Tổng hợp

15 phong tục cổ truyền trong dịp Tết bằng tiếng Anh – Benative Kids

Phong tục tống cựu nghênh tân vốn nghĩa là đưa cái cũ đi, đón cái mới đến. Các cụ bảo, muốn đón được cái mới thì người đón trước hết phải dọn mình sạch sẽ, tinh tươm, gác lại tất cả những âu lo, bực dọc. Tập tục tiễn những điều cũ và đón chào những điều mới tốt đẹp thường được chuẩn bị từ sau khi tiễn ông Táo về trời.

The custom of sending the former receptionist capital means bringing the old one, welcoming the new one. The security people, who want to welcome the new, the first picker must clean themselves, clean, and put aside all worries and frustrations. Practice seeing off old things and welcome new good things that are often prepared after seeing Mr. Tao go to heaven. Năm cũ đã qua mang theo mọi xui xẻo và năm mới đến mang theo đầy niềm tin lạc quan. Nếu như năm cũ khá may mắn, thì tin sự may mắn sẽ kéo dài qua năm sau. Tết cũng là lúc mọi người trong làng gọi nhau quét dọn đình, chùa. Ai nấy lo đi cắt tóc, may sắm quần áo mới… Đó là những việc thường được làm vào cuối năm, quen thuộc đến mức người ta không nghĩ đấy là tục lệ “chia tay cái cũ để đón những điều mới mẻ”. Nhiều gia đình nhắc nhỏ, dặn dò con cháu từ phút giao thừa trở đi không được quấy khóc, nghịch ngợm, cãi cọ nhau, không nói tục chửi bậy hay vứt rác, viết vẽ bừa bãi. Cha mẹ, anh chị cũng không nên quở mắng, trách phạt con trẻ. Đối với bà con xóm giềng, dù trong năm cũ có điều gì xích mích cũng xí xóa hết. Dâu không thực lòng cũng tỏ ra ôn tồn hòa nhã, không ai nói khích bác hoặc bóng gió ác ý trong ngày đầu năm, dù là lỡ miệng; đối với ai cũng tay bắt mặt mừng.

The old year passed with bad luck and the new year came with full of optimistic beliefs. If the old year is quite lucky, then believe the luck will last for the next year. Tet is also when people in the village call each other to clean up houses and pagodas. Everyone worries about going to haircuts, making new clothes and so on … These are things that are often done at the end of the year, so familiar that people don’t think it’s a custom of “breaking up the old to get new things.” Many families reminded and advised their children and grandchildren from the New Year’s Eve to not stir and cry, mischief, quarrel with each other, do not continue to curse or litter, write indiscriminately. Parents and siblings should not rebuke and punish children. For the neighbors, even if the old year has something, it will be erased. Strawberry does not really seem to be mildly peaceful, no one said to encourage or maliciously hinted on the first day of the year, even if it was missed; for everyone who catches the happy face. Tục lệ này hiện nay vẫn được nhiều học sinh, giáo viên, nhà văn, nhà thơ và người viết nói chung gìn giữ. Nhưng nhiều bạn học sinh chưa hiểu hết được ý nghĩa của tục lệ này.

This practice is still preserved by many students, teachers, writers, poets and writers. But many students do not fully understand the meaning of this custom.

Related Articles

Back to top button