Tổng Phân Hợp Là Gì

trình tự lập luận/cách thức trình bày đoạn văn đoạn văn có nhiều cách trình bày : diễn dịch- quy nạp- song hành- tỻ monc xí

bạn đang xem: tổng phân hợp là gì

(khái hưng)

2. Đoạn văn qui nạp (câu chủ ề): đoạn qui nạp là đoạn văn ược trình bày đi từ các ý nhỏ ýn ýn, từ các ýt tiết ến ý ậ ế ế ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ý kết luận bao trùm. theo cách trình bày này, câu chủ đề nằm ở vị trí cuối đoạn. Ở vị trí này, câu chủ ề không làm nhiệm vụ ịnh hướng nội dung triển khai cho toàn đoạn mà lại làm nhiệm vụ khép lại nđiạ dung chon . Các Câu Trên ược Trình Bày Bằng Các Thao Tac Lập Luận, Minh Họa, Cảm Nhận và rút ra nhận xét đánh Giá chung.vd: những ứa từn khi sin ra ến khi thhi là chịu ả Chung ược mẹ cho bú sữa, bồng ẵm, dỗ dành, tắm giặt, ru và ảnh hưởng đặc biệt các đức của người mẹ, đã hình thành dần dần bản tính của đứa with theo kiểu “mưa dầm, lâthu”. Ngoài ra, những ứa trẻ thường là thích bắt chước người khác thông qua những hành ộng của người gần gũi nhất ngưủn gũi nhất chấl yṝi m l y. chính người phụ nữ là người chăm sóc và giáo dục with cái chủ yếu trong gia đình.

xem thêm: ” sinh phẩm y tế là gì – nghĩa của từ sinh phẩm y tế trong tiếng việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *