Giáo dục

Văn mẫu lớp 9: Phân tích tác phẩm Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới 2 Dàn ý & 9 bài văn hay lớp 9

top 9 bài phân tích tác phẩm chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới siêu hay, kèm theo 2 dàn ý chi tiết. qua đó, giúp các em học sinh lớn nhìn ìnhìn 9 điểm mạnh, điểm yếu của with người việt nam và hành trang cần chuẩn bị để bước vào thế kỉ mới.

Đồng thời, tác phẩm “chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” cũng nhấn mạnh nhiệm vụ của giới trẻ hiện nay, để bư k. chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của download.vn để ngày càng học tốt môn văn 9:

dàn ý phân tích bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

give ý 1

i. mở bai:

Vũ Khoan Là Nhà Hoạt ộng Chính Trị, NHIềU NăM Là Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao, Bộ Trưởng Bộ Thương Mại, Nguyên PHÓ ưHớ THớ ớN “Chuẩn bị hành trang vào thế phát triển trong xu thế hội nhập, nền kinh tếớớng ton cớn có xu hưàn. bài viết trình bày rõ điểm mạnh, điểm yếu của with người việt nam và những hành trang cần chuẩn bị để bước vào thế kỉ m

ii. thanks bai :

1. xác định vai trò của with người:

 • with người là động lực phát triển của lịch sử.
 • strong thời kì nền kinh tế tri thức phát triển mạnh, with người giữ vai trò chủ lực.
 • 2. bối cảnh của thế giới hiện nay và những mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề của đất nước trong thời kì hội nhập:

  – bối cảnh của thế giới hiện nay: khoa học công nghệ phát triển như huyền thoại, sự giao thoa, hội nhập ngày càng sâu rững cán giữn giền.

  – mục tieu, nhiệm vụ của đất nước:

  • thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp.
  • Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  • tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức.
  • 3. những điểm mạnh, điểm yếu của with người việt nam cần được nhìn nhận rõ khi bước vào thế kỉ mới:

   • thông minh, nhạy bén với cái mới nhưng thiếu kiến ​​​​thức cơ bản, kém khả năng thực hành → chưa kịp thích ứng với nền kinh m>t
   • cần cù, sáng tạo nhưng thiếu tính tỉ mỉ, không coi trọng tính nghiêm ngặt của quy trình công nghệ, chưa quen với cường độ khẩn trương → Ảnh hưởng nặng nề của phương thức sản xuất nhỏ và thôn dã, là vật cản ghê gớm.
   • có truyền thống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, nhất là trong chiến đấu chống ngoại xâm nhưng lại thường đố kị nhau trong làm ăn và cuộc sống hằng ngày → Ảnh hưởng tới đạo đức, giảm đi sức mạnh và tính liên kết.
   • bản tính thích ứng nhanh dễ hội nhập nhưng có tính kì thị trong kinh doanh, khôn lỏi, khôn vặt, mưu mẹo → cản trở kinh doanh và hội nh
   • 4. nhiệm vụ cấp thiết của thế hệ trẻ ngày nay:

    • nhiệm vụ: nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục để không bị tụt hậu và bắt kịp bước đi của thẻi đ. Đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp cận nền kinh tế tri th>
    • sự chuẩn bị bản thn with người là quan trọng nhất vì máy móc và các yếu tố khác có tân tiến hiện ại ến bao nhii cũng là do with ngưῺời s. đặc biệt trong nền kinh tế tri thức.
    • 5. Đánh giá:

     • với lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ giản dị đầy thuyết phục, bài viết chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu cỰi con nam. Ồng thời, tac giả xác ịnh và nhấn mạnh nhiệm vụ của giới trẻ hiện nay, ể bước vào thế kỷ mới, không cor sự chuẩn bị nào quan trọng hơn bi bi ẩn v.
     • ể ưA ấT NướC đI Lên, Chung ta cần phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, hình thành những track tốt ngay từ những nhỏt nhỏt.

      iii. kết bai:

      viết ặt ra vấn ề ề nóg hổi, ​​cấp thiết với cach nhìn nhận khách quan kết hợp với lẽ lập lập lận giản dị, chặt chẽ và tái ộng ống ố ố ố ố. Việc sử dụng ngôn ngữ báo chí gắn với ngôn ngữ sinh hoạt q tác phẩm.

      give ý 2

      i. mở bai:

      • giới thiệu khái quát về tác giả vũ khoan: một nhà chynh trị, ngoại giao xuất sắc, một vị thủ tướng có đón góp quan trọng vào con
      • “Chuẩn bị hành trag vào thế kỉ mới” ra ời đúng thời điểm như một kim chỉ nam ểi người việt nhìn nhận lại những điểm mạnh, điể s ằn sàn sàn sàn sàn sàn sàn sà sộ sộ sộ sộ s
      • ii. thanks bai :

       1. sự chuẩn bị bản thân with người là sự chuẩn bị quan trọng nhất trong hành trang bước vào thế kỉ mới

       – khẳng định trong thời khắc chuyển giao giữa hai thế kỷ, cần chuẩn bị tốt hành trang để bước sang một thế kỉ mới cthà.

       – nhấn mạnh sự chuẩn bị bản thân with người là quan trọng nhất vì:

       • with người lúc nào cũng là động lực phát triển của lịch sử.
       • con người giữ vai trò nổi trội trong nền kinh tế tri thức mà nền kinh tế này sẽ phát triển nổi trội vào thế kỉ mới.
       • ⇒ cách đặt vấn đề trực tiếp, ngắn gọn, thuyết phục.

        2. tình hình thế giới và những nhiệm vụ của đất nước

        – tình hình thế giới:

        • khoa học công nghệ phát triển như huyền thoại.
        • sự giao thoa sâu rộng giữa các nền kinh tế.
        • – nhiệm vụ của đất nước:

         • thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp.
         • Đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa.
         • tiếp cận với nền kinh tế tri thức.
         • ⇒ cách trình bày luận điểm logic chặt chẽ.

          3. những điểm mạnh, điểm yếu của with người việt nam và nhiệm vụ của with người khi bước vào thế kỉ mới

          – Điểm mạnh của with người việt nam:

          • thông minh, nhạy bén với cái mới.
          • cần cù, sáng tạo.
          • có tinh thần đoàn kết, đùm bọc, nhất là trong kháng chiến chống ngoại xâm.
          • bản tính thích ứng nhanh.
          • – Điểm yếu của with người việt nam:

           • thiếu kiến ​​​​thức cơ bản, kém khả năng thực hành.
           • thiếu ức tính tỉ mỉ, hành ộng theo phương châm “nước ến chân mới nhảy”, chưa có ược thói quen tôn trọng những quy ịnhẺm nghiêt.
           • thường ích kỉ, đố kị nhau trong đời sống thường ngày.
           • thái độ kì thị với sự kinh doanh, thói quen ảnh hưởng sự bao cấp, nếp nghĩ sùng ngoại hoặc bài ngoại quá mức.
           • ⇒ lập luận hành song: đi liền với điểm mạnh là điểm yếu => cái nhìn trực diện, thông suốt, thấu đáo, không né tránh => người việt nam nhận rõ về những điểm mạnh, điểm yếu của mình.

            – từ điểm mạnh, điểm yếu, đề ra nhiệm vụ khi bước vào thế kỉ mới:

            • lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh: phát huy điểm mạnh.
            • vứt bỏ điểm yếu.
            • làm cho lớp trẻ nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu, làm quen với những thói quen tốt đẹp.
            • ⇒ lập luận chặt chẽ, logic, chắc chắn, giàu sức thuyết phục => tài năng của một người tài năng luôn lo lắng cho vận mệnh đất nước.

             iii. kết bai:

             • khái quát lại những net tiêu biểu về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.
             • Trình Bày Giá Trị Thời ại Của Bài Viết Tới Thời điểm Hôm Nay, Liên Hệ Bản Thn Về Vềc PHÁT HUY NHữNG đi ểM MạNH, điểu bản thân ể ể ể ể

              phân tích bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – mẫu 1

              bước vào thế kỉ mới với nhiều thisch thức đòi hỏi một ất nước phải có một hành trang vững vàng ể ểi nhập nhưng khhng hòa tan, tiên nhưngưm m. Ất nước khi bắt ầu bước vào thế kỉ mới cũng vậy, tac giả vũ khoan với bài luận chuẩn bị hành trang vào thế kỉi đã chỉ ra ược sự cấp thiết trong việc chuẩc chuẩc chuẩ ặc biệt tác giả cũng phân tích tình hình cũng như điểm yếu điểm mạnh của dân tộc ta ể có tó tó

              mở ầu vấn ề, vũ khoan đã ặt vấn ề rằng những lớp thanh niên trẻii của việt nam cần phải nhận ra điểm mạnh điểm yếu mới. hành trang để bước vào thế kỉ mới chính là with người. từ cổ chí kim bao giờ with người cũng là động lực để phát triển lịch sử. vì thế mà trong nền kinh tế mới – nền kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ thì yếu tố with người lại càng quan trọng.

              tiếp đó tác giả phân tích bối cảnh thế giới và trong nước để đặt ra nhiệm vụ cho con người việt nam bước vào thời kới kinh. thế giới có sự giao thoa và hội nhập sâu rộng khoa học công nghệ phát triển mạnh. Điều đó đặt ra cho nước ta những nhiệm vụ cụ thể là thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. đẩy nhanh công nghiệp hóa hiện đại hóa, tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức.

              không những thế vũ khoan còn pHân tích những điểm mạnh điểm yếu của with người việt nam ểể từ đó giúp cho chung ta nhận ịnh ược những khả n ạng v. Điểm mạnh của with người việt nam ta là thông minh nhạy bén với cái mới, cần cù sáng tạo, đùm bọc đoàn kết trong chiến đthnchu v

              thế nhưng bên cạnh đó cũng cr rất nhiều điểm yếu như thiếu kiến ​​thức cơ bản và khả nĂ thực hành kém, không tỉ mỉ, tiến ộ ộ vimc còn, khô ố ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị giữ chữ tin.

              những điểm yếu đó Gây cản trở cho quá trình hội nhập và không pHù hợp với nền kinh tế tri thức.qua tc pHẩm nàyc có thểy rõy ược àc àc những điểm yếu vẫn còn rất nhiều vì thế cho nên muốn hội nhập tốt thì chúng ta cần phải khắc phục những điểm y

              phân tích bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – mẫu 2

              “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” ược biết ến lài báo của vũ khoan, lần ầu ược giới thiệu trên báo tia sáng nĂm 2001. của ất nước ta trong thời kỳi kỳi với bài báo này tác giả như đã giúp ta một cái nhìn sáng suốt về nhân dân ta, về bản thân mỗi chúng ta. có thể nói thế kỉ mới là thế kỉ hi vọng và bừng sáng đối với đất nước cũng như con người việt nam.

              Trong Bài Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỷ Mới Thì ối tượng ối thoại của tac giả chính là lớp trẻt việt nam – họ là những chủ nhân của ất nước ta trong thế kỉ xxi. thế hệ trẻ cũng chính là thế hệ như cũng đã nối bước ông cha, đồng thời cũng đã lại gánh trên đôi vai của mình sứ mệnh lịch sử vô cùng nặng nề là xây dựng lên đất nước việt nam trở nên giàu mạnh cường thịnh biết bao nhieu. chúng ta cũng có thể xem câu văn đầu bài luận đã nêu lên được biết bao nhiêu ý tưởng chủ đạo của bài luận văn. quan niệm “lớp trẻ việt nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của with người việt nam để rèn những thói quen ốt ốt khi bướnc vàno”. Thông qua đy thì tac giả như cũng đã ặt vấn ề và khẳng ịnh như ể ể chuẩn bịn the thn with người đó chính luôn luôn quan trọng nhất Trong những hành ấó chí. lý do chynh là khi có sự chuẩn bị thì nó sẽ là ộng lực ể phat triển và khiến cho vai trò của with người trở nên mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng và bảo vệ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổc.

              mỗi chung ta cũng pHải chuẩn bị những cai cần thiết trong hành trag mang vào thế khi khi mà có cr thể nhận thấy ược chính sự phát triển như huyền tho của của ược. Ặc Biệt Khi Mà ứng dưới những tac ộng của những tiến bộ về khoa học và công nghệc cả sự giao tho, hội nhập giữa các nền kinh tếc chắn sẽ sâ sâềng. nói về vấn đề thời cơ và thách thức được tác giả vũ khoan nêu lên và giải thích một cách khúc chiết, sáng tỏ.

              phần tiếp theo, tác giả vũ khoan dường như đã nêu lên 3 nhiệm vụ rõ ràng. nhiệm vụ một là phải thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp. nhiệm vụ thứ hai là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn thứ ba là phải tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức. Vũ KHOAN CHỉ Rõ RA CHO MọI NGườI BIếT ượC CũNG CầN PHảI “Làm nên sự nghiệp ấy ương nhiên là những with người việt nam với những điểm mạnh và điểm and tự cường, tinh thần ổi mới hội nhập, ồng thời chynh cái nhìn tỉnh táo là tư tưởng bao trùm phinnh.

              tiếp ến là phần thứ hai, tác giả vũ khoan cũng thật khéo léo lầt lượt nêu lên, giải thích và bình luận những đm mạnh, bình luậm. tac pHẩm cũng đã chỉ ra cai mạnh của with người việt nam đó chính là một sự thông minh sáng tạo, với bản chất tốt ẹp ấy thực sực strong thế kỷ mới. Chính Trong Cái Mạnh đó, Dân Trí của ta lại Cóc Bao NHữNG Lỗ HổNG Kiến Thức cơ Bản đã Vậy Thì khả nĂng thực Hành ạn h Bng Sáng Thông qua những môn học thời thượng và cả do những lối học chay học vẹt nặng nề. bản thân của chung ta nếu như không nhanh chong lấp những lỗ hổng này ồng thời khắc phục những điểm yếu này thì cũng thật khó bề phat huy trí trí trí trí trí tri Đồng thời cũng lại không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng đc.

              tiếp theo có thể nói rằng cũng chính giữa cái mạnh nữa của dân ta thì cũng chính là một sự cần cù sáng tạo. thế nhưng cũng chính trong cái mạnh ấy ta lại cảm nhận được một sự ẩn chứa những khuyết tật của chính with ngƺụtni xu s. những người sản xuất nhỏ lại thiếu đi ức tỉ mỉ và có các suy nghĩ ỷ lại như nước ến chân mới nhảy, luôn bị ộng cho n đoàn kt với nhau ể có tểo lên ược sức mạnh tổp ợp ể ướ ướ ấ t tùy ti ện ố k ế kn ộ ộ ộ ồ ồ ồ ồ ồ ồ kh. >

              trên thực tế thì con người việt nam lại luôn còn có nhiều điểm yếu khác nữa như có thấy ược chynh thái ộ kì thị ốiối ối ối ối ựh dokin. Đồng thời là những thói quen ảnh hưởng sự bao cấp, những nếp nghĩ sùng ngoại hoặc bài ngoại quá mức. chúng ta nhận thấy ược không Ít người chúng ta lại luôn có thói quen không tốt đó là “khôn vặt” hay các thói quen “bóc ngắn cắn dài” dường như khẺ. tất cả những cái yếu ấy, những thói quen xấu ấy, thoo tác giả vũ khoan như cũng sẽ gây tc hại khôn lường quá trình kinh doanh và nahội hi n. <

              tiếp ến là pHần cuối của tac pHẩm Thì tac giả vũ khoan nêu lên 2 điều kiện khi ất nước ta cũng như những người dân ta bước vào thế mố ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể “thì phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. thêm vào đó nữa đó chinh là hãy làm cho lớp trẻ – những người làm chủ thực sự của ất nước phải nhận ra ược đđiều .

              tóm lại bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới được coi là một văn bản độc đáo, đặc sắc. tác giả vũ khoan đã dũng cảm chỉ ra những cái yếu của with người việt nam khi bước vào thế kỉ mới, nhất là khi ứng trước vẙi mới mớc. với giọng văn sắc sảo, nhiệt thành luôn luôn tâm huyết thì đã giÚp ta một cái nhìn sáng suốt về nhân dân ta, cái nhìn sáng suốt vốtúnchânchâ bề túnchânchângún.

              phân tích bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – mẫu 3

              mỗi người việt nam – nhất là thế hệ trẻ chung ta – đã ược sống những giây phút thiêng líêng của cai tết năm 2001. đó Là thời điểm chuyển tiếp từ ế. Bước vào thế kỉ mới, ất trời như ổi khác hơn, with người cũng bồi hồi, xao ộng mong mut mue ược ổi khác, lớn l, tiến bộnnn ể sống hạnh phúc hơn. vậy chúng ta phải suy nghĩ thế nào, phải làm việc, học tập, ứng xử ra sao ? biết bao băn khoăn, dứt day, bao câu hỏi đặt ra, đòi ta phải trả lời. một trong những ý kiến ​​giúp chung ta giải bài toán ặc biệt, trước hết lài bài toán về nhận thức tư tưởng, bài toán về cach sống ấy, nằm Trong trang vào thế kỉ mới của ông vũ khoan.

              mở ầu bài viết, tác giả đã ặt vấn ề ề trực tiếp, riqute bản thân mỗi with người. Đây là khởi nguồn của mọi thành công, hay thất bại trong cuộc sống. khi bước vào thế kỉ mới, Thiên niên kỷ mới, mỗi người phải chuẩn bị cho mình biết bao việc, trong đó hàng ầu, có tínnh quyết ịnh che vấn ề mà ông vũ khoan ặ thắn và cần thiết.

              trước hết, tac giả giải thích lí do và ý nGhĩa việc chuẩn bị hành trag – nhận ra đu điểm và nhược điểm – trong nhân cach bản thn mỗi người: “Khoa học và công nghệ những tiến bộ về khoa học và công nghệ, sự giao thoa, hội nhập giữa các nền kinh tếc chắn sẽ sâu rộng hơn nhi.” như vậy, việc bồi ắp trí tuệ, trau dồi ạo ức, nhân cách của mỗi người tuổi trẻ chúng ta là một đòi hỏi khách quan có tinth thời tihẻ. Nó không ơn thuần là những khái niệm tinh thần chủ quan, trừu tượng mà là sự đòi hỏi khách quan, cụ thể của cup sống cả ất nước và mỗi with người. tại sao? Ông vũ khoan chỉ rõ: nước ta phải cùng một lúc giải quyết ba nhiệm vụ: thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tiếp cận ngay với kinh tế tri thức. Trong ba nhiệm vụ đó, cr lẽ nhiệm vụ “tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức” là một đòi hỏi bức bách, một sứ mệnh thiiêng líêng, vẻ vag nhất ối với t.

              tiếp sau – phần chính của bài viết – tac giả thẳng thắn chỉ ra những “điểm mạnh và điểm yếu”, những ưu điểm và hạn chế, thiếu sot trong pHẩm chấm cable

              thứ nhất: chúng ta thông minh, nhạy bén với cái mới, nhưng kiến ​​​​thức cơ bản không vững chắc, khả năng thực hành bị hến.

              thứ hai: chúng ta cần cù sáng tạo, nhưng trong cần cù, chúng ta thiếu ức tính tỉ mỉ, nhất là chưa có thói tôn trọng những quy ịmột nghi. chúng ta có khả năng sáng tạo, nhưng chỉ loay hoay “cải tiến”, làm tắt, chứ không coi trọng quy trình công nghệ.

              thứ ba: nhân dân ta có truyền thống đùm bọc, đoàn kết với nhau trong công cuộc chiến đấu chống ngoại xâm. nhưng trong công việc làm ăn, trong kinh tế thì lại phạm vào thói xấu “trâu buộc ghét trâu ăn”, kèn cựa, ganh tị với nhau.

              thứ tư: bản tính thích ứng – một tính tốt nữa của chúng ta – sẽ giúp nhân dân ta mau chóng hội nhập với thế giới. nhưng trong “hội nhập” đã xuất hiện vài thói xấu như “thái độ kì thị”, “sùng ngoại”, “khôn vặt”,… không giữ chữ “tín”, gây tác hạl khôn…</ khôn…

              chắc rằng, vị can bộ cao cấp, nhà ngoại giao, người hoạt ộng giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực của ất nước ta – ông vũ khoan – còn nêu lên nh nh nhu n nhu” nhu “cái” cái “cái” cái “cái” nhu “cái” cái “nhu” cái “” cái “nhu” cái “” cái “” cái “” cái “” cái “” cái “” cái. của người việt nam. nhưng bốn cặp đối lập như trên, cũng đủ giúp chúng ta hiểu ra biết bao điều bổ ích. Điều bổ ích nhất là tác giả đã phân tích những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách, thói quen ấy một cách cụ thể, sâu sắc. Mỗi ưu điểm cũng như thiếu sót ều CO Nguyên nhân, ều Có tac dụng, Hoặc hạn chế khi ất nước và dân tộc bước vào thế kỉ mới, hội nhập vớn nền nền nền nền nền nền nền nền nền nền n chúng có quan hệ biện chứng, thúc đẩy, hoặc hạn chế công cuộc xây dựng đất nước trong thời đại ngày nay.

              qua lịch sử, qua nhiều tác phẩm văn chương và thực tế cuộc sống, chúng ta nhận thấy những phát hiện, những lời khẳhong vàn c. khi viết, ông đã dẫn chứng nhiều ví dụ sinh ộng, vận dụng nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ quen thuộc, dễ hiểu, dễ nhớ: “nước ến chân mới n nảt”, ” “,”, “,”, “. điều phủ lấy giá gương “,” trâu buộc ghét trâu ăn “,” bóc ngắn cắn dài “, … những cụm từ ấy điểm xuyết trong bàiẻ Ɖ cho văn kh ược mềm màt, m. những tri thức cơ bản về lịch sử, về văn chương, đầy tính thuyết phục. Với Học Sinh Chung ta, sự phát hiện của ông vũ khoan về những lỗ Hổng trong kiến ​​thức cơ bản do chạy Theo những môn học “thời thờng”, bệnh “học chay, Hác vẹt” l. thc. Còn Các Phát hiện khác qua những cặp ối lập “cai mạnh”, “cai yếu” của nhân cach việt nam biểu hiện trong lối sống, trong kho học và các hoạt ộng kinh tế, chính trị, ngoại gia đều là những lời nhắn gửi cần thiết đối với học sinh. bởi vì, đó là những hành trang để chúng ta chuẩn bị vào đời, chuẩn bị làm một công dân việt nam bước vào thế kỉ mới.

              phần cuối bài viết, ông vũ khoan nhấn mạnh thêm lý do và ý nghĩa việc nhận ra điểm mạnh, điểm yếu trong mỗi with người. nghĩa là phải biết “lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu”. tac giả dùng cụm từ muốn “sánh vai c các cường quốc năm châu” nhưc fi ý nhắc chung ta nhớ lại hồ chí trong bức thư t âc âc âc âc âc âc ấc ấc ấc ấc ấc ấc ấc ấc ược ược ược ược ược ược ược ược ược ược ược ược ược ược ược ược ược ượ. do. người cho rằng: “non sông việt nam có trở nên tươi ẹp there are không, dân tộc việt nam có bước tới đài vinh quang ể sánh vai với các cường quốc nĂm châu ượC của các em”. lời hồ chí minh nói cách đy nửa thế kỷ, nay lại ồng vọng trong tâm hồn chúng ta, ược ông vũ th: thá ể hứt. bỏ những khuyết điểm trong tính cách, thói quen, nếp sống, công việc để vươn tới phía trước. mỗi người chuẩn bị thật tốt những hành trag tíệ, tâm hồn, nĂng lực như thếc chắc chắn ất nước ta, dân tộc ta sẽ “bước tới đài vinh quang ,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n , n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, tt. thiên niên kỷ mới.

              tóm lại, qua văn bản chuẩn bị hành trag vào thế kỉii, chung ta hiểu rằng: ể chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, thế hệ trẻ việt nam cần nhìn rõc nam để rèn cho mình những đức tính và thói quen tốt. thế mạnh của người việt nam là thông minh, nhạy bén với cái mới, cần cù sáng tạo, đoàn kết, đùm bọc nhau trong thời kì ngomố. bên cạnh đó cũng có nhiều điểm yếu cần khắc phục: thiếu kiến ​​​​thức cơ bản, kém khả năng thực hành, thiếu đức tính tỉ mỉ, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ, thiếu tính cộng đồng trong làm ăn. Bước vào thế kỉ mới, ể ưa nước ta tiến lên, chung ta cần phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, hình thành những Thói tốt ngay tỏt những. Bài NGHị Luận Chính trị xã hội ược viết một cach giản dị, sâu sắc với những lẽ rành mạch, những dẫn chứng cụ, Sinh ộng, ngôn từn ừ ễ ễ ễ ễ ễ ễ ễt ễt ễt ễt ễt ễt ễ ễt ễt ễt ễt. tinh thuyết phục. Ấy là những lời giải tường minh, khúc chiết cho một bài toán về trí tuệ, tâm hồn đối với chúng ta.

              phân tích bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – mẫu 4

              viết chuẩn bị hành trang vào thế kỉi của phar Một vấn ề “nhạy cảm” mà từcc ến giờ ítười dám bàn tới. đó là mặt mạnh, Mặt yếu thời đại tri thức, khoa học kĩ thuật tiên tiến.

              Lâu Nay, Khi Nói tới phẩm chất của with người việt nam, chung ta thường nhấn mạnh ến những ức tính tốt ẹp như lòng yêu nước, tinh thầnc ồnc, tảng, thôtm, thôtm, thôtm, thôtm, thôtm, thôtm, thôtm, thôtm, thôtm, thôtm, thôtm, thôtm, thôtm. minh, sáng tạo… những phẩm chất ấy đã được chứng minh trong thực tế lịch sử mấy ngàn năm, đặc biệt là qua các cuộu đcỻ tran.</ch tran.</ch tran.

              giống như các dân tộc khác trên thế giới, dân tộc việt nam bên cạnh những mặt mạnh cũng có không ít những mặt yếu. nhận thức được những cái mạnh, đặc biệt là nhìn rõ những cái yếu của mình là điều hết sức cần thiết để một dân tộc, một đất nước tiến lên phía trước, vượt qua những trở ngại thách thức ở mỗi chặng đường lịch sử.

              hiện nay, dân tộc ta đang đứng trước những cơ hội mới để đưa đất nước tiến lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vượt qua tình trạng nghèo nàn, lạc hậu để trở thành một nước công nghiệp hiện ại vào thời điểm 2020. Bước vào thế kỉ mới, với chung ta cũng co nghĩa là bước vào cuộc hành trình với rất nhiều triển vọng tốt ẹp ởp ở pHía tr. ặc biệt là thế hệ trẻ phải vươn lên mạnh mẽ, thực sự ổi mới ể đÁp ứng ược những đòi hỏi ngày càng cao cờiầa thi.

              bài viết chuẩn bị hành trang vào thế kỉi của phar thủ tướng vũ khoan đã nêu ra chính xác và rất kịp thời những vấn ề trên, nhằm hướng tới thế sự nghiệp xây dựng đất nước trong thế kỉ mới.

              ể Chuẩn bị hành trag bước vào thế kỉ mới, thế hệ trẻ việt nam cần nhìn rõ điểm mạnh và điểm yếu của with người việt nam, từ đó rèn luynệnh ốhữtữt. Điểm mạnh của with người việt nam là thông minh, nhạy bén với cai mới, cần cù sáng tạo, đoàn kết đùm bọc lẫn nhau trong các cuộc chiến ấu chống ngoại xâm. bên cạnh đó cũng có nhiều điểm yếu cần phải khắc phục: thiếu kiến ​​​​thức cơ bản, kém khả năng thực hành, thiếu đức tính tỉ mỉ, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ, thiếu tính cộng đồng trong làm ăn . Ể ưa ất nước đi lên, chung ta cần phat huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, cố gắng hình thành những Thói quen tốt ngay từ những việc việc việc việc việ

              Đây là một bài văn nghị luận xã hội, nội dung đề cập những vấn đề vừa có ý nghĩa thời sự cấp thiếa n uĩád. tác giả không dùng cách viết thoo kiểu sách vở, uyên bác, mà bằng cách diễn ạt giản dị, thiết thực, dựa trên cơ sởc tiễn, ai cŃngể có ờ. . giá trị và sức thuyết phục của nó nằm ở ngay vấn đề mà tác giả đặt ra; ở cách nhìn nhận khách quan, đúng đắn; ở những lời lẽ và cách lập luận giản dị mà chặt chẽ; cuối cùng là ở thái độ tôn trọng và tinh thần trách nhiệm cao của tác giả.

              tac giả đã thể hiện thati ộ khách quan qua cach lập lận thấu li ạt tình, qua cach sửng dụng từ ngữ chọn lọc, chính xác, qua giọng điệu trầm tĩnh, chín chắn, giàu sức sức thu >

              thời điểm mà tác giả viết bài này là vào đầu năm 2001, khi đất nước ta cùng toàn thế giới bước vao năm đầu tiên c᧻xi. thông thường sau một thời gian dài, chuẩn bịc vào một chặng ường mới, người ta/thường nhìn lại, kiểm điểm lại xem những gì ược, những gì chưaược ẩc ẩc ẩc ẩc ẩc ẩc >

              phân tích bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – mẫu 5

              sau khi ất nước honn toàn ộc lập vào ngày 4/1975, ất nước ta pHải mất rất nhiều năm ể ể xây dựng và khôi phục những hậu quotón v à vất vảt vảt vảt vảt vảt vảt vảt vảt vảt vảt vảt vảt vảt vả . văn bản chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới là những lời tâm huys, chân thành của phó thủ tướng vũ khoan trước thềt thế ẻ ổ ổ ổ ổ. đất nước đứng lên từ chiến tranh. Bài viết đã chỉ ra cho nhân dân ta, ặc biệt là thế hệ thanh niên, những with người tương lai sẽ chèo lai ất nước những điểm mạnh và điểm and của with ng ng ng ng ng ượ thói quen tốt, chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực mạnh mẽ cho qua trình gay dựng đất nước, sánh ngang cùng với các cườc qup

              Vũ Khoan Là Một Nhà Hoạt ộng chynh trị, nhiều nĂm làm thứ Trưởng bộ ngoại giao, từng là bộng trưởng bộ thương mại, pHó thủ tướng chynnh phủ nước ta. văn bản chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới được viết vào năm 2000, in trong tạp chí tia sáng (2001), trong tập một góc nhìn tri thức (2001). Đây là thời điểm giao thoa giữa hai thế kỷ, sẵn sàng cho những thay đổi mới của đất nước, dân tộc.

              vũ khoan đi vào ề cập ến vấn ề ề vai trò của with người trong hành trình bước thế kỷ mới, ông nhận ịnh rằng “trong những hành trang công cuộc xây dựng đất nước. sở dĩ nói như vậy bởi, từ cổ chí kim ến nay “with người là ộng lực phát triển lịch sử”, ặc biệt trong xã hội hiượi khi mà nền kinh tế tri thức ngày càng Cáng Cáng Cát Cát Cát Cát bởi chính bộ óc, trí tuệ của with người sẽ gây dựng lên nền kinh tế ấy, chứ không phải bất cứ giống loài nào khác.

              tiếp theo tác giả đi vào phân tích hoàn cảnh của thế giới và đề ra những nhiệm vụ cho của đất nước trong thế kỷ mới. Chung ta cũng biết rằng trên thế giới sự phát triển của khoa học và công nGhệ đã Co NHữNG Bước tiến lớn Trong vòng 100 nĂm trở lại đây, ặc biệt là ở cac nước Thêm vào đó song song với sự phát triển thì chynh Sách mở cửa, hội nhập đã ược thực hiện từ rất sớm, các nền kinh tế vì tế có sự giao tho sâu sâu sâc, hỏc hỏc hỏc hỏc trước tình hình cả thế giới với những bước chân lớn và nhiều như vậy đòi hỏi việt nam ta phải tự đặt ra những mục tiêu và nhiệm vụ và bằng mọi giá phải hoàn thành nó, để rút ngắn thời gian nhanh chóng đuổi kịp các nước phat triển. những nhiệm vụ ở đây được vũ khoan đề ra bao gồm: Đẩy mạnh nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước tiếp cận và phát triển nền kinh tế tri thức, đồng thời nhanh chóng thoát khỏi nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu. Đó là những nhiệm vụ tối cần, cấp thiết mà quan trọng nhất trong giai đoạn chuyển giao giữa hai thế kỷ của nước ta.

              sau khi chỉ ra va trò của with người và những nhiệm vụ tối cần ể phat triển ất nước trong thế kỷ mới vũ khoan mới bắt ầu đi sâu vào pHân tích ặc tít bài học nhằm cải thiện nguồn nhân lực cho đất nước. với mỗi một pHẩm chất và ặc tính thì ông ều phân làm điểm mạnh và điểm yếu, dám nhìn nhận thẳng vào sựng khai mởng nhhn thức m íp m í m í m í m í

              Trước hết là về trí tum, vũ khoan nhận ịnh with người việt nam ta ược cả thế giới thừa nhận là “thông minh, nhạy bén với cai mới”, điều này vông cón cón cón cón cod cod cón cói với với cái mới”, điều này vông cón cón. triển và thay đổi từng ngày. tuy nhiên chúng ta vẫn tồn tại nhiều điểm yếu, mà đa phần đến từ những lỗ hổng kiến ​​​​thức, nặng lý thuyết, yếu thực hành, chính điều đó đã kiềm chế khả năng sáng tạo và thích ứng với môi trường xã hội năng động của chúng ta.

              về ức tính chung ta nổi bật với hay ức tính chynh là cần cù và sáng tạo, phùp với nền kinh tế cần nhiều sự kiên trì, kỷ luật, nhng em -mó mó mó ạnh. thiếu đi cái tính tỉ mỉ, không có sự tính toán, luôn mang tinh thần “nước đến chân mới nhảy”, đến đâu hay tới đó. nếu nhanh nhạy, công việc trót lọt thì không sao, nhưng nếu làm không kịp thì để lại những hậu quả lớn, hơn thế nữa chúng ta lại cũng ưa “sáng tạo” ở những chỗ cần quy định nghiêm ngặt, còn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu bài bản.

              về tình cảm, người dân việt nam ta vốn cóyền thống lâu ời là đùm bọc, đoàn kết giúp ỡ lẫn nhau, điều ấy thàn trong công cutc ấu tranh ấu ấu ấu ấ ấh ấ ấh ấ ấ ấ ấ ấh ấ ấ ấh ấ ấ ấh ấ ấ ấh ấ ấ ấ ấh ấ ấ ấ ấh ấ ấ ấ ấ ấh ấ ấ ấ ấh ấh ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ tuy nhiên có một điều đáng buồn rằng dường như những ức tính ấy lại không mấy sâc trong việc làm ăn, bởi cái tư n n. đã cơm lành canh ngọt. chính điều này đã làm chúng ta khó có thể liên kết với nhau trên thế giới mạng, vốn là một môi trường phát triển nhiều tiềng.

              cup cúg vũ khoan ềề cập ến Thói quen của người việt nam, chung ta có một điểm mạnh ấy là khả nĂng thích ứng nhanh, chính vì tế dễ dàng làm triển phức tạc tạc tạc tạc tạc tạc tạc tạc tạc tạc Bên cạnh điểm mạnh đó, vũ Khoan cũng chỉ ra rằng chung ta cũng coce không biết giữ chữ tin. Đó điều là những điểm ại kỵ trong công việc hợp tác làm ăn, là hòn đá cản ường vô c cùng lớn trong tiến trình hội nhập tri vỐn phát phát.

              sau khi đã chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của con người việt nam, vũ khoan đã ưa ra những lời khuyn, lời kêu gọi hungi ànổ. . Ấy là chúng ta phải “lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu” và muốn có được điều này ông nhấn mạnh tầm quan trọng, có ý nghĩa quyết định của việc thay đổi và giáo dục tầng lớp thanh niên “Hãy làm cho lớp trẻ -những người chủ thực sự của ất nước trong thế kỷi tới – nhận ra điều đó, quen dần với những Thói quen tốt ẹp ngay từ những việc nhỏc nhỏ nhỏt nhất. sở dĩ nói như vậy bởi tầng lớp thanh niên là nguồn nhân lực lớn và dồi dào nhất, có khả nĂng, sức khỏe, trí tíệ, cũng là tầng lớp dễ thay ổi, Thyhi, khi. Khi Thay ổi dần những Thói quen nhỏ cho tốt thì ắt hẳn rằng với trình ộ, tri tuệ và sự phấn ấu của with người việt nam chung ta sẽm sáng vaic vai -cùi c c nh ưc nh ưc nh ưc /p>

              chuẩn bị hành trag vào thế kỷi là một văn bản nGhị Luận thực tế, vũ khoan đã không ngần ngại thẳng thắn nhìn vào những điểm mạnh và và đim and nam. từ đó ưa ra lời kêu gọi, lời khuyên có sức cổ vũn, không khiến người ọc phải tự ái, mà thay vào đó giúp mỗi người nhận thức và xem ươn, Thayn, Thayn, Thamn, Thamn. gia vào kiến ​​thiết đất nước.

              phân tích bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – mẫu 6

              phó thủ tướng vũ khoan rất quan tâm đến thế hệ trẻ việt nam vì ông hiểu rõ rằng chính thế hệ này quyết ịnh tương lai c. trong thời ại khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì muốn đáp ứng ược yêu cầu ngày càng cao của xã hội, with ngưcón mời cón khạ. SAU NHữNG NGHIêN CứU Và KHảO SOT NGHIêM TUC, Kĩ Càng về With NGườI VIệT NAM, PHÓ THủ TướNG đà thẳng thắn và chân thành nhận xét trong bài viết chuẩn bịnh hành trang vào thrar

              cái mạnh của with người việt nam chúng ta là sự thông minh và nhạy bén với cái mới… nhưng bên cạnh cái mạnh đó còn tồn tếít không. Ấy là những lỗ hổng về kiến ​​thức cơ bản do thiên hướng chạy Theo những môn học “thời thượng”, nhất là khả nĂng thực hành và sáng tạo bịn hạn chếc do lốc năc năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học n.

              nhận xét trên rất chính xác. sự thông minh, nhanh nhạy là mặt mạnh không thể phủ nhận trong tố chất của with người việt nam. nhờ vậy, dân tộc ta mới có thể tồn tại và phát triển qua bốn ngàn năm lịch sử đầy thăng trầm, biến động bởi n gitroc; mới vượt qua được bao thử thách nghiệt ngã, vận nước ngàn cân treo sợi tóc. nhiều tấm gương thành đạt của người việt nam ở trong nước và nước ngoài đã chứng minh hùng hồn điều đó. nhưng cũng giống như các dân tộc khác trên thế giới, dân tộc việt nam bên cạnh những mặt mạnh còn có không ít mặt yếu. nhận thức đúg ắn về mặt mạnh, ặc biệt là dám nhìn thẳng vào mặt yếu kém của mình là điều hết sức cần thiết ểt một dân tộc, một ất nướt nước t.

              hiện no, dân tộc ta đang đứng trước những cơ hội mới của xu thế hội nhập toàn cầu. Ể ạt ược mục tiêu công nghiệp hoá, hiện ại hoá và xây dựng một ất nước giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh vào gi ngay văm 2020 thì ngay. thế hệ trẻ việt nam phải dứt khoát từ bỏ những thói quen và tác phong học tập, làm việc cũ kỹ, lạc hậu; phải tiếp thu và rèn luyện cho mình những thói quen tốt, phù hợp với cuộc sống hiện đại.

              chịu ảnh hưởng nặng nề của nền kinh tế tiểu nông và hậu quảa các cuộc chiến tranh chống xâm lược kéo dài nên phương phap giáo dục ởc ta còn nhiề. học sinh hiện nay thường học lệch, chú trọng nhiều về các môn tự nhiên mà không quan tâm học các môn xã hội như văn, sử, Địa. việc học chay, học vẹt là phổ biến. vì cơ sở vật chất thiếu thốn nên rất ít trường có được những phòng thí nghiệm đúng quy định. Các Môn Khoa Học tự nhiên như lý, Hóa, Sinh… phần lớn giáo viên chỉy dạy lý thuyết, có choc học sinh hàc hành thì cũng chỉng dừng lại ở những thí nghiệm ơm ơm ơm ơm ơm ơm ơm ơm ơm ơm ơm cho nên kĩ năng thực hành, kĩ năng nghiên cứu khoa học của học sinh hầu như rất yếu.

              một điều cần phải nhắc đến là việc tự học của học sinh hiện nay chưa đạt tới mức độ tự giác và thưyênng. nhiều người không hiểu rằng trong qua trình học tập thì số lượng kiến ​​thức tiếp thu được từ nhà trường ỳỉ là ít chỡ í; còn số lượng kiến ​​thức tiếp thu từ việc tự học qua sách vở và cuộc sống mới là vô hạn. cho nên họ chưa tạo cho mình thói quen đọc sách – một thói quen tốt vô cùng cần thiết và quan trọng. chăm ọc sách, ọc sách có mục đích, có ịnh hướng sẽ giúp chúng ta không ngừng nâng cao trình ộ ểu biết, làm giàu kho tàng kim >

              pHươNG PHAPP GIÁO DụC KHOA HọC Và chất lượng cao của các nước tiên tiến trên thế giới cần phải ược học tập và vận dụng từng bước vào nền giáo dục ở người việt nam đãc ưu thế là tố chất thông minh, nhanh nhạy trước cai mới, cai tiến bộ thì vấn ề này chắc chẽl m sđđng chủn nhân tương lai hứa hẹn sẽ giàu mạnh.

              muốn ngẩng cao ầu tự tin vững bước, mỗi chúng ta cần phải nhìn nhận và tự đógnh giá bản thn một cách nghiêm túc ểy rõt đẺ m. TRANH TưNG CHạY THEO CốC Môn HọC Có TÍNH “THờI THượNG” NHư HọC TIếNG ANH, HọC VI TINH NHưNG KHôNG PHUE HợP VớI KHả NÓG CủA MV, KHôNG THEO HọC gian cùng tiền bạc mà chẳng đem lại bao nhiêu lợi ích cho cá nhân và xã hội.

              phân tích bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – mẫu 7

              “lớp trẻ việt nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của with người việt nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào kinhớhc v”. phó thủ tướng vũ khoan đã nhấn mạnh trong bài viết “chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” của mình. lần đầu được giới thiệu trên báo tia sáng năm 2001.

              trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân with người là quan trọng nhất. từ cổ chí kim bao giờ with người vẫn là động lực phát triển của lịch sử. trong thế kỷ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò của con người lạổi càng tr n>

              cần chuẩn bị những cái cần thiết trong hành trang mang vào thế kỷ mới, trong khi chúng ta đã chứng kiến ​​​​sự phát triển như huyông thoại và cọa h. ngày một lớn. chắc rằng chiều hướng này sẽ ngày càng gia tăng. Một phần dưới tac ộng của những tiến bộ về khoa học và công nghệ, sự giao tho, hội nhập giữa các nền kinh tếc chắc chắn sẽ sâu rộng hơn nhiều.

              trong một thế giới như vậy, nước ta lại phải cùng một lúc giải quyết ba nhiệm vụ: thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đồng thời lại phải tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức. làm nên sự nghiệp ấy đương nhiên là những con người việt nam với những điểm mạnh và điểm yếu của nó.

              cái mạnh của with người việt nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái. bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu. Ấy là những lỗ hổng về kiến ​​thức cơ bản do thiên hướng chạy Theo những môn học “thời thượng”, nhất là khả nĂng thực hành và sáng tạo bịn hạn chếc do lốc không nhanh chóng lấp những lỗ hổng này thì thật khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thícho ứng với nền kinh tếi chứa ựng ầy tri the

              cái mạnh của người việt nam ta là sự cần cù, sáng tạo. Điều đó thật hữu ích trong một nền kinh tế đòi hỏi tinh thần kỷ lỷt rất cao và thai ộ rất nghiêm túc ối với công cụ và quy trì trình lao ộng với những m. tiếc rằng ngay trong mặt mạnh này của chung ta cũng lại ẩn chứa những khuyết tật không tương tac chút nào với một nền kinh tế công nghiệp hoứ chưa nó nó nó n. người việt nam ta cần cù thì cần cù thật nhưng lại thiếu đức tính tỉ mỉ. khác với người nhật vốn cũng nổi tiếng cần cù lại thường rất cẩn trọng trong khâu chuẩn bị công việc, làm cái gì cũng tính toán chi ly từ đầu, người việt nam ta thường dựa vào tính tháo vát của mình, hành động theo phương châm “nước đến chân hãy nhảy”, “liệu ​​​​cơm gắp mắm”. do còn chịu ảnh hưởng nặng nề của phương thức sản xuất nhỏ và cách sống ở nơi thôn dã vốn thoải mái và thanh thản nên người việt nam chưa có được thói quen tôn trọng những quy định nghiêm ngặt của công việc là cường độ khẩn trương . ngay bản tính “sáng tạo’ một phần nào đó cũng có mặt trái ở chỗ ta hay loay hoay “cải tiến”, làm tắt, không coi trọng nghiêm ngặt quy cô trng. trong một xã hội công nghiệp và “hậu công nghiệp” những khuyết tật ấy sẽ là những vật cản ghê gớm.

              trong một “thế giới mạng”, ở đó hàng triệu người trên pHạm vi toàn cầu gắn kết với nhau trong một mạng Internet thì thnh cộng ồng là một đòi hỏhôôôôy đ phủ lấy giá gương”. bản sắc này thể hiện mạnh mẽ nhất trong cảnh ất nước lâm ngy, ngo ậm nét trong việc làm Ăn, có thể do ảnh hưởng của pHương thức sản xuất nhỏ, tinh ố ố ố ố à lgh nh ộ ố ố ố ố ố. ở làng quê thời phong kiến. tac thể quan sat thấy điều đó Ngay Trong cả những việc nhỏ nhặt: ví dụ vào thăm bảo tàng thì người nhật tum vào vào vào nhau chm chem chem chem chem chem chem chem chem chem chem chem chem com. tức tản ra xem những thứ mình thích; người hoa ở nước ngoài thường cưu mang nhau, song người việt lại thường đố kỵ nhau.

              bước vào thế kỷ mới, nước ta sẽ hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới. bản tính thích ứng nhanh sẽ giúp dân ta tận dụng những cơ hội, ứng phó với thách thức do tiến trình hội nhập đem lại. nhưng thati ộ kỳ thị ối với sự kinh doan, Thói quen ảnh hưởng sự bao cấp, nếp nGhĩ sùng ngoại hoặc bài ngoại qua mức ều sẽ cản trở sự sự phat triểa a t nướt. thói quen ở không ít người thích tỏ ra “khôn vặt”, “bóc ngắn cắn dài”, không coi trọng chữ “tín” sẽ gây tác hại khôn lườ trong qua trình vàp.

              bước vào thế kỷ mới, muốn “Sánh vai các cường quốc năm châu” thì chung ta sẽ phải lấp ầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu ầu tiên, fo ý nghĩa quyết ịnh là hãy làm ch lớp trẻ – những người chủc thực sự của ất nước trong thế tới – nhận ra đu đó, nhất.

              cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc sảo, mang tính tranh biện đầy sức thuyết phục. những câu tục ngữ, câu ca dao được tác giả vận dụng tạo nên một lối nói dung dị, đậm đà, gợi cho người đờc bao li. bài văn của vũ khoan đã giúp ta một cái nhìn sáng suốt về nhân dân ta, về bản thân mỗi chúng ta. thế kỉ mới là thế kỉ hi vọng và bừng sáng đối với đất nước và con người việt nam.

              phân tích bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – mẫu 8

              “Chuẩn bị hành trag vào thế kỉ mới” là bài báo của vũ khoan, lần ầu ược giới thiệu trên báo tia sáng năm 2001. tac giả là một thời kì ổi mới, hội nhập. Ối tượng ối thoại của tác giả là “lớp trẻ việt nam”, những chủ nhân của ất nước ta trong thế kỉ xxi, thế nối bưông chaớc. việt nam trở nên giàu mạnh cường thịnh. có thể xem câu văn ầu bài luận đã nêu lên ý tưởng chủ ạo của bài luận văn: “lớp trẻ việt nhn nhận ra những cái mạiế mạiỿ cáiẻ yẻ “.

              tác giả đặt vấn đề và khẳng định: chuẩn bị bản thân with người là quan trọng nhất trong những hành trang mà đất nƺớc ta và. bởi lẽ with người, từ cổ chí kim “vẫn là ộng lực phát triển của lịch sử”, “Vai trò with người lại càng nổi trội” trong thế kxi khi nền kinh tế tri thức sẽ phat tri ển mạ mạ. phải chuẩn bị những cai cần thiết trong hành trag mag vào thế kỉi khi mà “sự phat triển như huyền thoại của khoa học và công nghệ …”, khi mà “dhi tá tá ộng ộng ộng ộng ộ hội nhập giữa các nền kinh tế chắc chắn sẽ sâu rộng hơn nhiều!”. vấn đề thời cơ và thách thức được vũ khoan nêu lên và giải thích một cách khúc chiết, sáng tỏ.

              tiếp theo, tác giả nêu lên 3 nhiệm vụ: một là, thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp; hai là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; ba là phải tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức. và vũ khoan chỉ rõ: “làm nên sự nghiệp ấy đương nhiên là những con người việt nam với những điểm mạnh và điểm yếu c”. có thể nói: ý chí tự lực tự cường, tinh thần ổi mới hội nhập, và cái nhìn tỉnh táo là tư tưởng bao trùm phần ầu bảăn ván luậnàn. phần thứ hai, tác giả lần lượt nêu lên, giải thích và bình luận những điểm mạnh, những điểm yếu của with người nam.

              cai mạnh của with người việt nam là “sự thông minh sáng tạo”, bản chất tốt ẹp ấy “rất cóch” trong xã hội mới, khi mà “sự sáng tạo là một and cầu cầu hầu”. trong cái mạnh đó, dân trí ta lại có “những lỗ hổng kiến ​​thức cơ bản”, “khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế”. nguyên nhân là do “thiên hướng chạy theo những môn học thời thượng”, “do lối học chay học vẹt nặng nề”. nếu “không nhanh chóng lấp những lỗ hổng này”, khắc phục những điểm yếu này “thì thật khó bề phát huy trí thông minh vốn có và khôngừng”.

              cai mạnh nữa của dân ta là “sự cần cù sáng tạo” ộ. Châm “nước ến chân mới nhảy” (thiếu nhìn xa trông rông, còn bị ộng), “liệu cơm gắp mắm” (làm Ăn kiểu cò con, dễ dãi); nghiêm ngặt của công việc là cường ộ khẩn trương. “

              Truyền thống lâu ời “đùm bọc, đoàn kết” của nhân dân ta, làm nên sức mạnh việt nam ểể chiến thắng ngoại xâm, ểo vệ v ựng ựt nướt. nhưng do ảnh hưởng của nền sản xuất nhỏ, dân ta lại mang nhiều cai yếu cố hữu như: tinh ố kị, lối nghĩ “trâu buộc ghét trâu Ăn” . With người việt nam còn Có nhiều điểm yếu khác nữa như thati ộ kì thị ối với sự kinh doan, Thói quen ảnh hưởng sự bao cấp, nếp nghĩ sùng ngoại ặc bài ngoạc. không ít người lại có thói quen: “khôn vặt”, “bóc ngắn cắn dài”, không coi trọng chữ “tín”.

              phần cuối bài báo, vũ khoan nêu lên hai điều kiện khi ất nước ta, nhân dân ta bước vào thế kỉ mới, muốn “sánh vai c các cường quốmcăng”

              – một là, phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu.

              – Hai Là, Hãy Làm Cho Lớp Trẻ – Những người chủc sự của ất nước – nhận ra điều đó, quen dần với những Thói tốt ẹp ngay từ những việc nhỏ nhất.

              chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới là một văn bản độc đáo, đặc sắc. tac giả đã dũng cảm chỉ ra những cai yếu của with người việt nam khi bước vào thế kỉ mới, khi ứng trước vận hội mớc mth, Thác giọng văc sắc sảo, nhiệt thành, tâm huyết. tac giả ứng trên tầm cao của thời ại mới, với ý chí tự cường ểể trao ổi với thế hệ những cai mạnh, những cai yếu của dân ta, ộng vênh this n.

              cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc sảo, mang tính tranh biện đầy sức thuyết phục. những câu tục ngữ, câu ca dao được tác giả vận dụng tạo nên một lối nói dung dị, đậm đà, gợi cho người đờc bao li. bài văn của vũ khoan đã giúp ta một cái nhìn sáng suốt về nhân dân ta, về bản thân mỗi chúng ta. thế kỉ mới là thế kỉ hi vọng và bừng sáng đối với đất nước và con người việt nam.

              phân tích bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – mẫu 9

              “chuẩn bị hành trang vào thế kỳ mới” của tác giả vũ khoan là một bài viết hay sâu sắc. nó đã nói thẳng lên vấn đề cốt lõi mà bấy lâu nay rất nhiều người chúng ta biết mà tránh né. Đó là việc phải ổi mới cach suy nGhĩ, những tính xấu của người việt ể ể có thể đáp ứng kịp sự thay ổi của khoa học công nghệ trong thế kỷ mới.

              ngay từ phần ầu của bài viết tac giả vũ khoan đã vào thẳng luôn vấn ề ảng: bấy lay nay người dân chung thong chỉt bi ầt nhth vào nhng ưn ểm cht thm , đoàn kết, sáng tạo…nhưng chúng ta không bao giờ nói tới những đức tính xấu của người việt mình. chúng ta vẫn còn những đức tính, thói quen chưa tốt cần phải loại bỏ để chuẩn bị hành trang đưa đất nước vào thế kỷ m. tac giả chỉ rõ ể ưa ất nước ta thoot khỏi đói nghèo, lạc hậu, tiến lên Theo with ường hiện ại Hóa, thì chung nỗc rớt nhi bởn nay nay nay ố ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ thử thách. </

              tac giả chỉ rõ chung ta cần khắc phục những ức tính còn yếu k prov trợ, tính đoàn kết cộng đồng trong làm ăn, kinh doanh. Để đưa đất nước đi lên chúng ta phải hình thành những thói quen tốt, từ những việc nhỏ nhất. tác giả vũ khoan không dùng cách viết nghệ thuật, thường thấy trong văn chương, mà ông sử dụng những từ ngữ chân thành, đời thường, nhưng lại mạnh mẽ và có sức thuyết phục người đọc người nghe rất cao, bởi tác giả đã đi đúng vào vấn đề trọng tâm. cách nhìn vấn ề ề của tác giả vô cùng khách quan không mang tính cá nhân mà tác giả chỉ muốn vì lợi ích chung của cả dân tộc ể nói lên đnhề cữ y

              trong mỗi câu viết của mình tác giả ều có thái ộ tôn trọng ộc giả, lập luận một cách thấu tình ạt lý, giọng văn trếcm tiỺ,. trong mỗi câu văn của mình tác giả đều phân tích rất chi tiết những cái mạnh và cái yếu của người dân việt nam. he chỉ rõ cho chúng ta thấy điều chúng ta đã làm được và điều chúng ta còn chưa có, yếu kém thì cần sửa chữa hoặc khắc phục. ví dụ như người việt nam cần cù, nhiều sáng tạo nhưng chưa có tính khẩn trương…

              tác giả cũng chỉ rõ và so sánh một số đặc tính của người nước nhật với người nước ta. người dân nước nhật cũng rất nổi tiếng bởi tính cần cù nhưng lại thận trọng trong khâu chuẩn bị, không hấp tấp làm gì họ cũng tanh ton chi từ ầu. người chúng ta có tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết trong chiến tranh nhưng lại đố kỵ, ghen ghét nhau khi hòa bình. người chúng ta có tính thích nghi cao nhưng lại có tính “khôn vặt” và ít khi biết trọng chữ “tín”.

              trong phần kết của bài viết tac giả vũ khoan chỉ rõ “muốnh vai cùng các cường quốc nĂm châu” thì phải chuẩn bị thật nhiều những điểm tốt, làm , xóa bỏ đi những điểm xấu, điểm còn yếu kém trong đức tính của người dân việt nam.

              bài viết này đã nói thẳng lên một vấn đề vô cùng tế nhị, “nhạy cảm” của người dân chúng ta. Bằng ngôn ngữ ời thường, dễ hiểu, tac giả đã chỉ rõ cho chung ta thấy riqu những cai cần khắc phục, ểể xây dựng tập quán, Thói Cuen tốtt cho mỗi người dân việt nam. qua đó chúng ta sẽ có đủ kinh nghiệm, trí tuệ để bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa trong kỷ nguyên mới.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button