NGÀY THỤ TỬ SÁT CHỦ

tháng Âm lịch

ngày thụ tử + sat chủ

tháng Âm lịch

ngày thụ tử + sat chủ

1

tuất + tị

7

sửu + sửu

2

thin + tý

8

mùi + hợi

3

hợi + mui

9

dần + ngọ

4

tị + mao

10

than + dậu

5

tý + than

11

mão + dần

6

ngọ + tuất

12

dậu + thin

bÀi thƠ thỤ tỬ – sÁt chỦ

một chó nằm kế rắn quấn ngang hai with rồng ấp chuột lông vàng ba lợn lai ngăn dê ực chạy bốn with rắn trắng pHủ mèo Lang nĂm chuột trèo cây xem khỉ tắm Sáu ngựa đ trâu cái tám dê leo núi lợn xông quàng chin hùm đuổi ngựa qua rừng vắng mười khỉ tìm gà tiếng gáy vang mười mèo k k k khi sợ mười hai gà k gáy kờ m chờ.

nghĩa là: tháng giêng: ngày tuất (chó) là ngày thụ tử, ngày tị (rắn) là ngày sát chủ. tháng hai: ngày thìn (rồng) là ngày thụ tử, ngày tý (chuột) là ngày sát chủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *