ISTANAIMPIAN Slot Online

Bandar slot 2023

bandar slot terpercaya

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot gacor

Giáo dục

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa đến 2030

bản ồ ồ quy hoạch sử dụng ất huyện quảng xương tỉnh thanh hóa, gồm giao thông, xây dựng, công nghiệp, đ ô và ịnh ịkhën v.hướng gịng

chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy download link bản đồ (nếu có)

huyện quảng xương có 26 ơn vị hành chính trực thuộc gồm: thị trấn tân pHong, xã tiên trag, xã quảng bình, xãng chính, xã quảng ịnh, x quảng hòa, xã quảng hợp, xã quảng khê, xã quảng lộc, xã quảng long, xã quảng ngọc, xã quảng lưu, xã quảng nham, xã qu. , xã quảng trạch, xã quảng trung, xã quảng trường, xã quảng văn, xã quảng yên

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch huyện quảng xương

bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện quảng xương

về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND TỉNH THANH HOAA VừA BAN HànH quyết ịnh số: 3458/qđ-UBD Vềc vệc pHêệt quy hoạch sửng dụng ất thời kỳ x qung huy qung 2021-2030 nội dung quy hoạch như

1. diện tích, cơ cấu các loại đất: tổng diện tích tự nhiên: 17,446.94 ha.

 • nhóm đất nông nghiệp: 6,976.68 ha.
 • nhóm đất phi nông nghiệp: 10,245.78 ha.
 • nhóm đất chưa sử dụng: 224.48 ha
 • 2. diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

  • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3,439.24 ha
  • chuyển đổi c cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 66.60 ha.
  • 3. diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

   • Đất nông nghiệp: 0.44 ha
   • Đất phi nông nghiệp: 89.62 ha
   • vị trí, diện tích các hu vực ất pHải chuyển mục đích sử dụng ất ược xác ịnh theo bản ồồ quy hoạch sửng dụng ất thời kỳ 2021-2030, tỷ 1/10,000.

    huyện quảng xương có các quy hoạch phân khu đô thị như:

    • quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, đô ohị come biển, huyện quảng xương, tỉnh Thanh Hóa ến năm 2035 (đoạn từ nam sầm sơn ến đô thịng lợi)
    • quy hoạch chung đô thị cống trúc, huyện quảng xương đến năm 2025.
    • về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

     ngày 02/11/2022, ủY BAN NHâN DâN TỉNH THANH HÓA BAN HÀNH QUYếT ịNH Số 3752/Qđ-SUB Về PHê duyệt kếch sửng dụng ất năm 2022 của huyện quảng xương.

     Theo quyết ịnh, kếchch sử Dụng ất năm 2022 của huyện quảng xương ược xác ịnh với tổng diện tích ất ấc phân bổ 17.446.94 ha, bao gồm ca.

     • Đất nông nghiệp: 9,841.92 ha.
     • Đất phi nông nghiệp: 7,292.89 ha.
     • Đất chưa sử dụng: 312.13 ha
      • Đất nông nghiệp: 411.61 ha.
      • Đất phi nông nghiệp: 89.11 ha.
      • Tham khảo: Hình ảnh những đôi dép Việt Nam huyền thoại

       kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

       • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 486.52 ha.
       • chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
       • chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 15.65 ha.
       • kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích trong năm kế hoạch 2022, huyện quảng xương:

        • Đất nông nghiệp: 0 ha
        • Đất phi nông nghiệp: 2.30 ha
        • vị trí, diện tích các khu ất ưa vào sửng trong năm kế hours 2022 của huyện quảng xương ược xác ịnh theo bản ồ kếch sửng dụng ất năm 2022 của ện.

         quy hoạch xây dựng vùng huyện quảng xương

         ubnd tỉnh thanh thanh thanh hóa ban hành quyết ịnh số 54445/qđnh thanh hoa ban hre hành quyết ịnh số 54445/qđ_ubnd về việc về việc phê ồc.t p>

         Theo quyết ịnh, phạm vi và ranh giới lập quy hoạch gồm: toàn bộ ịa giới hành chynh huyện quảng xương, bao gồm 26 ơn vị hành, 47 km2, ranh giới lập quy hoạch cụch cụ thể >

         • phía bắc: giáp thành phố thanh hóa và thành phố sầm sơn.
         • phía nam: giáp thị xã nghi sơn;
         • phía Đông: giáp biển Đông;
         • phía tây: giáp huyện nông cống, huyện Đông sơn.
         • tính chất quy hoạch ược xác ịnh là ịa bàn chiến lược, khu vực kết nối, hỗ trợ phát triển cho tam giác tăng trưởng thành phố thanh hóa, thành phố sầ sơ sơn, thmhi thhi thmt thmt thnhnhnhnhnhnhnhny stànhnhny st. dọc tuyến đường come biển và dọc tuyến quốc lộ 1a.

          Theo ồ Á quy hoạch, huyện quảng xương sẽ phat triển chia làm 02 giai đoạn: giai đoạn ến nĂm 2030 pHát tri trin huyện quảng xương là thị xã – đô ị ị loạ giai đoạn đến năm 2045 là đô thị loại iii trở lên.

          Định hướng phát triển không gian vùng

          • Phat triển các đô thị dọc theo quốc lộ 1a tại các khu vực trọng tâm bao gồm: thị trấn tân pHong (cửa ngõ pHía bắc), đô thị tiên trag (cốa ngõ nam) truc. >
          • xây dựng 02 tuyến ường mới ể tăng cường kết nối về pHía tây huyện, bao gồm: tuyến quốc lộ 47c kéo dài nối với ường that NốI ườNG Bộ VEN BIểN VớI NUT GIAO ườNG Bộ CAO TốC TạI HUYệN Nông Cống (NUT GIAO VạN THIệN) HĂ lịch bến en.
          • quy hoạch phát triển đô thị huyện quảng xương

           giai đoạn ến năm 2025: huyện quảng xương có 02 đô thị, dân số hiện trạng khu vực dự kiến ​​phát triển đô: 32.7.52 ng 40,000 người.

           1- thị trấn tân phong:

           • phạm vi ranh giới: diện tích: 1,463ha.
           • dân số hiện trạng: 21,074 người, đến năm 2025 dân số dự báo khoảng 25,000 người.
           • tính chất: là thị trấn huyện lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện.
           • ngày 6/16/2021, ubnd tỉnh thanh hóa ban hành quyết ịnh số 2073/qđ-ubnd về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quung thịn 3, hung thịn 3

            trâs thịt0>

            Theo quyết ịnh, pHạm vi lập điều chỉnh quy hoo bao gồm toàn bộ diện tự nhiên thị trấn tân pHong, huyện quảng xương cóh giới cụ thể như sau:

            • phía bắc giáp thành phố thanh hóa;
            • phía nam giáp xã quảng ninh, xã quảng hợp;
            • phía Đông giáp xã quảng Định, xã quảng Đức;
            • phía tây giáp xã quảng trạch, xã quảng hòa
            • tingh chất, chức nĂng đô thị là thị trấn huyện lị, trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn ho xã hội của huyện quạng xưưưưư là ầu mối giao thương, dịch vụg vụng vụng vụng vụng vụng vụng vụng vụ thủ công nghiệp có vai trò kết nối, hỗ trợ thành phố thanh hóga và pû.

             ịnh hướng phat triển không gian đô thị thị trấn tân pHong phát triển trên cơ sở các trrục không gian chủ ạo như quốc lộ 1, ường traánh phía đôn ườnghng tố n. đường bắc nam, Đông tây qua đô thị

             Đang xem: Cách tính điện năng tiêu thụ của thiết bị điện trong gia đình

             hướng phát triển của đô thị: phát triển về phía Đông bắc và phía tây nam trên cơ sở quy hoạch mới tuyến giao thông và quỹ đấn thu. tập trung phát triển các khu đô thị mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ thương mại hoàn chỉnh.

             2- Đô thị tiên trang:

             • phạm vi ranh giới: bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã tiên trang với tổng diện tích 1,031ha.
             • dân số hiện trạng: 11,678 người, dự báo đến năm 2025 dân số khoảng 15,000 người.
             • tính chất: là đô thị du lịch, dịch vụ thương mại và sản xuất công nghiệp.
              • dân số toàn huyện khoảng 230,000 người, dân số nội thị khoảng 165,000 người.
              • khu vực nội thị bao gồm các phường: tân phong, quảng ịnh, quảng ức, quảng giao, quảng ninh, quảng nhân, quảng hải, quảng quì. , quảng chính, quảng thạch, quảng nham, quảng trung, quảng yên, quảng trạch.
              • Định hướng đến năm 2045: dự báo dân số toàn huyện khoảng 260,000 người, dân số nội thị khoảng 195,000 ng.

               quy hoạch phát triển công nghiệp huyện quảng xương

               theo đồ án quy hoạch, phát triển huyện quảng xương đến năm 2045 có 1 khu công nghiệp và 9 cụm công nghiệp tổng diện tích khoảng 925 ha g>p>

               * các khu, cụm công nghiệp bổ sung

               • khu công nghiệp lưu bình tại khu vực xã quảng lưu, quảng bình, quảng lộc, diện tích 500 ha (theo định hướng quy hoạch tỉanh>);
               • cụm công nghiệp tân trạch tại thị trấn tân pHong và x qảng trạch, diện tích 60 ha (Theo quyết ịnh số 2073/qđ -ub, ngày 16/2021 của chủa tịch ubnd t ềith v/v/v/v/v/v /v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v ềt chỉnh quy hoạch chung thị trấn tân phong, huyện quảng xương đến năm 2035);
               • cụm công nghiệp quảng văn (sau năm 2030), diện tích 60 ha (khai thác lợi thế dọc tuyến quốc lộ 47c kéo dài).
               • *các cụm công nghiệp điều chỉnh quy mô:

               • ccn quảng yên: Điều chỉnh diện tích từ 65 ha thành 60.0 ha (quyết định số 4036/qĐ-ubnd ngày 10/14/2021);
               • ccn, ttcn nghề cói (xã quảng khê – quảng chính): Điều chỉnh diện tích từ 40 ha thành 20.0 ha; (thu hẹp nhằm phát triển về một phía tuyến đường nối quốc lộ 45 với đường come biển);
               • ccn nam thành phố thanh hóa: điều chỉnh khu công nghiệp nam thành phố diện tích từ 150 ha thành cụm công nghiệp nam thành phố, phần tích

                * các cụm công nghiệp giữ nguyên quy mô:

                • ccn cống trúc, diện tích 75 ha;
                • ccn tiên trang, diện tích 50 ha;
                • ccn quảng ngọc, diện tích 60 ha.
                • quy hoạch phát triển giao thông huyện quảng xương

                 hệ thống hạ tầng giao thông huyện quảng xương được xác định cụ thể như sau:

                 what is it:

                 • quốc lộ 1a: quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp iii, 4 làn xe.
                 • quốc lộ 45: thuộc nhóm quốc lộ chính yếu khu vực miền trung và tây nguyên. Đoạn qua huyện quảng xương quy mô đường cấp iii-iv, 2-4 làn xe.
                 • quốc lộ 10 kéo dài: thuộc nhóm quốc lộ chính yếu khu vực phía bắc. xây dựng mới tuyến với quy mô đường cấp iii, 2-4 làn xe.
                 • Đường bộ come biển: xây dựng tuyến đoạn qua huyện quảng xương là đường đô thị, lộ giới 48.0m.
                 • for a long time:

                  • Đường tỉnh 504: nâng cấp đoạn từ quảng ngọc đến quốc lộ 45 đạt quy mô đường cap iii, 4 làn xe. kéo dài tuyến từ điểm giao với quốc lộ 45 đi huyện Đông sơn.
                  • Đường tỉnh 511: giữ quy mô đường cấp iii, mở rộng nền đạt 4 làn xe.
                  • xây dựng mới đoạn từ ql 47c kéo dài nối với đường thái bình, đạt quy mô đường cấp iii, 4 làn xe.
                  • Đường huyện:

                   • nâng cấp, mở rộng các đoạn hiện có và xây dựng mới một số đoạn ể Hoàn chỉnh kết nối toàn tuyến, ạt tiêu chuẩn ường cấp iv, từ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ các tuyến, đoạn tuyến còn lại được nâng cấp, chỉnh tuyến các đoạn khó khăn đạt tối thiểu đường cấp iv, 2 làn xe. Đảm bảo kết nối tốt các khu vực trong huyện.
                   • thông tin quy hoạch các xã trên địa bàn huyện quảng xương

                    • phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã quảng long đến năm 2030
                    • phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã quảng văn, huyện quảng xương đến năm 2030
                    • phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã quảng Đức, huyện quảng xương đến năm 2030
                    • phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã quảng Định, huyện quảng xương đến năm 2030
                    • quy hoạch chung xây dựng khu vực bắc cầu ghép, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa đến năm 2025,…
                    • tài liệu kèm theo:

                     Tham khảo: Top 8 bài phân tích nhân vật tôi trong Tôi đi học siêu hay

                     • quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện quảng xương
                     • quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện quảng xương
                     • báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, h. quảng xương
                     • quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện quảng xương đến 2045
                     • bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện quảng xương
                     • bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện quảng xương
                     • bản đồ quy hoạch vùng đến 2030
                     • quyết định phê duyệt điều chỉnh cụ bộ thị trấn tân phong

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button