Tổng hợp

Cầm tinh là gì? – Thptnguyenthidieu.edu.vn

học giả an chi:Như bạn đã nói, chín tính con (x) là tiếng miền bắc đồng âm với danh từ tuổi con (x) trong tiếng miền nam; còn lời giải thích của bạn thì thực ra nó chỉ là một từ nguyên dân gian.

“Từ Điển Việt Nam” của Lê văn đức (tuyên bố, saigon, 1970) căn cứ vào các ngôn ngữ miền nam không ghi hai ngôn ngữ này, có lẽ vì thời đó người ta coi nó chỉ là một ngôn ngữ. Tiếng Bắc (không phải cả nước). Cuốn “Từ điển tiếng Việt” (NXB Đà Nẵng – Vietlex, 2007) của Trung tâm Từ điển học (Vietlex) do Hoàng Phi chủ biên giải thích:

“Sao vệ tinh: đ. Tính theo giờ truyền thống ở Trung Quốc và một số nước châu Á, với một con vật tượng trưng nhất định tương ứng với năm sinh [theo địa điểm].

Cách giải thích thì đúng, nhưng điều vướng mắc trong entry trên là chú thích cụm từ “chim tinh” trong tiếng Việt có hai chữ Hán là “拍星”. Điều này chứng tỏ những người biên tập chỉ ghi chép dựa trên những suy diễn chủ quan của họ. Khi bạn thêm “kéo” vào khi ghi “giữ”, họ sẽ tự động cho rằng nắm giữ là ý của bạn khi nắm bắt và chấp nhận. Nói cách khác, họ không những không biết nguồn gốc của mục từ mà còn không kiểm tra xem người Trung Quốc viết hai ký tự này như thế nào. Đó là Yuxing, từ cầm có nghĩa là “con vật” và bây giờ thông tục có nghĩa là “chim”. Hai từ này đã được giải nghĩa từ nguyên văn (bản cũ) như sau:

“Ngày xưa thầy bói dùng ngũ hành kết hợp tên động vật và 28 chòm sao để đoán vận xấu. Fang, Xinhuohao, Tailwater Tiger, Mechanical Golden Leopard, Doumu Jiai; Niu Di Niu , Nữ cường thủy, Thử thủy phá, Phòng hiểm; Lạc mộc; Bức tường đất sét; Quỳ kim lang; Long thổ khuyển, Trĩ vàng, thủy mão; tất mộc ô, tử (ti) kim hầu, sâm kim viên, tỉnh thủy hãn ( nang), quỷ thọ dương, liễu hỏa chương, ngựa tinh hoa, trượng hoa lộc, rắn dực thọ, chẩn thủy dẫn. của ngày giờ, phương vị nhưng sự phối hợp có thể khác.p>

Xét từ bộ truyện gốc mới, có lẽ do ảnh hưởng mạnh mẽ và nặng nề của Đại cách mạng văn hóa vô sản (ở Trung Quốc), mục nhập cho Guocuixing đã bị xóa. Thực ra đây là một khái niệm bói toán, nội dung gốc đã bị thất lạc nên ngay ở Trung Quốc cũng có nhiều cách hiểu khác nhau (chúng tôi thấy không cần thiết phải giới thiệu ở đây). Nhưng như trên đã nói, rõ ràng khái niệm cằm tinh trong tiếng Việt rất khác với khái niệm từ cùng tên trong tiếng Hán. Như trên, Từ điển tiếng Việt của Trung tâm Từ điển học chỉ có cách giải thích khái niệm tiếng Việt là đúng, còn cách giải nghĩa tiếng Hán là hoàn toàn sai và mặc nhiên cho rằng khái niệm này được nắm giữ. Tinh hoa của tiếng Việt bắt nguồn từ quan niệm đồng âm tiếng Hán (Việt Hán) thì càng có nhiều sai lầm.

Từ “chim tinh” trong “Từ điển tiếng Việt” là vị ngữ, cằm là trung tâm, tinh là đối tượng. Định nghĩa. Về mặt cấu trúc, đó là “ngôi sao của con thú tinh”, hoàn toàn phù hợp với lời dạy của từ nguyên (bản cũ): “Thần thoại của chúng tôi (= tàu) sử dụng con thú làm thần của các vì sao.

Vì lỗi này, phần chú thích chữ Hán cho hai chữ Hán mà bạn thấy không những không cần thiết mà còn hoàn toàn không phù hợp.

Máy điều hòa nhiệt độ

Related Articles

Back to top button