[Sưu Tầm] những bài thơ hay nhất của Tú Xương bạn yêu thích

Các bài thơ của tú xương

1. thương vợ

quanh năm buôn bán ở mom song, nuôi đủ năm con với một chồng. lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo sèo mặt nước buổi đò đông. một duyên, hai nợ, âu đành phận, năm nắng, mười mưa, dám quản công. cha mẹ thói đời ăn ở bạc: có chồng hờ hững cũng như không!

2. văn tế sống vợ

con gái nhà dòng, lấy chồng kẻ chợ tiếng có miếng không, gặp chăng hay chớ mặt nhẵn nhụi, chân tay trắng trẻo, ai dám chê ngo rằng? người ung dung, tính hạnh khoan hoà, chỉ một nỗi hay gàn hay dở! Ầu sông bãi bến, đua tài buôn chyn bán mười trong họ ngoài làng, vụng lẽ chào dơi nói thợ gần xa nôc, lắm gán nhiều trai sớm tối khuyên răn, k ôc, tha ô -ta ô tham, tham, than ô nng, tty ô nng, tty ông, tham, than ông, tthng, tthng, tthng, than ông, tham, than ông. cho dâu anh lăm le bia đá bảng vàng, cho vang mặt vợ

thế mà: mình bỏ mình đi, mình không chịu ở chẳng nói chẳng rằng, không que không thở. hay mình thấy tớ: no hàng thao, mai phố giấy mà bụng mình ghen? hay mình thấy tớ: sáng tràng lạc, tối viễn lai, mà lòng mình sợ? Thôi Thôi Chết Quách Yên Mồ Sống Càng nặng nợ chữ nhất phẩm ơn vua vinh tứ, ngày khác sẽ there are duyên trăm năm ông nguyệt xe tơ, kiếp này đ đ mình ông nguyệt xe tơt xe tơt xe tơ hồ tớ nuôi with cho có rể có dâu, để trọn vẹn đạo chồng nghĩa vợ.

3. năm mới chúc nhau

lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau: chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. phen này ông quyết đi buôn cối, thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu: trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu? phen này, ắt hẳn gà ăn bạc, Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.

lẳng lặng mà nghe nó chúc sang: Đứa thì mua tước, đứa mua quan. phen này ông quyết đi buôn lọng, vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

lẳng lặng mà nghe nó chúc with: sinh năm đẻ bảy được vuông tròn. phố phường chật hẹp, người đông đúc, bồng bế nhau lên nó ở non.

bắt chước ai ta chúc mấy lời: chúc cho khắp hết ở trong đời. vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước, sao được cho ra cái giống người.

4. lấp song

sông kia rày đã nên đồng chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai vẳng nghe tiếng ếch bên tai giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò.

đò.

5. Áo bông che bạn

hỡi ai, ai có thương không? Đêm mưa, một mảnh áo bông che đầu vì ai, ai có biết đâu? Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô? người đi tam Đảo, ngũ hồ kẻ về khóc trúc thương ngô một mình non non nước nước tình tình vì ai ngơ ngẩn cho mình ngẩn ng!

ng

6. Đánh tổ tôm

bực chẳng nhẽ anh hùng khi vị ngộ, như lúc đen chơi cuộc tổ tôm, bài trạm thành cuối cánh phỗng ầm ầm, ngồi thôi chảcrán qun. cũng có lúc không chi thì bát sách, cũng có khi bạch định bốc yêu hồng; cất bài lên ông lão vẫn lẩn vòng, không đâu cả gặp kề năm bảy phỗng. cũng có ván tôm lèo lên chờ rộng, vớ phải thằng bạch thủ phỗng tay trên. gớm ghê thay đen thực là đen! sắc như mác cũng thua thằng vận đỏ. may mắn nhẽ hữu duyên năng tái ngộ, bĩ cực rồi đến độ thái lai; tiếng tam khôi chi để nhường ai, hết bạch lại hồng, thông mãi mãi. nào những kẻ tay trên ban nãy, Đến bây giờ thay thẩy dưới tay ta; tiếng bài cao lừng lẫy khắp gần xa, bát vạn ấy người ta ai dám đọ. thế mới biết tổ tôm có đen thì có đỏ. thì anh hùng vị ngộ có lo chi; trước sau, sau trước làm gì?

7. vợ chồng ngâu

tục truyền tháng bảy mưa ngâu, with trời lấy chú chăn trâu cũng phiền. một là duyên, hai thời là nợ, sợi xích thằng ai gỡ cho ra? vụng về cũng thể cung nga, trăm khôn nghìn khéo chẳng qua mục đồng. hay là sợ muộn chồng chăng tá? hơi đâu mà kén cá chọn canh! lấy ai, ai lấy cũng đành, rể trời đâu cả đến anh áo buồm.

8. thank you

kể đã ba mươi mấy tuổi rồi, tôi ngồi tôi nghĩ cái thằng tôi. mấy khoa hương thí không đâu cả, ba luống vườn hoang bán sạch rồi. gạo cứ lệ ăn ăong bữa một, vợ quen dạ đẻ cách năm đôi. bắc thang lên hỏi ông trời nhẽ: trêo ghẹo người ta thế nữa thôi?

9. anh kiệt chơi hoang

người tai mắt ai không thức thú lúc về già lụ khụ mới chơi xuân suốt quanh năm nào mất cai lông chân nhà chứa bẩn ể dành phân bón lúa ba câu chuyện khoe khoe mình mình lắm củ anh em đến chốn lầu hồng hỏi cô ấy có chồng chăng nhỉ? anh đây thật là người chí khí tiền cưới cheo chi phí một vài hào khoe mình chơi nhất hàng thao!

10. cảm hoài

thua bạc nhà đi với mẹ nhà, bệnh gì chẳng bệnh, bệnh tim la! nay đi phố giấy, mai đầu hát, khi ở song thương, lúc tỉnh hà. Đeo tiếng khoa danh cho thế mỉa, cực lòng cha mẹ để with ra! nam mô cứu khổ tiêu tai nạn nhờ lượng quan Âm, đức phật bà!

11. chiêm bao

bỗng thấy chiêm bao thấy những người thấy người nói nói lại cười cười tỉnh ra lại tiếc người trong mộng mộng thì bằng mằng tỉ.

12. Đề Ảnh

cử thăng, huấn mỹ, tây hồ, ba đứa chung nhau một cái đồ. mới biết trời cho sum họp mặt, thôi đừng chê nhỏ lại chê to!

13. khóc vợ bạn

quả núi châu phong mới bắc cầu thương anh về trước, chị về sau! tên đề bảng phấn ai không tiếc tiếng khóc non xanh vượn cũng sầu có mẹ tưởng là vui gượng lại không chồng hồ dễ sống chi lâu! bắc thang lên hỏi ông cầm sổ thăm thẳm mù xanh ngắt một màu.

14. ngẫu hứng

han tự chẳng biết hán, tây tự chẳng biết tây. quốc ngữ cũng mù tịt, thôi thì về đi cày. trồng ngô và trồng đậu, cấy chiêm lại cấy mùa. Ăn không hết thì bán, bán đã có tây mua. Được tiền thì mua rượu, rượu says rồi cưỡi trâu. cưỡi trâu thế mà vững, có ngã cũng không đau. Ăn lương hàm chính thất, thôi thôi thế cũng xong, ví bằng nhà nước dụng. phải bổ toà canh nông.

15. tự Đắc

vận nên bay nhảy cho thoả rằng sinh chẳng lỗi thì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *