Giáo dục

Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà – Bản tuyên ngôn đầu tiên của Việt Nam

nam quốc sơn hà là bài thơ của tác giả lý thường kiệt. tương truyền trong giai đoạn sục sôi chiến đấu cùng giặc ngoại xâm, lý thường kiệt đã sáng tác nên bài thơ này. vào đêm khuya thanh vắng, ông đã ở trong đền thờ và cất giọng đọc bài thơ. giọng hào hùng, hào khí chói lóa khiến quân giặc hoảng loạn. về sau như lời bài thơ, quân và dân ta đã chiến thắng quân giặc.

nam quốc sơn hà – bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của việt nam

nam quốc sơn hà (chữ hán: 南國山河) là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt viết bằng văn ngôn không rõ tác giả. Đy là bài thơ nổi tiếng trong lịch sử việt nam, ược coi là bản tuyên ngôn ộc lập ầu tiên của việt nam, khẳng ịnh chủ quy ìh ìt. bài thơ được cho là bài thơ thần , do thần đọc giúp lê hoàn chống quân tống năm 981 và lý thường kiệt chống quân tống năm 1

nam quoc son ha 02

tiếng thơ vang vọng khắp đất trời khiến quân giặc nổi loạn, lòng người việt lại đắm chìm vao ngọn lửa yêu nước. lý thường kiệt lúc bấy giờ không cần đứng trên đài tuyên ngôn nhưng vẫn có thể tuyên bố chủ quyền đất nước.

tên gọi

bài thơ này vốn không có tên, tên gọi nam quốc sơn hà là do những người biên soạn cuốn Sách hợp tuyển thơ văn việt nam, tập 2 (Sách do nhà xu ấn họt 19, xu ặt đầu trong câu thơ đầu tiên của bài thơ này (nam quốc sơn hà nam đế cư).

tiếng thơ vang vọng khắp đất trời khiến quân giặc nổi loạn, lòng người việt lại đắm chìm vao ngọn lửa yêu nước

van bản

bài thơ nam quốc sơn hà có ít nhất là 35 dị bản sách và 8 dị bản thần tích. thư tịch ầu tiên có chep bài thơ này là Sách việt điện u linh tập, song bản nam quốc sơn hà trong việt điện u Linh tập không phải là bản ược biết ến bản được nhiều người biết nhất. Đại việt sử ký toàn thư là bộ chính sử đầu tiên có ghi chép bài thơ này.

bản ghi trong Đại việt sử ký toàn thư như sau:

南國山河南帝居,

截然分定在天書。

如何逆虜來侵犯,

汝等行看取敗虚。

phiên âm han-việt:

nam quốc sơn hà nam đế cư

tiệt nhiên phận định tại thiên thư

như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

bản dịch nghĩa của võ minh hải:

sông núi nước nam thì vua nước nam cai quản

rõ ràng đã được phân chia tại sách trời

cớ làm sao bọn giặc ngỗ ngược kia đến đây xâm phạm

rồi đây chúng bay sẽ thấy và nhận lấy sự thất bại hoàn toàn

bản dịch nghĩa của nguyễn tri tài:

sông núi nước nam, vua nước nam ở,

phân vị rạch ròi đã ghi trong sách trời.

cớ sao lũ giặc bạo ngược đến xâm phạm,

chúng bây rồi xem, sẽ chuốc lấy thất tại tan tành.

bản dịch nghĩa của nguyễn hùng vĩ:

sông núi nước nam, nam đế quản trị

hiển nhiên đã định phận tại thiên thư

cớ sao bọn giặc ngỗ ngược đến xâm phạm

mà chúng bay, xem ra, lại chịu bại ư?

bản dịch của trần trọng kim:

sông núi nước nam vua nam ở

rành rành định phận ở sách trời

cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

hãy cùng lắng nghe bài thơ được đọc để vang vọng hào khí ngất trời lúc bấy giờ nhé!

lịch sử ra đời bài thơ nam quốc sơn hà

trong chiến tranh tống-việt lần thứ nhất

theo sách lĩnh nam chích quai:

năm thiên phúc nguyên niên hiệu vua lê Đại hành; tống thái tổ sai hầu nhân bảo, tôn toàn hưng cất quân xâm lược nước nam. hai bên đối lũy cùng cầm cự với nhau ở song Đồ lỗ. vua lê Đại hành mộng thấy hai anh thần nhân ở trên song vái mà nói rằng họ là trương hống, trương hát xưa theo triệu việt vương; nay xin cùng nhà vua đánh giặc để cứu sinh linh. vua lê Đại hành tỉnh dậy liền đốt hương khấn cầu thần giúp. Đêm ấy thy một người dẫn đoàn âm binh áo trắng và một người dẫn đoàn âm binh áo ỏỏ từ phía bắc sông như nguyệt cà lại mà lại. quân tống kinh hoàng, thần nhân tàng hình trên không, lớn tiếng ngăm rằng:

“ nam quốc sơn hà nam đế cư

hoàng thiên dĩ định tại thiên thư

như hà bắc lỗ lai xâm lược

bạch nhận phiên thành phá trúc dư.”

quân tống nghe thấy, xéo đạp lên nhau chạy tan, đại bại mà về. Vua lê ại hành trở về Ăn mừng, Truy phong cho hai vị thần nhân, một là tinh mẫn ại vương lập miếu thờ tại ngã ba sông long nhãn, hai là khước mẫn ại v ương, lg. Đa số các nhà nghiên cứu thống nhất đề tên khuyết danh tác giả bài thơ. riêng lê mạnh thát trong bài “pháp thuận và bài thơ thần nước nam sông núi” cho rằng tác giả bài thơ là Đỗ pháp thuận.

các nhà nghiên cứu gần đây thống nhất quan điểm nam quốc sơn hà là bài thơ, xuất hiện dưới thời lê Đại hành.

nam quoc son ha 04

trong chiến tranh tống-việt lần thứ hai

theo sách Đại việt sử ký toàn thư

năm 1076, quách quỳ, triệu tiết

triệu tiết

triệu tiết (chữ hán: 赵禼, 1026 – 1090), tên tự là công tài, người and chánh, cung châu , là tướng lĩnh, quan viên nhà bắc ử qung trong l. triệu tiết từng làm chiêu thảo phó sứ, theo chiêu thảo sứ quách quỳ xâm lược Đại việt. gần trọn sự nghiệp của mình, triệu tiết bảo vệ biên giới phía t…

đem quân 9 tướng, hợp với chiêm thành, chân lạp tấn công Đại việt. hai bên giao tranh ở song như nguyệt, một đêm quân sĩ chợt nghe trong đền trương tướng quân có tiếng đọc to rằng:

“nam quốc sơn hà nam đế cư

tiệt nhiên phân định tại thiên thư

như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

sau này đúng như lời thơ, lý thường kiệt đánh bại quân tống.

theo sách việt điện u linh – chuyện trương hống và trương hát

thời nam tấn vương nhà ngô đi đán dẹp lý huy ở long châu, đong quân ở cửa pHù Lan, đêm ngủ mộng thấy hai người kỹ vĩ, diện mạo khôi ngô ế nhà vua hỏi danh tính, họ trả lời rằng họ là anh em vốn người phù lan, làm tướng của triệu việt vương, việt vương bị nam đh. nam Đế làm lễ trọng ý muốn cho họ làm quan; hai em chối từ, trốn vào núi phù long, nam Đế nhiều lần cho người truy nã không được, mới treo ngàn vàng cầu người bắt. hai anh em đều uống thuốc độc mà chết. thượng đế thương họ vô tội cho làm than hà long quân phó sứ, tuần hai song vũ bình và lạng giang đến tận trên nguồn, hiệu là thần giang. trước kia đã giúp vua ngô quyền trong chiến dịch bạch Đằng.

nam tấn vương tỉnh dậy mới đem tế và khấn thần phò trợ. Sau đó nam tấn vương thắng trận, bình xong quân tây long vua sai sứ chia chỗp ền thờ, ều phong làm phúc thần một pHương, chiếu phong là ại ương giang . còn em là tiểu Đương giang Đô hộ quốc thần vương, lập đền ở cửa song nam bình.

thời vua nhân tông nhà lý, binh tống nam xâm kéo đến biên cảnh; vua sai thái uý lý thường kiệt dựa bờ sông đóng cừ để cố thủ. một đêm kia quân sĩ nghe trong đền có tiếng ngâm to rằng:

“ song núi nhà nam nam đế ở

phân minh trời định tại thiên thư.

cớ sao nghịch lỗ sang xâm phạm

bọn chúng rồi đây sẽ bại hư.”

quả nhiên quân tống chưa đánh đã tan rã. thần mộng rõ ràng, mảy lông sợi tóc chẳng sai.

nam quoc son ha 05

theo bửu diên nguyễn-phúc, thị hoàng anh phạm (2003)

năm 1076, hơn 30 vạn quân nhà tống (trung quốc) do quách quỳ chỉ huy xâm lược Đại việt (tên nước việt nam thời đó). lý thường kiệt lập phòng tuyến tại song như nguyệt (sông cầu) để chặn địch. quân của quach quỳ đánh đến song như nguyệt thì bị chặn. nhiều trận quyết chiến ác liệt đã xảy ra tại đây nhưng quân tống không sao vượt được phòng tuyến như nguyệt, đàg tr bin đón Đang đêm, lý thường kiệt cho người vào đền thờ trương hống, trương hát ở phía nam bờ sông như nguyệt , giả làm thần ƒcth vang bẍn. nhờ thế tinh thần binh sĩ lên rất cao. lý thường kiệt liền cho quân vượt song, tổ chức một trận quyết chiến, đánh thẳng vào trại giặc. phần vì bất ngờ, phần vì sĩ khí quân Đại việt đang lên, quân tống chống đỡ yếu ớt, số bị chết, bị thưnáơn quã h. lý thường kiệt liền cho người sang nghị hòa, mở đường cho quân tống rút quân về nước, giữ vững bờ cõi nước Đại việt nam (việt).

Ý nghĩa hai câu thơ cuối và đối tượng của bài thơ

trong câu thơ cuối của bài thơ nam quốc sơn hà có đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số nhiều “nhữ đẳng” 汝等. trong các bản dịch thơ của bài thơ này từ nhữ đẳng đều được dịch là chúng bay hoặc chúng mày. Theo nguyễn hùng vĩ và nguyễn sơn pHong “nhữ ẳng” 汝 等 Trong câu thơ cUối của bài thơ nam quốn hà là là chỉ qun ại việt, ối tượng của bài thơ quhạ ệ ệt ệt ệt ệt ệt ảt ảt ảt ả ý. thơ cuối của bài thơ là tại sao quân giặc đến xâm phạm mà các ngươi (quân Đại việt) lại cam lòng chịu thất bại.

nam quốc sơn hà

nam quốc sơn hà nam đế cư,

tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

dịch nghĩa

“núi song nước nam thì vua nam ở,

cương giới đã ghi rành rành ở trong sách trời.

cớ sao lũ giặc bạo ngược kia dám tới xâm phạm?

chúng bay hãy chờ xem, thế nào cũng chuốc lấy bại vong.”

tương truyền, năm 1077, hơn 30 vạn quân tống do quach quỳ chỉ huy xâm lược Đại việt. lý thường kiệt lập phòng tuyến tại song như nguyệt (sông cầu) để chặn địch. quân của quach quỳ đánh đến song như nguyệt thì bị chặn. nhiều trận chiến ác liệt đã xảy ra tại đây nhưng quân tống không sao vượt được phòng tuyến như nguyệt, đành đh ch trạóng vi tr. Đang đêm, lý thường kiệt cho người vào đền thờ trương hống, trương hát, ở phía nam bờ song, giả làm thần đọc vang bài thơ th. nhờ thế tinh thần binh sĩ lên rất cao. lý thường kiệt liền cho quân vượt song, tổ chức một trận quyết chiến đánh thẳng vào trại giặc. phần vì bất ngờ, phần vì sĩ khí quân việt đang lên, quân tống chống đỡ yếu ớt, số bị chết, bị thương đã qua n. lý thường kiệt liền cho người sang nghị hoà, mở đường cho quân tống rút quân về nước, giành lại giang sơn, giữ vững bờ cõi Đt. một số nhận định xem bài thơ này là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của việt nam.

bài thơ này nằm trong truyền thuyết về hai anh em trương hống, trương hát. Có tài liệu gắn truyền thuyết này với lý thường kiệt trong cup cup chống quân tốnn năm 1076, sớm nhất là việt đn u linh , Sau. Việt sử tiêu Án,… Chep Lại. Trong Khi đó, Sách Lĩnh Nam Chích Quai (Trần Thế Phap ời Trần) Lại Gắn Truyền Thuyết này với cuộc chiến chống quân tống lần thứt thứt thờt thờ

南國山河南帝居,

皇天已定在天書。

如何北虜來侵掠,

白刃翻成破竹餘。

nam quốc sơn hà nam đế cư,

‡ hoàng thiên dĩ định ‡ tại thiên thư.

như hà ‡ bắc lỗ lai xâm ‡ lược,

bạch nhận phiên thành phá trúc dư.

(sông núi nước nam thì vua nam ở.

thượng đế đã định như vậy trong sách trời.

cớ sao giặc phương bắc lại tới đây xâm lược,

gươm sáng sẽ chém hết các ngươi tan tành như chẻ tre.)

ngoài ra, bài thơ còn có khoảng hơn 30 dị bản được chép trong các sử và sách khác nhau. tiêu đề bài thơ do nhóm biên soạn hợp tuyển thơ văn việt nam thêm.

nam quoc son ha 06

bản dịch của lê thước, nam trân

“núi song nam việt vua nam ở,

vằng vặc sách trời chia xứ sở.

giặc dữ cớ sao phạm đến đây?

chúng mày nhất định phải tan vỡ.”

nguồn: thơ văn lý trần (tập 1), nxb khoa học xã hội, 1977

bản dịch của nguyễn Đổng chi

“nước nam việt có vua nam việt,

trên sách trời chia biệt rành rành.

cớ sao giặc dám hoành hành?

rồi đây bay sẽ tan tành cho coi.”

nguồn: cao tự thanh, việt nam bách gia thi, nxb văn hoá sài gòn, 2005

dị bản

“nam quốc sơn hà nam đế cư

hoàng thiên dĩ định tại thiên thư

như hà bắc lỗ lai xâm phạm

bạch nhận thiên thành phá trúc dư.”

dị bản

“nam quốc sơn hà nam đế cư

hoàng thiên dĩ định tại thiên thư

như hà bắc lỗ lai xâm phạm,

nhất trận phong ba tận tảo trừ.”

bản dịch của hoàng xuân hãn

“sông núi nước nam, vua nam ở,

rành rành định phận tại sách trời.

cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?

chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.”

nam quốc sơn hà chính là bài thơ thần của việt nam. khi bài thơ vang lên khiến ý chí chống giặc của người việt sục sôi và quân giặc hoảng sợ. dù qua bao nhiêu năm thì ngọn lửa ấy vẫn còn vang vọng trong lời bài thơ. nam quốc sơn hà chính là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của việt nam.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button