Tổng hợp

Giải Bài Tập Vật Lí 6 – Bài 10: Lực kế – Phép đo lực – Trọng lượng và

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 6
  • Đề Kiểm Tra Vật Lí Lớp 6
  • Sách Giáo Khoa Vật Lý 6
  • Giải Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 6
  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 6
  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 6

Giải Bài Tập Vật Lí 6 – Bài 10: Lực kế – Phép đo lực – Trọng lượng và khối lượng giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Bài C1 (trang 34 SGK Vật Lý 6): Dùng từ thích hợp: kim chỉ thị, lò xo, bảng chia độ để điền vào chỗ trống của các câu sau:

Lực kế có một chiếc (1) … một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia có gắn một cái móc và một cái (2)…

Kim chỉ thị chạy trên mặt một (3)…

Lời giải:

Lực kế có một chiếc (1) lò xo một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia có gắn một cái móc và một cái (2) kim chỉ thị. Kim chỉ thị chạy trên mặt một (3) bảng chia độ.

Bài C2 (trang 34 SGK Vật Lý 6): Hãy tìm hiểu GHĐ và ĐCNN của lực kế ở nhóm em.

Lời giải:

Học sinh dựa vào lực kế nhóm em có mà trả lời về GHĐ và ĐCNN.

ĐCNN của lực kế là khoảng đo giữa 2 vạch chia liên tiếp trên lực kế.

GHĐ của lực kế là giá trị lực lớn nhất ghi trên lực kế.

Bài C3 (trang 34 SGK Vật Lý 6): Dùng từ thích hợp: phương, vạch 0, lực cần đo để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Thoạt tiên, phải điều chỉnh số 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng (1) … Cho (2) … tác dụng vào lò xo của lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo (3) … .của lực cần đo (xem hai ảnh chụp ở đầu bài SGK).

Lời giải:

Thoạt tiên, phải điều chỉnh số 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng (1) vạch 0. Cho (2) lực cần đo tác dụng vào lò xo của lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo (3) phương của lực cần đo.

Bài C4 (trang 34 SGK Vật Lý 6): Hãy tìm cách đo trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa Vật lí 6. So sánh kết quả với các bạn trong nhóm.

Lời giải:

Học sinh tự thực hành và so sánh kết quả đo giữa các bạn trong nhóm.

Dùng lực kết đo trọng lượng quyển sách giáo khoa Vật lí 6 khoảng 14,5N.

Bài C5 (trang 34 SGK Vật Lý 6): Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? Tại sao phải cầm như thế?

Lời giải:

Khi đo, cần phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm ở tư thế thẳng đứng, vì lực cần đo là trọng lượng, có phương thẳng đứng.

Bài C6 (trang 34 SGK Vật Lý 6): Hãy tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Một quả cân có khối lượng 100g thì có trọng lượng (1)… N

b. Một quả cân có khối lượng (2)… g thì có trọng lượng 2N.

c. Một túi đường có khối lượng 1 kg thì có trọng lượng (3)…

Lời giải:

a. Một quả cân có khối lượng 100g thì có trọng lượng (1) 1N.

b. Một quả cân có khối lượng (2) 200g thì có trọng lượng 2N.

c. Một túi đường có khối lượng 1kg thì có trọng lượng (3) 10N.

Bài C7 (trang 35 SGK Vật Lý 6): Hãy giải thích tại sao trên các “cân bỏ túi” bán ở ngoài phố người ta không chia độ theo đơn vị Niuton mà lại chia độ theo đơn vị kg? Thực chất các cân bỏ túi là dụng cụ gì?

Lời giải:

Người ta chia độ theo kilôgam mà không chia độ theo Niutơn vì trong cuộc sống người ta cần biết khối lượng của vật, nếu cần biết trọng lượng vật người ta dùng hệ thức P = 10m đế xác định trọng lượng vật. Thực chất “cân bỏ túi” là lực kế nhỏ.

Bài C9 (trang 35 SGK Vật Lý 6): Về nhà, hãy làm thử một lực kế, phải nhớ chia độ cho lực kế đó.

Lời giải:

Học sinh tự tạo ra cho mình một lực kế.

Sau đó dùng một quả cân đã biết trước khối lượng để đánh chia độ cho lực kế.

Bài C9 (trang 35 SGK Vật Lý 6): Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu Niutơn?

Tóm tắt

M = 3,2 tấn = 3200kg.

P = ?(N)

Lời giải:

Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn = 3200kg sẽ có trọng lượng là:

P = 10m = 10 x 3200 = 32.000N.

Related Articles

Back to top button