Bàn về bài thơ &quotRắn đầu biếng học&quot

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Bài thơ rắn đầu biếng học hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

tình cờ tôi ược ọc ược bài viết của nhà thơ trần nhuận minh in ở tờ văn nGhệ công an (số ra ngày 1/4/2013) quý đôn ược không? “. Công sưu tầm và đinh chynh một số bài thơ có giá trị và cũng từ lâu, ông không tin “rắn ầu biếng học” là củ đng không tin “rắn ầu biếng học” là củ củ đng không tin “rắn ầu biếng học” là củ đng không tin “rắn ầu biếng học” là củ đng không tin “rắn ầu biếng học” là của. học và tuổi trẻ số 1/2013.xin trich:

chẳng phải liu điu cũng giống nhà rắn đầu biếng học quyết không thathẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹnay thét mai gầm rát cổ charáo mép chỉ quen tuồng lếu láolằn lưng chẳng khỏi vết roi chatừ nay trâu lỗ xin siêng họckẻo hổ mang danh tiếng thế gia.

rồi nhà thơ trần nhuận minh lần Theo những giảng giải từng câu thơ một trong bài viết của tạp chí văc v ọc và tổi trẻi nhằm chỉm ra rằng hai từ “trâu lỗ” ở Lỗ Xin Siêng học “chynh là tên quê hương của khổng tử và mạnh tử chứ không phải như cach giải thích của tac giả bài viết trên vĂ học và Tuổi trẻi trẻi, rắng” “” mà nhà thơ

ể đi tới không công nhận bài thơ “rắn ầu biếng học” là của lê quý đôn, nhà thơ trần nhuận minh bàn ti -p: thời lê quý đn (1726-1784) what đôn) Theo ạo học, đã ỗ tiến sĩ, làm quan bộ lễ, một cương vị pHải giữ khuôn pHép luật lệ, lẽ nào lại cóco thể choc phap cậu with giai thể làm bài thơ với cach nói thất lễ, kiểu như: sau khi bị cha đánh đòn lằng mà lại dám viết “rằng” từ nay cụ tổ của bố xin siêng học “. tôi quá bất ngờ! trước nay, mỗi khi nhắc tới hai chữ “trâu lỗ”, tôi thường lín tưởng ấy là miền “ất that” của nho học, nơi ra khổng tử, mạnh tử, without n. Chức ời sống từ vua ến dân, từ vợi chồng, từ cha ến with … nên ọc “từ nay trâu lỗ xin siêng học” tôi hiểu là cậu bé lê quý đôn thông minh nhưng nghịch đòn roi rèn cặp, dạy dỗ của cha mẹ đã ngộ ược ra rằng: giờ with đã nhận ra ạo học sáng như gương treo ở ất “trâu lỗ “của cụ khổng, cụ mạnh, từ nay with sẽ họ h. câu thơ trên không cho tôi một chút cảm nghĩ nào gần với cái ý “từ nay cụ tổ của bố xin siêng học” theo cách hiểu của nhà thơ n trần min. tôi tin rất nhiều người, dù ọc đi ọc lại, thậm chí vận dụng cả vào ời sống với nhi ều thoai ạo ức cả trong gia đình, nhà trường và ngoi ạ 10 tuổi lại dám có cách nói ngỗ ngược: “từ nay cụ tổ của bố xin siêng học” để nói với bố mình như thế, huống chi thờqui l. tôi trộm nghĩ lan man, nếu cụ lê trọng thứ hiểu ược ý with mình làm vậy, dù là thần ồng cũng bịt làm đôi, chứng chỉ đánhà ư đn và. cứ cho cach giải thích của trần nhuận minh, là đúg, rằng đy là bài thơ ời sau làm, rồi gán vào tên lê quý đn thì tac giả bài thơ này dứt khot vẫn pHọn thì thì thì thì thì thì thì thì thì t thì th. qua bài thơ từ ý tứ, câu chữ sắc sảo, linh hoạt, với cach dùng điển cố chặt chẽ là vậy, hẳn pHải là người nho học có tài, dù không còng ạng ạ nhà thơ trần nhuận minh hiểu.

nhân đy cũng xin nói thêm: tôi ược học thuộc lòng bài thơ cổ này từ lúc còn nhỏ ở cụ ồ ồ ường làng, giờ vẫn nhớ như in lờy gi ầng: ” xác đến từng chữ, không có chữ nào lặp lại trong suốt cả tám câu thơ”. Câu thơ thứ 6 tôi vẫn nhớ là “lằn lưng cam chịu vết năm ba”, vừa rất gợi những vết roi trên lưng còn in lại, vừa trvile chữc chữc chẳng “trùng vchi chững chững chữ” cha ” “ở cuối câu 4, là điều mà niêm luật những bài thơ cổ hết sức tránh. với tay nghề tài hoa, tác giả bài thơ này chắc không để lỗi làm vậy .

còn chuyện về “rắn hổ trâu”, người dân ất bãi sông hồng quê tôi thường tryền cho with cháu: đy là loại rắn ộc, trước khi tờn phun phán công …

vạn phúc ngày 8 tháng 4 nom 2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *