Tác phẩm văn học

Tuyển tập những bài thơ Hán Việt của các thi sĩ nổi tiếng Trung Quốc

thời ường ược mệnh danh là thời kì ỉnh cao của thơ văn trung quốc với các tac giả và tac pHẩm xuất sắc vẫn còn , bạch cư dị, mạnh hạo nhiên, Đỗ mục,… hôm nay chúng ta hãy cùng đọc thử thơ trung quốc qua những bài thơ hán việt!ổngi ti

những bài thơ hán việt nổi tiếng trung quốc

tĩnh dạ tư (cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh)

静夜思 /jìng yè sī/: tĩnh dạ tư (cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh)

tác giả: lí bạch

Xem thêm: Bài thơ chữ hán

bản gốc:

床前明月光,疑是地上霜. chuáng qián míng yuè guāng, yí shì dì shàng shuāng.举头望明月,低头思故乡. jǔ tóu wàng míng yuè, say tóu sī gù xiāng.

dịch âm hán việt:

sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương. cử đầu vọng minh nguyệt, Đê đầu tư cố hương.

dịch thơ (tương như):

Đầu giường ánh trăng rọi ngỡ mặt đất phủ sương. ngẩng đầu nhìn trăng sáng cúi đầu nhớ cố hương.

vọng lư sơn bộc bố (xa ngắm thác núi lư)

望庐山瀑布/ wàng lúshān pùbù/:vọng lư sơn bộc bố ( xa ngắm thác núi lư)

tác giả: lí bạch

Xem thêm: Bài thơ chữ hán

bản gốc:

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川. rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān, yáo kàn pù bù guà qián chuān.飞流直下三千尺,疑是银河落九天. fēi liú zhí xià sān qiān chǐ, yí shì yín hé luò jiǔ tiān .

dịch âm hán việt:

nhật chiếu hương lô sinh tử yên, dao khan bộc bố quải tiền xuyên. phi lưu trực há tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên.

dịch thơ (tương như):

nắng rọi hương lô khói tía bay xa trông dòng thác trước sông này nước bay thẳng tắp ba nghìn thước tưởng dải ngân hà tuột m khy.

hồi hương ngẫu thư (ngẫu nhiên viết nhan buổi mới về quê)

回乡偶书/ huí xiāng ǒu shū/: hồi hương ngẫu thư (ngẫu nhiên viết nhan buổi mới về quê)

tác giả: hà chí trương

bản gốc:

少 小 离 家 老 大 回, shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí 乡 音 无 改 鬓 毛 衰. xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi 儿 童 相 见 不 相 识, Ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí 笑 问 客 从 何 处 来. xiào wèn kè cóng hé chù lái.

dịch âm hán việt:

Đang xem: Những Bài Thơ Xuyên Tạc Hay Nhất

thiếu tiểu li gia lão đại hồi hương âm vô cải mấn mao tồi nhi đồng tương kiến ​​bất tương thức tiếu vấn khách tòng hà xử lai

dịch thơ (phạm sĩ vĩ):

khi đi trẻ, lúc về già giọng quê không đổi, tóc đà khác bao trẻ con nhìn lạ không chào, hỏi rằng khách ở chốn nào tới

phong kiều dạ bạc

枫桥夜泊/ fēng qiáo yè bó/: phong kiều dạ bạc

tác giả: trương kế

bản gốc:

月落乌啼霜 天 天 Yuè luò wū tí shuāng mǎn tiān 江枫鱼 火 愁眠 愁眠 jiāng fēng yú duì duì chóu mián 姑苏城 外 寒山寺 gū sū sū chéng wài Hán shān sì 夜 到 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船 客船客船客船客船. shēng dào kè chuán dịch âm Hán việt: nguyệt lạc ô ề ề sương més thiên giang pHong ngư hỏa ối sầu miên cônh ngoại hàn san tự dạ blan chung thung đá đá đá đá đá đá đá đá đá

dịch thơ:

Trìng tà chiếc quạ kêu sương lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ thuyền ai ậu bến cô tô nửa đêm nghe tiếng chùa hàn san (bản dịch tiếng việt) <

hoàng hạc lâu

黄鹤楼/ huáng hè lóu/: hoàng hạc lâu

tác giả: thôi hiệu

bản gốc:

昔人已乘黄鹤去, xī rén yǐ chéng huáng hè qù, 此地空余黄鹤楼. cǐ dì kōng yú huáng hè lóu.黄鹤一去不复返, huáng hè yī qù bù fù fǎn, 白云千载空悠悠. bái yún qiān zài kōng yōu yōu.晴川历历汉阳树, qíng chuān lì lì hàn yáng shù, 芳草萋萋鹦鹉洲. fāng cǎo qī qī yīng wǔ zhōu.日暮乡关何处是, rì mù xiāng guān hé chǔ shì, 烟波江上使人愁 yān bō jiāng shàng shǐ rén chóu

dịch âm hán việt:

tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, thử địa không dư hoàng hạc lâu. hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, bạch van thiên tải không du du. tình xuyên lịch lịch hán dương thụ, phương thảo thê thê anh vũ châu. nhật mộ hương quan hà xứ thị, yên ba giang thượng sử nhân sầu.

dịch thơ:

hạc vàng ai cưỡi đi đâu? Mà đây Hoàng Hạc Riêng lầu còn trơc vàng đi mất từ ​​xưa nghìn nĂm mây trắng bây giờ còn bay Hán dương sông tạnh cây bày bãi xa anh vũ xanh dày dày cỏ non qu q lòng ai (bản dịch của tản Đà)

tại hoàng hạc lâu tiễn mạnh hạo nhiên đi quảng lăng

黄鹤楼送孟浩然之广陵 /huáng hè lóu sòng mèng hào rán zhī guǎng ling/: tại hoàng hạc lâu tiễn mạnh hạo nhiên đi quảng lăng

tác giả: lí bạch

Xem thêm: Bài thơ chữ hán

bản gốc:

故人西辞黄鹤楼, gù rén xī cí huáng hè lóu, 烟花三月下阳州. yān huā sān yuè xià yáng zhōu.孤帆远影碧空尽, gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn, 惟见长江天际流. wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú .

dịch âm hán việt:

hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng cố nhân tây từ hoàng hạc lâu, yên hoa tam nguyệt há dương châu. cô phàm viễn ảnh bích không tận, duy kiến ​​​​trường giang thiên tế lưu.

Đang xem: Phân tích khổ đầu bài thơ Từ ấy của Tố Hữu

dịch thơ (bản dịch của ngô tất tố):

bạn từ lầu hạc lên đường, giữa mùa hoa khói, châu dương xuôi dòng. bóng buồm đã khuất bầu không, trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời.

mẫn nông

悯农 /mǐn nóng/: mẫn nông

tác giả: lí thân

bản gốc:

锄禾日当午,汗滴禾下土. chú hé rì dāng wǔ, hàn dī hé xià tǔ.谁知盘中餐,粒粒皆辛苦? shuí zhī pán zhōng cān , lì lì jiē xīn kǔ ?

dịch âm hán việt:

sừ hòa nhật đương ngọ, hãn trích hòa hạ thổ thùy tri bàn trung xan, lạp lạp giai tân khổ

dịch thơ:

cày đồng đang buổi ban trưa mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. ai ơi, bưng bate cơm đầy dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần!

bài ca dao là bản dịch bài thơ mẫn nông 憫農 của lý thân đời Đường (trung quốc).

nguyệt dạ

月夜 /yuè yè/: nguyệt dạ

tác giả: Đỗ phủ

bản gốc:

今夜鄜州月, jīn yè fū zhōu yuè, 闺中只独看. guī zhōng zhǐ dú kàn.遥怜小儿女, yáo lián xiǎo ér nǚ, 未解忆长安. wèi jiě yì cháng ān.香雾云鬟湿, xiāng wù yún huán shī, 清辉玉臂寒. qīng huī yù bì hán.何时倚虚幌, hé shí yǐ xū huǎng, 双照泪痕干. shuāng zhào lèi hén gān .

dịch Âm hán việt:

kim dạ phu châu nguyệt, khuê trung chỉ độc khan. dao liên tiểu nhi nữ, vị giải ức trường an. hương vụ vân hoàn thấp, thanh huy ngọc tý hàn. hà thì ỷ hư hoảng, song chiếu lệ ngân can?

dịch thơ:

châu phu này lúc trăng soi, buồng the đêm vắng riêng coi một mình. Đoái thương thơ dại đầu xanh, tràng an chưa biết mang tình nhớ nhau. sương sa thơm ướt mái đầu, cánh tay ngọc trắng lạnh màu sáng trong. she bao giờ tựa bức màn không, gương soi chung bong lệ dòng dòng khô. (tản Đà)

⇒ xem thêm bài viết: 8 bài thơ tiếng trung cực hay bằng hán việt chủ đề tình yêu

chúc các bạn học tốt tiếng trung. cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Tham khảo: Top bài thơ hay về quê hương đất nước và con người Việt Nam

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button