ISTANAIMPIAN Slot Online

Bandar slot 2023

bandar slot terpercaya

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot gacor

Giáo dục

Câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh THCS, THPT

trangtinphapluat.com BIên soạn giới thiệu tới bạn ọc bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu thông tư 22/2021/tt-bgdđt quy ọnh về đánh giá-học Sinh trung học c c c. lực 05/09/2021. bộ câu hỏi trắc nghiệm thông tư 22/2021/tt-bgdđt hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi viên chức ngành giáo dục, thăghhệng ch

câu 1. mục đích của đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông là?

a) đánh giá nhằm xác ịnh mức ộộ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cần ạt ược quy ịnh trong trong chươnh giá dục phổc phổc phổc phổc phổc phổc phổc phổc phổc phổc phổc phổc phổchc; Cung cấp Thông tin chynh xác, kịp thời ể học sinh điều chỉnh hoạt ộng rèn luyện và học tập, can bộn quản lý giáo dục và giáo viên điều chỉnh ạt tộtộtộ

c) cả a và b đều đúng d) cả a và b đều sai

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm về thông tư 22

Đáp án a

câu 2. yêu cầu đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông là

a). Đánh giá căn cứ vào yêu cầu cần đạt được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông. Đánh giá bảo đảm tính chính xác, toàn diện, công bằng, trung thực và khách quan.

c) Đánh giá bằng nhiều phương pháp, hình thức, kĩ thuật và công cụ khác nhau; kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.

c) Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong rèn luyện và học tập của học sinh; không so sánh học sinh với nhau.

d) tất cả đáp án trên

Đáp ánd

câu 3. Đánh giá bằng nhận xét của giáo viên đối với học sinh như thế nào?

a) giáo viên dùng hình thức nói hoặc viết để nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học sinh trong quá trình rèn luyện và học tập; đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

b) giáo viên dùng hình thức nói và viết để nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học sinh trong quá trình rèn luyện và học tập; đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

c) cả a và b đều đúng d) cả a và b đều sai

Đáp án a

câu 4. Đánh giá bằng điểm số được thực hiện như thế nào?

Đang xem: Tổng hợp 5 địa chỉ bán bao lì xì đẹp, giá rẻ ở TP.HCM

a) giáo viên dùng điểm số để đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh.

b) giáo viên dùng điểm số để đánh giá kết quả học tập của học sinh.

c) giáo viên dùng điểm số để đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

d) giáo viên dùng điểm số để đánh giá kết quả rèn luyện hoặc học tập của học sinh.

Đáp án c

câu 5.hình thức Đánh giá bằng nhận xét đối với các môn học nào?

a) Văn học, Giáo dục thể chất, nghệ thuật, âm nhạc, mĩ thuật, nội dung giáo dục của ịa pHương, hoạt ộng trải nghiệm, hướng nghiệp

b) toán, giáo dục thể chất, nghệ thuật, Âm nhạc, mĩ thuật, nội dung giáo dục của địa phương, hoạt động trải nghip>

c) giáo dục thể chất, nghệ thuật, Âm nhạc, mĩ thuật, nội dung giáo dục của địa phương, hoạt động trải nghiệ hp>

d) nghệ thuật, Âm nhạc, mĩ thuật, nội dung giáo dục của địa phương, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Đáp án c

câu 6. kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng nhận xét theo 01 (một) trong 02 (hai) mức?

a) Đạt, chưa đạt. b) Đạt, không đạt c) tốt, chưa tốt d) tốt, không tốt

Đáp án a

câu 7. đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số ối với các môn học trong chương trình gii

a) giáo dục thể chất, nghệ thuật, Âm nhạc, mĩ thuật, nội dung giáo dục của địa phương, hoạt động trải nghiệ>

b) nghệ thuật, Âm nhạc, mĩ thuật, nội dung giáo dục của địa phương, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

c) giáo dục thể chất, nghệ thuật, Âm nhạc, nội dung giáo dục của địa phương, hoạt động trải nghiệm, hướngng

d) giáo dục thể chất, nghệ thuật, Âm nhạc, mĩ thuật, nội dung giáo dục của địa phương

Đáp án a

câu 8. Điểm đánh giá các môn học là?

Đang xem: Hình đẹp, tải hình ảnh đẹp thiên nhiên, ngầu, 3d

a) số nguyên được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số

b) số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số

c) số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số

d) số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ hai sau khi làm tròn số

Đáp án c

câu 9. ối với cụm chuyên ề học tập của môn học ở cấp trung học pHổ thông, mỗi học sinh ược kiểm tra, đánh giá theo từng chuy x kiểm tra, đánh giá giá làm cụm chuyên đề học tập?

a) 01 (một) b) 02 (hai) c) 03 (ba) d) 04 (bốn)

Đáp án a

câu 10. đm ‘ (sau đây viết tắt là ĐĐgtx) trong mỗi học kì môn học có trên 70 tiết/năm học thì chọn bao nhiêu lần kiểm tra, đánh giá phù hợp với tiến trình dạy học theo kế hoạch giáo dục của tết chuyn môn, gquhi k. lớp học) để sử dụng trong việc đánh giá kết quả học tập môn học?

a) 02 ĐĐgtx. b) 03 ĐĐgtx. c) 04 ĐĐgtx. d) 05 ĐĐgtx.

Đáp án c

liên hệ Send an email to kesitinh355@gmail.com hOặC zalo 0935634572 ểi tải bộ câu hỏi trrắc nghiệm tìm hiểu thông tư 22/2021/tt-bgdđt quy ịnh về đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ ểng tưc. và học sinh trung học phổ thông, gồm 47 câu trắc nghiệm

tải tài liệu ôn thi tin học công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

thi thử kiến ​​​​thức chung công chức viên chức tại đây

Đang xem: Đề 5 bài tập làm văn số 6 ngữ văn 7 trang 88 sgk: Học, học nữa

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button