SachHayOnline.com

Dưới đây là danh sách Bài thơ cáo thỏ và gà trống hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

chuyện kể cho bé

câu chuyện về chú thỏ bị cáo cướp nhà.

ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng nọ, có một with cáo và một with thỏ. cáo có một ngôi nhà bằng băng, còn thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước, cáo xin sang nhà thỏ sưởi nhờ rồi đuổi luôn thỏ ra ngoài.thỏ vừa đi vừa khóc. một lát sau thỏ gặp bầy chó.

bầy chó hỏi thỏ:

– tại sao thỏ khóc?

– làm sao mà tôi không khóc được. tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo, cáo có một ngôi nhà bằng băng. mùa xuân đến nhà cáo tan ra thành nước, cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.

– thỏ ơi, đừng khóc nữa!

bầy chó an ủi thỏ.

– chúng tôi sẽ đuổi được cáo đi.

bầy chó cùng thỏ đi về nhà thỏ. bầy chói:

– gâu! gâu! gâu! cao cut mau!

cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra:

– ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác!

bầy chó sợ qua chạy mất.

thỏ lại ngồi dưới bụi cây và khóc. một with gấu đi qua, gấu hỏi:

– tại sao thỏ khóc?

– làm sao mà tôi không khóc được. tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo, cáo có một ngôi nhà bằng băng. mùa xuân đến nhà cáo tan ra thành nước, cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.

– thỏ ơi! thỏ đừng khóc nữa! ta sẽ đuổi được cáo đi!

– không, bác gấu ơi, bác không đuổi được đâu. chó đuổi mãi không được thì bác đuổi làm sao được!

– Đuổi được chứ!

gấu nói giọng cương quyết. gấu và thỏ về đến nhà thỏ, gấu gầm lên:

– hoo, cut ngay!

cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra:

– ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác!

gấu sợ qua chạy mất.

thỏ trở lại ngồi dưới bụi cây và khóc. một with gà trống mào đỏ đi qua, vai vác một cái hái. gà trống thấy thỏ khóc bèn hỏi:

– tại sao thỏ khóc?

– làm sao tôi không khóc được. tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn có một ngôi nhà bằng băng. mùa xuân đến nhà cáo tan ra thành nước, cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.

– ta về nhà đi, tôi sẽ đuổi được cáo thôi.

– khong! anh không đuổi được đâu. chó đuổi mãi không được, gấu đuổi mãi không xong thì anh đuổi làm sao được!

– thế mà tôi đuổi được đấy, nào đi!

gà trống và thỏ cùng về nhà thỏ. gà trống cất tiếng hát:

– cuc cu cu cu.

ta vác hai trên vai

Đi tìm cáo gian ác

cáo ở đâu ra ngay!

cáo sợ qua bảo:

– tôi đang mặc quần áo ạ!

gà trống lại hat:

– cuc cu cu cu.

ta vác hai trên vai

Đi tìm cáo gian ác

cáo ở đâu ra ngay!

có noi:

cho tôi mặc áo bông đã!

lần này thì gà quát lên:

– cuc cu cu cu.

ta vác hai trên vai

Đi tìm cáo gian ác

cáo ở đâu ra ngay!

cáo từ trong nhà gỗ nhảy vọt ra, chạy biến vào trong rừng. từ đó, thỏ lại được sống trong ngôi nhà của mình.

  • ← tích chu
  • → chuyện hai with ngựa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *