Ý nghĩa bài thơ Nam Quốc Sơn Hà

nam quốc sơn hà là bài thơ có ý nghĩa rất lớn đối với toàn thể dân tộc việt nam qua bao thế hệ. bài thơ mang ý nghĩa khẳng ịnh khẳng khái nền ộc lập nước nhà, như một lời tuyên chiến ến bất cứ ai dÁm xâm phạm lãnh thổ ta và là một álg vte mời bạn đọc tham khảo bài phân tích ý nghĩa bài thơ nam quốc sơn ha.

DyjjfL9JUTHRNoaruHO9iiLreXZ5_vQZyo165LBTjA-AVyt2xoSXHWSnXWh-Xe8_V9ySCNILQ2UCF6fpFHz_bMvcq5bFM7hu256JQrCTe2IXqBwizglEv1U9IW-T72UZ80c548

Ý nghĩa bài thơ nam quốc sơn hà

mở bài ý nghĩa bài thơ nam quốc sơn hà

bài thơ nam quốc sơn hà là bài thộ thuộc thất ngôn tứ tuyệt, hiện vẫn chưa riqute tác giả là ai nhưng cũng có những nguồn ghiƇn chópe lẻi tái. Đây là áng văn không rõ xuất xứ được mọi người truyền tai nhau qua những truyền thuyết. có truyền thuyết cho rằng năm 1077, quân tống do quach quỳ chỉ huy kéo vào bờ cõi nước ta. vua lí nhân tông lệnh lý thường kiệt mang quân ra phòng ngự ở phòng tuyến song như nguyệt. bỗng một đêm, quân sĩ nghe văng vẳng trong đền thờ hai anh em trương hống và trường hát tiếng ngâm bài thơ:

“nam quốc sơn hà nam đế cư

tiệt nhiên định phận tại thiên thư

như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

nhữ đặng hành khang thủ bại hư.”

there is theo bản dịch nghĩa:

“sông núi nước nam vua nam ở

rành rành phân định tại sách trời

cớ sao lũ giặc kia xâm phạm

chúng bây sẽ bị đánh tơi bời.”

thân bài ý nghĩa bài thơ nam quốc sơn hà

cũng có những người tin rằng tin rằng trước tình thế căng thẳng không cân sức, lý thường kiệt đã cho người vào ền thờ ng. /p>

sau “sông no nước nam” còn có “bình ngô ại cao” dân tộc một cách rõ ràng cùng tinh thần chống giắc ngoại xăm bất khuắa trung kiên ct. Mỗi Bài Một Cách Thể Hiện, Một Giọng Văn KHác Nhau NHưNG “Sông n núc nam” luôn ược xem là bản tuyên ngôn ộc lập ầu tiên và fic ýt ât ớt ớt ât ât ât ât ât ât ât

“nam quốc sơn hà” là một đòn đánh quyết định vào tinh thần của giặc ngoại xăm, khiến chúng khiếp via và nao núng. bằng cách khẳng định nền độc lập toàn vẹn của nước Đại việt ta cũng như sự phân định rạch ròi về lãnh thổ, nam quốc sơn hà như một lời cảnh cáo, tuyên chiến về những ý định gắng sức xâm phạm đến một tấc đất ta . bài thơ như một đòn đánh tinh thần của dân tộc ại việt khảng khái tuyên chiến với bọn giặc ngoại xăm đang từng ngày giếng tết git tán. Đó cũng là lời Tuyên chiến, thisch thức với những ý ịnh sửng chiến tranh phi nghĩa ểể xâm lấn bờ cõi, ểt vắt kiệt nhân dân ta hòng chuộc lợn chung.

Ở “nam quốc sơn hà” ta cũng thấy được một sự khẳng định chủ quyền lãnh thổ ta một cách kiên định. song núi nước nam là do máu, do mồ hôi của biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống để dựng nên. Biết bao trai tim việt nam đã ngừng ập ểp ể giữ cho dải ất hình chữ s này vẹn nguyên một giá trị thế nên khôngc cứ thế lực nào ược PHép tước đc ộc ộ t. chủ quyền việt nam đã ược biết bao trang sử ghi chép, ược phân ịnh rạch ròi trong “sách trời” th th nên việc xâm lăng của quân tốn vống là trái trái.

xem them:

so sánh nam quốc sơn hà và nước Đại việt ta

? so với nam quốc sơn hà đâu là những yếu tố kế thừa

chỉ có những bậc ế vương phương nam, những triều ại hào hùng đã lãnh ạo nhân dân khắc ghi những chiến công oanh liệt mới ược quyềng ự ng ự ng ựi ựi ựi ựi ựi ựi ựi ựi ựi ựi ựi ựi ựi ựi ựi ựi ựi ựi ựi ựi ựi ự. Ất nước này do một tay vua nam dựng lên, giang sơn này do một tay vua nam gìn giữ, bọn ngoại xâm cướp nước không có quyền xâm lăng lãnh mà dỻ. bài thơ bằng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt với chất thơ hùng hồn đanh thép đã kết án kẻ thù một cách tinh thế.

ại việt tuy là một dân tộc nhỏ bé về lãnh thổng chưa từng thua kém ai về tinh thần, chỉn cần ất nước lâm nguy thì già, trẻ, gai, trai ai ai ai bài thơ còn mang ý nghĩa như ý chí quyết tâm chống giặc luôn hiển hiện trong mỗi linh hồn, kết tinh qua mỗi thế hệ. Bài Thơ Thể Hiện Một tinh this Thép, Chảy Trong Dòng Mou Việt Nam, NHân Dân NHấT ịNH Sẽ ứNG Lên ể BảO VệT

thân bài ý nghĩa bài thơ nam quốc sơn hà

bài thơ “nam quốc sơn hà” mang ý nghĩa như một lời khích lệ góp phần tăng thêm nhuệ khí cho binh sĩ trong điều kiện cuộc chiến diễn ta onc. trong hoàn cảnh quân giặc khó lường, tình thế của ta càng trở nên nguy cấp, giặc có binh đông thế mạnh đấu với quân ta lạr i c nô. binh sĩ của ta trang bị thô sơ, lực lượng lại mỏng yếu việc chống lại chắc chắn gây tổn thất cho ta.

hiểu ược điều đó nên with những truyền thuyết cho rằng “nam quốc sơn hà” là do lý thường kiệt sai người vào ền ngâm bài thơ ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể. với chất thơ hùng hồn, đanh thép, bài thơ như tiếp thêm năng lượng cho những binh sĩ đang xông pha nơi trận mạc, tiếp thênh. bài thơ như chỗ dựa tinh thần, là động lực hào khí giúp quân ta có thêm nhuệ khí để sẵn sàng xả thân vì đất nước, ơhư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *