Giáo dục

Cl2 KOH đặc nóng → KCl KClO3 H2O

1. phương trình phản ứng cl2 tác dụng koh

2. Điều kiện phản ứng xảy ra

koh đặc nóng, nhiệt độ

khi dẫn khí clo vào dung dịch koh ở nhiệt ộ ộ thường thì cl2 phản ứng với koh chỉ tạo ra kclo (số oxi Hóa = +1. Clo đegon vai trò vừa là chất khử vừa vừa vừa vừa vừa là > p>

bạn đang xem: cl2 + koh đặc nóng → kcl + kclo3 + h2o

Xem thêm: Cl2 ra kclo3

cl2 + 2koh → kcl + kclo + h2o

3. hiện tượng phản ứng xảy ra

khi dẫn khí clo vào dung dịch koh nung nóng thì cl2 tác dụng với koh đẩy cl- lên +5 (kclo3). clo đóng vai trò vừa là chất khử vừa là chất oxh

4. bài tập vận dụng liên quan

câu 1. hòa tan khí cl2 vào dung dịch koh đặc, nóng, dư thu được dung dịch chứa các chất tan thuộc dãy nào sau đây?

a. kcl, kclo3, cl2

b. kcl, kclo, ko

c. kcl, kclo3, koh

d. kcl, kclo3

câu 2. cho phản ứng:

cl2 + koh → kcl + kclo3 + h2o.

tỉ lệ giữa số nguyên clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo đóng vai trò chất khử trong phương trình hóa học trên:

a. 1 : 3.

b. 3 : 1.

c. 5 : 1.

d. 1 : 5.

câu 3. kim loại tác dụng với dung dịch hcl và tác dụng với khí cl2 đều cho cùng một muối là

a. faith

b. mg

Đang xem: Bài thu hoạch học tập đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

c. mug

d. g

câu 4. công dụng nào sau đây không phải của nacl?

a. làm thức ăn cho người và gia suc

b. làm dịch truyền trong y tế

c. Điều chế cl2, hcl, nước javen

d. khử chua cho đất

câu 5. dãy các muối nào sau đây tan trong nước?

a. kcl, kno3, baso4, kmno4.

b. al2(so4)3, agcl, na2co3, cacl2.

c. baco3, fecl3, k2so4, nano3.

d. feso4, alcl3, nano3, nh4cl.

câu 6. khi sục khí clo vào dung dịch naoh ở điều kiện thường được dung dịch x. lấy một mảnh vài nhỏ có màu đỏ cho vào dung dịch x. sau một thời gian lấy ra, thấy hiện tượng

a. màu của mảnh vải vẫn không thay đổi

b. màu của mảnh vải bị nhạt đi hẳn

c. màu của mảnh vải chuyển sang màu vàng

d. màu của mảnh vải chuyển sang màu tím

câu 7. trong phản ứng clo với nước, clo là chất:

a. oxy hoa.

Đang xem: Kimochi yamete là gì? – ý nghĩa và cách sử dụng kimochi yamete chuẩn văn hóa Nhật Bản

b. khử.

c. vừa oxi hóa, vừa khử.

d. không oxi hóa, khử.

câu 8. hãy lựa chọn phương pháp điều chế khí hydrochloride trong phòng thí nghiệm:

a. thủy phân alcl3.

b. tổng hợp từ h2 và cl2.

c. clo tác dụng với h2o.

d. nacl tinh thể và h2so4 đặc.

câu 9. những hiđro halogenua có thể thu được khi cho h2so4 đặc lần lượt tác dụng với các muối naf, nacl, nabr, nai là

a. hf, hcl, hbr, hi.

b. hf, hcl, hbr và một phần hi

c. hf, hcl, hbr.

d. hf, hcl.

——————

mời các bạn tham khảo thêm một số phương trình phản ứng liên quan

trên đây thpt sóc trăng đã giới thiệu tới các bạn cl2 + koh đặc nóng → kcl + kclo3 + h2o. Ể Có thểc tốt Các Môn Học Trong Chương Trình Lớp 10, Thpt Sóc Trìng Xin Giới Thiệu Tới Các Bạn Học Sinh Tài Liệu Bồi DưỡNG HọC Sinh Gi Hóa Học 10, Chuys ềt ảt ảt. đề hóa học 10. tài liệu học tập lớp 10 mà thpt sóc trăng tổng hợp biên soạn và đăng tải.

chúc các bạn học tập tốt.

Đăng bởi: thpt sóc trăng

chuyên mục: giáo dục

Đang xem: Mẫu giấy hoa thi viết chữ đẹp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button