Bài thơ hóa trị

Bài thơ về hóa trị lớp 8

bài thơ hóa trị

kali (k), iốt (i), hidrô (h)natri (na) với bạc (ag), clo (cl) một loàilà hoá trị i hỡi ainhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vânmagiê (mg), kẽm (zn) với thuỷ ngân (hg)Ôxi (o), Đồng(cu), thiếc (sn) thêm phần bari (ba)cuối cùng thêm chữ canxi (ca)hoá trị ii nhớ có gì khó khăn !nàm (y nhôm ) hoá trị iii lầnin sâu trí nhớ khi cần có ngaycacbon (c), silic (si) này đycó hoá trị iv không ngày nào quênsắt (fe) kia lắm lúc hay phiềnii, iii ta phản nhỻ. n) khổ rồii, ii, iii, iv khi thời lên vlưu huỳnh (s) lắm lúc chơi khămxuống ii lên iv khi thì vi luônphốt pho (p) nói ến khh.

em ơi cố gắng học chămbài ca hoá trị suốt năm cần dùng

bài ca hóa trị dễ nhớ – hỗ trợ cho bảng hóa trị

bài ca hóa trị số 1 cơ bản.

bao gồm những chất phổ biến hay gặp:

bạn đang xem: bài thơ hóa trị

kali, iot, hiđro

natri với bạc, clo một loài

có hóa trị i bạn ơi

nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân

magie, chì, kẽm, thủy ngân

canxi, Đồng ấ, and cũng gần bari

cuối cùng thêm chú oxi

hóa trị ii ấy có gì khó khăn

bác nhôm hóa trị iii lần

ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay

cacbon, silic này đây

là hóa trị iv không ngày nào quên

sắt kia kể cũng quen tên

ii, iii lên xuống thật phiền lắm thay

nitơ rắc rối nhất đời

i, ii, iii, iv khi thì là v

lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

lúc ii, lúc vi khi nằm thứ iv

nói tới không dư photography

nếu ai hỏi đến thì ừ rằng v

bạn ơi cố gắng học chăm

bài ca hóa trị suốt năm rất cần

bài ca hóa trị số 2 chi tiết.

hydro (h) cùng với liti (li)

natri (na) cùng với kali (k) chẳng rời

ngoài ra còn bạc (ag) sáng ngời

chỉ mang hoá trị i thôi chớ nhầm

riêng Đồng (cu) cùng với thuỷ ngân (hg)

thường ii ít i chớ phân vân gì

Đổi thay ii, iv là chì (pb)

Điển hình hoá trị của chì (pb) là ii

bao giờ cùng hoá trị ii

là oxi (o), kẽm(zn) chẳng sai chút gì

ngoài ra còn có canxi (ca)

magie (mg) cùng với bari (ba) một nhà

bo (b), nhôm (al) thì hóa trị iii

cacbon (c), silic (si), thiếc (sn) là iv thôi

thế nhưng phải nói thêm lời

hóa trị ii vẫn là nơi đi về

sắt (faith) ii toan tính bộn bề

không bền nên dễ biến liền sắt iii

photpho (p) iii ít gặp mà

photpho (p) v chính người ta gặp nhiều

nitơ (n) hoá trị bao nhiêu ?

i, ii, iii, iv phần nhiều tới v

lưu huỳnh (s) lắm lúc chơi khăm

khi ii lúc iv, vi tăng tột cùng

clo iot lung tung

ii iii v vii thường thì i thôi

mangan (mn) rắc rối nhất đời

Đổi từ i đến vii thời mới yên

hoá trị ii cũng dùng nhiều

hoá trị vii cũng được yêu hay cần

bai ca hoá trị thuộc long

viết thông công thức đề phòng lãng quên

học hành cố gắng cần chuyên

siêng ôn chăm luyện tất nhiên nhớ nhiều.

bai thơ hóa trị

bài ca (thơ) hóa trị nguyên tử khối

kali (k), iot (i), hidrô (h)natri (na) với bạc (ag), clo (cl) một loàilà hoá trị i hỡi ainhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vânmagiê (mg), kẽm (zn) với thuỷ ngân(hg)oxi (o), Đồng (cu), thiếc(sn) thêm phầnbari (ba) cuối cùng thêmchú canxi (ca)hoá trị ii nhớ có gì khó khănbác nhôm (al) ho iii á lầnin sâu trí nhớ khi cần CO ngaycacbon (c), silic (yes) này đâycó hoá trị iv không ngày nào quênsắt (faith) kia lắm lúc there . , iii, iv khi thời lên vlưu huỳnh (s) lắm lúc chơi khămxuống ii lên vi khi nằm thứ ứ ứ ầ ầm c ốm c ếm c ếm c. manure

hiđro (h) cùng với liti (li) natri (na) cùng với kali (k) chẳng rờingoài ra còn bạc (ag) sáng ngờichỉ mang hóa trị i thôi chớ nhầm.riêng đồng ch (cu) ) thường ii, Ít i chớ phân vân gìổi thay ii, iv là chì (pb) điển hình hóa trị của chì là iibao giờ cũng hóa trị iilà oxi (o), kẽm (zn) cang chẳng sai chẳng magie (mg) cùng với bari (ba) một nhàbo (b), nhôm (al) thì hóa trị iiicacbon (c), silic (si) thiếc (sn) là iv thôithế nhưng phải nói thêm lờihóa trị ii đinƫn l go! sắt (faith) II toan tíh bộn bềkhông bền nên dễ biến liền sắt iiiphotpho (p) III ít gặp màphotpho v chynh người ta gặp nhiềunitơ (n) Hóa trị nh ầ, III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, III , iii, iii, iii, iii, iii, iii, iii, iii, iii, iii, iii, iii, iii, iii, iii, iii, iii, iiihui, ii iiiho. tới vlưu huỳnh lắm lúc chơi khĂmkhi II, lúc IV, vi tăng tột cùngclo (cl), oet (i) lung tungii, iii, v, vi thường thôimangan (mn) rắc rối nhất ờiổổ ời ời ời ổi ổi ổi ổi ổi ổ Dùng rất nhiềuhóa trị vii cũng ược yêu there are cầnbài ca Hóa trị thộc lòngviết thông công thức, ề pHòng lãng quênhọc h ành cố gắng cần chuyênsiêng ôn, nĂng luy ớ

thƠ vỀ hÓa trỊ, kÍ hiỆu hÓa hỌc, nguyÊn tỬ khỐi

bÀi ca hÓa trỊ

kali (k) , iot (i) , hidrô (h)natri (na) với bạc (ag) , clo (cl) một loàilà hoá trị i hởi ai!nhớ ghi cho kỉ khỏi hoài phân vân…magiê ( mg) kẽm (zn) với thuỷ ngân (hg)oxi (o) , đồng (cu) , thiếc (sn) thêm phần bari (ba)cuối cùng thêm chú canxi (ca)hoá trị ii nhớ có dzì khón khăy hoá nhôm trị iii lần.in sâu trí nhớ khi cần có ngay.cacbon ©, silic (si) này đâycó hoá trị iv không ngày nào quên.sắt (fe) lắm lúc hay phiền? ii, iii lên xuống nhớt (fe) .lại gặp nitơ (n) khó rồii, ii, iii, iv khi thời lên v.lưu hu huỳnh (s) lắm lúc chơi khămxuống ii lên iv khith nằm (phot nằm p) Nói ến ko dưcó ai hỏi ỏi ếi ỏi ỏi thìi thìi thìi thìi thìi thìi thìi thìi thìi thìi thìi thìi ừ rằng v.em ơi, cố gắng học chĂmbài ca ho hoa hoa hoa hoa hoá trịt trịt trịt tr

bÀi ca kÍ hiỆu hÓa hỌc

ca là chú can xiba là cậu bari họ hàngou tên gọi làngagg là bạc c c c cUnco hiệu c đó bạn đem nhóm lòoxy or ấy lò dògặp nhau hai bạn cùng hò cháy chu là chú chú clolưu hr sờ) .zn là khó gìna gọi natri h hàng hàt ấtn ” gari (ga) fe chẳng khó chigọi tên là sắt em ghi ngay vàohg chẳng khó tí nàothuỷ ngân em ọc tự hào chẳng sai…

bÀi ca nguyÊn tỬ khỐi

anh hydro là một (1) mười hai (12) cột carbonnitro mười bốn (14) Trònoxi mỏi mòn mười Sáu (16) Natri there 24) hai bảy (27) nhôm la lớnlưu huỳnh giành ba hai (32) khác người thật là tàiclo ba lăm rưỡi (35,5) Kali Thích ba chín (39) Canxi tiếp bốn mư5i ăm (40) Ăm cườisắt đi Sáu (56) Sáu tư (64) ồng nổi caubởi kém kẽm Sáu lăm (65) tám mươi (80) brom nằmxa bạc trăm lẻ tám (108) Lòng buồn chánmột ườt (13) (13) Còn gìhai lẻ bảy (207) bác chìthủy ngân hai lẻ một (201)…

Đăng bởi: thpt sóc trăng

chuyên mục: giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *