Tác phẩm văn học

THƠ THIỀN GÓP NHẶT

this is thiỀn gÓp nhẶt

tử sinh đừng hỏi, kẻo phí lời. thời tiết “nhân duyên” vốn tại trời. mây núi nào không bay cạnh núi, sóng nào chẳng ở chốn xa khơi. hoa nở tháng ba, luôn vẫn vậy. gà gáy canh năm đánh thức người. cái đạo, cái tâm ai thấu hiểu, mới biết phù du sống ở đời.

Xem thêm: Bài thơ ngồi thiền

~ tuệ trung thượng sĩ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

nguyện cầu tha thiết đáy lòng ta, tinh tấn công phu nương phật Đà, nhất tâm như núi không lay chuyển, quán phá u minh, ngựa phi xa.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

mấy ai thành phật nhờ đi tu, khi trí thông minh bị hãm tù. phải thấy huyền vi trong ngọc sáng, như thấy vầng dương giữa khói mù.

~ kiều phù~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

trải qua mấy bận long đong ngộ ra chẳng sắc thì không cũng đành.

~ khuyết danh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

thấm nghĩa vô thường: tình bớt hẹp nén hương lòng xin tưởng nhớ chung… sợi khói vấn vương chân mộ chí Đám mạ ven cồn thoáng>up xup

~ tuệ thiền ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

phật tính vốn là “tính chẳng hai”, thế gian nào có “đúng” hay “sai”, chính tâm, trung đạo, lìa sinh tử, kiến ​​​​tính – tự lòng hiện như lai.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

chẳng kém tứ minh về cái ngông, không cầu trời phật thưởng, khen công. giác ngộ nhiều khi chưa mà đã, sự đời lắm lúc có mà không. tiểu nhân tìm thuốc mong bất tử, người giỏi ung dung chẳng bận long. She đi câu mà she chẳng mang câu, lưới, thậm chí chẳng thèm ngó xuống song.

~ tuệ trung thượng sĩ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

trải qua ma khảo biết bao lần, thành phật bão giông chẳng ngại ngần, vượt nạn phục ma thành tiên thánh, chẳng ma chẳng nạn chẳn> thán

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

thảng bên tai một tiếng chày kình, khách tang hải giật mình trong giấc mộng.

~ chu mạnh trinh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

thế gian ưa dối, không ưa thật. nhưng thật dối gì, đều bụi đất. muốn sang tới được bờ bên kia, hãy hỏi trẻ with chơi trước mặt.

~ tuệ trung thượng sĩ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

trí tuệ như trăng sáng giữa trời, bao trùm thiên hạ, chiếu muôn nơi. muốn tìm được nó, đừng phân biệt cả rừng phong hoặc lá phong rơi.

~ kiều phù~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

nắng tắt, hết ngày lại đến đêm. Đã tối, đường đời càng tối thêm. nhà mình đèn có mà không thắp, lại nhờ ánh sáng của nhà bên. sau núi mặt trời chưa kịp lặn. bên hồ trăng sáng đã nhô lên. sống chết luân hoàn, đời đã vậy, sao không niệm phật, sớm quy thiền?

~ trần nhân tông~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

bỗng trời nổi gió, bụi tung bay. Ông chài say tít, mặc thuyền xoay. một day núi đồi vang tiếng sấm. chân trời bốn phía mịt mù may. sầm sập mưa rơi như thác đổ. thi nhau ánh chớp xé đêm dày. bất chợt bão tan, trời lại tạnh. trăng sáng ngoài thềm – canh mấy đây?

~ trần nhân tông~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

giác tính đủ luôn tự tâm mình, xưa nay không diệt cũng không sinh, tịnh thanh vốn gốc không lay động, vạn pháp năng sinh tự tâm linh.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tất cả các pháp ều từ tâm sinh tâm không chỗ sinh fáp không chỗ trụ nếu ạt ất lòng làm gì chẳng ngại không gặp thượng căn thận chận ch>

~ vô ngôn thông~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Đầu cành dương liễu vương cam lộ một giọt mười phương rưới cũng đầy bao nhiêu trần lụy tieu tan hết Đàn tràng ngh tᑻ>

~lang mai~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

chưa bước chân đi đã đến rồi, môi chưa hé mở đã nên lời. cho vì trăm việc đều như thế còn một đường lên phải biết noi.

~ vô môn huệ khai ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

pháp môn bất nhị xưa tới nay, vô niệm làm tông vốn tỏ bày, vô tướng làm thể không dao động, gốc là vô trụ, kiến ​​​​tính ngay.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

hoàng hôn, mặt trời lặn sau dãy núi xa xa. thi gian trôi, khó giữ. người trẻ rồi cũng già. ai cưỡng được cái chết không cho đến tìm ta? vậy hãy lo tâm niệm, Để xa lánh ma tà.

~ trần nhân tông~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

da phấn, tóc thơm với má đào, khi nhìn, ai cũng thấy nao nao. thực chất chỉ toàn xương với thịt, giết người đau đớn chẳng cần dao.

~ trần nhân tông~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

trăm năm một giấc mộng dài bàng hoàng tỉnh dậy là ai hay mình? là mình sao chẳng giống mình là ai sao lại chính mình nằm đây!

~ khuyết danh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

vui thou giúp người dưỡng thiện tâm trợ duyên bồ tát vẫn âm thầm sớm sớm lên kinh tìm ang ạo chiều chiều xuống chợ gỡm đao im tiếng tu tâm dưỡng tinh títh bỏ iêng

~ trần thái minh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

giác tính như lai ở tự tâm, hào quang chiếu diệu khắp xa gần, thân – tâm như một, thanh tịnh thể, ta – phật chẳng hai, chuyển pháp luân.

~ diệu giác ~

thở đi nhẹ một kiếp người vui đi để có nụ cười thênh thang

~ khuyết danh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

thấu rõ, buông bỏ, tùy duyên, lòng hằng niệm phật, nhất nguyền vãng sanh, sen thơm ngát, thắm một cành, tây phương cực lạn thc

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

trần gian bao nỗi thăng trầm lấy điều giác ngộ tu tâm tịnh thiền trắng đen khác một cái nhìn Đời hư hay thực tâm mì sonh sán

~ Đăng học ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong

~ khuyết danh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tâm viên, Ý mã khổ làm sao, sai khiến ta đi khắp nẻo nào, Ơn phật phát minh pháp mầu nhiệm, phục tâm, kiềm Ý tuyệt biết.

bao

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

“chẳng nghĩ”- ta vẫn hiện tiền, bên tai lời tổ: “thánh hiền vô vi”. tâm ý “lặng rỗng” một khi, trí huệ bừng mở, từ bi dâng trào.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

xuân hết đến hè, năm tháng qua. rất nhanh, người trẻ hoá thành già. sầu muộn luôn theo cùng tuổi tác. sang giàu rút cục chỉ phù hoa. bể “khổ” là đời, thường vẫn vậy, song “yêu” mang lại lắm phiền hà. cứ mãi buông mình theo dục vọng, có ngày tai hoạ đến tìm ta.

~ tuệ trung thượng sĩ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

sáng dậy, mặt trời mọc phía đông. lát sau đã thấy đứng trên không. mà người như thể đang mê ngủ, chẳng hay vạn vật vẫn xoay vòng. hoa nở rồi tàn, hoa lại nở. sự đời suy thịnh, có mà không. sao chẳng tĩnh tâm ngồi suy nghĩ, tự mình gây khổ, cứ long đong?

~ trần nhân tông

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

mấy ai thành phật ở tu hành chỉ trói cùm thêm trí óc mình thấu lẽ huyền vi trong ngọc sáng là vầng dương hiện giữa trời xanh

~ thiền sư bảo giám ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

học Đạo lòng ta thỏa nguyện cầu, xả buông vạn sự chấp gì đâu, quay về lạc trú nơi tâm bụt, tuệ giác, tình thưƺn> húph

~ diệu giác ~

hư vô tính diệu khó vin noi riêng bụng hư vô hiểu được thôi trên núi ngọc thiêu màu vẫn nhuận trong lò sen nở sắc thường tươi

~ thiền sư ngộ Ấn ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

“sống thiền hành thiện” kiếp tao công danh phú quý chẳng tơ hào lánh chốn quan trường tìm thương ạo căng buồm bát nhã thõn nng đg s sang n. đến thời vương thắng bá xưa nay chính đạo vẫn hơn tà.

~ trần thái minh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

vượt qua sáu thức quậy lăng xăng, gặp thức bảy si níu lằng nhằng, bình tĩnh lặng thinh chinh phục nốt, nhập vào thứác vám.

~ diệu giác ~

tự do là ung dung trong ràng buộc hạnh phúc là tự tại giữa đau thương

~ khuyết danh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

người đi khất thực tình thương bằng binh bát rộng sâu nhường with tim thuận dòng sinh tử hóa duyên không phân biệt, chẳng nhịp-

ta trồng hạt giống từ bi ngày sau kết trái vô-vi cúng-dường nguyện trên khắp nẻo vô thường người đi phổ độ vào đườp>

~ diệu linh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

thiền tự tính, ịnh tự tâm, lục trần chẳng nhiễm, lặng câm niệm tồi, ứng, đi, nghĩ, nói, nằm, ngồi, tịnh, vô chướing – vô chướing

~ diệu giác ~

nếu bạn tự có tâm an Ở đâu cũng thấy như đang ở nhà

~ khuyết danh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

phật ở trong lòng mỗi chúng ta. bốn phương thân pháp chỉ bao la. trong I see bể phật, đêm thu lắng. trời đêm đơn độc mảnh trăng tà.

~ tuệ trung thượng sĩ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tâm nhàn muôn sự thông ba cõi một tiếng cười khan ấm đất trời.

~ khuyết danh ~

hàm tiếu, nụ cười thoảng trên môi, tâm thân hòa nhịp nhất như rồi, mặt trời chính niệm soi khắp nẻo, quán sát từ trôa môs.

~ diệu giác ~

thiền định hai mươi năm gặp lại ta – muôn – thuở vô niệm giữa vầng trăng mộng mị chừ tan vỡ…

~ tuệ thiền ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

phải chăng còn tiếng đàn xưa vọng réo rắc luân hồi ở cõi sau mong ta hoá kiếp làm mây trắng bay giữa tầng cao thoát nẻo sầu

~ lê trọng minh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

thời gian trôi mãi, chậm hay mau, thương – giận, hạnh phúc hay khổ đau, lưu chuyển đến – đi, không ngừng nghỉ, sống – tu sao thậl toạni.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tâm không hay hờn giận chẳng oán trách thù ai lòng khoan dung rộng rãi Ấy là cảnh bồng lai

~ khuyết danh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Ở đời, phúc họa đến song song. nơi này thanh tịch sống thong dong. sáng ngắm chim bay trên song biển. chiều xem mây khói phủ kín đồng. thẹn đời điên loạn, thân nhơ bẩn. mừng nước chưa suy, sạch tấm long. Đêm đêm mơ thấy quan âm phật. song jue vừa cạn lại vừa trong.

~ tuệ trung thượng sĩ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

phật ở nơi tâm, nhọc chi kiếm tầm bởi mê muội ngược xuôi tìm phật cõi trần gian nguồn giác mênh mông

~ khuyết danh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

cỏ dại ven đường hồn nhiên điểm nụ giữa chút tầm thường bao la hội tụ

~ tuệ thiền ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

mở rộng tâm ra lòng thanh thản an nhiên tự tại đời thong dong

~ khuyết danh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát không đúng không sai tự tại tâm

~ trần nhân tông~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Âm dương, tội đức cứ xoay vần. bể đời vì thế lắm gian truân. nhưng đã có thân thì có bệnh. bằng không có bệnh, ắt không thân. thuốc quý trường sinh không thể có. chẳng gì níu giữ tuổi thanh xuân. cái chính – tu thân, xa quỷ dữ, hàng ngày tâm niệm hướng thiên chân.

~ trần nhân tông~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

bát nhã hằng soi tự tâm minh, thảnh thơi, tỉnh thức nhập tính linh, thường nơi giác tính muôn dụng khởi, công đức viên thmành.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

thanh thản ngồi yên chính giữa nhà, nhìn côn luân khói gợn xa xa. lúc mệt, thảnh thơi, tâm tự tắt, không thiền, không phật, chỉ mình ta.

~ tuệ trung thượng sĩ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

cỏi người xa vạn nẻo đường sáng soi chỉ một tình thương nhiệm mầu

~ khuyết danh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tâm thông hết thảy đều thông, tâm mê có mắt mà không thấy đàng, phật trao ta Ánh đạo vàng, tự mình khám phá thiên đàng tự tâm.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

jue về không báo nhạn cùng bay. cớ sao quyến luyến cõi đời này? môn đệ đừng buồn ta sắp mất, thầy xưa chết để hóa thầy no.

~ từ lộ ~

lắng lòng nhẫn một chút thôi sẽ nghe trời đất mở lời yêu thương

~ trần huệ hiền ~

tâm binh thế giới binh tâm an vạn sự an

~ khuyết danh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

ta không biết đu suối nguồn an lạc sáng sáng ra vườn bón ậu trồng dưa ta không biết đu bến bờ hạnh phúc đúng ngọ về chunc cấpưn cuh>

~ Friday morning~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

bước chân, hơi thở, nụ cười, ba phép chính niệm của người thảnh thơi.

~ diệu giác ~

Đặt bước là đã … tới nơi, an trú hiện tại, đất trời nở hoa. thở sâu, êm nhẹ, bình hòa, thân tâm tạo hợp một tòa kỳ quan. cười nụ thấu hiểu, dung khoan, não phiền tan biến, hân hoan ngập lòng.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

ngồi thiền trên tảng đá xanh gió ngàn di ộng muôn cành nở hoa nắng vàng nhè nhẹ trôi qua mây đang gợn song in tà áo ai xuyên qua bao dặm ườNg dài gii gi ơI sầu lá xa nguồn cội biết đâu lối về hồn ơi thức tỉnh cơn mê trở về chánh niệm chứ mê tình đời mắt đừng ô nhiễm mắt ơi tai không nghe mãi chuyện đời thị phi chân ơi dừng lại đừng đi Để tâm lắng đọng những gì đã qua rũ xong cái nghiệp ta bà thoát căn nhà lửa đáo tòa như lai.

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

nhẹ chuông ai điểm đời hư ảo Đánh thức vần trăng sáng tự tâm.

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

trong gỗ luôn có lửa, vẫn thế bao đời nay. nếu gỗ không có lửa, sao cháy được thế này?

~ khuông việt ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

chiều lên chùa núi trầm tư chim chao biếc lá hát ru cuộc đời sáng về thăm rẫy bên đồi thấy nghe vô niệm, ngộ lời tâm kinh

~ tuệ thiền ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

vạn vật không mà có, có mà lại như không. khi hiểu được điều đó, người và phật tương đồng.

~ lâm khu ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

kiếp người – bọt sóng biển mênh mông. sống chết tại thiên, chớ bận long. nắng đẹp bình minh, chiều xạm tối. mùa xuân lá mọc, héo mùa đông. lã vọng, phan lang đều chết cả.(2) thiên nhiên vận vật cứ xoay vòng. kiếp đời đã vậy, đừng que vã. về tây nắng ngả, nước về đông.

~ trần nhân tông~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Ơi, núi đêm tịch mịch có nghe tiếng thơ ai trong đất trời im vắng ta nghe tiếng thở dài

như tiếng que cô đơn của những kẻ lạc loài Đang hướng về cố xứ quê hương, từ mây phủ

lửa đỏ cách ngăn rồi ! ai me! ai tỉnh thức trần gian hay địa ngục kiếp dầy đặc u minh

ta đi tìm lại mình giữa biển đời náo động Ơi, ưu phiền cuộc sống Ơi, khát vọng bon chen

ta tim gi? giữa đêm song xô bờ não loạn tìm một giây thanh thản có phải vầng trăng xa,

xa tít giải thiên hà Ơi, vầng trăng huyễn mộng giữa đất trời cao rộng ta tìm ta, tìm ai

vẫn tiếng gió thở dài Ơi đêm trường tịch tịch về đâu ! sẽ về đâu! nhân gian vạn cổ sầu

chờ bí tích nhiệm mầu chờ vầng trăng huyền diệu như cung đàn muôn điệu… an hòa cõi nhân gian

ta chờ trăng, chờ trăng, chờ hoài trong tâm tưởng, phương nào là định hướng thuyền về, bến chân như

kính lậy Đấng Đại từ ban cho con trí tuệ nghe âm vang tiếng kệ từ vô thỉ bao đời…

vầng trăng nào xa xôi sáng ngời trong tâm tưởng ai mở tâm hồi hướng xin an bình nhân sinh

tôi đi tìm lại mình giữa biển chiều song nổi tôi âm thầm… chờ đợi chờ đợi một vầng trăng

~ tuệ nga ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

chẳng qua bã gạo ủ lên men, mà biến người ngay thành kẻ hèn. nhà tan nước mất đều do rượu, phá cả tôn nghiêm chốn cửa thiền.

~ trần nhân tông~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

bong trúc quét sân trần chẳng đọng vầng trăng xuyên biển nước không sao

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

cuộc đời như một giấc mơ tỉnh ra mái tóc bạc phơ trên đầu tuyệt mù xanh thẳm ngàn dâu gió tung cát bụi tìm đâu lềi v

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

lửa trong cây có sẵn dù tắt lại bùng ngay nếu bảo cây không lửa xát mạnh sao cháy cây

~ Đại sư khuông việt ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

có, từ hạt bụi nhỏ. không, cái gì cũng không. như hình trăng dưới nước, có, mà thực tình không.

~ từ lộ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Đang xem: Thơ Về Mùa Thu Hay ❤️️ 100 Bài Thơ Ngắn Nổi Tiếng Nhất

ta là người lữ khách qua đây tạm dừng chân Đâu cũng là quán trọ Đi rồi không vấn vương. ta là người lữ khách không mang nặng hành trang chân mây đầu gối nhẹ như sương ngàn vân du. một nụ hoa chớm nở một sắc đẹp vừa tàn Đến đi như sợi nắng mất còn như hư không. một sáng nghe người hỏi còn lại gì mai sau ta lặng yên không nói em thơ gập cúi đầu. Đức thế tôn thường dạy nghĩ nói cùng việc làm cả ba hằng trong sáng vì phúc lạc hà sa. ngang qua vùng đất lạ lưu lại hạt hồng tâm trong khu vườn xinh nhỏ nở mấy cụm sen vàng. bên rừng cây cổ thụ giòng suối tịnh reo ca gió lành về muôn hướng cội tùng già trăng lên.

~ sơn cư~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tâm tịnh, cực lạc hiện bày, Đưa mình về lại phút này với ta, tính giác là phật di Đà, bong trăng tỏ hiện đáy hồ lặng trong.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

nhịn được cái tức một lúc tránh được mối lo trăm ngày muốn hòa thuận trên dưới nhẫn nhịn đứng hàng đầu cái khó của trăm nết nết nhẫn nhịn là cao cha con nhẫn nhịn nhau giữ vẹn toàn đạo lý vợ chồng nhẫn nhịn nhau With Cari Khỏi bơ vơ anh em nhẫn nhịn nhau gia đình thường yên ấm bạn bè nhẫn nhịn nhau tình cảm chẳng fhai mờ tự mình nhẫn nhịn ược ai ai c cũng mến and êu

~ lai tú trân ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

ồng hồ tích … tắc … gõ nhịp hai, ếm một, ếm hai, ếm đúng – sai, xuất – nhập, buồn – vui, rồi buông – nắm, lắc qua – lắc lại ạió . >

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

lên chùa đàm đạo cùng sư cụ về phố nhâm nhi chén rượu nồng bạn ép uống nhiều, ta chẳng uống sợ rồi chuếnh màp>

~ tuệ thiền ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

biết đời minh rong rêu thì ngại gì mưa nắng biết nẻo về tang trắng ngại gì bàn tay không.

Đứng trước ngọn gió đông cười cành hoa năm cũ Đôi khi mình du thủ Để thấy mình mênh mông.

biển dẫu động ngày đêm sóng tan về với nước ta một đời xuôi ngược thoảng bóng gầy khôn nguôi.

no mượn thân cát bụi sống trọn kiếp phù du bước ngang bờ hư thực ca lên lời thiên thu.

~ thông nhã~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

người đi trong cỏi sắc không hành trang chở chút nắng hồng trên vai

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

jue tàn rồi lại đông sang bước chân lữ khách dặm ngàn tha hương phút giây chợt thấu vô thường cúi đầu sụp lẻã quang trưİ>

~ tâm bửu ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Đất tâm rộng mở, cõi nhân gian, muôn màu hoa nở, nước bình an. xin dâng lên phật hoa trăm đóa, gió ác nghìn thu chẳng héo tàn.

~ trần nhân tông~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

hành xả công năng thật nhiệm mầu, chịu đòn mạ lỵ có sao đâu, ung dung chính pháp sâu tâm khảm, tỏa ngát hương sen ao bùn nâu.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

xưa nay không xứ sở xứ sở ấy chân tông chân tông hư ảo thế có ảo tức không không

~ thiền sư Định hương ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

vừa tới cửa ngoài nghe tiếng hét, tỉnh giấc hôn trầm lũ cháu con, một tiếng sấm xuân vừa chấn động, khắp nơi cấy cối m> non

~ trần thái tông~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

ai nói gì thì mình cứ nghe nghe sâu hiểu thấu thương nhiều … buồn chi ba bốn bữa ể tâm tư khổ sầu ta cười ta thởt sâu u buồn mauth tan biếtn

~ thích pháp hòa ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

cái tâm không tướng, chẳng hình hài. thấy nó mắt thường dễ mấy ai? muốn biết cái tâm cho thật rõ, từ chiều cứ ngủ đến canh hai.

~ tuệ trung thượng sĩ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tịnh Độ cùng thiền quyện hòa nhau, pháp môn mầu nhiệm diệt khổ đau, song tu đạt quả phúc và huệ, viên mãn cuộc đời nay và sau.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

ất, nước, lửa, gió, thức hết thảy vốn ều không như mây so rồi tụ pHật nhật chiếu không cùng sắc thân và diệu thểng hợp, chẳng xa xa kẻ nào tát tát bich bich bich bich bich bich bic. /p>

~ thiền sư Đạo huệ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

thân như tường vách đã lung lay lật đật người đời những xót thay nếu được lòng không không tướng sắc sắc ẩc ẩn hiẩ m

~ thiền sư viên chiếu ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

chí tâm niệm phật muôn đời phúc thành tâm niệm phật vạn niên khang

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

thở vao tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười

~ ts nhất hạnh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

gá thân mộng, dạo cảnh mộng. mộng tan rồi, cười vỡ mộng. ghi lời mộng, nhắn khách mộng. biết được mộng, tỉnh cơn mộng.

~ thích thanh từ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

giữa không và có chẳng bao xa. xưa nay sống chết – một thôi mà. hoa nở năm nay – hoa năm ngoái. trăng sáng bay giờ – trăng tối qua. thấm thoắt ba sinh như gio thoảng. tuần hoàn chín cõi kiếp phù hoa. vậy sống thế nào là tốt nhất? ma ha bát nhã, tát – bà – ha?

~ tuệ trung thượng sĩ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

một chút giận hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tất dạ rứa mà vui

~ ht thiện siêu ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

có sinh, ắt có tử. có tử là có sinh. sống chết trời định sẵn, sướng khổ đều do mình. sự đời luôn thay đổi, buồn vui – bong với hình. ai không lo sống chết, mới là người thông minh.

~ vạn trì bat~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

thân ta là dải đất bằng tâm ta là nước song hằng mênh mông tình ta là đóa hoa hồng Ý ta là cả cánh đồng tâm linh

~ huyền không ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

siêng năng tưới pháp khắp vườn tâm, thiền khéo hạt linh sẽ nảy mầm, tinh tấn, công phu chăm cây lớn, bồ Đề ề ảm ảm.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

giới giữ cho thân sạch lỗi lầm cho tâm như ngọc dồi tâm cho hoa trí tuệ tươi ngàn kiếp cho quả từ bi đẹp bội phần

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

khi nhẫn ể yêu thương có khi nhẫn ể ìm ường to khi nhẫn ể vẹn toànc ể ể ể ể ể. ta, bớt thù có khi nhẫn: tỉnh giả ngu hơn hơn, thiệt thiệt ường tu khó lường co khi nhẫn ể vông không không, sắc sắc đoạn trường trần trần ai cóc Có khi nhẫn ể ể bao dung ta vui người cũng vui có khi cóhi nhẫn ể ể tăng uy with nhẫn ểể kiên trì bền gan có khi nhẫn ể ể đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ . nhẫn để khinh người trọng ta xem ra cũng khó đó mà chữ tâm, chữ nhẫn ngẫm ra cũng gần

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

nhẹ chuông ai điểm đời hư ảo Đánh thức vầng trăng sáng từ tâm

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

lộc không ngoài vòng nhân quả hãy yêu thương và tha thứ cho mọi người

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Định tâm, huệ nhãn mở dần ra, chiếu phá lầm mê cõi ta bà, kiến ​​​​tính minh tâm, hai một, Đạo mầu thành phật tại lòng ta.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Đất, nước, lửa, gió, thức vốn dĩ đều là không. khác mây tan và hợp, lòng phật sáng vô song.

~ Đạo huệ ~

hít vào tâm tỉnh lặng thở ra miệng mỉm cười an trú trong hiện tại giờ phút đẹp tuyệt vời…

~ thích nhất hạnh ~

thành quả tròn ầy – công tu dưỡng, thơm ngon ngọt bổ – vị chẳng lường, người hiền tạo phúc – ngàn người hưởng, cây quý vở hoưa.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

cõi người ta vạn nẻo đường sáng soi chỉ một tình thương nhiệm mầu

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

cái đã đi không đi. chưa đi cũng không đi. ngoài cái đã và chưa, Đang đi cũng chẳng đi.

~ long thọ bồ tát ~

siêng năng quét rác vườn tâm cho cây tuệ giác nảy mầm tốt tươi

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

bận lòng chi nắm bắt trăm năm nữa còn không xin về làm mây trắng nhẹ nhàng trôi thong dong.

~ minh niệm ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

phật pháp tựa như bè vượt song, giúp ta đoạn dứt bụi trần hồng, song mê, biển khổ dần vượt hết, Đến bến bến>

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

ta về gặp lại chân như nghe bao lá rụng đôi bờ tử sinh chân như hoá hiện nguyên hình Đưa tay nhặt lấy vô tình vỡ tan

~ tâm bửu ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

lỡ sinh vào chốn bụi hồng, thì xin đi trọn một vòng cho xong. lỡ with, lỡ vợ, lỡ chồng, thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên. lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tỵ hiềm. lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. lỡ đi vào chốn cõi không, tôn thờ lý tưởng vững lòng ban sơ. lỡ vào chơi một ván cờ, cớ sao lại nỡ ơ thờ cuộc chơi. lỡ làm thân phận with người, thì xin sống trọn một đời phù sinh. lỡ tơ vương một chữ tình, thì xin yêu trọn những gì she đáng yêu. lỡ thương lời kinh sớm chiều, thì xin muôn thuở ghi điều dạy răn. lỡ gởi thân chốn nhọc nhằn, Áo ca sa thoát nguyện dần thoát ly.

~ pháp hòa ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tịnh tâm chẳng khởi những độc tà, “phiền não chướng” phàm, lấy đâu ra? “nghiệp chướng” không gieo, sao lo tội? ung dung, “báo chướng” khỏi can qua.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy hoa trôi lợi danh như bong mây chìm nổi chỉ có tình thương ẝi ẝ</

còn gặp nhau thì hãy cứ thương tình người thuở vẫn còn vương chắc chiu một chút tình thương ấy gửi khắp muôn phương vạn nẻ.

còn gặp nhau thì hãy cứ “chơi” bao nhiêu thú vị ở trên đời vui chơi trong ý tình cao nhã cuộc sống càng thêm net tuyệt vời.

còn gặp nhau thì hãy cứ cười cho tình thêm thắm ý thêm tươi cho hương thêm ngát, đời thêm vị cho đẹp lòng tất cảng mọi

còn gặp nhau thì hãy cứ chào giữa miền đất rộng với trời cao vui câu nhân nghĩa tròn sau trước lấy chữ nhân tình gỷp> nhau th

còn gặp nhau thì hãy cứ say say tình say nghĩa bấy lâu no say thơ say nhạc say bè bạn quên cả không gian lẫn tháng ngày.

còn gặp nhau thì hãy cứ đi Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi an nhiên tự tại lòng thanh thản Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.

~ tôn nữ hỷ khương ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

ngàn năm sinh tử mộng tan trong một ngụm trà mênh mông pháp giới rộng nở tròn một cánh hoa

~ khuyết danh~

tuyết bay tuyết nở nụ cười trong hoa có tuyết trong người có hoa tuyết mênh mông, tuyết bao la tuyết, người, hoa, mộng chỉ là tuyết bay

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

nào ai dám chắc mình còn có ngày mai dù bạn còn xuân hay mái ầu đã bạc và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối ể bạn mở lòng vớiưi nhữ

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

bồ đề vốn không cây gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi bặm.

~ huệ năng ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

sống sao lòng thật thảnh thơi, xem đời như cuộc dạo chơi sơn hà, năm châu ấm một mái nhà, tình thương hiểu biết ban là qu>

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

chừng như thực thực hư hư chừng như gió lặng chừng như trăng ngừng nghìn xưa trăng chỉ một vầng nghìn sau trăng gion cũng chôy

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tiếng chuông thấm đượm tình nương rẫy cứu vớt hồn ta giữa chợ đời… phố chật lao xao lời với lỗ mai về uỪ cà

~ tuệ thiền ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

dù xuống biển dẫu lên ngàn, an nhiên tự tại… lạc quan tu thiền, chính niệm tuệ giác kết liền từ bi hỷ xả… mãn viên giần.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

vạn pháp thế gian thảy tùy duyên, tử sinh thành hoại lẽ tự nhiên, u mê, chấp trước gây phiền não, buông chấp bỏ mê đặting th

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

ngày qua ngày lặng lẻ trăm năm cũng vô vi những cõi đời huyền hoặc Đến để rồi ra đi

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

bụt đâu tu sống bởi riêng mình muôn niệm, dụng tâm vị chúng sinh, từ bi, trí huệ – khai kiến ​​​​tính, thanh tịnh, vị tha – đắc tâm minh.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tâm không – diệu dụng bất lập nhị nguyên duyên lành toả khắp rong chơi cõi thiền.

~ tuệ thiền ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

người trồng cây hạnh để chơi ta trồng cây đức để đời về sau

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tướng, danh, phân biệt – ấy hướng mê, chính trí, như như – thuận lối về, lạ nẻo ắm mê – vòng sinh tử, ngộ ường tỉnh giác – vth.

~ diệu giác ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

một thân tứ đại mong manh cỏi lòng chứa đủ tâm tình trần gian

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

bao ngày khĂn gói kiếm ường tu biết ở non cao chốn khói mùc tự nằm trong rừng la thấp am thiền ở cạnh gốc mù u leo ​​ồi vững chí mưa chí chả thấy thôi đ p>

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

từ không sanh có, có sẽ không hữu hữu vô vôp chân không từ vô sinh hữu, sinh biến Hóa biến Hóa cùng rồi trởi lại không vũ trụ xoay vần tâm hoàn, đây tạo hóa tạo hóa tỏ rồi, thấu sắc không

~ nhân tử ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát không đúng không sai tự tại tâm

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

nguyện mang lại an vui, cho tất cả chúng sinh. tôi xin yêu thương họ, với tất cả lòng tôi.

trong tất cả chúng sinh, nguyện làm người kém nhất. cầu xin cho tất cả, chúng sinh đều hơn tôi.

nguyện canh chừng trong tôi, xúc cảm nào bấn loạn? quyết tâm tôi diệt bỏ, tinh khiết đáy lòng tôi.

chúng sinh nào hung dữ, gieo đau thương mênh mông, tôi xin yêu thương họ, như kho tàng vô giá.

những ai ngược đãi tôi, nhục mạ, vu khống tôi, nhẫn nhục tôi chịu đựng, vinh quang này hiến dâng.

những ai dù vô cớ, làm tổn thương cho tôi, tôi xin biết ơn họ, như vị thầy tối thượng.

nơi muôn ngàn thế giới, chúng sinh đều là mẹ. khổ đau nào with gánh, hạnh phúc này with dâng.

giữa cuộc đời ảo giác, with đường tu không hoen. vững tâm tôi cất bước, một cõi nào trống không?

~ guéshé langri tangpa ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

nụ cười hơi thở trên môi mắt thương nhìn thấu cuộc đời trắng đen ta ngồi gom hết não phiền Đốt thành tro bụi thả mi.

~ tâm bửu ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tới thì biết tới qua rồi cho qua an với chỗ mình ở vui với việc mình làm

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

chọn được đất lành ở thảnh thơi, lòng quê vui sướng trọn ngày thôi! có khi lên thẳng đầu non thẳm, cười lớn âm vang lạnh cả trời!

~ không lộ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

lần tay tính lại sổ đời kiếp người chìm nổi vận thời rủi may buồn vui sớm đổi chiều thay ghét thương thếthgịny

vô thường còn mất đến đi biển lòng sóng dậy ai bi nặng lòng thu tàn gió chuyển sang đông ai chung tâm sự hòa đồng tâm tư?

sang hèn mấy bận hoại hư trắng tay danh lợi cũng như bọt bèo hơn thua hai chữ giàu nghèo lăn thân cơ cực chạy theo kim tiền

xuân xanh bao nổi ưu phiền Đến khi tóc điểm an nhiên mong cầu cuối đường sanh tử về đâu? linh hồn thanh thản bể sầu lắng yên…

~ bạch van nhi ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

sống một kiếp người, bình an là được 2 bánh 4 bánh, đi được là được. tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được người xấu người đẹp, dễ coi là được

người già người trẻ, miễn khỏe là được nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được Ông xã về trễ, miễn về là được. bà xã càu nhàu, thương mình là được.

tiến sỹ cũng được, bán rau cũng được. tất cả phiền não, biết xã là được kiên trì cố chấp, biết quên là được bạn bè xa gần, nhớ nhau là được.

không phải có tiền, muốn gì cũng được. tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được ai đúng ai sai, trời biết là được. tích đức tu thân, kiếp sau cũng được.

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

cỏ dại ven đường hồn nhiên điểm nụ giữa chút tầm thường bao la hội tụ

~ tuệ thiền ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

sống ngày nay biết ngày noy còn xuân thu trước ai hay làm gì

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

hư vô, điệu thể vẫn khoe bày khắp cõi sa hà, gió dịu bay vui nhất vô vi, ai cũng hiểu vô vi, nhà ở chính nơi này.

~ chân không~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

mở rộng tâm ra lòng thanh thản an nhiên tự tại đời thong dong

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

cõi tâm lộ ánh trăng thiền tri ân sâu nặng cơ duyên cuộc đời vô ngôn sáng giữa muôn lời dấn thân thế sự, chẳng rời tánh

~ tuệ thiền ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

một tay che cả bầu trời quyền uy rồi cũng hết thời mà thôi mai sau gần ất xa trời mới hen cõi tạm chynh là trần gian linh hồn tội lỗi đã mang rơi vào ịa ng ng ịt ườt ườt ườt ườt phúc đức mới là phép tien.

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

thân thương chiếc áo màu lam mặc vào người thấy tánh tham tan dần an nhiên đang đến thật gần tham si sân hận lần lần ra đi.

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

khi xưa chưa học thiền, tôi luôn luôn thấy tôi, từ sáng cho đến tối, không bao giờ quên … tôi

từ lúc đang nằm nôi, cái tôi đã có rồi, nếu không ai vỗ về, là tôi khóc thét thôi.

sau đó, tôi lớn khôn, cái tôi càng tăng dần, tôi luôn muốn được hơn, nếu không, sẽ dỗi hờn.

khi sống trong gia đình, tôi muốn tôi làm chủ, khi tiếp xúc bên ngoài, tôi vẫn muốn có oai.

nhưng sau khi học thiền, tôi thấy tôi đã sai, vì cô tôi đã dạy, phiền não từ cái tôi.

cái tôi từ tâm ra, biết vậy chẳng lơ là, dẹp cái tôi đi thôi, vô ngã là không tôi.

~ not thur ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

lửa tham ghê lắm ai ơi! hận sân cũng vậy, đốt người, đốt ta! lưới nào bằng lưới si mê, song nào sánh được ái hà song sâu?

~ kinh pháp cú ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

có thì muôn sự có không thì tất cả không có không trăng đáy nước Đừng mắc có không không

~ thích thanh từ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Ở đời vui đạo hãy tùy duyên Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền trong nhà có báu thôi tìm kiếm Đối cảnh không tâm chềthip>

~ trần nhân tông~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

vâng lời thầy with đi quét lá, lá vàng rơi lả tả khắp nơi. lá khô rơi như kiếp một with người, giờ phút cuối là về cùng cát bụi…

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

phủi tay áo lộng non ngàn về nghe hạc trắng vỗ tràn hư không thả rơi mấy vạt bụi hồng nơi bờ tục lụy bên giòng nhân gian

người từ mấy nẻo quan san về mang sắc áo nhuộm vàng tà huy khép tờ hoa mộng xuân thì mở trang kinh kệ, huyền vi phút này

người là sứ giả như lai về gieo tâm hạnh hiển bày chân nguyên rồi mai cởi bỏ nghiệp duyên qua cầu sanh tử, hoát nhiên bến nào.

~ dieu ​​linh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

chợt nghe xác cỏ thầm thì bụi tâm chưa sạch quét chi bụi trần? giật mình…nhìn lại giả thân cười…ta còn vướng mấy vần thơ say

~ nguyên song ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

một sớm xuân tàn hoa rụng hết chỉ còn trơ lại một cành không ai bảo xuân đi là xuân chết một đóa vô ưu trổ trong lòng

~ tâm uyên~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

bỗng một hôm ta mất trớn lỡ đà gánh nước ổ, đôi vầng trăng tan vỡ trăng biến mấêt nhưng lòng ta giác ngộ khi nhận ra tòan ẝpảoải ận

~ ngọc you~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

mới hay hưng thịnh cuộc đời thịnh hưng như giọt sương rơi đầu cành

~ nhất hạnh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

sống không giận không hờn không oán trách sống mỉm cười với thử thách chông gai sống vươn lên cho kịp ánh ban mai sống chan hòa với những người chung sống sống là động nhưng lòng không xao động sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương sống hiên ngang danh lợi mãi coi thường tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

~ thích hạnh hải ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tôi ngồi ngắm bóng mây thiền bến xưa trời cũ muộn phiền nước trôi tôi ngồi một cõi rong chơi ghế không chiều lạnh quán đời rỗng tênh tôi ngồi bờ bãi lênh đênh hồn thơ nặng nghiệp nghe kinh lại về tôi ngồi tựa pháp tìm quê đã lâu lầm lạc lối mê man tình tôi ngồi quên bóng quên hình quên kinh quên kệ quên mình quên ta tôi ngồi sầu rụng thành hoa tịnh liên chớpiạnở nở m.

~ nguyên cẩn phạm văn nga ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời siêng lau chùi, Đừng để dính bụi bặm

~ thanks to you ~

ngày vắng vang reo chuông bát nhã Đêm thanh dóng dõi kệ di Đà há đạo đâu xa mà nhọc kiếm bồ đề kết quả ở lòng ta.

~ Đào duy từ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

quét hết vô minh của kiếp người, nhặt gom sân hận bụi trần rơi, Đem về rửa sạch trên sông mộng, tô điểm tm an, lờ>g

~ hoa mai~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

trăng và nước giao duyên từ vô thỉ ừng xẻ dòng sóng dội mảnh trăng tan hãy giữ lấy làn nước êm dòng nước và thảnh thởi như mún.

~ hư huyễn~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

hằng ngày không việc khác mình ta tự hài hòa mỗi niệm không lấy bỏ nơi nào trái bày ỏ ỏ tÍm do ai ặt ồi núni bặt trần ai thôn cún thông

~ bang uẩn ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

nếu ai cũng chọn an bình khổ đau để lại cho ai Đường đời dễ gì bằng phẳng hoa hồng nào chẳng có gai

nếu ai cũng chọn thanh nhàn não phiền để lại cho ai biết sống trong đời mới khó thế nhân ngày ngắn đêm dài

cái quay bung sẵn trên trời lợi danh phú quý trò chơi Đốt đèn trượng phu quân tử cổ kim gương sáng cho đời

bức màn nhân ngã loan quanh sương sa ngọn cỏ mong manh cửa tử vô thường vẫy gọi hết rồi một kiếp trôi nhanh

biết chia nhau trong cái khổ biết chia nhau trong niềm vui can bằng cuộc đời sướng khổ ai ai cũng có nụ cười

cái bè danh lợi cong cong giả nhân giả tướng tréo tròng tiểu nhân lềnh khênh đón gió Đại nhân thiên hạ khó tìm

cuộc đời như một trò chơi trăm năm rồi cũng tiêu đời nghĩa trang xanh rì hoang lạnh một mai rồi cũng chơi vơi

hoa thơm trong đời mới khó cỏ dại thật dễ lây lan một khi giã từ quán trọ Ùn nhau chật ních suối vàng

sao không giành nhau trên đó mà nay chui xuống dưới kia thẹn thùng thập thò lấp ló muộn rồi tội nghiệp thương chưa!

~ mặc giang~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

khi cần ngậm miệng chớ nói năng lúc phải buông tay thôi đừng nắm tay biết buông ra miệng biết ngậm cuộc đời yên ổn đếm n>

~ thích minh nhật ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

ung dung đi giữa đất trời Đưa tay vỗ đá, đá cười hoát nhiên.

~ tuệ nguyên~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

như đất trời chẳng nói gì bốn mùa cây lá đến thì phải hoa

~ võ thanks to ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

giả sử mình là một gã điên niềm vui không có chẳng ưu phiền chả màng kẻ lạ lành hay ác Đâu thiết người quen dữ hoặc hiền cho dẫu đau thương luôn lãnh đạm ví dù hạnh phúc vẫn điềm nhiên nếu mà được vậy đời thanh thản thì cớ làm chi phải tọa thiền…?

~ Đăng phong~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

trăm điều xả vạn điều buông thong dong tấc dạ rứa mà vui một chút giận hai chút hờn lận đận cả đời ri cũng khổ.

~ thiện siêu~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

~ phe bach~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

chàng rằng :”phổ ấy tay nào, xưa sao sầu thảm nay sao vui vầy? tẻ vui bởi tại lòng này, hay là khổ tận đến ngày cam lai”?

~ nguyễn du ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

bạch thế tôn đây lời khấn nguyện xin đập tan đê tiện trong con khi vui chẳng muốn vui hơn khi buồn đủ sức cho buồn trôi qua.

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

như tảng đá kiên cố gió thổi không lay động, người trí tâm an định bất động trước khen chê.

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

mắt sâu hút bóng thiên đàng một khung trời nhỏ, lá vàng chợt bay người ngồi giữa cuộc đổi thay nghe sông núi cạn phút giây vông th >

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

nửa bước xa rời chơn thiện mỹ nghìn trùng thất lạc cõi mông lung. thương ai lữ khách sầu ly biệt, khóc kẻ lạc đường gió bụi tung. ngân khúc tơ lòng tâm bát-nhã, Đưa người cập bến phút lâm chung.

~ hoa mai~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

nhẹ chân quét sạch bụi đường làng từng cánh hoa thơm… điểm nhụy vàng… ngỡ bong trăng ngà phơi suối ngọc nào ngờ…! đường ngập chữ bình an…

~ hoa mai~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

u tịch núi rừng vọng tiếng ngân cho lòng lữ khách thoáng bâng khuâng dừng chân rũ áo phong sương cũ buông danh bỏ lợi thế xuất trần

~ khải chánh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

có thì có tự mảy may không thì cả thế gian này cũng không ví như bóng nguyệt dòng sông thế nên mới biết có không là gì.

~ từ Đạo hạnh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

trên ngàn đỉnh núi một căn nhà một nửa cho mây, một nửa ta Đêm rồi gió thổi mây đi mất tính lại sao nhàn bằng lão gia

~ khuyết danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

có ngững lúc nghe dòng ời vẫy gọi nỗi tất bậc lo toan c cuar

~ct~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

hải đảo ở trong ta Đã có tự muôn đời lâu rồi ta quên lãng… phiền não tận trùng khơi

hải đảo ở trong ta kho báu của vĩnh hằng… ngây thơ ôm bọt song ta nửa đời đi hoang

me! hải đảo tâm linh ta tỉnh thức quay về dừng tâm là thấy bến thôi rong ruổi si mê

me! hải đảo tâm linh như mùa xuân thanh bình như tình thương của mẹ xin hãy về chốn xưa!

~ lê bá bôn ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa thiện căn ở tại lòng ta chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. ~nguyễn du~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

trăm năm trước thì ta chưa có trăm năm sau có cũng như không cuộc đời sắc sắc không không trăm năm còn lại tấm lòng t

~ phạm biểu tâm ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

ta vẫn như dòng song. thênh thang về biển rộng. bận long chi được mất. Đến, để rồi ra đi.

~ vô thường ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

hai tay buông lỏng sự đời, tâm không nhẹ bước xa rời buồn vui.

~ trương nguyễn~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

xưa có thiền sư nọ, một sáng, khi thiền xong, thấy có con rắn độc sắp chết, trôi dưới song.

Ông lấy một cành củi Định vớt nó lên bờ. thế mà with rắn ấy Đã đớp ông bất ngờ.

may nó không đớp trúng. thiền sư lại loay hoay cố vớt nó lần nữa. nó cắn đúng vào tay.

vì nó là rắn độc, nên chỉ một lúc sau, bàn tay ông sưng tấy, tụ máu và rất đau.

with rắn yếu, sắp chết. Ông thì đứng, thẫn thờ vẫn chưa tìm được cách cứu nó, đưa lên bờ.

Đúng lúc ấy, có việc ai đó đi ngang qua, thấy thế liền kêu lớn: “Ôi, thật ngốc, ông già.

nó là with rắn độc. Ông cứu nó làm gì? nó sẽ cắn ông chết. sao ngốc thế, thôi đi!”

thiền sư ngoái đầu lại: “vì tôi đang là người. bản chất rắn là cắn. bản chất người: cứu đời!”

~ thái bá tân ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

an nhiên tự tại áng mây bay như khói như sương cõi sắc này như giọt hư vô thành kinh kệ an tâm nhẹ gót nến vàng lay.

~ phe bach~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tâm không – diệu dụng bất lập nhị nguyên duyên lành toả khắp rong chơi cõi thiền

~ tuệ thiền ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

phải chăng còn tiếng đàn xưa vọng réo rắc luân hồi ở cõi sau mong ta hoá kiếp làm mây trắng bay giữa tầng cao thoát nẻo sầu

~ lê trọng minh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tập thành vô tận vô ngần hướng vô ý vô tâm tạc mộng trường

~ bùi giáng ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

jue về, trăng sáng tựa lưu ly, lữ khách dừng chân, bước vội chi…!!! Đây chén trà thơm mùi tỉnh thức, kính mời tri kỷ cạn vài ly…

~ hoa mai~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

già từ sợi tóc màu mây non trong giấc ngủ ủy trẻ thơ lòng không vướng, mấy khi mơ n bể dâu Đói ăn, mệt ngủ ấy giàu bản tâm

~ tôn thất phước hải ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

hôm qua thì đã … qua rồi ngày mai chưa biết ứng ngồi ra sao mong chi tròn cuộc mai sau tiếc chi một giấc chiêm bao xa vời tùy duyên ối cảnh mà vui làm niệm giữm giữm giữ vời đó sao.

~ tôn thất phước hải ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

cuộc đời như một giấc mơ tỉnh ra mái tóc bạc phơ trên đầu tuyệt mà xanh thẳm ngàn dâu gió tung cát bụi tìm đâu lối v

tung chân đá sắc vào hư lộ tay vung danh lợi ném bọt khơi trắng xóa ngày qua cơn hỉ nộ quay về chữ ngỘ thoát thông thời.

~ ngô Đồng~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

luôn biết mình dốt ể ể gột tính kiêu ể ể yêu như mới ể ể cởi mối hiềm ể thêm tinh tiến ể ể ể Biến vô thường ể ường Thisch ể ể mạnh dí khí ể ạ ạ ạ ạ ể

~ phạm thiên thư ~

Đã biết cảnh hồng trần trôi nổi, một ngày nào cát bụi buông xuôi, vô thương muôn sự rỗ rồi; hoa sen chín phẩm là nơi an bình.

~ vạn hải ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tháng ngày chi tiết hôm nay còn xuân thu cũ ai hoài làm chi

~ thiền lão~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

viễn ảnh xa vời nơi cố quận hướng về chân ngã, bấy tàn thu khô héo vọng-tâm nào quấn quấn thiền tâm tất bật , nết duy>

viễn ảnh viển vông nơi bể khổ Ở trong thi vận, lại thừa trăng thiền hành tự tánh, rày bao độ dào dạt chân nhƺ, ấngn vın

~ lê anh chí ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

cùng chung một chuyến đò ngang kẻ thì sang bến, người đang trở về lái đò lái mãi thành mê sang về chẳng biết mình về hay sang

~ nguyễn bảo sinh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

trường giang đi mãi khôn cùng bao giờ cho đến đế cung hỡi người gió lành thổi khắp muôn nơi mái chèo hãy gác ngồi chơi tự tình

~ phạm Đình nhân ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

cất bước đạp tan tam giới mộng dừng chân nắm trọn cả càn khôn ngồi lại phóng quang trùm pháp giới nằm dài duỗi cẳng giáp hư. nhìn trước mặt, ở sau lưng xin mời xem lại got chân. một vầng vằng vặt giữa trời không soi khắp mười phương pháp giới đồng không diệt không sanh qua với lại chớ bàn thêm bớt cóngùng.

~ thích thanh từ ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

nếu không có khổ đau biết đâu là hạnh phúc nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức

~ minh niệm ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Đâu phải vào cõi thiền là tâm đã tịnh khi trong lòng còn vướng bụi trần ai. cả Đức phật vẫn hiển hiện buồn vui trên net ngọc cõi phàm trần đâu dễ bảo rằng không!

~ từ dạ linh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

đã Có trong Mình Cội Gốc Tiên Vui ời Tranh Sống sợ chi phiền nhìn lên pHía trước niềm tươi sáng ngó lại đàng sau nỗi ảo điên ịa vị đua đ u uất sớm tối tại gia gắng tọa thiền… sớm tối tại gia gắng tọa thiền phòng không một gác để dành riêng quên đi trước mắt lời dua nịnh gác bỏ ngoài tai chuyện xỏ xiên biến chuyển đạo đời do tự ngã tuần hoàn thời tiết vốn thiên nhiên một mai ai cũng theo về đất nhắm mắt đi vào giấc ngủ yên.

~ võ làng trâm ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

cổng ời Hé mởng thần tiên dấn bước vào trong mới thấy phiền mong ước rất nhiều, tay vẫn trắng nghĩ suy cho lắm, oc càng đi’n th gian sắt ờt ờt ờt ẳt ẳt ẳt ẳt ẳt ẳt ờt ờt ờ thoái lưỡng nan, tâm bất ổn chi bằng lên núi luyện tu thiền!…

chi bằng lên núi luyện tu thiền tự tại mình về làm cát bụi tan vào vũ trụ-cõi bình yên!…

~ song thurs ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

gặp thời truyền ạo ộ ộ quần sinh chẳng ngại phương xa, tự vươn mình năm trước có người lòng tương tự ngày ngày hư tơng khó></

~ phạm Đình nhân ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tìm xuân, chẳng thấy bóng xuân sang, giày rơm giẫm nát đỉnh mây ngàn. trở về chợt ngửi hương mai ngát, xuân ở đầu cành đã chứa chan.

~ mai hoa ni~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

gian nan viễn xứ .. thế thôi thà .. cố quận hoài miên .. cũng sẽ qua .. thiên ịnh sinh ra .. ời quạnh qua .. cõi trần nhân ức .. kiếp như là .. khiêm nhườá đáoo kính.. trời răn nhã.. hữu xạ nhiên hương.. ngộ lý ra.. tâm phật hiện tiền.. trì hạnh hoá.. lợi danh hậu kiếp.. tựu thành>

~ kim tien phạm ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

tôi ngụp trong cõi thế sư ở chốn huyền không ta chỉ là hạt bụi giữa ất trời mênh mông sư Ăn chay niệm phật gạn ục và khơi trong tôi Áo núi rừng thâm u tôi phố phường chật hẹp gió tung cát bụi mù thơ thiền sư thoát tục thơ tình tình tôi đa mang thỉnh thoảng sách báo sư c. nhau đạo với đời sư thì còn bận đạo thì thì còn vướng đời hẹn một ngày thư thả ta phiêu bồng rong chơi…

~ mai van hoan~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

sống như chuyện pha trà cần nấu sôi cái tôi bốc hơi điều lo lắng pha loãng những muộn phiền thanh lọc những lỗi lầm nếm hƋn hƋh.

~ vô danh~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

cuộc đời tuy dài thế năm tháng vẫn đi qua như biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về xa.

~ xuân quỳnh ~

chánh đạo sá gì trò phong thủy chân tâm chẳng sợ sấm hung thần phải, trái, tiền đường xây tháp phật vườn bên, nhà hậu lin am

~ tuệ quang ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

thân như sấm chớp có rồi không cây cối xuân tươi thu héo hon nhìn cuộc thịnh suy, đừng sợ hãi thịnh suy ngọn cỏ giỡng hƻp s

~ sư vạn hạnh ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

bình sinh lẽ sống nào đâu mộng không hình không sắc cũng không hương hồn lặng lẻ êm hồn không sóng Đạo cũng mênh mông đạo không đường thơ tâm không chữ không cần nghĩa lòng trong veo không ghét không thương hư vô một miền bình yên trắng không đi mà vẫn đến muôn phương

~ lê lãng du ~

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Tham khảo: Những nhận định hay về bài thơ Sang thu và nhà thơ Hữu Thỉnh

Tham khảo: Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Bánh trôi nước (Dàn ý 8 mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button