Tác phẩm văn học

Phân tích bài thơ Cảnh nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm (5)

nguyễn bỉnh khiêm (1491 – 1585) là người có học vấn uyên thâm. Ông là nhà thơ lớn của dân tộc. Ông để lại cho dân tộc hai tập thơ chữ hán và chữ nôm đó là: bạch vân am thi tập (chữ hán khoảng 700 bài) và bạch vân qu>ốnôn 70 ố ( chữ khoữ bai). thơ nguyễn bỉnh khiêm mang đậm chất triết lí, giáo huấn, ngợi ca chí của kẻ si, thú thanh nhàn đồng thời phê phán những điều xội. cảnh nhàn là bài thơ nôm trích từ bạch vân quốc ngữ thi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button