Giáo dục

Bài Tập Giới Từ Trong Tiếng Anh Có Đáp Án 2022

trong bài viết này, English kiss sẽ cùng bạn tìm hiểu dạng bài tập giới từ trong tiếng anh có đáp án chi tiết. cùng theo dõi nhé!

xem video kiss english hướng dẫn cách sử dụng giới từ trong tiếng anh dễ hiểu dễ nhớ. bấm nút play bên dưới để xem ngay:

Xem thêm: Bài tập giới từ

giới từ là loại từ vô cùng quen thuộc trong tiếng anh. tuy nhiên, bạn nên làm nhiều bài tập thực hành để nắm vững kiến ​​thức về giới từ. bài viết dưới đây, English kiss sẽ gửi đến bạn tổng hợp bài tập giới từ trong tiếng anh có đáp án cực hay. hãy theo dõi nhé!

lý thuyết giới từ trong tiếng anh

giới từ (preposition) là những từ chỉ sự liên quan giữa danh từ, đại từ, cụm danh từ với một từ khác trong câu. theo sau giới từ thường là noun hoặc ving.

video:

I will study in canada for 3 years.

take off your shoes!

He was angry at you.

Để hiểu rõ hơn về lý thuyết giới từ, mời bạn tham khảo bài viết chi tiết sau:

bai tập giới từ trong tiếng anh có Đáp Án

lưu ý khi làm luyện tập:

trong quá trình làm bài, những câu nào bạn chưa rõ thì hãy tra từ điển hoặc các nguồn để tìm được đáp án. Đối với các câu làm chưa đúng, đừng quên ghi chép lại và giải thích rõ nhé! việc tìm kiếm, suy nghĩ và ghi chép lại sẽ giúp bạn ghi nhớ lâu hơn kiến ​​thức đó.

bai tập

ex1. Fill in each blank with the correct preposition.

1. the price of electricity is going to rise _____ August.

2. They came to visit us _____ my birthday.

3. did you have a good time _____ christmas?

4. the children are very excited _____ their summer vacation.

5. we were very disappointed _____ the organization of the festival.

6. Juan missed many lessons. he was sick _____ from January to March.

7. Helen had said goodbye to everyone in the class _____ she went to hometown.

8. my cat is very fond of _____ fish.

9. I waited for _____ at 10 o’clock and then I went home.

10. I can’t remember exactly when the accident happened. I think it was _____ half past nine.

11. do you know _____ the lady?

12. _____ the children left, the house was very quiet.

13. These photos were taken by _____ a friend of mine.

14. the river rhine flows _____ the north sea.

15. I will meet you _____ the corner _____ the street.

16. I always come _____ school _____ walk.

17. the whole poem had been learned _____ heart.

18. _____ has waited for her for a long time.

19. He doesn’t really like to _____ watch football, but his wife does.

20. Are you worried about _____ the final exam?

answer:

1. in 2. in 3. in 4. around 5. with

6. from 7. before 8. from 9. to 10. between

11. with 12. after 13. by 14. in 15. in/of

16. a/ on the 17th by 18th for the 19th on the 20th on

ex2. choose the correct answer

Tham khảo: So sánh hình tượng người lính trong Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính

1. my friend paid………….. dinner. (about, for, to)

2. I have subscribed to …………… four magazines. (to, from, by)

3. the players cooperated ………………. one another. (of, with, to)

4. aditya likes to listen to ……………… classical music. (to, from, by, in)

5. my father tells …………… his best friend mohan. (to, with, on)

6. rahul has registered ……………… in the computer course. (from, to, for)

7. the two monkeys started …………….. at each other. (in, on, on)

8. currently my father is engaged ………………. To start a business. (in, in)

9. You are advised to refrain from …………….. smoking. (to, from, through, in)

10. my brother agreed……………….. my conclusions. (for, with, by)

answer

1. for 2nd to 3rd with 4th to 5th in

6. to 7. to 8. in 9. from 10. with

ex3. mark the correct answer

1. Be careful when you walk ____________ down the street.

a. through

b. top

c. through

d. top

2. please go up ___________ the stairs carefully.

a. below

b. down

c. through

d. in

3. put the _______ toys in the basket, please.

a. in

b. in

c. top

d. through

4. I saw them. they were walking __________ the town.

a. in

b. low

c. towards

d. top

5. the dog is ___________ the bed.

a. through

b. between

c. in

Tham khảo: Đề 2: Hiện nay, nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Anh chị hãy b

d. low

6. She fell ___________ off the bridge but she was fine.

a. finished

b. low

c. top

d. off

7. I like to ski ___________ big mountains.

a. top

b. down

c. finished

d. through

answer

ex4. mark the correct answer

1. _____ time _____ time I will examine you on the work you have done.

a. from/to b. in / to c. in / to d. with / a

2. this town is inhabited by _____ dozens of thieves.

a. with b. to c. by d. for

3. God has granted me _____ thank you very much.

a. in b. for C. to d with

4. make a comment _____ this sentence!

a. to b. Inc. in d. about

5. he is a very rich man; a few hundred pounds is nothing to him.

a. for b. with c. to d about

6. she doesn’t show him much affection _____.

a. with b. Inc. for d. to

7. The _____ counter clerk said those bags were _____ for sale.

a. in/for b. in/in c. in/in d. on/on

8. someone broke into the store and made _____ with several TVs and VCRs.

a. of b. up c. off off

9. old people like to decant _____ memories of the past.

a. in b. with c. in d. for

10. You must follow _____ school rules.

a. to b. about c. with d. in

answer

1. a 2. c 3. a 4. c 5. c

6. c 7. b 8. b 9. c 10. c

download bài tập giới từ

ể tìm hiểu kỹ càng các kiến ​​thức liên quan ến giới từ và làm nhiều dạng bài tập từ cơ bản ến nâng cao, bạn có thể download bài tập gi -từ cớc have dệ ể ể ể ểp: tâ ể ểp: tân ể ể ểp: >

 • download link: https://drive.google.com/file/d/1u4mxewqlzlonxu6g4_fzipkamql2cb5x/view
 • ngoài ra, bạn có thể tham khảo các cụm giới từ thông dụng trong tiếng anh kèm bài tập ứng dụng chi tiết:

  • download link: https://drive.google.com/drive/folders/1gmzuomhdnrofnx-unz8giihco4b961ll
  • lời kết

   hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn tìm được nguồn bài tập giới từ trong tiếng anh có đáp án phù hợp để luyện tập. hãy tiếp Thurs kiến ​​thức mới mỗi ngày để làm vốn tiếng anh của bạn ngày càng phong phú nhé! chúc bạn học tốt!

   Tham khảo: Câu 1, 2, 3, 4 trang 52 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button