Giáo dục

Mẫu bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa mới nhất

tuần sinh hoạt công dân được thực hiện định kỳ trong khoảng thời gian học tập ở trường đại học. Trong đó, Có Tuần Sinh Hoạt ượC Thực hiện ầu khóa ể pHổ biến, vận ộng và tăng cường nhận thức của Sinh việc trong trach nhiệm quyền lợi của mình. từ đó khóa học chính trị mang đến các kiến ​​thức bổ ích cho một bộ phận công dân, các chủ nhân tương lai của đất nước. cùng tìm hiểu mẫu bài thu hoạch thông qua một số câu hỏi trong bài viết.

tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

Xem thêm: Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân

1. bài jue hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa là gì?

bài jue hoạch là kết quả trong nhận thức, tiếp thu và vận dụng kiến ​​​​thức của công dân trong khóa sinh hoạt. tuần sinh hoạt công dân đầu khóa là tuần sinh hoạt đầu tiên của sinh viên trong năm học.

khi đó, sinh viên sau khi được giáo dục, phải thể hiện các kết quả nhận thức của mình thông qua bài thu hoạch. Đây là một bài viết mà sinh viên cần thực hiện khi vừa hoàn thành khóa học chính trị đầu khóa. trong bài thu hoạch này chính là việc tổng hợp lại các thông tin, nội dung được học sau khóa học đó.

cứ định kỳ, việc học tập giúp mang đến các nhận thức trong tuyên truyền, phổ biến khóa học chính trị. Để các công dân tiếp cận, tăng nhận thức và tư tưởng của mình ngay khi còn ngồi trên ghế của các môi trường giáo dục.

2. mẫu bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa mới nhất:

2.1. quyền và nghĩa vụ của học sinh sinh viên?

Đang xem: Viết bài đề 4 (trang 22 Ngữ văn 9 tập 2)

câu trả lời gợi ý:

sau khi tham gia tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên, tôi đã được tuyên truyền, vận động cũng như truyền tải thông tin về chềchóa. nhờ vậy mà nắm rõ những quyền và nghĩa vụ của học sinh viên viên. nội dung này được trình bày bên dưới:

quyền của học sinh sinh viên:

thứ nhất, được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký dự tuyển nếu:

+ Đủ điều kiện dự thi.

xem thêm: bài jue hoạch quốc phòng an ninh mới nhất (liên hệ bản thân)

các điều kiện được xác định cả về năng lực, học lực cũng như các điều kiện cần và đủ khác. Đáp ứng tiêu chuẩn cũng như đầu vào tương đương về năng lực, các điều kiện phẩm chất cơ bản.

thứ hai, được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ học tập theo quy định của trường. Đây là các thiết bị, phương tiện hỗ trợ trong nhiệm vụ học tập. qua đó giúp sinh viên được tiếp cận tốt hơn với môi trường, các thực tiễn kinh nghiệm trên lý thuyết được giảng.

thứ ba, học sinh sinh viên được khuyến khích học vượt thời hạn quy định. khi mà sinh viên có đủ khả năng, năng lực để học tập tốt hơn với số lượng môn tăng. Được tham gia nghiên cứu khoa học. từ đó giúp họ nhanh chóng hoàn thành chương trình học, được tiếp cận và có các thành tích trong học tập, nghiên cứu.

thứ tư, trong thời gian học tập, Sinh viên hệ chính quy ược hưởng quyền lợi vật chất và tinh thần Theo chế ộ ộộ chynh Sách hiện hành của nhà nước như:

+ tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình (đối với học sinh sinh viên).

+ Được cấp học bổng khuyến khích, nếu đạt được tiêu chuẩn quy định.

các quyền lợi này giúp sinh viên ổn định tham gia việc học tập, thời gian không bị gián đoạn. Đặc biệt là có sự thúc đẩy, có khuyến khích và công nhận đối với các sinh viên có thành tích học tập tốt.

xem thêm: bài thu hoạch là gì? cách viết bài jue hoạch với mẫu chuẩn?

thứ năm, học sinh sinh viên được chăm lo, bảo vệ sức khỏe theo chế độ hiện hành của nhà nước. nhà trường có đội ngũ và khu vực thực hiện y tế, chăm sóc sức khỏe cho sinh viên.

thứ Sáu, học sinh sinh viên ược quyền cử ại diện vào các hội ồng trường, hội ồng khen thưởng và kỷ luật, hội ồng xís học bổng và cc h h Đây là các học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, có phẩm chất và tích cực trong công tác và phong trào chung.

Đang xem: [Năm 2022] Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích xem nhiều nhất

học sinh sinh viên được khuyến khích và tạo điều kiện hoạt động trong các tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minhô, Đảng c>

thứ bảy, học sinh sinh viên được nhà trường giúp đỡ để tìm việc làm khi ra trường. Được nhà trường hỗ trợ tìm nơi thực tập, tìm kiếm kinh nghiệm. học sinh sinh viên đạt loại khá, giỏi được nhà trường ưu tiên trong giới thiệu tìm việc làm. Để thể hiện chất lượng trong công tác giảng dạy, giáo dục của cơ sở giáo dục đại học.

thứ tám, được chuyển đổi ngành học với điều kiện:

This tuyển sinh vào giai đoạn i và giai đoạn ii.

+ Đã học xong năm thứ nhất hoặc học ở các trường không thi tuyển theo ngành hoặc chưa thực hiện quy trình đào tạo giai đo

+ có đơn xin thay đổi ngành học với các lý do chính đáng và được hiệu trưởng chấp nhận.

xem thêm: một số mẫu bài jue hoạch sau chuyến đi trải nghiệm thực tế

sinh viên có thể chuyển sang ngành học khác phù hợp với khả năng, nhu cầu, các điều kiện khác theo quy định, quy chế.

nghĩa vụ của học sinh sinh viên:

các nghĩa vụ phải được thực hiện bên cạnh các quyền lợi nhận được. Để đảm bảo ý nghĩa thực hiện, hưởng các chế độ học tập tại cơ sở giáo dục đại học.

– thứ nhất: nghiêm chỉnh chấp hành phap luật, các chủ trương chynh Sách của ảng và nhà nhà nước, các quy chế và nội hi hs hành của bộ gộ gộ giáo dục ục ụ p>

trong học tập rèn luyện học sinh sinh viên phải:

+ có mặt trong thời hạn quy định ghi trong giấy triệu tập đến trường.

+ thực hiện đầy đủ quy định về khám sức khỏe.

xem thêm: bài jue hoạch liên hệ bản thân về phong cách nêu gương

+ thực hiện đầy đủ quy chế và nội quy về học tập, thực tập.

+ lễ phép đối với thầy cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ trong trường.

+ giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường. nếu làm mất mát, hư hỏng phải bồi thường thiệt hại.

+ tham gia đóng góp lao động công ích xây dựng nhà trường.

các nghĩa vụ này giúp sinh viên được tham gia, đủ tiêu chuẩn và khả năng để duy trì việc học tập. Đặc biệt là tuân thủ các nội quy, quy chế được trường, lớp đề ra.

– thứ hai, trong sinh hoạt và tham gia các hoạt động xã hội:

+ học sinh sinh viên nội trú phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy ký túc xá. Đóng lệ phí ký túc xá đầy đủ và đúng hạn.

xem thêm: bài jue hoạch nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên hay

+ nghiêm cấm học sinh sinh viên dính đến các tệ nạn xã hội.

+ học sinh viên không ược tự ý thành lập hoặc tham gia hoạt ộng trong cac hội, các tổc chynh trị và các hoạt ộng mang thnh chất chín thẩm quyền Theo Luật ị

+ học sinh sinh viên thực hiện nếp sống văn minh lành mạnh.

các nhóm sinh viên trong nhu cầu tham gia hoạt động được trường tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ tương ứng. Đồng thời đảm bảo trách nhiệm, phẩm chất của một công dân việt nam.

2.2.

Đang xem: Viết bài đề 4 (trang 22 Ngữ văn 9 tập 2)

câu trả lời gợi ý:

cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh:

hồ chí minh không chỉ là một nhà đạo đức học lỗi lạc mà còn là một tấm gương đạo đức vô cancion. bác là tấm gương đạo đức của người có một sức sống mãnh liệt và sự cổ vũ lớn lao vì dân chủ và tiến bộ xã hội. sinh viên, thanh niên trí thức cần phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh.

dưới đây là một số nội dung:

xem thêm: bài jue hoạch về công tác cán bộ và liên hệ thực tế bản thân

– một là, trong trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng:

+ học trung với với, hiếu với nhân dân.

+ suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng con người.

tấm gương vì nước, vì dân suốt ời ấi ấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải pHong xã hội, giải pHONG with người của hồ chy minh đc nhâ ân ận ận fục.

– hai là, tăng nhận thức và áp dụng các đức tính tốt của người:

+ học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

+ Đời riêng trong sáng.

+ nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

xem thêm: bài jue hoạch kiến ​​​​thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

Đây là các đức tính cần được nhân rộng và áp dụng có hiệu quả ở cộng đồng. từ đó giúp giá trị, ý nghĩa của các mối quan hệ xã hội được thúc đẩy.

– ba là, nhiệm vụ phụng sự nhân dân:

+ luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với with người.

hồ chí minh có tình thương yêu bao la đối với with người. tình thương đó gắn liền với niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh và trí tuệ của nhân dân.

– bốn là, trở thành tấm gương tự học và rèn luyện cho mọi người xung quanh:

+ học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt đụmpc.

+ kết hợp của nhiều nhân tố: sự giáo dục và việc tự tu dưỡng, rèn luyện của sinh viên; Sự nêu gương của mọi người trong xã hội, của bố mẹ trong gia đình, của can bộ, ảng viên, của thầy, cô giáo, can bộn quản lý giáo dục và sựng dẫn cưt.

xem thêm: mẫu bài jue hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị mới nhất

trên đây là một số gợi ý sơ lược bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa. bạn đọc có thể triển khai thành bài viết hoàn chỉnh nếu gặp các câu hỏi như bên trên.

Tham khảo: Em hãy phân tích đoạn thơ sau đây : Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác…Mà sao nghe nhói ở trong tim. (Trích trong bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button