Mạc Vị Xuân Tàn Hoa Lạc Tận Đình Tiền Tạc Dạ Nhất Chi Mai

Bài thơ nhất chi mai

trong lịch sử nước ta, triều lý (1010-1225) là triều đại cường thịnh về quân sự, vững vàng về chính trị và rực rġ v. Mở ầu cho nền vĂn học viết, thơ văn ời lý Truyền lại ược ến nay phần lớn chỉ ghi lại trong thiền uyển tập anh ời trần nhưng lại chủ yếu ghi hành trạng của các tăng sĩ ời lý thuộc 03 dòng thiền: vô ngôn thông, tỳ ni đa lưu chi và huện thi ền sư ảo ườo ườo ườo ườo ườ

các cao tăng đời lý học rộng, tinh thông phật pháp lại giỏi hán học nên được triều đình kính nể. Đạo phật được tôn vinh nên nhiều người muốn tìm học triết lý phật giáo. ngoài việc thuyết giảng, các nhà sư còn dùng “kệ”, một thể thơ nhà phật nhằm tryy ạt những ý cao siy yng mểng m. >

thiền uyển tập anh chép lại nhiều bài kệ (3) nhưng nổi bật nhất có bài sau đây của Đại sư mãn giác :

blank

“nhẤt chi mai” lÀ “mỘt cÀnh mai” is there “mỘt cÀnh mƠ” ?

bài kệ chỉ có 6 câu, không có đầu đề;

hoàng xuân hãn đã dịch ra quốc ngữ như sau:

“xuân qua trăm hoa rụng, xuân lại nở trăm hoa.trước mắt sự ời thoảng, trên ầu hiện tuổi già.chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết; ngoài sân đêm trước một. ”

Đọc bản dịch thơ của hoàng xuân hãn, có người lấy làm lạ bởi sao câu cuối lại dịch : “một cành mơ”. Đáng ra chữ “nhất chi mai” phải dịch là “một cành mai ” ?.

quả vậy, từ trước đến nay nhiều người vốn đã rất quen với bản dịch của ngô tất tố :

xuân ruổi trăm hoa rụng, xuân tới, trăm hoa cười.trước mắt việc đi mãi, trên ầu già ến rồi.ừng bảo xuân tàn hoa rụng hết; đtm qua, s. >.

cũng như nhiều bản dịch khác, ngô tất tố giữ nguyên chữ maitrong nguyên tác. thật ra thì trong chữ hán 梅 (mai) là cây mơ. cây mơở trung quốc có nhiều, là loại cây ăn quả có hoa đẹp màu trắng, có khi hơi ửng hồng hoặc đỏ. riêng nước ta, mơ có nhiều ở các tỉnh phía bắc, đặc biệt là ở vùng rừng núi động hương tích.

Ở hương tích, nguyễn bính đã từng tả “thấp thoáng rừng mơ – cô hái mơ” và chu mạnh trinh cũng đã viết :

“thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái;

lửng lờ khe yến cá nghe kinh…”.

mơ mọc thành rừng. rừng mai đây chính là rừng mơ chớ không phải là rừng mai vàng như nhiều người lầm tưởng.

thật vậy, vì điều kiện thổ nhưỡng, hoàng mai tức là cây mai vàng nở hoa vào dịp tết âm lịch chỉ có từ quảng trị o tr. Lãnh thổ nước ta vào thế kỉ xi lại chỉ mới ến chân đèo ngang cho nên vào thời điểm ấy, xem như nước ta chưa thểc fo hoàng mai mà chỉ có hoa mơ… và hoa mơ trong thơ x /p>

hồng Đức quốc âm thi tập của lê thánh tông có bài thơ hoa mai :

“…hoa bạc phau phau xâm khí tuyết, chồi xanh êu ếu lạt hơi may”

sắc hoa bạc phau phau ở câu thơ chính là sắc trắng của hoa mơ.

vậy mai trong lời thơ của mãn giác chính là cây mơ. “Đình tiền tạc dạ nhất chi mai” dịch là “ngoài sân đêm trước một cành mơ” là đúng.

một lí do nữa để lí giải:

kệ của thiền tông khác với thơ nghệ thuật. thơ nghệ thuật có thể tưởng tượng nên hình ảnh mà đưa vào thơ miễn là hợp lí và giàu chất thẩm mĩ; thậm chí ở thơ cổ điển, tả sự vệc theo cach ước lệ thì có khi không có , tả mùa đông với tuyết phủ mơ màng… kệ của thiền tông thì không phải như thế. Mọi việc, mọi vật trong kệ pHải là thực tế nhãn tiền – vì vậy khi hoàng mai là loài hoa vốn không có ởc ta vào thế kỉ xi thì cho chẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng Thẳ ểc ta vào thế kỉ xi thì cho chẳng thẳng thẳng thẳng the ể n. mai vàng rực rỡ ấy vào thơ được; chỉ có thể ở đây : một cành mơ, một thực tế cụ thể làm phương tiện cho trực giác.

cành hoa mơ ược mãn giác ưa vào bài kệ cũng do một dụng ý khác nữa là gợi cho người nghe nhớ lại truyền thuyết “niêm hoa vi tiếc ph cathy cathy

sách “tông môn tạp lục” đời tống (960-1127) có kể lại câu chuyện:

phạn vương đến linh sơn hiến phật cành hoa “ba la” và thỉnh phật thuyết pháp. thế tôn đăng tòa đưa cành hoa lên cho mọi người xem; t thảy đều không hiểu ngài muốn nói gì, đều lặng thinh, chỉ có kim sắc Đầu Đà ca diếp tươi net mặt và mỉm cười. thế tôn liền nói: ta đã có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, nay phó chúc cho ma ha ca diếp…

theo thiền tông, phật im lặng đưa lên một cành hoa là cách “dĩ tâm truyền tâm” và ca diếp đã đốn ngộ được chân lí.

mỘt lỜi thƠ nÓi ĐƯỢc cẢ tƯ tƯỞng thiỀn tÔng

Đạo phật từ trung hoa truyền sang ta từ đời nhà Đinh, đến đời tiền lê đã phát triển mạnh. Đời lê Đại hành, sư vạn hạnh có tiếng là một nhà tiên tri và rất được triều đình kính trọng. sáchthiền uyển tập anh chép: “năm thiên phúc thứ i (980) tướng tống là hầu nhân bảo kéo quân sang cướp nước ta đóng quân tại cơn, ưn. vua mời sư đến, đem chuyện thắng bại ra hỏi, sư đáp “trong vòng 3, 7 ngày, giặc phải lui”. sau quả nhiên như thế.

Đến khi vua muốn đánh chiêm thành, việc bàn định chưa dứt khoát, sư tâu “xin mau cất binh, nếu không ắt mất cơ hội”. sau đánh quả nhiên thắng trận.”

sang đến đời lý, vua rất tôn sùng đạo phật. vua lý nhân tông và thái hậu ỷ lan rất mộ ạo phật, thường mời các nhà sư nổi tiếng như thông biện, mãn giác, chân không, giác khản l. các cao tăng này đều thuộc thiền tông là tông phái của phật giáo Đại thừa. thiền tông không dùng nghi thức tôn giáo và các lí luận rườm rà về giáo pháp; Chủ Trương Không Phân Tích Chi Li Triết lí pHật giáo như các tông phai khác mà ề ề cao việc tìm ến chân li bằng trực giác và dùng phương phap toạ thiền ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể and. trực giác là with đường ngắn nhất để đạt đạo đồng thời cũng là with đường khó nhất.

Các vương hầu ời lý cũng quý trọng các thiền sư: lương nhậm văn, lý thường kiệt, vương tại, đoàn văn liệm, phụng càn vương, thiên cựng cey nhiều vịu vịu vịu vịu vịu vịu các đại thần nên có vị trí chính trị cao. riêng thiền sư mãn giác được vua lý nhân tông và Ỷ lan hoàng thái hậu thỉnh về trụ trì tại chùa giác nguyên bên cạnh cạnh cạnh hưng. Ến khi sư viên tịch, vua kính lễ rất hậu, công khanh ều tiễn ưa, làm lễ hỏa táng, thu xá lợi, xây thap thá lễ hoả táng.

sư mãn giác (4) là đệ tử chân truyền của thiền sư quảng trí và là lãnh tụ pháp môn của dòng thiền vô ngôn thông, thuộc đời 8.

vô ngôn thông. “không cần nói mà đạt đạo” là tôn chỉ của đạo thiền. không thuyết lí dài dòng; Không Nói nhiều, Không Kiến chấp, không ngộ nhận … chỉng lẽ xem cuộc Tuần hoàn: xuân qua trìm hoa rụng/ xuân ến tr n sực việc làm phương tiện truyền ạt ạt ạt ạt ạt định của tự nhiên cứ tuần hoàn mà thay đổ.

người theo thiền chấp nhận định luật của tự nhiên, vô ngôn màphá chấp.

nắm quy luật; biết tương lai: chớ nói xuân tàn hoa rụng hết/ đêm qua sân trước – một cành mơ.

tương lai tận cùng của phật pháp cũng như ở đạo thiền là cõi niết bàn. trong kiếp luân hồi có khi hoa tàn rụng cả nhưng cái suy tàn lại khởi đầu cho một tương lai mới. cành mơ mới nở là hình tượng vô ngôn của niềm lạc quan vô biên mà tĩnh tại.

khÔng nÊn ĐẶt ĐẦu ĐỀ cho bÀi kỆ cỦa m n giÁc thiỀn sƯ

chung tăng ghi bài kệ của thiền sư mén giác ọc lúc sắp mất và mãi ến 7 thế kỉ sau, lê quý đôn mới chép lại và ặt tên: “Cáo tật thị chung” ). sách vở nay cũng theo đó mà chép. thật ra đầu đề này đã phá hết nghĩa sâu xa của bài kệ.

lê quý Đôn là nhà nho đời lê-trịnh. TưNG NHO GIÁO Là TưNG NHậP THế, CACH NHìN CACH NGHĩ THườNG TậP TRUNG VàO NHữNG LẽC ượC THHUA ở ờ ờI: KHI GặP minh chúa thì nhập thì, giúp ời, khi bất. lúc ẩn dật, nhà nho thường nhìn việc đời bi quan. khuất nguyên tự trầm trên song mịch la cũng vì lẽ bi quan ấy.

tư tưởng của nho giáo và thiền tông không gặp nhau và có lẽ vì thế lê quý Đôn đã chọn cho bài thơ đầu đề

“có bệnh bảo mọi người”.

hiểu bài kệ của sư mãn giác thì không nên nói đến chuyện “có bệnh” ở đây. bài thơ nói “việc đời qua trước mắt; tuổi già đến trên đầu”…là hoàn toàn không có gì bi quan. Đã là thiền sư thì không bi quan trước lẽ tử sinh. tất cả sự việc xảy ra trong cuộc sống là hiện tượng. thiền học dùng hiện tượng làm phương tiện đốn ngộ. hãy đọc câu chuyện thiền nhật bản “không nước; không trăng” :

ni cô chiyono đã tu nhiều năm, nhưng chẳng thấu đạt được chân lí. một đêm, cô gánh nước về tu viện; vừa đi vừa ngắm ánh trăng rọi xuống mặt nước trong thùng. bỗng nhiên, đòn gánh gãy đôi, giây thùng đứt và thùng nước rơi xuống. nước đổ ào ra, bóng trăng tan biến – không còn nước, không còn trăng. chiyono hốt nhiên giác ngộ. cô đọc bai kệ:

“BằNG cach này there are cach khác, tôi đã cố giữ đôi thùng nước, mong rằng chiếc đòn gánh dòn yếu kia sẽ không Gãy bất chợt, giây ứt thùng vă tay tôi rỗng không, chẳng có vậng t không, chẳng có vật gì”.

chiyono đốn ngộ được là nhờ trực giác cảm nhận từ cái rỗng không này.

so sánh bài kệ của mãn giác với “không nước, không trăng” ta thấy có điểm giống: cả hai cùng trải qua thực tế nhãn tiền. mãn giác ại sư nhìn việc ời qua trước mắt/ tuổi già ến trên ầu là giống với ni cô chiyono nhìnnh tráfic .

bài kệ của mãn giác và câu chuyện thiền nhật bản đều muốn truyền đạt chân lí thông qua trực giác. mãn giác muốn mọi người cảm nhận bằng trực giác từ cành hoa mơ; chiyono thì dùng cái “không” – không còn nước trong thùng, không còn trăng trong nước”. Đây là những phương tiện của thiền giúp người đời vượt qua kiến ​​​​chấp ​​để đến với chân lí, đến với cái “không” tĩn.

vậy thì ở bài kệ của mãn giác: việc hoa tàn, hoa nở… việcchuyện ời trôi, tuổi già ến…, tất cả ều là vô thường, khđáng có gì.

kệ cũng là kinh; kệ có khi dùng nhật tụng. thiền tông đọc kệđể ngộ đạo. bài kệ của mãn giác nhằm giúp ngộ đạo bằng with đường trực giác vậy sao lại có thể truyền đạt cảm nhận bi quan “có bệnh” c? cảm nhận này là không phù hợp với tinh thần lạc quan, yên nhiên của thiền tông.

các bài kệ của thiền tông đều không đề vậy tốt nhất là đừng cố tìm lấy một đầu đề cho bài kệ của mãn giác.

chÚthÍch:

(1) thiền uyển tập anh có nghĩa là gom gop những anh hoa của vườn thiền.

(2) thiền tông (禪宗) là một tông phái của phật giáo, xuất phát từ trung quốc khoảng thế kỉ 6, 7 khi ạo phật kết hợp với tưong. thiền tông chủ trương dùng kinh nghiệm chứng ngộ, không bàn luận nhiều về lí thuyết. thiền tông sang nước ta từ lâu nhưng thiền phái trúc lâm đến đời nhà trần mới lập bởi vua trần nhân tông.

(3) kệ: còn gọi là thi kệ là những bài thơ mang nội dung truyền đạt tư tưởng nhà phật. kệ có khi chỉ là những câu rất ngắn như tục ngữ nhưng thông thường là những bài thơ, nhằm truyền bá tư tưởng nhtà ph. thi kệ gần như là những bài thuyết pháp ngắn mà sâu sắc để dạy đệ tử.

(4) Thiền sư mén giác (1052-1096), tên thật là lý trường (thiền uyển tập anh ghi là nguyễn trường là vì vào ời trần, tất cả những người họ ọ ọ ọ ọ ọ . đất lũng chiền, làng an cách, là con quan trung thư viên ngoại lang lý hoài tố. Đời lý nhân tông, vua thường cho con em các danh gia vào hầu hai bên, lý trường cũng được dự. lớn lên tinh thông cả nho và phật học, lại thường chú tâm vào thiền học, được nhân tông và hoàng thái hậu Ỷ lan quý trọtín hi

ngày 30 tháng 11 năm hội phong thứ 5 (1096), sư cáo bệnh. sau khi đọc bài kệ dạy chúng, sư ngồi kiết già mà mất, thọ 45 tuổi đời, 19 tuổi hạ. vua tặng hậu lễ, công khanh mỗi mỗi đến dâng hương, trà tỳ xong, thu xá lợi xây tháp ở chùa sùng nghiêm, làng an cách. vua sắc thụy là mãn giác.

(5) * theo thơ văn lý trần; tập i; nxb khoa học xã hội, 1977 thì tên bài thơ “cáo tật thị chúng” là do lê quý Đôn đặt.

(tạp chí kiẾn thỨc ngÀy nay số tất niên kỉ sửu ngày 02/01/2010)

sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, ban khxhnv, tập 1 – bộ 2; nxb giáo dục, 2003, ghi tiểu dẫn ở bài cáo tật thị chúng: “bài kệ của mãn giác thiền sư vốn không có nhan đề. nhan đề cáo tật thị chúng là do người đời sau đặt.”nguyễn cẩm xuyên(văn chương việt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *