TIỂU ĐỘI XE KHÔNG THẮNG

bẠn Đang ĐỌc

chế văn học

những câu chuyện được viết dựa trên các tác phẩm văn học. không nhầm mục đích phê phán hay chê bai một tác phẩm nào. mục đích chỉ nhầm đem lại niềm vui, tiếng cười cho người đọc

#haihuoc #hài #vui #văn10 #văn9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *