Tác phẩm văn học

Bài thơ trên vách núi

mùa xuân năm quang thuận thứ 9, tức tháng 2/1468, vua lê thánh tông có chuyến duyệt quân và tuần giá an bang, tiếp nối công việc phòt. nhân chuyến duyệt quân này, đức vua đã sáng tác bài thơ và cho khắc trên vách núi truyền Đăng.

bài thơ của vua lê thánh tông được khắc trên một vách đá khá phẳng, cách mặt đất chừng 2.5 m. bài thơ thất ngôn bát cú gồm 56 chữ hán, có 21 chữ đã mờ. trước phần thơ có phần lạc khoản (đề tựa) gồm 49 chữ, cũng bị mờ. may mắn, bài thơ trên có chép trong thư tịch cổ, nên đó chính là chỗ dựa của các nhà nghiên cứu. nguyên văn bài thơ như sau: “cự lãng uông uông triều bách xuyên/ quần sơn cơ bố bích liên thiên/ tráng tâm sơ cảm hàm tam/ tyn thủ dao ề tố sơ â â ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ phong toại tức lang yên/ thiên nam vạn cổ hà sơn tại/ chính thị tu văn yển vũ niên.”

bài thơ ược tạm dịch ý như sau: “nước lớn mênh mông, trăm sông chầu vào/ non non la liệt, rải Rác như quân cờ, vách đá liền trời/ croc người, như quẻ hàm hào cửu tam (đã ịnh)/ nay một tay mặc sức tung hoành, quyền uy như thần gioó/ pHía bắc, bọn giặc giã như hùm Bee / bây giờ chính là lúc giảm việc võ, tu sửa việc văn”.

không chỉ là một tác phẩm văn học, bài thơ trên vách đá truyền Đăng của vua lê thánh tông còn là một tuyên ngôn về hòa bình và xây. theo giáo sư nguyễn huệ chi (viện văn học), bài thơ có tính chất một bài tuyên cáo với thiên hạ về tư thế lịch sử của thời t. tư tưởng ấy dồn vào hai câu thơ cuối: thiên nam vạn cổ hà sơn tại/ chính thị tu văn yển vũ niên”. Vua Lêoh tông đã thể hiện tưng lớn chuyển hướng chiến lược của ất nước từ sau chiến thắng quân minh sang xây dựng hòa bình và củng cốc pHòng. Theo NGhĩa đó, “Tu Vă” Có thể hiểu là dồn lại điều chỉnh lại nền chính trị cho pHù hợp với hoàn cảnh mới của ất nước, xây dựng và that tri trin nền Hóa. yển vũ là gác lại việc võ, sắp xếp lại nền quốc phòng thời bình.

cũng tteo ​​giáo sư nguyễn huệ chi, bài thơ của lêoh tông không phải chỉ là một lời tuyên ngad về nền ộc lập vĩnh hằng của non sing xắc : một dân tộc đã từng hoặc chưa từng nhưng nhất ịnh sẽ tìm thấy con ường đi tới chủnghĩa nhân văn cao ẹp cộng.

bài thơ của vua lê that đã khơi nguồn sáng tạo cho hậu thế về an bang xưa nên người ời sau còn ến đây làm thơ ể họa lại, ca ngợi vẻp của th. tưởng nhớ công lao của một nhà vua anh minh, nhân dân đã đặt tên cho ngọn núi ngài đã đề thơ là núi bài thơ. Sau Này, tỉnh quảng ninh chọn ngày 29/3 – ngày mà nhà vua đã ến an an an an an bang là ngày thơ quảng ninh, ặt tên cho một câu lạc bộ thơ và một giải thơ phong trào là lê the -tht t. ngày thơ quảng ninh cũng là một trong những gợi ý quan trọng để có ngày thơ việt nam.

c cùng với đó, with cháu dòng họ lê và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát tâm công ức xây dựng ền thờ vua lê tosth tôn dưân. nơi ấy gọi là khu văn Hóa noui bài thơ, hằng năm diễn ra các hoạt ộng tôn vinh ạo học, biểu dương những sáng tạo văn chương ệt tủa giới trẻ và và và. Đây là một vinh dự lớn lao đối với văn nghệ sĩ cũng như nhân dân vùng mỏ.

mới đây nhất, hội ồng thẩm ịnh của viện nghiên cứu had nôm đã ề xuất: đây là bài thơ của một vị vua nổi tiếng ược khắc trên vá vá vá vá b?o v? ch? bởi vậy, sau khi phục chế được, cần có lộ trình đưa bài thơ cổ này thành bảo vật quốc gia.

phạm học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button