Giáo dục

Những bản dịch bài thơ &aposNam quốc sơn hà&apos

Những bản dịch bài thơ

1. bản dịch của sách “hợp tuyển thơ văn việt nam…”

Xem thêm: Bài thơ thần của lý thường kiệt

nam quốc sơn hà

sông núi nước nam vua nam ở rành rành định rõ ở sách trời cớ sao lũ giặc đến xâm phạm chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!

Những bản dịch bài thơ Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

2. bản dịch của hoa bằng

sông núi nước nam

sông núi nước nam vua nam coi. rành rành phân định ở sách trời cớ sao lũ giặc sang xâm phạm bay sẽ tan tành chết sạch toi.

học giả hoa bằng tên thật là hoàng thúc trâm (1902 – 1977).

(nguồn: văn lang, danh nhân đất việt, nxb thanh niên, 1995).

Tham khảo: Tổng hợp 20 câu hỏi Hội thi Hái hoa dân chủ ngày 20/10 hay năm 2022

3. bản dịch của nhà sử học trần trọng kim

sông núi nước nam vua nam ở rành rành định phận tại sách trời cớ sao lũ giặc sang xâm phạm ? chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!

Những bản dịch bài thơ

nội dung của bài thơ sông núi nước nam.

sông như nguyệt (sông cầu) – nơi ra đời bài thơ thần của lý thường kiệt

4. bản dịch của ngô linh ngọc

? bay hãy chờ coi chuốc bại vong.

nhà văn, nhà nghiên cứu ngô linh ngọc (1922-2004), tên thật ngô văn Ích.

(trích: ngô linh ngọc, tổng tập văn học việt nam, tập i, nxb khoa học xã hội, hà nội, 1980).

Những bản dịch bài thơ

phần dịch thơ trong sách ngữ văn lớp 7 tập 1 mới đây.

Những bản dịch bài thơ

Tham khảo: 2 thứ quan trọng nhất đời người, dù bạn là ai, 2 thứ này cũng đều không thể xem nhẹ!

sách ngữ văn 7 đăng ba bản dịch nam quốc sơn hà nhưng cả ba bản dịch đều không giống với bản dịch được phổ biếyn

5. bản dịch gây nhiều tranh cãi trong sgk ngữ văn lớp 7 tập i

Ở trang 62, sách ngữ văn lớp 7 dịch như sau:

sông núi nước nam vua nam ở

vằng vặc sách trời chia xứ sở

giặc dữ cớ sao phạm đến đây

chúng mày nhất định phải tan vỡ.

Đây là bản dịch do học giả lê thước (1891-1975) và nhà thơ nam trân (1907-1967), tên thật là nguyễn học sỹ đã có từ t. bản này đang được dùng trong sách giáo khoa trung học và Đại học và hiện đang dùng trong sgk ngữ văn lớp 7, tập 1, nxb giáo nam dục

(nguồn: nhóm giáo sư Đh huế, tinh tuyển thơ văn hán nôm, nxb giáo dục, 2001).

bài thơ nam quốc sơn hà (sông nou nước nam) còn ược gọi lài bài thơn ược choc là của lý thường kiệt (1019-1105) chống quân tống năm 1077 và ược xem lậ > đã Co nhiều bản dịch nhưng với 5 bản dịch trên, từcc ến nay, học sinh, sinh vi cùng những người yêu vĂ học ềc ềc sinh, sinh vi c c c ccaciones -1953). còn bản dịch trong sgk lớp 7 dịch bằng vần trắc nên đọc trúc trắc, trục trặc… đến líu lưỡi, không quen thuộc.

một bài thơ chữ Hán, Hán nôm ược phiên âm, dịch nghĩa rồi dịch thơco nhiều văn bản, dị bản nhưng bài thơ dịch nào there are sống mãi trong lòng người ọ

Đang xem: Bài 1,2,3,4 trang 9 SGK hóa học lớp 9: Một số oxit quan trọng

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button