Giáo dục

Kịch bản chương trình kết nạp Đoàn viên mới 6 mẫu lễ kết nạp đoàn viên mới

kịch bản chương trình kết nạp Đoàn viên mới mang đến cho các bạn 6 mẫu chương trình hay, chuẩn nhất. thông qua mẫu kịch bản kết nạp đoàn viên này các bạn có thêm nhiều ý tưởng tham khảo ể nhanh chóng xây dựng, hoành t.

sau khi giới thiệu thanh niên đi học lớp nhận thức về Đoàn và được btc lớp học chứng nhận là Đạt. chi Đoàn tiến hành họp để ra nghị quyết đề nghị bch Đoàn trường, Đoàn khoa xem xét kết nạp Đoàn cho các thanh niên ưu tú trong chi Đoàn. vậy sau đây là 6 mẫu kịch bản kết nạp Đoàn viên mới, hay nhất mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

kịch bản lễ kết nạp Đoàn viên mới – mẫu 1

1. Ổn định tổ chức

Xem thêm: Chương trình kết nạp đoàn viên mới

– tập trung đại biểu vào phòng hội đồng

– thông qua chương trình của buổi lễ kết nạp đoàn viên mới

2. chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

– kính thưa cac vị đại biểu khách quí!

– thưa toàn thể các đồng chí đoàn viên giáo viên và các em học sinh thân mến.

thực hiện điều lệ Đoàn tncshcm và sự chỉ đạo của Đoàn xã …….., của chi bộ trường thcs ……… hôm nay chi đoàn trường thcs….. .long trọng tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới cho 20 Đ/c thanh niên xuất sắc chủa ba chi hội thanh niên lớp………..

thay mặt cho ban tổ chức tôi xin chân trọng kính mời các quí vị đại biểu và toàn thể các đồng chí đứng lên làm lễ chào cờ.

nghiem! chào cờ… chào(hat quốc ca, đoàn ca)

xin kính mời các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí an tọa.

kính thưa các quí vị đại biểu khách quí!

¡thưa các đồng chí!

trong không khí của những ngày that ba lịch sử này, c cùng với tổi trẻ cảc đC đang thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỉ ni ệm 90 ngm ngày ập. hôm nay tuổi trẻ trường thcs ……… vui mừng, phấn khởi tổ chức buổi lễ kết nạp đoàn viên mới. về dự với buổi lễ tôi xin chân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:

+ về phía Đoàn xã: Đ/c ……………….. Đảng ủy viên – bí thư Đoàn xã cùng các đồng chí trong ban thường vụ Đoàn xã . Đề nghị các đồng chí nhiệt liệt chào mừng

+ về phía nhà trường: tôi xin chân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng Đ/c……………… bí thư chi bộ – hiệu trường nhà trường

Đ/c ……………… phó bí thư chi bộ – phó hiệu trưởng nhà trường

3. tóm tắt quá trình phấn đấu của các thanh niên được kết nạp Đoàn

kính thưa các quí vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí tiếp sau đay tôi xin trọng giới thiệu đồng chí ……………… – bí thư chia đoàn trường thcs ……….lên tóm tắt quá trình phấn đấu của các thanh niên được kết nạp đoàn. xin mời Đ/c

(Đc………………. phát biểu) kính thưa các quí vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí thay mặt cho ban chấp hành chi đoàn tôi xin tóm tắt quá trình phấn đấu của các thanh niên được kết nạp đoàn.

4. thông qua quyết định kết nạp đoàn viên

kinh thưa các quí vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, chúng ta vừa được nghe đồng chí …………….. tóm tắt quá trình ẻᥥn c đ niên được kết nạp đoàn.

sau đây tôi xin mời Đ/c……………… bí thư Đoàn xã lên đọc quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên và trao quyết định cho đại diê chi đoan.

mời Đ/c …………… đại diện cho chi đoàn lên nhận quyết định

5. gắn huy hiệu và phát thẻ đoàn

tôi xin kính mời Đ/c……………… bí thư Đoàn xã và Đ/c ………….. …. hiệu trưởng nhà trường lên găn huy hiệu và phát thẻ đoàn cho các đồng chí đoàn viên mới

6. hs đọc lời hứa và phát biểu.

tiếp theo chương trình tôi xin mời em ……………… của chi hội …… lên đọc lời hứa và phát biểu cảm tưởng.

kính thưa các quí vị ại biểu, thưa toàn thể các ồng chúng ta vừa ược nghe các đ/c đoàn viên mới kết nạp hứa và ại diện phátë

sau đây tôi xin mời cô ……………… đại diện người giới thiệu thanh niên vào đoàn lên phát biểu, hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn vii n.

sau đây tôi xin mời cô ……………… đại diện cho liên đội giới thiệu thanh niên vào đoàn phát biểu ý kiến.

xin cảm ơn cô ……………

về dự với buổi lễ kết nạp đoàn viên mới hôm nay còn có đại diên cấp ủy – nhà trường tôi xin kính mời thầy …………….. lên ph.

7. bch chi đoàn giao nhiệm vụ

kính thưa các quí vịi ại biểu, thưa toàn thể các ồng chi ấi ấi ấi ấi ấi ấi ấi ấi ấi ấi ấi ấi ấi ấi ệi ệi ệi ệi ệi ệi. ủy sau đây tôi xin mời Đ/c……………… phó bí thư chi đoàn lên giao nhiệm vụ cho các Đ/c đoàn viên mới. xin mời Đ/c.

8. bế mạc

kính thưa các quí vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc đmy. lễ kết nạp đoàn viên mới của trường thcs ……….. đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. sau đây tôi xin kính mời các quí vị đại biểu và toàn thể các Đ/c đứng lên làm lễ chào cờ.

nghiem! chào cờ…. chào (không hát)

kịch bản lễ kết nạp Đoàn viên mới – mẫu 2

i. nghi lễ

1. bye cờ:

xin mời quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn chỉnh đốn trang phục chuẩn bị làm lễ chào cờ.

nghỉ …… nghiêm. chào cờ… chào…… quốc ca… Đoàn ca.

phút mặc niệm ể tưởng nhớ ến chủ tịch hồ chí minh, cc anh hùng liệt sĩ, các thế hệ đoàn viên, thanh niên đ .. .

kính mời quý đại biểu, các đồng chí ngồi xuống.

2. tuyên bố lý do:

nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho hội viên học sinh góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. thực hiện sựng dẫn, chỉ ạo của prohibit the vụ đoàn xã phương sơn, hôm nay, chi đoàn ……… .. tổ chức lễ kết nạp đoàn viên ch …… .. Thanh niên thuộc chi đàn ……. Đó là lý do của buổi lễ ngày hôm nay.

3. giới thiệu đại biểu:

tham dự buổi lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu:

-…………………………………………………………………………

-…………………………………………………………………………

các đồng chí đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn…………………. xin quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí hoan nghênh.

ii. báo cáo về quá trình phấn đấu của thanh niên

tiếp theo chương trình, xin giới thiệu đồng chí ………………………. – bí thư chi đoàn lên báo cáo về quá trình phấn đấu của các bạn thanh niên.

bí thư chi đoàn lên báo cáo.

iii. Đọc quyết định chuẩn y và lời thề đoàn viên

xin mời đồng chí……………………………- bí thư chi đoàn lên đọc quyết định

tiếp theo chương trình là phần đọc lời hứa của đoàn viên mới. (Mời Các đoàn viên mới ứng dậy, cử 1 đàn viên mới lên ứng hướng về cờc tổc, cờ đoàn, ảnh Bác, ại diện ọc lời hứt cảt cả đ đn.

iv. trao quyết định và huy hiệu đoàn:

sau đây xin mời đoàn viên mới lên nhận nghị quyết và huy hiệu đoàn:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

xin kính mời đồng chí…………………………và…….…………………… lên trao nghị quyết và gắn huy hiệu đoàn cho các bạn.

v. phát biểu của đại biểu

tiếp theo chương trình, xin kính mời ………………… ………… ……………… đại diện Đoàn trường (hoặc gvcn) lên phát biểu. kính mời đồng chí.

v. chao cờ bế mạc

kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn đoàn viên, buổi lễ của chúng ta đến đây kết thúc.

xin mời quý vị đại biểu, các đồng chí đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cờ.

nghỉ.. nghiêm…chào cờ…….. chào…… thôi.

xin cám ơn quý vị đại biểu và toàn thể các bạn đoàn viên đã tham dự buổi lễ.

kịch bản lễ kết nạp Đoàn viên mới – mẫu 3

1. bye cờ

kính mời các đồng chí đứng lên làm lễ chào cờ

bye cờ! Bye!

what ca!

Đoàn ca!

xin cảm ơn các vị đại biểu, mời các em hs ngồi xuống.

2. tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng……năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh (5/19/1890 – 5/19/…..), ….. năm ngày thành lập Đoàn chí minh (tncsí minh ) 03/26/1931 – 03/26/… ..), NHằM thực hiện công tac giáo dục Truyền thống yêu nước, lý tưởng cach mạng, lý tưởng xã hội chủi nghĩa cho Thanh niên, ội viên góp pHần x Chức đoàn ngày càng phat triển vững mạnh, bổ Sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt ộng

ồng thời, tạo cơ hội cho các bạn thanh niên, ội viên đã trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản ản Ļp. của Đoàn tncs hồ chí minh. Được sự đồng ý của ban chấp hành đoàn phường quán toan, chi bộ thcs …………….., hôm nay ngày….. tháng …… năm….. chi đoàn thcs………….. long trổng cht buổi lễ kết nạp Đoàn viên mới cho 77 đội viên ưu tú.

Đại biểu phường……………, xin trân trọng giới thiệu: chị …………….. – bí thư đoàn phường

về phía trường thcs ………………

xin trân trọng giới thiệu cô giáo …………… .. – phó hiệu trưởng nhà trường và các đoàn viên trong chi đoàket giáo viên c c c camar …… bạn ội viên ưu c tú .ưu . Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

3. manure nội

mở ầu buổi lễ kết nạp đoàn viên hôm nay, xin mời ồng chi đu đu đu đu đu đu đu đu đu đu đu đu đu đu đu đ. quyết định kết nạp Đoàn viên mới cho các đội viên ưu tú! xin kính mời đồng chí.

tiếp Theo, Xin Kính Mời ồng chí ………… .. – Bt chi đoàn báo cao kết quả rèn luyện pHấn ấu, việc xét ơn vào đoàn của các bạn than niên tiên tiến, sự chuẩn and của đ train!

qua quá trình theo dõi sự phấn ấu rèn luyện của các bạn thanh niên, các bạn đã có những kiến ​​​​thức cơ bản về đ ứt n hcm v. nhận thấy ….. bạn đội viên đã có đủ điều kiện để đứng vào hàng ngũ của Đoàn.

sau đây tôi xin thông qua nghị quyết và quyết định của Đoàn cấp trên về việc kết nạp Đoàn cho …. Đội viên ưu you. mời các bạn đội viên ưu tú có tên sau đại diện cho …… đội viên bước lên để làm thủ tục kết nạp Đoàn viên:

………………..………………..………………..

………………..………………..………………..

………………..………………..………………..

………………..………………..………………..

kính mời đồng chí …………….. – bí thư đoàn phường …………….. lên gắn huy hiệu và trao thẻ đoàn viên mới cho các bạn. xin trân trọng kính mời đồng chí!

xin cảm ơn đồng chí.

sau đây xin mời bạn …………….. – thay mặt cho ….. đoàn viên mới lên phát biểu cảm nghĩ và lời hứa Đoàn viên mới.

tiếp theo xin mời đồng chí …………….. bí thư chi đoàn lên phát biểu giao nhiệm vụ cho các đoàn viên mới.

kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí đoàn viên! như vậy kể từ giờ phút này… .. ội viên ưu tu trường thcs ……………… .. đã chính thức ứng trong hàng ngũ của đoàn và chynh thức sinh hoạt tại chi đoàn trường thcs … trường tôi xin giao một số nhiệm vụ cho các đồng chí đoàn viên mới như sau:

1. tất cả các đồng chí đoàn viên mới đều đang trong lứa tuổi học sinh vậy nhiệm vụ hàng đầu của các đồng chí là tích cực học tập để nâng cao trình độ văn hóa, phấn đấu 100% đủ điều kiện xét tốt nghiệp và đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới, không ngừng rèn luyện tư cách phẩm chất đạo đức, luôn là tấm gương cho các bạn đội theo viênoi

2. tích cực tham gia các phong trào do Đoàn tổ chức như phong trào thanh niên tình nguyện, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao.

3. nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn. tích cực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đoàn viên Đoàn tncs hồ chí minh.

Tham khảo: Khỉ đuôi dài

xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

tiếp theo xin mời đồng chí …………….. – đại diện đoàn cấp trên phát biểu ý kiến. xin trân trọng kính mời đồng chí.

Tham khảo: Khỉ đuôi dài

xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

ii. phẦn kẾt thÚc

chao cờ bế mạc

nghiem! bye cờ!

buổi lễ kết nạp đoàn xin được kết thúc tại đây! cảm ơn các ồng chí ại biểu đã ến dự, xin chúc các ồng chí đoàn viên sức khỏe dồi dào và luôn ấu ể th thành nhữn đoà.

kịch bản lễ kết nạp Đoàn viên mới – mẫu 4

1. Ổn định tổ chức:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. bye cờ:

xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các em học sinh đứng lên làm lễ chào cờ.

– ngh! nghiem! bye cờ – bye!

– quốc ca.

– Đoàn ca.

ể ể Tỏ Lòng biết ơn sâu sắc ối với chủch hồ chí minh và các thế hệ cha chax anh đã Hying Sinh vì sự nghiệp giải phony dân tộc một phút mặt niệm bắt ầầu. though.

lễ chào cờ đã xong xin mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các em nghĩ.

3. tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

kính thưa quý đại biểu cùng toàn thể các em học sinh:

– căn cứ theo công văn kết nạp Đoàn viên của Đoàn cấp trên.

– thực hiện sự chỉ đạo của thường trực xã đoàn chánh phú hòa;

– căn cứ vào kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh – thiếu nhi năm…………..

– căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và của chi đoàn trường ……………………

bch chi đoàn trường …………………………. đã kính đề nghị lên Đoàn cấp trên và ban thường vụ …………………………. cho phép chi đoàn kết nạp cho 16 học sinh lớp…… (có danh sách kèm theo) đã đủ điều kiện kết nạp vào hàng ngũ Đoàn tncs hồ chí minh. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay.

* buổi lễ của chúng ta vinh dự được đón tiếp:

Đ/c:………………………………………………………………………………………………………………

Đ/c:………………………………………………………………………………………………………………

Đ/c:………………………………………………………………………………………………………………

Đ/c:………………………………………………………………………………………………………………

Đ/c:………………………………………………………………………………………………………………

cùng sự có mặt của …… em hs và các đ/c trong chi đoàn.

một lần nữa xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng các đ/c đại biểu đã đến dự buổi lễ của chúng nay

ta hôm.

4. báo cáo việc xét kết nạp Đoàn viên mới:

sau đây, tôi xin đại diện cho chi đoàn trường …………………………. thông qua báo cáo tóm tắt quá trình giới thiệu cho đội viên kết nạp Đoàn.

bÁo cÁo tÓm tẮt quÁ trÌnh giỚi thiỆu ĐỘi viÊn kẾt nẠp ĐoÀn

kính gửi: prohibit thường vụ xã Đoàn ………………………….

– căn cứ theo công văn kết nạp Đoàn viên mới của Đoàn cấp trên;

– căn cứ vào kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh – thiếu nhi năm………

– căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và của chi đoàn trường ………………………….

từ ầu năm, bch chi đoàn đã ràt các em đấu phát triển Đoàn, bước chân vào đội ngũ Đoàn tncs hồ chí minh.

sau quá trình rèn luyện, giúp đỡ của các đồng chí đoàn viên đi trước cùng sự nổ lực phấn đấu của bản cán tnlâng. Đến nay, xét trên tiêu chí kết nạp Đoàn viên có…../…. em xứng đáng để phát triển Đoàn gồm:

stt

họ tên

năm sinh

học lực

hạnh kiểm

lớp

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

trong quá trình học tập, rèn luyện của các em có những ưu điểm và khuyết điểm cần được bồi dưỡng, giúp đỡ :</n hưp:</n hưp

về ưu điểm: các em ều học tập tốt, pHẩm chất ạo ức tốt, năng ộng, nhanh nhẹn, sáng tạo, không vi phạm phap luật, nội quy cy nhng, kng, kng ỡth ỡthng, thng. bạn bè trong học tập cũng như trong cuộc sống.

trong cuộc họp chi đoàn ngày………………., 100% Đoàn viên chi đoàn thống nhất xét kết nạp …….. đội viên (có danh sách kèm theo) ề nghị ị trét xên c nạp.

trên đây là báo cáo sơ lược về quá trình rèn luyện, phấn đấu với những ưu – khuyết điểm của ……. đội viên được phát triển kết nạp Đoàn.

……., ngày…… tháng …… năm……..

tm. bch chi Đoàn

bí thư

tôi xin hết. tiếp theo…….

5. thông qua nghị quyết chuẩn and kết nạp:

tôi xin kính mời đ/c ………………………….- bt xã đoàn lên thông qua nghị quyết chuẩn y kết nạp.

……………………………………………………………….

tôi xin cám ơn đ/c

tiếp theo là phần……..

6. trao quyết định, gắn huy hiệu cho Đoàn viên mới:

tôi xin kính mời thầy …………………………. – bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường …………………………. vàđ/c ……………. – bt xã đoàn lên trao huy hiệu Đoàn cho các em hs có tên trong danh sách.

tôi xin mời các em có tên sau lên nhận huy hiệu Đoàn.

stt

họ tên

năm sinh

học lực

hạnh kiểm

lớp

01

02

03

04

05

06

xin cám ơn thầy tú và đ/c …………………………. mời các em về vị trí.

7. Đoàn viên mới đọc lời hứa, phát biểu cảm nghĩ:

tôi xin mời đ/c …………………………. (lớp…..) lên đọc lời hứa.

đoàn viên mới ọc lời hứa: “ược vinh dự ứng vào hàng ngũ của đoàn tncs hồ chí minh, trước cờ tổc, cờ đoàn, trưchí >ớc

1. luôn phấn đầu vì lý tưởng của Đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh.

2. nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, tích cực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên thanh niên cộng sản hồ chí minh.

3. Giúp ỡ Mọi NGườI, Luôn Xứng đáng Là Người Bạn Tin Cậy Của Thanh Niên Việt Nam (Trường Hợp Kết NạP NHIềU NGườI CửI ạI DIệN ọC LờI HứA, SAU đI ười ng ơ à à à à àc lời, sau đó n.hứa, xin hứa).

tôi xin cám ơn đ/c …………………………..

8. giao nhiệm vụ cho Đoàn viên mới kết nạp:

sau đây, tôi xin giao nhiệm vụ cho các đ/c Đoàn viên mới như sau:

1. luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và bác hồ. tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của

Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng qui định.

3. liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng hội liên hiệp thanh niên việt nam, hội sinh viên việt nam, Đội thiếu niên tiền phong hồ chí; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

tôi xin hết…tiếp theo là….

10. phát biểu của lãnh đạo:

tôi xin kính mời thầy …………. – bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường……. lên phát biểu ý kiến ​​​​chỉ đạo.

Đang xem: Bài thơ Sang thu Tác giả Hữu Thỉnh

tôi xin cám ơn những ý kiến ​​​​đóng góp, chỉ đạo của thầy. type theo…

tôi xin kính mời đ/c …………………………. – bí thư xã đoàn ………………. lên phát biểu ý kiến ​​​​chỉ đạo.

tôi xin cám ơn những ý kiến ​​​​đóng góp, chỉ đạo đ/c ………………………….

11. chao cờ bế mạc:

buổi lễ kết nạp Đoàn của chúng ta đến đây là kết thúc.

kính mời quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí đứng lên chỉnh đốn trang phục chuẩn bị làm lễ chào cờ.

nghỉ – nghiêm – chào cờ – chào. that…

mời quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí nghĩ.

kịch bản lễ kết nạp Đoàn viên mới – mẫu 5

– TRướC KHI Vào BUổI Lễ, KÍNH MờI QUý Vị ại Biểu, Cùng Các ồng Chí đoàn Viên Trong Chi đoàn và toàn thể Các Bạn Thanh Niên Học Sinh trinh bay.

i. nghi lỄ:

1.chao cờ:

– xin mời quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn chỉnh đốn trang phục chuẩn bị làm lễ chào cờ.

– nghiêm, chào cờ… chào…quốc ca… Đoàn ca.

– phút mặc niệm ể tưởng nhớ ến chủ tịch hồ chí minh, cc anh hùng liệt sĩ, các thế hệ đoàn viên, thanh niên đ—. /p>

– kính mời quý đại biểu, các đồng chí ngồi xuống.

2.tuyên bố lý do:

– nhằm ẩy mạnh công tac giáo dục Truyền thống yêu nước, lý tưởng cach mạng, lý tưởng xã hội chủ ngha cho hội vivi học sinh gopon chính trịm nhằm tăng về quy quy mô tổc chức v ár động của tổ chức Đoàn. thực hiện sự hướng dẫn, chỉ đạo của ban thường vụ ………………………….., hôm noy, chi đoàn …………………………………. tổ chức lễ kết nạp đoàn viên – lớp đoàn viên “80 năm Đoàn tncs hồ chí minh” cho …… thanh niên học sinh thuộc chi đoàn …………………….. ……………. Đó là lý do của buổi lễ ngày hôm nay.

3.giới thiệu đại biểu:

tham dự với buổi lễ hôm noy, tôi xin trân trọng giới thiệu:

– Đ/c ……………………………………. ……………………………………

– Đ/c ……………………………………. ……………………………………

– Đ/c ……………………………………. ……………………………………

– cùng các đồng chí đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn trường thcs sơn thủy.

xin quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí hoan nghênh.

ii. thông qua chương trình:

(có bản chương trình kèm theo)

iii. báo cáo về quá trình phấn đấu của thanh niên:

tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí ………………………..- bí thư chi đoàn lên báo cáo về quá trình phấn đấu của các bạn thanh niên (xin mời đ/c).

iv. Đọc quyết định chuẩn y và lời thề đoàn viên:

– và sau đây xin mời đ/c ……………………………. – bí thư chi đoàn đại diện ban chấp hành chi đoàn lên đọc quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới. (xin mời đ/c).

– tiếp theo chương trình là phần tuyên thệ của đoàn viên mới. mời các đoàn viên mới đứng dậy, mời em …………………………………. … đON VIêN MớI Lên ại diện ọc lời tuyên thệ, (lưu ý: ứng hướng về cờc tổc, cờ đoàn, ảnh Bác, tất cả đoàn viên mới cùng ứng nghm nghm nghm nghm nghm nghm nghm nghm nghm nghm nghm nghm nghm nghm nghm nghm nghm nghm nghm , (phần này phải tập trước khi vào lễ).

v. trao quyết định và huy hiệu đoàn:

sau đây xin mời đoàn viên mới lên nhận nghị quyết và huy hiệu đoàn:

1. Đại diện đoàn viên lớp 9a

2. Đại diện đoàn viên lớp 9b

3. Đại diện đoàn viên lớp 9c

4. Đại diện đoàn viên lớp 9d

– xin kính mời đ/c ……….., đ/c ……….., đ/c ………. …. và đ/c ………… lên trao nghị quyết và gắn huy hiệu đoàn cho các bạn đoàn viên thanh niên hs.

vi. phát biểu của đại biểu:

– tiếp theo chương trình, xin kính mời Đ/c …………………………….. ….. – bt…………………………….đại diện …….. …. ……. lên phat biểu ý kiến ​​​​chỉ đạo. (kính mời đồng chí.)

vii. chao cờ bế mạc:

– kính thưa quý vị ại biểu c cùng toàn thể các bạn đoàn viên, buổi lễ của chúng ta ến đy kết thúc, buổi lễ đã diễ ốã côt rang thàn

– xin mời quý vị đại biểu, các đồng chí đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cờ.

– nghiêm…chào cờ…….. chào…… thôi.

– xin cám ơn quý vị đại biểu và toàn thể các bạn đoàn viên đã tham dự buổi lễ.

phÂn cÔng

ngưòi dẫn chương trình

ngưòi dẫn chương trình

ngưòi dẫn chương trình

ngưòi dẫn chương trình

bí thư chi đoàn

bí thư chi đoàn

Đại diện đoàn viên thanh niên hs.

Đại diện đoàn viên thanh niên hs các lớp, đại diện đại biểu và bt chi đoàn.

Đại biểu

ngưòi dẫn chương trình

kịch bản lễ kết nạp Đoàn viên mới – mẫu 6

ĐÊ mỤc

ngƯỜi thỰc hiỆn

nỘi manure

ghi chÚ

1. Ổn định tổ chức

Xem thêm: Chương trình kết nạp đoàn viên mới

-thông qua nội dung chương trình

ha

tập trung đại biểu vào phòng hội đồng

thông qua chương trình của buổi lễ kết nạp đoàn viên mới ( có văn bản riêng )

2. chào cờ. tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

ha

kính thưa các vị đại biểu khách quí !

thưa toàn thể các đồng chí đoàn viên giáo viên và các em học sinh thân mến.

thực hiện điều lệ Đoàn tncshcm và sự chỉ đạo của Đoàn xã ……………., của chi bộ trường thcs ………… …..

– hôm nay chi đoàn trường thcs ……………. long trọng tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới cho 20 Đ/c thanh niên xuất sắc của ba chi hội thanh niên lớp 9a, 9b, 9c

– nghiêm! chào cờ… chào(hat quốc ca, đoàn ca)

– xin kính mời các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí an tọa.

– kính thưa: các quý vị đại biểu khách quý!

¡thưa các đồng chí!

trong không khí của những ngày that ba lịch sử này, c cùng với tổi trẻ cảc đC đang thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỉ ni ệm 84 ng ngày ậpm.

hôm nay tuổi trẻ trường thcs ……………. vui mừng, phấn khởi tổ chức buổi lễ kết nạp đoàn viên mới. về dự với buổi lễ tôi xin chân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng

+ về phía Đoàn xã : Đ/c ………… Đảng ủy viên – bí thư Đoàn xã cùng các đồng chí trong ban thường vụ Đoàn xã. Đề nghị các đồng chí nhiệt liệt chào mừng

+ về phía nhà trường: tôi xin chân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng Đ/c Đỗ trung vinh bí thư chi bộ – hiệu trường nhàng trưp>

Đ/c nguyễn thị hà phó bí thư chi bộ – phó hiệu trưởng nhà trường

3. tóm tắt quá trình phấn đấu của các thanh niên được kết nạp Đoàn

ha

– kính thưa các quí vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí tiếp sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí …………….. – bí thư chi đoàn trường thcs ……………. lên tóm tắt quá trình phấn đấu của các thanh niên được kết nạp đoàn. xin mời Đ/c

thank you

– kính thưa các quí vịi ại biểu, thưa toàn thể các ồng chí thay mặt cho ban chấp hành chi đoàn tôi xin tót qua trình phấn ấu

4. thông qua quyết định kết nạp đoàn viên

ha

– kính thưa các quí vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, chúng ta vừa được nghe đồng chí …………….. tóm tắt quá trình phấn cấa thanh niên được kết nạp đoàn.

– sau đây tôi xin mời Đ/c ………… bí thư Đoàn xã lên đọc quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên và trao quyết định cho đạn chi. p>

– mời Đ/c …………….. đại diện cho chi đoàn lên nhận quyết định

5. gắn huy hiệu và phát thẻ đoàn

ha

– tôi xin kính mời Đ/c ………… bí thư Đoàn xã và Đ/c Đỗ trung vinh hiệu trưởng nhà trường lên gắn huy hiệu và phát thẻ đoàn cho cáng chồnc viên mới

6.hs đọc lời hứa và phát biểu.

gv phat biểu

ha

– tiếp theo chương trình tôi xin mời em nguyễn thị ngọc huyền của chi hội 9c lên đọc lời hứa và phát biểu cảm tƺển) (b> vên)

– kính thưa các quí vị ại biểu, thưa toàn thể các ồng chúng ta vừa ược nghe các đ/c đoàn viên mới kết nạp hứa và ại diện phál

– sau đy tôi xin mời cô ngô thị thường ại diện người giới thiệu thanh niên vào đoàn lên phat biểu, hứa tục tục giúlp ỡ đoàn viên mới

xin cảm ơn cô ……………..

van nghệ

7.bch chi đoàn giao nhiệm vụ

ha

– kính thưa các quí vị ại biểu, thưa toàn thể các ồng chí chúng ta vừa ược nghe các ý kiến ​​phát biểu quan trọng của các đ/c ạni di chong cấp ủy sau đây tôi xin mời Đ/c …………….. phó bí thư chi đoàn lên giao nhiệm vụ cho các Đ/c đoàn viên mới. xin mời Đ/c ( có văn bản riêng )

8 bế mạc

ha

– kính thưa các quí vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm đmhi. lễ kết nạp đoàn viên mới của trường thcs ……………. đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. sau đây tôi xin kính mời các quí vị đại biểu và toàn thể các Đ/c đứng lên làm lễ chào cờ.

– nghiêm! chào cờ…. chào ( không hát )

Đang xem: Văn mẫu lớp 12: Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng Dàn ý & 25 bài phân tích Tây Tiến

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button