Giáo dục

CO2 KOH → K2CO3 H2O

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button