Tác phẩm văn học

Bài thơ Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga vang danh của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu

bài thơ lục van tiên cứu kiều nguyệt nga là một thi phẩm hay được trích từ tập thơ lục van tiên của nhà thơn chiìn đu. Đy là một tac pHẩm ược pHổ biến rất sâu rộng ở miền nam, là một truyện thơ sáng tac thể thể lục bát vào ầu những nĂm 1850. qua bài tá ơ tươ ươ đ đ đ đ đ đ đ đ đ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ươ ngha. với ngôn ngữ bình dân gần gũi nên mọi tầng lớp trong xã hội đều yêu thích. bài thơ là một thi phẩm nổi bật trong tập thơ này. hãy cùng chúng tôi cảm nhận bài thơ này nhé!

dẹp rồi lũ kiến ​​chòm ong, hỏi: “ai than khóc ở trong xe này?” thưa rằng: “tôi thiệt người ngay, “sa cơ nên mới lầm tay hung đồ. “trong xe chật hẹp khôn phô, “cúi đầu trăm lạy, cứu cô tôi cùng”. vân tiên nghe nói động lòng, Đáp rằng: “ta đã trừ dòng lâu la. “Khoan khoan ngồi đó chớ ra,” nàng là phận gái, she ta là phận trai. “tiểu thư con gái nhà ai, “Đi đâu nên nỗi mang tai bất kỳ. “chẳng hay tên họ là chi? “khuê môn phận gái việc gì đến đây? “trước sau chưa hãn dạ nầy, “hai nàng ai tớ, ai thầy nói ra?” thưa rằng: “tôi kiều nguyệt nga, “with này tỳ tất tên là kim liên. “quê nhà ở quận tây xuyên, “cha làm tri phủ ở miền hà khê. “sai quân đem bức thư về, “rước tôi qua đó định bề nghi gia. “làm with đâu dám cãi cha, “ví dầu ngàn dặm đàng xa cũng đành! “chẳng qua là sự bất bình, “there is vầy cũng chẳng đăng trình làm chi. “lâm nguy chẳng gặp giải nguy, “tiết trăm năm cũng bỏ đi một hồi. “trước xe quân tử tạm ngồi, “xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa: “chút tôi liễu yếu đào thơ, “giữa đưãờng lâm ᥺ản “hà khê qua đó cũng gần, “xin theo cùng thiếp đền ơn cho chàng. “gặp đây đương lúc giữa đàng, “của tiền không có, bạc vàng cũng không. “ngẫm câu báo đức thù công, “lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi”. vân tiên nghe nói liền cười: “làm ơn há dễ trông người trả ơn. “này đà rõ đặng nguồn cơn, “nào ai tính thiệt so hơn làm gì? “nhớ câu kiến ​​ngãi bất vi, “làm người thế ấy cũng phi anh hùng. “Đó mà biết chữ thuỷ chung, “lựa là đây phải theo cùng làm chi”. nguyệt nga biết ý chẳng đi, hỏi qua tên họ một khi cho tường. she thưa rằng: “tiện thiếp đi đường, “chẳng hay quân tử quê hương nơi nào?” phút nghe lời nói thanh tao, vân tiên há nỡ lòng nào phôi pha: “Đông thành vốn thiệt quê ta, “họ là lục thị, tên là vân tiên”. nguyệt nga vốn đấng thuyền quyên, tai nghe lời nói tay liền rút trâm. thưa rằng: “nay gặp tri âm, “xin đưa môt vật để cầm làm tin. vân tiên ngơ mặt chẳng nhìn, nguyệt nga liếc thấy càng thìn nết na: “vật chi một chút gọi là”, “thiếp thưa chưa dứt chàng đưlàm. “của này là của vất vơ, “lòng chê cũng phải, mặt ngơ sao đành!” 201 vân tiên khó nổi làm thinh, chữ ơn buộc lại chữ tình lây dây. she who rằng: “Đó khéo trêu đây,” Ơn kia đã mấy, của nầy rất sang. “Đương khi gặp gỡ giữa đàng, “một lời cũng nhớ, ngàn vàng chẳng phai. “nhớ câu trọng nghĩa khinh tài, “nào ai chịu lấy của ai làm gì”. ella thưa rằng: “chút phận nữ nhi,” ella vốn chưa biết lẽ có khi ella mất lòng. “ai dè những đấng anh hùng, “thấy trâm thôi lại thẹn thùng cùng trâm”. riêng que: “trâm hỡi là trâm! “vô duyên chi mấy ai cầm mà mơ? “Đưa trâm chàng đã làm ngơ, “thiếp xin đưa một bài thơ giã từ”. vân tiên ngó lại rằng: “Ừ, “làm thơ cho kịp bấy chừ chớ lâu”. nguyệt nga ứng tiếng xin hầu, xuống tay liền tả tám câu năm vần. “thơ rồi này thiếp xin dâng, “ngửa trông lượng rộng văn nhân thể nào?” vân tiên xem thấy ngạt ngào, ai dè sức gái tài cao bực nầy. Đã mau mà ella lại thêm hay, chẳng phen tạ nữ, cũng tày từ phi. thơ ngâm dũ xuất dũ kỳ, cho hay tài gái kém gì tài trai. như vầy ai lại thua ai, vân tiên hoạ lại một bài trao ra. 231 xem th biết ý gần xa, mai hoà vận điểu, điểu hoà vận mai. có câu xúc cảnh hứng hoài, Đường xa vọi vọi, dặm dài vơi vơi. ai ai cũng ở trong trời, gặp nhau ta đã cạn lời thời thôi.

truyện lục vân tiên của nguyễn Đình chiểu là tác phẩm có sức sống mạnh mẽ lâu bền trong lòng nhân dân nam bộ và nhân c.ânƛn tác phẩm là bài ca về đạo đức chính nghĩa và tấm lòng nhân nghĩa của con người.

lục vân tiên là hình tượng cao đẹp về người anh hùng lý tưởng mang khí phách hào hiệp trọng nghĩa khinh tài. Đoạn trích ” lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga” kể lại hành động đánh cướp cứu người giàu lòng quả cảm vị nghĩa l c>

trên đường về kinh đô dự thi lục vân tiên bất ngờ gặp nhân dân khốn khổ chạy trốn bọn cướp phong lai. chàng ân cần hỏi thăm và quyết ra tay đánh cướp để cứu dân lành thoát khỏi cảnh đau thương. hình ảnh lục vân tiên được khắc họa với mô tuýp quen thuộc ở truyện nôm truyền thống.

chàng là nhân vật lý tưởng, mới 16 timổi dời trường học bước vào ời lòng ầy hă hở muốn lập công danh, mong thi thi thố tài nĂng ểể giup ời. she gặp một tình huống ”bất bằng” đây là một thử thách đầu tiên nhưng cũng là một cơ hội cho chàng hành động.

giữa đám cướp đông đảo gươm giáo sáng ngờ, tướng phong lai thì đằm đằm sát khí:

phong lai mặt đỏ phừng phừng : “thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây”

còn lục vân tiên thì một mình tay không. chàng bình tĩnh bẻ cây làm gậy:

” van tiên ghé lại bên đàng,bẻ cây làm gậy tìm đàng chạy vô”

dùng cây làm gậy,vân tiên ” tả đột hữu xông”, tung hoành giữa bọn cướp khiến chúng tan rã tơi bời

”van Tiên tả ột hữu xông, khác nào triệu tử phang ương đang lâu the bốn pHía vỡ tan, ều quĂng gươm giáo tìm đàng chạy ngay phong lai trở chẳng lập tay, bịt tiê

hình ảnh vân tiên được nhà thơ so sánh với triệu tử long là một hổ tướng ở trung quốc. Đó là vẻ đẹp của một dũng tướng có tài của bậc anh hùng, có tâm của người vị nghĩa sẵn sàng bênh vực kẻ yếuth chicán. giọng thơ hùng tráng vang lên diễn tả một trận đánh cướp đầy kịch tính.

Đánh tan lũ cướp sơn đà chàng đã giải thoát cho kiều nguyệt nga và kim liên. cuộc kì ngộ giữa người đẹp và anh hùng diễn ra thấm đẫm tình người,chàng là con người chính trực hào hiệp nhưng cũng ất n. thấy hai cô gái chưa hết hãi hùng,chàng tìm cách an ủi ân cần hỏi thăm:

” hỏi : ai than khóc ở trong xe này” (…)vân tiên nghe nói động lòng, Đáp rằng :”ta đã trừ dòng lâu la . khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, she ta là phận trai. tiểu thơ with gái nhà ai. Đi đâu đến nổi mang tai bất kỳ. chẳng hay tên họ là chi? khuê môn phận gái việc gì đến đây? trước sau chưa hãn dạ này, hai nàng ai tớ ai thầy nói ra ?”

khi kiều nguyệt nga muốn lạy tạ, chàng đã khước từ. vân tiên chỉ cùng nguyệt nga sướng họa một bài thơ rồi thanh thản ra đi. dường như với vân tiên đó là một bổn phận một lẽ tự nhiên của con người, trọng nghĩa khinh tài chứ không coi đó trà</ công:

” nhớ câu kiến ​​​​nghĩa bất vi làm người thế ấy cũng phi anh hùng”

quan điểm về người anh hùng của nguyễn đình chiểu trong cai xã hội phong kiến ​​loạn lạc thật giản dị: đó là những with người mang tinh thần hiệp nGhĩa, anh hùng hấng hấng hate

từ cử chỉ hành động ngôn ngữ cách ứng xử của vân tiên mang phong thái của một tráng sĩ ngày xưa. chàng là một hình ảnh đẹp lí tưởng mà nguyễn Đình chiểu gửi gắm niềm tin và ước vọng của mình.

tóm lại, bằng Bút phap kể và tả thực mag phong cach nam bộ, nhưng hơn thế nữa là bằng tấm lòng nhn âo cao cả nguyễn đình chiểu đã dựng lại một ủt. ella chàng là người tiêu biểu cho cái thiện mang vẻ đẹp hào hiệp trong cái xã hội đầy bất công tàn ác. nhân vật vân tiên mãi là hình ảnh ẹp mà nguyễn đình chiểu gửi gắm niềm tin khát vọng về truyền thống ạo ức tốtnh ạo ức tốtnh chta

bài thơ lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga gây nên một ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. qua đó nhà thơ mượn thời điểm giải cứu kiều nguyệt nga ể nêu cao tinh thần trượng nghĩa ồng thời khẳng ịnh cai thiện bao giờ cũng chiếng cai encouragement. Đến no, truyện lục vân tiên vẫn giữ được vị trí của nó trong nền văn học việt nam. cảm ơn quý độc giả đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button