Giáo dục

Quy định về tội che giấu tội phạm theo Bộ luật hình sự 2015

người cónh vi che giấu tội pHạm không chỉm tội Theo quy ịnh của bột luật hình sự mà còn tạo điều kiện cho ối ​​tượng tộn trốn trốnh phap luật, khi đ khi ơht ki thuth phales tra, xử lý tội pHạm.thực tếi tại các phiên tòa đã chứng minh, nhiều người khi che giấu tội pHạm chưa ý thức ầy ủ tch /p>

che giấu tội phạm được quy định tại Điều 18, bộ luật hình sự năm 2015 như sau:

“1. người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm ược thực hiện đã che giấu người pHạm tội, dấu vết, tang vật của tội phạm hoặccc cor hàn VI trong những trường hợp mà bộ luật này quy định.

2.NGườI CHE GIấU TộI PHạM Là ôNG, Bà, CHA, Mẹ, WITH, CHÁU, ANH CHị EM RUộT, VợC CHồNG CủA NGườI PHạM TộI KHôNG PHảI CHịU TRCH NHIệM HìNH Sự THE THE , trừ trường hợp che giấu các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều lu 389

kien-thuc-quy-dinh-ve-toi-che-giau-toi-pham-theo-bo-luat-hinh-su-2015

dấu hiệu pháp lý của tội phạm

– khách thể của tội phạm: xâm phạm vào sự hoạt động đúng đắn của các cơ quan nhà nước trong hoạt động tố tìn. s h

– mặt khách quan của tội phạm:

+ hành vi khách quan của tội phạm này thể hiện ở những hành vi sau:

 • dùng mọi thủ đoạn cản trở việc phát hiện, điều tra hoặc bao che người phạm tội. tức là thực hiện các hành vi gây khó khăn cho việc phát hiện, điều tra của các cơ quan có thẩm quyền như cung cấp thông tin đỺ lạing h ư> tra

  + Điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm này là thỏa mãn đủ các điều kiện sau đây:

  • giữa người thực hiện hành vi che giấu với người phạm tội được che giấu không có hứa hẹn trước khi người đtó hi
   • tội phạm được che giấu đã xảy ra
    • che giấu các tội phạm được quy định tại điều 389 blhs 2015
    • – chủ thể tội phạm

     – mặt chủ quan

     + tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý

     các khung hình phạt áp dụng đối với tội che giấu tội phạm

     – các khung hình phạt đối với tội che giấu tội phạm được quy định cụ thể tại Điều 389 bộ luật hình sự 20

     + khung 1 : pHạt cải tạo không giam giữ ến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 théng ến 5 năm ối với các trrường hợp tại khoản 1 điều này.

     + khung 2: pHạt tù từ 2 năm ến 7 năm nếu phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trởc việc phát hiện tội thạm hoặc

     »xem thêm: tố giác, tin báo về tội phạm, kiến ​​​​nghị khởi tố theo quy định bltths 2015

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button