Giáo dục

Công thức tính vận tốc trung bình dễ nhất 2022

vận tốc là đại lượng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. tuy nhiên, không phải ai cũng biết: vận tốc là gì? công thức tính vận tốc, cách tính quãng đường và thời gian chính xác là như nào? bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đại lượng này, từ đó áp dụng trong công việc, cuộc sống nhé.

vận tốc là gì?

vận tốc là một đại lượng để mô tả mức độ chuyển động nhanh hay chậm. do đó, vận tốc sẽ được xác định dựa trên quãng đường đường đi được trong một đơn vị thời gian. Đại lượng này sẽ được biểu diễn theo vectơ. Độ dài của vectơ sẽ cho ta biết tốc độ nhanh hoặc chậm của chuyển động. chiều vectơ hiển thị là chiều chuyển động.

phân biệt vận tốc và tốc độ

vận tốc là một đại lượng có hướng. cần phân biệt ược tốc ộ, một ại lượng vô hướng ơn thuần ược sử dụng ể ể mô tả tính nhanh, chậm của mển ộng chuyộ. tốc độ chính là độ lớn vectơ vận tốc.

hiểu đơn giản, vận tốc chỉ quãng đường vật di chuyển được trong một đơn vị thời gian. Ộ lớn vận tốc sẽ cho ta biết ược mức ộ nhanh hoặc chậm của chuyển ộng và ược tính bằng ộ dài của quãng ường đi ược Trong một ơn vị thời gian.

quý vị có thể tham khảo phân biệt cụ thể tại bảng dưới đây:

cơ sở để so sánh

tốc độ

vận tốc

Ý nghĩa

xác định

số lượng

chỉ ra

tỷ lệ

khi cơ thể trở về vị trí ban đầu

vật di chuyển

công thức tinh vận tốc

trong chuyển động thẳng đều, vận tốc sẽ được tính theo công thức: v= s/t.

strong đó:

+ v: vận tốc

+ s: quãng đường vật chuyển động được

+ t: thời gian để di chuyển hết quãng đường.

Áp dụng từ công thức tính vận tốc chúng ta có thể dễ dàng tính được 2 đại lượng quãng đường và thời gian.

+ khi biết được vận tốc, thời gian ta có công thức tính quãng đường: s= v.t

+ khi biết được vận tốc, quãng đường ta có công thức tính thời gian: t = s/v

Đơn vị đo vận tốc

Đơn vị của vận tốc sẽ phụ thuộc theo Đơn vị độ dài và của thời gian. trong hệ thống đo lường si, ta có quãng đường được đo bằng mét, thời gian đo theo giây (s). vậy nên ta sẽ có đơn vị vận tốc là mét/ giây (m/s).

bên cạnh đó, vận tốc còn có những ơn vị khác như km/ h/ .do đó trước khi giải quyết những bài toán liên ến vận tốc, chúng x vịn ta c. đơn vị there is chưa.

lưu ý: cách để đổi đơn vị trong vật lý khá đơn giản mà bạn cần ghi nhớ như sau: 1m/s= 3.6 km/h; 1 m/s = 3.6 km/h

công thức tính vận tốc trung bình

vận tốc trung bình chỉ là một đại lượng mang tính quy ước, chúng ta tự đặt ra để dễ nghiên cứu về một chuyộn đ. trên cả quãng đường, vật có thể không lúc nào chuyển động với vận tốc bằng vận tốc trung bình.

một vật chuyển ộng không ều (vận tốc thay ổi) thì vận tốc trung bình ược xác ịnh bằng tỷ số giữa tổng ộ dài quãng ường và tổng thời gian

vtrung bình = tổng quãng đường : tổng thời gian.

một số công thức tinh vận tốc khác

công thức tính vận tốc dòng nước

chú ý: trong trường hợp vật chuyển động ngược dòng ta sẽ có thêm lực cản dòng nước. ngược lại khi chuyển động xuôi dòng có thêm vận tốc dòng nước. + các công thức cần nhớ như sau:

+ vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực vật + vận tốc dòng nước

+ vận tốc ngược dòng = vận tốc thực vật – vận tốc dòng nước

như vậy tùy theo yêu cầu từng bài, ta sẽ có công thức tính vận tốc dòng nước khác nhau phụ thuộc vào chiều chuyển ĭộa vng c. strong đó,

+ vận tốc thực vật: vận tốc khi dòng nước yên lặng

+ trên cùng một quãng đường ta sẽ luôn có thời gian và vận tốc là hai đại lượng có tỉ lệ nghịch.

công thức tính vận tốc gió trong đường ống

việc tính toán vận tốc gió trong đường ống rất quan trọng khi lắp đặt thông gió của kho lạnh hay các thiết bị điều hòa mợn hòt cách ph. bởi lẽ đây là yếu tố tác động trực tiếp tới vùng gió thổi ra từ bất kỳ một vị trí nào trong phòng.

trong trường hợp vận tốc gió lớn hơn sẽ khiến cường độ trao đổi nhiệt ẩm tăng mạnh. khi đó người dùng sẽ cảm thấy mát hơn, da khô hơn trong cùng điều kiện về độ ẩm và nhiệt độ.

nếu như nhiệt độ không khí thấp, vận tốc gió của đường ống qua lớn sẽ gây cảnh giác lạnh. Vậy nên, tiêu chuẩn tính vận tốc gó Trong ường ống sẽ phộ thuộc vào các yếu tố như nhiệt ộ ộ ộ gó, ộ ộm, cường ộộ lao ộng và cảng that sức kh… e n.

công thức tính vận tốc truyền âm

chúng ta sẽ áp dụng công thức tính vận tốc quãng đường thời gian. cụ thể như sau:

v = s/t. strong đó:

+ v: vận tốc truyền âm, đơn vị m/s

+ s: quãng đường truyền âm, đơn vị m

+ t: thời gian truyền âm.

bai tập về tính vận tốc

bai 1: quãng đường ab dài 135 km. Ô tô đi từ a đến b hết 2 giờ 30 phút. tính vận tốc của ô tô, biết dọc đường ô tô nghỉ 15 phút.

=> giải:

thời gian ô tô đi quãng đường ab (không kể thời gian nghỉ) là:

2 giờ 30 phút – 15 phút = 2 giờ 15 phút

2 giờ 15 phút = 2.25 giờ

vận tốc của ô tô là:

135 : 2.25 = 60 (km/giờ)

bai 2: cùng trên một quãng đường 24 km, ô tô đi hết 24 phút còn lại còn xe máy đi hết 36 phút. hỏi vận tốc xe nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu km/h?

=> giải:

Đổi 24 phút = 0.4 giờ

36 phút = 0.6 giờ

vận tốc của ô tô là :

24 : 0.4 = 60 (km/giờ)

vận tốc của xe máy là:

24 : 0.6 = 40 (km/giờ)

vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy và lớn hơn là:

60 – 40 = 20 (km/ giờ)

bài 3: một ô tô đi từ a lúc 12 giờ 15 phút và đến b lúc 17 giờ 35 phút. dọc đường ô tô nghỉ trong 1 giờ 5 phút . hãy tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường ab dài 170 km.

=> giải:

thời gian ô tô đi và nghĩ là:

17 giờ 35 phút – 12 giờ 15 phút = 5 giờ 20 phút

thời gian ô tô đi là:

5 giờ 20 phút – 1 giờ 5 phút = 4 giờ 15 phút there are 4.25 giờ

vận tốc của ô tô là:

170 : 4.25 = 40 (km/giờ)

như vậy, với những kiến ​​​​thức về vận tốc và công thức tính vận tốc mà chúng tôi vừa cập nhật trên đy, hy vọng sccẽ bẽ có giún. nếu có bất cứ câu hỏi, thắc mắc nào, hãy kiên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button