Ngữ Văn 12

Đề bài:phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ việt bắc của tố hữu:

“mình về mình có nhớ ta

mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng

mình về mình có nhớ không

nhìn cây nhớ núi, nhìn song nhớ nguồn?

tiếng ai tha thiết bên cồn

bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi

Áo chàm đưa buổi phân li

cầm tay nhau biết nói gì hôm no…”

gỢi Ý lÀm bÀi

i/ mở bài : giới thiệu tố hữu và bài “việt bắc”. bài thơ có giá trị sâu sắc về nội dung và nghệ thuật, tiêu biểu là đoạn thơ sau : (chép đoạn thơ vào)

ii/ thân bài :

1/ khái quát về đoạn thơ :

 • giới thiệu chiến khu việt bắc, hoàn cảnh viết bài thơ
 • tóm tắt nội dung, nêu bố cục, kết cấu bài thơ, vị trí đoạn thơ.
 • nêu cảm xúc chủ đạo của đoạn thơ
 • 2/ phân tích nội dung, nghệ thuật đoạn thơ :

  – bốn câu thơ đầu :

  + là lời ướm hỏi dạt dào tình cảm của người ở lại.

  + nghĩa tình của kẻ ở người về được biểu hiện đằm thắm qua các đại từ “mình”, “ta” thân thiết.

  .– bốn câu thơ sau :

  This và with người việt bắc .

  + Đại từ “ai” phiếm chỉ nhưng lại rất cụ thể gợi sự gần gũi, thân thương .

  + Hình ảnh “Áo Chàm” – NGHệ Thuật HÁÁN Dụ COR GIÁ TRị KHắC HOạ BảN SắC HRAG PHụC CủA ồNG Bào VIệT BắC, NHưNG CũNG CHÍNH Là ể ể ằ ằ ằ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ bắc đưa tiễn.

  + hình ảnh “ cầm tay nhau biết nói gì hôm noy…” thật cảm động.

  iii/ kết bài : kết luận về nội dung, nghệ thuật đoạn thơ. liên hệ hoàn cảnh sáng tác nêu ý nghĩa đoạn thơ.

  bÀi vĂn tham khẢo

  tố hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng việt nam hiện đại. thơ tố hữu thể hiện lẽ sống, tình cảm cách mạng của con người việt nam hiện đại nhưng mang đậm chất dân tộc, truthyền. tố hữu có nhiều tập thơ với nhiều bài thơ có giá trị, trong đó có bài thơ “việt bắc”. Đoạn thơ sau là đoạn thơ tiêu biểu thể hiện tâm tình bịn rịn quyến luyến của người ở lại đối với ngƑi:

  “mình về mình có nhớ ta

  ………………

  cầm tay nhau, biết nói gì hôm nay”

  sau chiến thắng Điện biên phủ, miền bắc được giải phóng. tháng 10 năm 1954, các cơ quan trung ương Đảng và nhà nước chuyển từ việt bắc (thủ đô kháng chiến) về thủ đô hà nội. sự lưu luyến giữa kẻ ở và người ra đi đã khơi nguồn cảm xúc lớn cho nhà thơ sáng tác “việt bắc”.

  “việt bắc” được viết bằng thể thơ lục bát, dài 150 câu thơ, gồm hai phần. phần ầu bài thơ tái hiện một thời gian khổ mà oanh liệt của cach mạng và kháng chiến ở chiến khu việt bắc nay đã trở thành những kỉm nặm sâu nặng Trong Trong lòng người. phần sau nói lên sự gắn bó giữa miền ngược và miền xuôi trong một viễn cảnh hòa bình tươi sáng của ất nước và kt thúc bằng lời ca cung ơn bá ơc hồc hồc hồc. bài thơ có kết cấu đối đáp. hai nhân vật trữ tình “mình-ta” kẻ ở, người đi bộc lộ tâm trạng trong buổi chia tay đầy lưu luyến, xúc động. chuyện ân tình cách mạng được tác giả khéo léo thể hiện như câu chuyện tình yêu đôi lứa. nhà thhoá thân vào hai nhân vật trữ tình để bộc lộ tâm tư, tình cảm của mình, cũng là của những người tham gia kháng. Đoạn thơ gồm 8 câu đầu thuộc phần một của bài thơ.

  Đoạn mở đầu bài thơ là lời đối đáp giữa kẻ ở và người về, lời giã biệt giữa việt bắc với người cán vội. Đoạn thơ thể hiện rõ net phong cách nghệ thuật thơ tố hữu.

  bốn câu đầu là lời việt bắc tỏ bày với người cán bộ chiến sĩ khi chia tay:

  “mình về mình có nhớ ta

  …………………………………………..

  nhìn cây nhớ núi, nhìn song nhớ nguồn?”

  bốn câu thơ gồm hai câu hỏi. câu hỏi thứ nhất, người việt bắc hỏi người cán bộ : khi

  về xuôi thì còn nhớ người việt bắc không. có nhớ thời gian gắn bó đã “mười lăm năm” và tình cảm là “thiết tha mặn nồng ”hay không. Trong câu hỏi, cụm từ “ mười lăm năm ” là chỉ thời gian từ sau khởi nGhĩa bắc sơn (1940) ến khi cuộc kháng chiến chống phap kết thúc thắng lợi (1954). Đó là khoảng thời gian việt bắc là căn cứ cách mạng. các từ “thiết tha mặn nồng” là để chỉ mức độ tình cảm, đó là tình cảm tha thiết, sâu nặng. từ đó thấy ược: ở câu hỏi này, người ở lại đã nhắn nhủ với người về xuôi hãy nhớ việt bắc và cach mạng có cr a gian gắn bó lâu dài, có tình

  câu hỏi thứ hai, người việt bắc hỏi người cán bộ : khi về xuôi, nhìn “cây” thì có nhớ đến “núi” ở việt bô nh sông ”thì có nhớ nguồn nước ở việt bắc không. trong câu hỏi, cụm từ “nhìn song nhớ nguồn” gợi nhớ đến câu tục ngữ “uống nước nhớ nguồn” quen thuộc. NHư VậY, Trong Câu Hỏi Này, MộT CACH KHÉO LEO, NGườI ở LạI NHư MUốN NÓI VớI NGườI Về, CũNG Là lời khẳng ịnh của nhà thơ: việt bắc là cội ngu ngu cach.

  Điều đó thật đúng. sau khởi nghĩa bắc sơn năm 1940, việt bắc trở thành căn cứ địa cách mạng, là nơi bác hồ, trung ương Đảng và mặt trận việt minh lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dẫn tới thành công của cách mạng tháng tám năm 1945, dẫn tới sự ra đời của nước việt nam dân chủ cộng hoà. năm 1946, thực dân pháp trở lại đánh chiếm nước ta. hà nội rơi vào tay giặc. việt bắc tiếp tục trở thành căn cứ kháng chiến. việt bắc là “an toàn khu”, đã che chở, bảo vệ các cơ quan trung ương Đảng và chính phủ trong suốt thời kì kháng chiến chống pháp. việt bắc đã gópp phần quan trọng làm nên chiến thắng điện biên phủ, ưa dân tộc việt nam lên tầm cao của thời ại .việt bộcữc đnà là. vì vậy, kết thúc phần đầu bài thơ “việt bắc”, tố hữu đã viết “mười lăm năm ấy ai quên – quê hương cách mạng dựn cng”.

  cả bốn câu thơ, qua lời ướm hỏi, đã khơi gợi kỉ niệm về một giai đoạn đã qua, về không gian nguồn cội, nghĩa; qua đó thể hiễn tâm trạng người ở lại: lưu luyến, bâng khuâng buổi chia tay, nhắn nhủ, tâm tình c cùng người về xuôi về ngh cáchĩa tình.

  bốn câu tiếp theo là nỗi lòng của người về:

  “tiếng ai tha thiết bên cồn

  …………………………………………..

  cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”

  Ở hai câu trên, người về không trả lời câu hỏi của người ở lại mà đưa ra câu hỏi nhưng là để bộc lộ tngm trỡtâm tr. từ “ai” phiếm chỉ, nhưng ở đây là chỉ người việt bắc. có thể hiểu hai câu thơ này là: nghe lời hỏi “tha thiết” của người việt bắc, người về xuôi thấy “bâng khuâng” trong d> bồn strong>” bước đi. từ láy “ bâng khuâng ” diễn tả tâm trạng của người cán bộ: nhớ, buồn vì phải chia tay với việt bắc, nơi đã gắn bó suờmốt “ viốt” bao “đắng cay ngọt bùi”.

  Ở hai câu thơ dưới, “áo chàm” là hình ảnh hoán dụ chỉ người việt bắc. hai câu thơ đã gợi ra hình ảnh người việt bắc và cán bộ cách mạng trong buổi “phân li”, cầm tay nhau mà không biết nói gì. Đó là hình ảnh kẻ ở người đi lưu luyến không muốn rời xa. Đó là tâm trạng xúc động không nói nên lời. xúc động vì phải chia tay sau “mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng”. người về còn xúc động vì phải rời xa nơi có “rừng cây núi đá ta cùng đánh tây”. nơi đã từng “chia củ sắn lùi- bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”.

  nhìn chung , tám dòng thơ ầu là cảnh chia tay ầy lưu luyến, bịn rịn nhưng là cuộc chia tay lớn mang tính chất chính trịt trịng ại trong hình thức thức cuộc cuộc cuộc cuộc tứ của lứa đôi. Đoạn thơ đậm đà tính dân tộc với thể thơ lục bát truyền thống được sử dụng nhuần nhuyễn, kết cấu đối đáp thường thấy trong ca dao được sử dụng sáng tạo, cặp đại từ nhân xưng mình – ta với sự biến hoá linh hoạt, tác giả tạo dựng được hình tượng kẻ ở, người đi đại diện cho tình cảm của cả cộng đồng.

  tóm lại , “việt bắc” đã tái hiện một thời khang chiến chống phap phap gian khổ mà anh hùng, nGhĩa tình gắn bó thết của những ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ệt vi -vi ệt vi -vi ệt vi -vi ệt vi -vi ệcngng ết vi ệt vi ệt vi ệt vi ệt vi ệt vi ệt vi ệt vi ệt vi ệt vi ệt vi ệt vi ệt vi ệt vit ệt việt vi -vi. , đất nước. qua đó, tình cảm thuỷ chung tryền thống của dân tộc ược nâng lên thnh tình cảm thời ại, đó là ân tình cách mạng – một cội ngurồn sức mạnh Đoạn thơ nói riêng, bài thơ “việt bắc” nói chung, đúng là một bản tình ca ngợi ất nước và tình cảm cách mếng ẹp của con người việt nam trong cú ộc khá >

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *