Thơ hóa trị – kí hiệu hóa học – nguyên tử khối

bài viết tổng hợp các bài vè rất hay về hóa trị, kí hiệu hóa học, nguyên tử khối giúp bạn đọc ghi nhớ kiếucán thệc mquẙt.

thƠ vỀ hÓa trỊ, kÍ hiỆu hÓa hỌc, nguyÊn tỬ khỐi

bÀi ca hÓa trỊ

kali (k) , iot (i) , hidrô (h) natri (na) với bạc (ag) , clo (cl) một loài là hoá trị i hởi ai! nhớ ghi cho kỉ khỏi hoài phân vân… magiê (mg) kẽm (zn) với thuỷ ngân (hg) oxi (o) , đồng (cu) , thiếc (sn) thêm phần bari (ba) cuối cùng thxim chú ( ca) hoá trị ii nhớ có dzì khó khăn ! này nhôm hoá trị iii lần. en sâu trí nhớ khi cần có ngay. cacbon © , silic (si) này đây có hoá trị iv không ngày nào quên. sắt (faith) lắm lúc hay phiền? ii, iii lên xuống nhớ liền ngay thôi. lại gặp nitơ (n) khó rồi i, ii, iii, iv khi thời lên v. lưu huỳnh (s) lắm lúc chơi khăm xuống ii lên iv khi nằm thứ v. phot pho (p) nói ến ko dư có hỏi hỏi hỏi đến thì ừ rằng v. em ơi , cố gắng học chăm bài ca hoá trị suốt năm cần dùng

bÀi ca kÍ hiỆu hÓa hỌc

ca là chú can xi ba là cậu bari họ hàng au tên gọi là vàng ag là bạc cùng làng với nhau viết Đồng c trước u sau pb mà đứng cùng nhau al y là chì? gọi nhôm bác sẽ cười khì mà xem cacbon vốn tính nhọ nhem kí hiệu c đó bạn đem nhóm lò oxy o ấy lò dò gặp nhau hai bạn cùng hò cháy to clọhnhú chú). zn là kẽm khó gì na gọi natri học hàng brikt rõ ràng brom “người ấy” c cùng làng gari (ga) Fe chẳng khó chi gọi tên là sắt em ghi ngay vào hg chẳng khó tí nào thu ực. … bài ca nhắc bạn xa gần học chăm để nhớ khi cần viết ra.

bÀi ca nguyÊn tỬ khỐi

anh hydro là một (1) mười hai (12) cột carbon nitro mười bốn (14) tròn oxi mỏi mòn mười sáu (16) natri hay láu táu nhảy tót lên hai ba (23) khiếng hai ngđàn magien bốn (24) hai bảy (27) nhôm la lớn lưu huỳnh giành ba hai (32) khác người thật là tài clo ba lăm rưỡi (35,5) kali thích ba chxin (39) năm lătĺm (55ẻ) mangan rồi năm sáu (56) sáu tư (64) ồng nổi cáu bởi kém kém sáu lăm (65) tám mươi (80) brom nằm xa bạc trăm lẻ tám (108) bari lokng mờg một ( ba bảy 7) còn gì hai lẻ bảy (207) bác chì thủy ngân hai lẻ một (201)…

tất cả nội dung bai viết. các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

tải về

luyện bài tập trắc nghiệm môn hóa lớp 8 – xem ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *