ Quên ăn, mất ngủ, xót xa như ứt từng khuc ruc ruột: ta thườn ữn ữn ỗn ỗ ỗn ỗ. Ruột đau như cắt, nước mắt ầm đìa chỉ căc tức chưa xảt thịt lột da, nuốt gan, nu ” không những lo lắng, căm thù giặc xâm lăn ông còn nguyện hi sinh thân mình cho sự nghiệp đánh đuổi ngoại xâm, giành lại ộc lập cho dân cho dân từ. ngựa, ta cũng vui long”. cũng chính nhờ những lời nói xuất phát từ tình cảm chân thành của mình, ông đã thắp lên ngọn lửa yêu nước trong lòng h>

    vị chủng đã vạch ra trước mặt binh sĩ của mình hai with ường, hoặc là nhà so cửa nát khi vận nước vong, hoặc vinh hi ời ời c cú chiến thắng của d. Điều đặc biệt trong bài hịch là trần quốc tuấn không hề tỏ ý ép buộc, ông vạch rõ hai with đường, còn sự lựa chọn vthuĩc. Trong Thời Chiến, Một dân tộc không chỉ pHải ối mặt với gươm dao sung ạn, mà còn ối mặt với kẻ thù nguy hiển chynh là tinh ththn của qun sỹ, của nhân. nếu cả dân tộc không ồng lòng nhất quyết tâm đánh giặc thì cho dù vũ khí gươm đao có hiện ại ầy ủ bao nhiêu cũng không thắng ưỻ. cũng như vậy, quãng thời gian bình yên lâu dài giữa hai cuộc kháng chiến chống nguyên- mông như một thứ thuốc độc làm hao mòn khí thế đấu tranh, một cái bẫy vô hình lấy đi nhuệ khí của các binh sĩ, một màn sương phủ mờ quyết tâm chống giặc. là một người cầm quân, trầc quốc tuấn đã dùng cả tấm lòng của mình đánh so màn sương tai họa ấy, gip phần không nhỏ làm n tinh thần “sat This” vag “vag” vag “vag” vag “vag” vag “vag” vag “vag” vag “va vị chủ tướng trầc quốc tuấn chính la một hình ảnh tiêu biểu cụ thể cho những phẩm chất mà một nhà lành ạo cần có trong thời chiến, cũng là một minh chứng cho vai tròi tròi tròi trò của dân tộc.

    vai trò của những người lãnh ạo không chỉc đòi hỏi trong thời kỳ ất nước gặp chiến tranh hoạn nạn mà nó còn ược đi hỏn hơn trong thời hònh.mt.mt.mt.mt.mt.mt.mt.mt.mt.mt của người đứng đầu đất nước trong thời bình đó là nhà vua lý công uẩn – người đầu tiên lập nên triều Ự nƺi nhà. Ông là người thông minh, nhân ái, yêu nước thương dân, có chí lớn, luôn mong muốn ất nước ược thịnh trị, nhân dân ược phúấm no, húấm no. cũng chynh bởi thế mà chỉ ít lâu sau khi khai without . Không nhỏ ối với vận mệnh ất nước lúc bấy giờ, ồng thời còn thể hiện tầm nhìn sâu rộng, ý chí giữ vững nền ộc lập cùng tấm lòng với nướ rất lớn. Nó đánh dấu sự trưởng thành của dân tộc ại việt.

    bằng sự thông minh và tầm nhìn sáng suốt của mình lí Công uẩn đã nhận thy ất hoa lư trong mấy mươi năm, với ịa thế no non hiểm trở, đ flight chynh quyền, chống tống tống xâm đã tái bình vùng ất này không còn phù hợp ể phát triển kinh tế, vă hóa của ất nước nữa. trước yêu cầu của thời kỳ mới, một nhà lãnh ạo tài ba cần có những quyết sách lớn và quyết sách của lý công uẩn chynh ĝỡi là dẑ. Một nơi mà vị trí “ở vào nơi trung tâm trời ất, ược cai thếng cuộn hổ ngồi”, là phương hướng “đúng ngôi nam bắc đông tây”, là ịa thế Là điều kiện phat triển kinh tế “dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng ược phong phú tốt tươi.” đã bày tỏ ý định với các quan trong triều ý định dời đô giàu sức thuyết phục. “chiếu dời đô” là áng văn xuôi cổ độc đáo, đặc sắc, đúng là khẩu khí của bậc đế vương. Đó là kết tinh vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ việt nam. nó khơi dậy trong lòng nhân dân ta lòng tự hào và ý chí tự cường mạnh mẽ. triều ại nhà lí rất vẻ vag với sự khởi thuỷ là vua anh minh líchái tổ, nước ại việt viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của mình.vai trò và công lao của của lý cô minh: cùng với kinh đô thăng long, quốc gia ại việt bước vào một giai đoạn phát triển mới, vững vàng về kinh tến ịnh về chính trị, ặc sắc v ă uẩn vần theo lệ nhà đinh – lê, giữ nguyên kinh kì ở ất hoa lư hiểm trở, chắc hẳn nhà nước ại việt đã không có những tiữn lớc.

    “chiếu dời đô” hay “hịch tướng sĩ” ều đã là chuyện của quá khứ, nhưng qua khứ ấy đã ể lại cho hiệi nhiều suy ngẫm. cũng cần một người ứng ầu biết nhìn xa trông rộng, có thực tài, có tấm lòng vì nước vì dân ể ể ể có thể giữ g. vô cùng to lớn trong trường kì phát triển của dân tộc và thời nào cũng vậy dân tộc việt nam, nhân dân việt nam cầnlàm những nhà lá tàànhà v.

    bài mẫu 2: dựa vào các văn bản chiếu dời đô và hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của người lãnh an h3h min…

    bai làm

    xã hội loài người càng phát triển, tầm quan trọng của “người dẫn đường” càng được coi trọng, lịch sử việt nam cũg khôt luqung ngođt y. quả thực, quá khứ của dân tộc ể lại cho chúng ta lòng ta lòng ngưỡng mộ về rất nhiều những nhà lãnh ạo tài ba, có thể ến nhưý lý thái thái. tài nĂng lãnh ạo của học có ược nhìn nhận từ nhiều góc ộ, thậm chí từ các tác pHẩm thơ vă của họ, như “chiếu dời đ đ” như “hịch tướng sĩ”. tac pHẩm ra ời đã lâu, tac giả cũng là người cõi khac, nhưng câu chữ của người xưa vẫn gợi cho ta nhiều suy ngẫm về đôi mắt, tấm lòng, trach nhiệm củm củm với cuộc sống của dân tộc.

    ối với một ất nước, kinh đô là trung tâm quốc gia, vì vậy chuyện dời đông không bao giờ là chuyện nhỏ, huống hồ là trong thời kỳ “trứng nước” của một. nhưng lý công uẩn chỉ Ít lâu sau khi khai sinh nhà lý, he đã ưa ra một quyết ịnh táo bạo: ban “chiếu dời đô”, dời đ đ đ ố đ đ đ đ . . “Chiếu dời đô” Có Một ý nghĩa ặc biệt, không chỉ bởi “nghĩa sâu, ý xa, lý rành, khí mạnh, lời giàu, văn there” Với vận mệnh ất nước lúc bấy giờ, ồng thời còn thể hiện tầm nhìn sâu rộng, ý chí giữ vững nền ộc lập c quart non hiểm trở, đã hoàn thành sứ mệnh giúp chống tống xâm lược. khi lý công uẩn lên ngôi, vận hột n. tế phát triển, xây dựng đời sống thịnh vượng no ấm cho nhân dân, cũng là tạo nền tảng vững chắc đế giữ vững nền độc. Trước yêu cầu của thời kỳ mới, một nhà lãnh ạo tài ba cầnco những quyết Sách lớn ể dọn ường cho

    với “chiếu dời đô”, lý công uẩn đã hoàn tất trọn vẹn công việc của một “tổng công trình sư”, Trí ti -củng hiểu ược tầm quan quan một tầng ông ông ông ông ông ông ông ông ông ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ủng ọn c. ể nhìn thấy ược ưu thế ặc biệt của thành ại la, đó là vị trí ” “, Là điều kiện phat triển kinh tế“ dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng ược phu tốt tươi “. Hiểu phong thủy, lịch sử, ịa lý, và còn co những suy tínnnnnn lân vị. Cho Thy quyt ịnh dời đ ô ông xu xu ất đt đt đtm “lân ốtm“ lân ốtm “lân đtm“ lân đtm “lân đtm“ lân đtm “lân đtm“ lân đtm ”l , lân đtm “. lấy lợi ích của trăm họ làm nền tảng quốc gia.

    một nhà lãnh đạo giữ vận mệnh đất nước trong tay, điều cần nhất chẳng lẽ không phải là tấm lòng ấy, nhìm? vai trò và công lao của lý công uẩn đã ược thực tế lịch sử chứng minh: c ckey với kinh đô thăng long, quốc gia ại việt bước vào một giai đoạn phát ặc sắc sắc sắc vềc vềc về lịch sử phong kiếnviệt nam. NếU Lý Công uẩn vần Theo Lệ Nhà đinh – Lê, Giữ Nguyên Kinh Kì ởt Hoa Lưmm Trở, Chắc Hẳn Nhà nước ại Việt đã Không CC NHữNG BướC Tiến to lớn ấy. công lao cùa lý công uẩn đã khẳng định với ta rằng: tài năng và tấm lòng của nhà lãnh đạo góp phần quyết định không nhỏ tới sự hưng thịnh hoặc suy tàn của một triều đại, một quốc gia, một nhà lãnh đạo cừ khôi chính là một ngọn đuốc sáng soi đường cho quảng đại quần chúng.

    với “hịch tướng sĩ” của trầc quốc tuấn, va trò to lớn của một nhà lãnh ạo càng ược khẳng ịnh, nhưng là trong một honn c khá mệnh dân tộc nguy vong là điều không không ke khỏi. Hoàn cảnh này đòi hỏi vị chủng tướng trầc quốc Tuấn không chỉ mắt nhìn rõ “thế trận”, một tấm lòng âu lo vận nước, mà còn cả một bản lĩnh tợp hợp l mối, đánh thức những người lính Đại việt lúc này đang lơ là mê muội “nghe nhạc thải thường để đãi yến ngụy sứ cng mà bim”. lo lắng trước hiểm họa đang tới gần và đau lòng vì sự thờ ơ của tướng sĩ, trần quốc tuấn đã viết “hịch tướng sĩ”. hịch tướng sĩ vừa như một lời “tổng ộng viên”, vừa như một sự tỏ lòng: “ta thường tới bữa quên ăn, nửa đ đa vỗ ta gứ cón”.

    trong mọi cuộc chiến tranh, yếu tố “nhân tâm” là điều quan trọng, lòng người đôi khi quyết định tất cả. hiểu ược điều đó, vị chủ tướng đã vạch ra trước mặt binh sĩ của mình hai with ường, hoặc là nhà so cửa nát khi vận nước suy vong, hoặc viinh hiển ời ời ời ời ời ời Điều đặc biệt trong bài hịch là trần quốc tuấn không hề tỏ ý ép buộc, ông vạch rõ hai with đường, còn sự lựa chọn vthuọc. như thế, tài văn của của hưng Đạo vương đã giúp ông thu phục lòng người, cảm hóa lòng quân, để làm được điều “tướng sĩ một lòng phụ trị hòa nước sông chén rượu ngọt ngào” (bình ngô Đại cáo – nguyền trài ). Trong Thời Chiến, Một dân tộc không chỉ pHải ối mặt với gươm dao sung ạn, mà còn ởmmm ngắm của những thứ vũ khí ẩn nấp sau nhung lụa, phải ối mi m êm ái. người lãnh ạo nắm ược binh lực trong tay, nếu không có ý chí thép, tâm lòng son, sẽ là người ầu tiên rơi xuống hố sâu mà kẑà thùs . cũng như vậy, quãng thời gian bình yên lâu dài giữa hai cuộc kháng chiến chống nguyên- mông như một thứ thuốc độc làm hao mòn khí thế đấu tranh, một cái bẫy vô hình lấy đi nhuệ khí của các binh sĩ, một màn sương phủ mờ quyết tâm chống giặc. Là một người cầm quân, trầc quốc tuấn đã dùng cả tấm lòng của mình đánh so màn sương tai họa ấy, gél phần không nhỏ làm n tinh thần thần “Sot Thát” vag “vag” vag “vag” vag “vag” vag “vag” vag “vag” vag “vag” vag “vag” va

    chiến thắng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống nguyên – mông có công lao không nhỏ của hưng ạo vương công lao ược làm nên cả tài n -ng n. vị chủ tướng trầc quốc tuấn chính la một hình ảnh tiêu biểu cụ thể cho những phẩm chất mà một nhà lành ạo cần có trong thời chiến, cũng là một minh chứng cho vai tròi tròi tròi trò của dân tộc. như vậy, qua “chiếu dời đô” và “hịch tướng sĩ” có thể khẳng ịnh rằng trong bất kể giai đoạn nào của ất nước, chiến tranh hoà bình, người ạ ể ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ tạo nên ảnh hưởng trực tiếp đến sự suy vong, hưng thịnh của một quốc gia. Một tướng kém cỏi không thể tạo nên một đoàn tinh nhuệ, cũng như một ất nước chỉc có thể trở nên hùng mạnh dưới dẫn dắt của một nhà lh ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ

    “chiếu dời đô” hay “hịch tướng sĩ” ều đã là chuyện của quá khứ, nhưng qua khứ ấy đã ể ể lại cho hiệi nhiều suy ngẫm. cộng ồng nào mía mía nào mà không cần một người đứng đầu biết nhìn xa trông rộng, có thực tài, có tấm lòng có thể cảm hóa tữ kháng. Lịch sử việt nam tự hào vì những nhà lãnh ạo cừ khôi như lý công uẩn, như trầc quốc tuấn, nhưng cũng mấy phen tủi buồn vì không ít những bạo chúo hôn quân qu. CHỉ MONG SAO BướC ườNG TIếP THEO CủA DâN TộC CC THế CHứNG KIếN Tài NăNG XUấT CHUNG CủA NHữNG NGườI NắM VậN MệNH ấT NướC TOG TAY ể Mơ lên trong thế kỷ này…

    bài mẫu 3: dựa vào các văn bản chiếu dời đô và hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của người lãnh an h3h min…

    bai làm

    ối với một quốc gia, nhắc ến những nhà lãnh ạo ất nước là nhắc ến những người ứng ầu bộ máy hành chính nhà nước there

    ứng trên cương vị một nhà lãnh ạo, trước hết họ phải là những người có tầm nhìn xa trông rộng, nhận ịnh đung tình hình ất n n, từ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ

    lí công uẩn và trần quốc tuấn đều là những nhà lãnh đạo tài ba, uyên bác thông hiểu kim cổ đông tây. vị vua đầu tiên của triều lý đã nhắc đến gương chuyển đô của vua bàn canh nhà thương, nhà chu. Trần quốc tumn lại nêu gương những anh hùng hào kiệt, biết xả thân vì chủng vìg vì ất nước: do vu, dự nhượng, kỉ tín, … có thể nói, biết lãnh ạo. và từ việc “nhớ chuyện cũ”, các nhà lá

    nhà đinh, lê “không noi theo dấu cũ thương chu” giữ nguyên vị trí kinh đô tại hoa lư mà ất hoa lư chỉ là chốn no rừng hiệt tr kh, ng tr điều đó khiến thờ trở. lịch sử cũng đã chứng minh điều đó, hai nhà Đinh lê triều vận ngắn ngủi, nhân dân gặp nhiều khó khăn. có thể nói, việc phê phán hai triều Đinh, lê một phần lớn đã thể hiện tầm nhìn lãnh đạo của lí công uẩn. Ông đã nhìn rõ một thực tế quan trọng: đất nước đang bước vào thời bình, hoa lư không còn phù hợp với vị thế kinh kinh

    trần quốc tuấn cũng vậy. từ thực tế của việc giặc nguyên mông xâm lược nước ta lần một và thai ộ ộ của chung hiện nay, ông đã thấu riquy cơa một cuộc chiến chống xâm lược. Sang nước ta, quân nguyên mông “uốn lưỡi cú diều mà mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể pHụ”, “đi lại ngg ngg”, bắt dân ta cống nạp kho, v ậng … chúng chưa hề thấm thía bài học từ thất bại của cuộc xâm lược lần một và đang mưu mô cuộc chiến tranh ăn cướp lần hai

    giặc như vậy còn lực lượng quân sĩ ta thì sao? vị nguyên soái lỗi lạc thêm một lần đau xót khi chứng kiến ​​thực cảnh binh sĩ dưới quyền lơ là mất cảnh giác trưy cƺ m. Họ “Hoặc Thích Chọi Gà, Hoặc Mêếng hat”, Chơi cờ … ông Cay ắng chỉ ra một điều tất yếu là khi giặc ến những thú vui ấy chỉ trở thành tai họa “cự giặc”, “tiếng hát hay không thể làm cho giặc điếc tai”, “mẹo đánh cờ không thể dùng làm mưu lược nhà binh”…

    từ việc nhìn nhận thấu suốt tình hình đất nước, các nhà lãnh đạo anh minh đều xác định rõ nhiệm vụ của d quân. Điều quan trọng là họ có những quyết ịnh đúng ắn, những hành ộng táo bạo ể ư ưa ất nước ển ược bến bìhờ bờ bờ bờ y.

    lí thái tổ xác định nhiệm vụ hiện tại là cần dời đô khỏi hoa lư. nhưng dời đô đến đâu? “Thành ại la .. là nơi trung tâm trời ất, có thếng cuộn hổ ngồi lại tiện hướng nhìn sông dựa num, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú t.

    trần quốc tuấn trên cương vị tổng chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông đã khẳng ịnh ý chí đánh giặc của t ton tộc khộc khhyk ờk ờk. Ông khuyên quân sĩ phải biết “kiềng canh nóng mà thổi rau nguội”, phải biết ra sức tập luyện để sẵn sàng chiến đấu. không chỉ vậy, ông còn soạn thảo “binh thư yếu lược” làm sách lược cho binh sĩ tập luyện, rèn quân.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button