13 Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Nhanh Và Chính Xác

Cân bằng phương trình hóa học

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Cân bằng phương trình hóa học hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi

cân bằng phương trình hóa học là một bước quan trọng khi giải các bài toán liên quan đến phản ứng hóa học. nhưng thực tế lại có nhiều em học sinh ngán ngẩm vì phải can bằng phương phương trình hóa học trong quá trình làm bài. Ể việc giải các bài tập trở nên dễ dàng hơn, cc em hãy tham kham khảo ngay 13 cách cân bằng phương trình hóa học ỿ nhanh chóng và chellh x.

>>> xem them:

 • cân bằng hóa học là gì? lý thuyết hóa 10 về can bằng hóa học
 • bài tập can bằng phương trình hóa học và 5 cách can bằng Đơn giản
 • can you bằng phương trình hóa học là gì?

  phương trình hóa học được dùng để biểu diễn một phản ứng hóa học. Theo ịnh luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử của mỗi nguyên tốc khi tham gia pHản ứng sẽ Bằng số nguyên tử sau khi tham gia pHản ứng. vì vậy, chúng ta cần phải cân bằng phương trình hóa học. từ một phương trình Hóa học đã ược cân bằng, tac thể nhận biết ược sống cac chất phản ứng, chất sản phẩm cũng như tỉ lệ về số nguyên tử, số n.

  cách 1: phương pháp cân bằng phương trình hóa học theo nguyên tử nguyên tố

  Đây là cách cân bằng phương trình hóa học đơn giản nhất mà các em có thể dễ dàng áp dụng. nếu làm nhiều, các em có thể chỉ nhìn là biết được đáp án với cách cân bằng này.

  các bước cân bằng theo nguyên tử nguyên tố gồm:

  • bước 2: lập luận số nguyên tử theo thành phần của chất sản phẩm
  • bước 3: viết lại đúng bản chất của các chất tham gia
  • ví dụ: cân bằng phương trình hóa học sau: p + o2 → p2o5

   • ta viết: p + o → p2o5.
   • lập luận: Để tạo thành 1 phân tử p2o5, ta cần 2 nguyên tử p và 5 nguyên tử o, do đó 2p + 5o → p2o5.
   • phân tích: pHân tử oxi luôn tồn tại gồm 2 nguyên tử, nếu ta lấy 5 phân tử oxi tức là số nguyên tử oxi tăng lên gấp 2 thì số nguy -tử p và số nguy tử p2o5 cũng 2 4 nguyên tử p và 2 phân tử p2o5.
   • cuối cùng, ta có:
   • 4p + 5o2 → 2p2o5.

    cách 2: may bằng pthh bằng phương pháp chẵn – lẻ

    <p chẵn thì tổng số nguyên tử nguyên tố đó ở vế phải cũng là số chẵn. khi đó, nếu số nguyên tử nguyên tố ở vế trái là số lẻ thì số nguyên tử nguyên tố bên vế trái phải đnợn.ênợn. sau đó, ta sẽ cân bằng tiếp các hệ số còn lại.

    ví dụ: cân bằng phương trình: fes2 + o2 → fe2o3 + so2

    • xét thấy, ở vế trái hiện đang có 2 nguyên tử oxi, tức là nguyên tử o2 luôn chẵn với bất kỳ hệ số nào. trong khi ở vế phải, oxi trong so2 chẵn nhưng trong f2o3 thì lẻ, do đó chúng ta cần nhân đôi số nguyên tử oxi trong fe2o3 lên.
    • sau đó, you can bằng thêm các hệ số còn lại, ta được:
    • 4fes2 + 11o2 → 2fe2o3 + 11o2

     area 3: phương pháp can bằng phương trình hóa học dựa trên nguyên tố chung nhất

     cach cân bằng phương trình Hóa học này cũng rất dễ ap dụng, các em sẽ bắt ầu cân bằng hệ số của pHân tử có chứa nguyên tố xuất hi sau đó cân bằng các hệ số còn lại.

     ví dụ: cân bằng phản ứng: cu + hno3 → cu(no3)2 + no + h2o

     • thấy, Trong phản ứng trên, nguyên tố xuất hiện nhiều nhất là nguyên tố oxi, do vậy ta sẽt ầt ầu cân bằng số cácynyên tử oxi trước. vế trái hiện có 3 nguyên tử oxi, vế phải có 8 nên ta sẽ lấy bội chung của 3 và 8 là 24, suy ra hệ số của hno3 là ​​24÷3 = 8.
     • kế đến, tiến hành cân bằng các hệ số còn lại của phương trình, ta được:
     • 3cu + 8hno3 → 3cu(no3)2 + 2no + 4h2o

      cách 4: phương pháp may bằng pthh theo nguyên tố tiêu biểu

      Để có thể can bằng phương trình hóa học theo cách này, các em cần nắm được thế nào là nguyên tố tiêu biểu. nguyên tố tiêu biểu là nguyên tố có những đặc điểm sau:

      • có mặt ít nhất trong phương trình phản ứng
      • có liên quan giá tiếp đến nhiều chất trong phản ứng
      • số nguyên tử chưa cân bằng
      • phương pháp can bằng phương trình hóa học theo nguyên tố tiêu biểu thực hiện như sau:

       • bước 1: chọn nguyên tố tiêu biểu dựa theo các đặc điểm trên
       • bước 2: bắt đầu cân bằng nguyên tố tiêu biểu trước
       • bước 3: cân bằng các nguyên tố còn lại
       • ví dụ: cân bằng phương trình sau: kmno4 + hcl → kcl + mncl2 + cl2 + h2o

        • ta chọn nguyên tố tiêu biểu trong phản ứng là oxi.
        • bắt đầu cân bằng nguyên tố oxi: xét thấy vế trái có 4o, vế phải có 1o, do vậy ta lấy bội chung là 4, hệ số cân bằy.
        • lúc no4.4.

         lúc no4. >

        • tiếp đến, xem xét và cân bằng các phân tử còn lại, ta được:
        • cách 5: phương pháp can bằng pthh dựa vào phản ứng cháy của chất hữu cơ

         với các phản ứng cháy của hidrocacbon, cách cân bằng phương trình hóa học được thực hiện như sau:

         • bước 1: cân bằng nguyên tố h bằng cach lấy số nguyên tử h của hydrocacbon chia cho cho 2, nếu kết quả là số thì nhân đi ân tử hydrocbon, nếu là số thì giữ nguyên
         • bước 2: tiếp đến là cân bằng nguyên tố c
         • bước 3: cân bằng nguyên tố o
         • ví dụ: cân bằng pthh sau: c2h6 + o2 → co2 + h2o

          cách 6: phương pháp can bằng pthh dựa vào phản ứng cháy của hợp chất chứa o

          Đối với phản ứng cháy của hợp chất chứa oxi, ta thực hiện theo trình tự sau:

          • bước 1: cân bằng nguyên tố c
          • bước 2: cân bằng nguyên tố h
          • bước 3: cân bằng nguyên tố o bằng cách lấy tổng số nguyên tử o ở vế phải rồi trừ cho số nguyên tụch t; tiếp theo, đem chia đôi để được hệ số của phân tử o2, nếu hệ số là số lẻ thì nhân các hệ số ở cả hai vế cho 2
          • cách 7: phương pháp can bằng pthh dựa vào bản chất hóa học của phản ứng

           ví dụ: cân bằng phương trình: fe2o3 + co → fe + co2

           • Trong phản ứng này, khi co bị oxi Hóa Thành Co2 nó sẽ kết hợp thêm oxi, như vậy trong phân tử fe2o3 có 3 nguyên tử oxi đ ủ ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể tử oxi đ đ ể ể ể biến 3 phân tử co thành 3 ph phn tử oxi đ đ ể ể ể biến 3 phân tử co thành 3 ph phn tử co2. do đó, ta cần thêm hệ số 3 trước phân tử co và co2, tiếp theo là hệ số 2 trước fe.
           • cuối cùng, ta được phương trình:
           • fe2o3 + 3co → 2fe + 3co2

            cácha 8: phương pháp can bằng phương trình hóa học theo trình tự kim loại – phi kim

            một cách can bằng phương trình hóa học đơn giản mà các em có thể dễ dàng thực hiện là can bằng theo trình tự kim loại → oxi kim> → hydro → hydro

            ví dụ: cân bằng phương trình phản ứng: cufes2 + o2 → cuo + fe2o3 + so2

           • sau đó nhân đôi hệ số, ta được phương trình như sau:
           • 4cufes2 + 13o2 → 4cuo + 2fe2o3 + 8so2

            cách 9: phương pháp cân bằng phương trình hóa học bằng hóa trị tác dụng

            pHươNG PHAP Hóa trị tac dụng ược sử dụng ể cân bằng phương trình Hóa học dựa trên Hóa trị của cácyy tố trong chất tham gia và chất sản pHẩm. Đây là phương pháp cơ bản nhất, có thể được sử dụng để cân bằng hầu hết các phương trình đơn giản. các em hãy làm theo 4 bước sau:

            bước 1: xác định hóa trị của từng nguyên tố và nhóm nguyên tử.

            bước 2: tìm bội số chung nhỏ nhất các hóa trị này.

            bước 3: tìm hệ số tương ứng.

            bước 4: thay vào phương trình hoá học.

            ví dụ: cân bằng phương trình hoá học sau

            bước 1: xác định hóa trị tác dụng: ba(ii) – cl(i) – fe(iii) – so4(ii)

            bước 2: tìm bội số chung nhỏ nhất của hóa trị tác dụng: 6

            bước 3: tìm hệ số tương ứng:

            bước 4: thay vào phương trình hoá học

            >>> xem thêm: lý thuyết bảng hóa trị các nguyên tố hóa học và bài ca hóa trị

            cách 10: phương pháp cân bằng phương trình hóa học bằng hệ số phân số

            các bước để can bằng phương trình hóa học bằng phương pháp hệ số phân số:

            bước 1: thay các hệ số vào phương trình .

            bước 2: khử mẫu số bằng cách nhân mẫu số chung ở tất cả các hệ số.

            ví dụ: can bằng phương trình:

            bước 1: Đặt hệ số để can bằng:

            bước 2: khử các phân số bằng cách nhân hệ số với mẫu số chung nhỏ nhất:

            cácha 11: phương pháp cân bằng phương trình hóa học bằng đại số

            pHươNG PHAPP ạI Số THườNG ượC DMNG ể Cân BằNG NHữNG PHươNG TRìNH HÓA HọC PHứC TạP Mà KHôNG THể ÁP DụNG ượC HAI PHươNG PHAPP đC ềC ềC ề Để thực hiện phương pháp này, các em làm theo 3 bước sau:

            bước 1: Đặt ẩn cho các hệ số.

            ví dụ: cân bằng phương trình hoá học:

            bước 1: Đặt ẩn cho các hệ số.

            gọi a, b, c, d, e là các hệ số cần tìm:

            + xét nguyên tử cu: a = c (1)

            + xét nguyên tử h: b = 2e (2)

            + xét nguyên tửn: b = 2c + d (3)

            + xét nguyên tử o: 3b = 6c + d + e (4)

            Để ẩn b là số nguyên thì c phải chia hết cho 3. thông thường, các em sẽ chọn nghiệm sao cho hệ số của phương trình hoá học>là

            chọn c = 3, từ đó tính ra: a = 3, b = 8, d = 2, e = 4.

            cach 12: phương pháp can bằng phương trình hóa học bằng can bằng electron

            phương pháp can carry electrons thường được áp dụng cho các phản ứng oxi hóa – khử. phương pháp được tạo ra dựa trên nguyên tắc: tổng số electron mà chất khử cho phải bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.

            các bước can bằng phương trình bằng phương pháp can bằng electron:

            bước 1: xác định sự thay đổi số oxi hóa.

            bước 2: thăng bằng electron.

            bước 3: Đặt hệ số tìm được vào phản ứng và tìm ra các hệ số còn lại.

            video:

            bước 1: xác định sự thay đổi số oxi hóa.

            fe+2 -> faith+3

            s-2 -> s+6

            n+5 -> n+1

            bước 2: thăng bằng electron.

            fe+2 → fe+3 + 1e

            s-2 → s+6 + 8e

            fes → fe+3 + s. + 9e

            2n+5 + 8e → 2n+1

            → 8fes và 9n2o

            bước 3: Đặt hệ số tìm được vào phản ứng và tìm ra các hệ số còn lại.

            chap. 13: phương phap can bằng phương trình hóa học bằng can bằng ion – electron

            bản chất của phương pháp can bằng ion – electron dựa trên sự can bằng khối lượng và can bằng điện tích giữa các chất tham gia phản. phương pháp này được sử dụng nhiều để cân bằng phương trình diễn ra trong môi trường axit, bazơ hoặc là nước. các em thực hiện các bước như sau:

            bước 1: xác định nguyên tố thay đổi số oxi hóa và viết các bán phản ứng oxi hóa – khử.

            bước 2: may bằng bán phản ứng.

            bước 3: nhân hai phương trình với hệ số tương ứng để thăng bằng electron.

            bước 4: viết phương trình ion đầy đủ bằng cách cộng gộp hai bán phản ứng.

            bước 5: cân bằng phương trình hóa học dựa trên hệ số của phương trình ion.

            ví dụ: can bằng phương trình:

            bước 1: xác định nguyên tố thay đổi số oxi hóa và viết các bán phản ứng oxi hóa – khử.

            cu + h+ + no3- → cu2+ + 2no3- ​​+ no + h2o

            cu0 → cu2+

            no → no3-

            bước 2: may bằng bán phản ứng.

            cu → cu2+ + 2e

            not3- + 4h+ + 3e → not + 2h2o

            bước 3: nhân hai phương trình với hệ số tương ứng để thăng bằng electron.

            3 x cu → cu2+ + 2e

            2 x not3- + 4h+ + 3e → not + 2h2o

            bước 4: viết phương trình ion đầy đủ bằng cách cộng gộp hai bán phản ứng.

            bước 5: cân bằng phương trình hóa học dựa trên hệ số của phương trình ion.

            bai tập cân bằng phương trình hóa học

            dạng 1: can bằng phương trình hóa học cơ bản

            cân bằng các phương trình hóa học sau:

            • p + o2 → p2o5
            • no2 + o2 + h2o → hno3
            • fe2o3 + h2 → fe + h2o
            • Đáp án:

             • 4p + 5o2 → 2p2o5
             • 4no2 + o2 + 2h2o → 4hno3
             • fe2o3 + 3h2 → 2fe + 3h2o
             • dạng 2: cân bằng phương trình và cho biết số phân tử của các chất sau phản ứng

              cho phương trình: hgo → hg + o2

              Đáp án:

              2hgo → 2hg + o2

              ta có được tỉ lệ:

              số phân tử hgo : số nguyên tử hg : số phân tử o2 = 2 : 2 : 1 (oxy phải ở dạng phân tử o2)

              dạng 3: can bằng phương trình hóa học có chứa ẩn

              cân bằng các phương trình hóa học sau:

              • fe3o4 + hno3 → fe(no3)3 + nxoy + h2o
              • fexoy+ h2 → fe + h2o
              • Đáp án:

               • fexoy + yh2 → xfe + yh2o
               • (5x – 2y) fe3o4 + (46x – 18y) hno3 → 3(5x – 2y) fe(no3)3 + nxoy + (23x – 9y)h2o
               • học live broadcast trực tuyến toán – lý – hóa – văn – anh – sinh bứt phá điểm số 2022 – 2023 tại marathon education

                marathon education là nền tảng học live broadcast trực tuyến toán – lý – hóa – văn – anh – sinh uy tín và chất lượng hàng đầu việt nam dành cho học ọn ội tớn sinh 1.8 vớn Dung chương trình giảng dạy bám sat chương trình của bộ giáo dục và đào tạo, marathon education sẽ giúp các em lấy lại căn bản, bứtt pha điểm số nc cao thic.

                tại marathon, các em sẽ được giảng dạy bởi các thầy cô thuộc the top 1% giáo viên dạy giỏi toàn quốc. các thầy cô đều có học vị từ thạc sĩ trở lên với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và có nhiều thành tích xuẺt sắc trong. bằng phương pháp dạy sáng tạo, gần gũi, các thầy cô sẽ giúp các em tiếp thu kiến ​​​​thức một cách nhanh chóng và dễ dàng.

                Marathon Education Còn Có hóa lộ trình học tập của mình.

                với ứng dụng tích hợp thông tin dữ liệu cùng nền tảng công nghệ, mỗi lớp học của marathon education luôn đảm bảo đường truyền ổn định chống giật/lag tối đa với chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất .

                nhờ nền tảng học live streaming trực tuyến mô phỏng lớp học offline, các em có thể tương tác trực tiếp với giáo viên dễ nhườc t.

                khi trở thành học viên tại marathon education, các em còn nhận ược cac sổ tay toán – lý – Hóa “Siêu xịn” tổng hợp toàn bộ công dức thức vôstrong> ược biên soạ , kỹ lưỡng và chỉn chu giúp các em học tập và ghi nhớ kiến ​​​​thức dễ dàng hơn.

                marathon education cam kết đầu ra 8+ hoặc ít nhất tăng 3 điểm cho học viên. nếu không đạt điểm số như cam kết, marathon sẽ hoàn trả các em 100% học phí. Các Em Hãy Nhanh Tay đĂng Ký Học Livressream Trực Tuyến Toá – Lý – Hóa – VĂn Lớp 8 – Lớp 12 Năm Học 2022 – 2023 Tại Marathon Education Ngay Hôm Nay ể ượC HưởC MứC HọChi Phíhí ư đ đ đ ư ư đ đ chỉ with 399k.

                các khóa học online tại marathon education

                trên đây là 13 cách cân bằng phương trình hóa học đơn giản nhất mà marathon education muốn chia sẻ đến các em. Bằng Cách NắM Vững Các Lý Thuyết về nguyên tử, nguyên tố cũng như cach nhận biết kim loại, phi kim các em sẽ dàng cân bằng ược nhiều dạng ttình phảnh ứng. marathon education chúc các em được điểm cao trong các kỳ kiểm tra, thi cử sắp tới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *