Giáo dục

Biên bản tổng kết năm học (Cập nhật 2023)

mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp ược lập ra ể thống kê, tổng kết lại quá trình học tập của lớp trong năa vám h. bài viết dưới đây acc cung cấp cho bạn một số thông tin về biên bản tổng kết năm học mời bạn tham khảo!

1vg

mẫu báo cáo tổng kết năm học c

1. nội dung tổng kết năm học:

– giáo viên chủ nhiệm nhận xét những vấn đề nổi bật diễn ra trong năm học;

– nhận xét chung về tình hình học tập và rèn luyện của lớp trong năm học;

– biểu dương, khen thưởng những học sinh tiến bộ và có kết quả học tập, rèn luyện cao trong năm học;

– phê binh, kỷ luật những học sinh cá biệt;

– giáo viên chủ nhiệm đưa ra những định hướng cho năm học tiếp theo.

2. các hoạt động khác

 1. chất lượng hoạt động của mạng lưới cán bộ lớp, tổ, chi đội
 2. nề nếp tự quản, bảo vệ tài sản nhà trường, bảo quản và sử dụng sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm
 3. kết quả giáo dục văn thể mỹ, tham gia các phong trào, hội thi do nhà trường, liên đội phát động, tổ chức
 4. số buổi lao động của lớp, tự đánh giá về kết quả lao động
 5. kết quả thi đua của năm học
 6. tình hình jue nộp các khoản tiền theo quy định
 7. tổng số học sinh giỏi: ………….nữ: …………
 8. tổng số học sinh tiên tiến: ………….nữ: …………
 9. 3. mẫu bien bản

  trường: … cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

  lớp: …. Độc lập – tự do – hạnh phúc

  …………., ngày… tháng… năm…

  biÊn bẢn tỔng kẾt nĂm hỌc

  1. thời gian, địa điểm:

  – thời gian: … giờ, ngày … tháng … năm …;

  – Địa điểm: phòng số… trường…

  2. thành phần tham gia:

  – giáo viên chủ nhiệm: cô …

  – lớp trưởng: ….

  – bí thư:……….

  – tập thể học sinh lớp: ……

  sĩ số: ………….. hiện diện: …………. vắng mặt: ………..

  3. chủ tọa, thư ký:

  – chủ tọa cuộc họp: giáo viên chủ nhiệm – cô …

  – thư ký cuộc họp: lớp trưởng.

  4. nội dung tổng kết năm học:

  – giáo viên chủ nhiệm nhận xét những vấn đề nổi bật diễn ra trong năm học;

  – nhận xét chung về tình hình học tập và rèn luyện của lớp trong năm học;

  – biểu dương, khen thưởng những học sinh tiến bộ và có kết quả học tập, rèn luyện cao trong năm học;

  – phê binh, kỷ luật những học sinh cá biệt;

  – giáo viên chủ nhiệm đưa ra những định hướng cho năm học tiếp theo.

  5. diễn biến sinh hoạt lớp:

  – các tổ trưởng nhận xét về tình hình học tập, rèn luyện của các tổ viên trong năm học: ……………

  – lớp trưởng nhận xét hoạt động chung lớp trong tuần/tháng: ………

  – bí thư nhận xét về hoạt động đoàn của lớp, và những hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao trong năm học vừa qua> ……:…

  – Ý kiến ​​​​đóng góp của học sinh trong lớp: . …………

  – giáo viên chủ nhiệm đánh giá tình hình học tập, chấp hành nội qui, quy chế rèn luyện, ạo ức, tác, phong, xây dựng các trà thi đ. năm học;

  – sơ kết kết quả học tập, rèn luyện trong năm học và ghi nhận vào sổ đánh giá kết quả rèn luyện học sinh;

  +) danh sách những học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi: ….

  +) danh sách những học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến: ….

  +) danh sách những học sinh đạt danh hiệu học sinh trung bình: ….

  +) danh sách những học sinh đạt danh hiệu học sinh yếu: ….

  – giáo viên chủ nhiệm biểu dương, khen thưởng những học sinh tiến bộ và có kết quả học tập, rèn luyện cao trong năm học:

  +) học sinh a

  +) học sinh b……

  – phê bình và đưa ra các hình thức kỷ luật với những học sinh cá biệt: ….

  – giáo viên ưa ra ịnh hướng, mục tiêu cho năm học tới và triển khai các công việc trọng tâm của lớp như kế hoạch học tập, phong văng tron ​​th;

  tổng kết năm học kết thúc vào … giờ cùng ngày.

  thư ký đọc lại biên bản cho tập thể cả lớp cùng nghe.

  chỮ kÝ thƯ kÝ chỮ kÝ chỦ tỌa

  4. công ty luật acc

  trên đy là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về biên bản tổng kết năm học cũng như các vấn ề ề pháp lý có liên tronph vin tronphàn. Trong qua trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc there are quan tâm và Co nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về vấn ề biên bản tổng kết nĂm các thông tin sau:

  hotline: 19003330

  Zalo: 084 696 7979

  gmail: info@accgroup.vn

  website: accgroup.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button