Giáo dục

Bài Tập Este Cơ Bản Phân Dạng Và Đáp Án Chi Tiết

Đang xem: Hướng dẫn cách fax tài liệu từ máy tính

este là chương mở đầu của chương trình hóa học 12 và xuất hiện nhiều trong đề thi tốt nghiệp. vì vậy, kiến ​​guru gửi đến các em bài tập este cơ bản có phân dạng và đáp án chi tiết để giúp các em học tốt hơn.

Xem thêm: Bài tập este

i. bài tập this cơ bản: phản ứng cháy của this

1. phần bài tập:

bai-tap-este-co-ban1-1

bài tập este cơ bản

học ngay hôm no lớp luyện đề tốt nghiệp thpt 2023 môn hóa thầy hà

2. phần giải:

Đang xem: ĐẼ MỊ LÀ GÌ, NGHĨA CỦA TỪ MINH MỊ TRONG TIẾNG VIỆT

li thuyết:

– this đơn chức, not mạch hở:

image png jul 30 2020 03 53 56 42 am

ta thấy:

– this đơn chức, 1 liên kết đôi c = c, mạch hở:

– lưu ý: this có số c < 3 => hcooch3.

this com < 100 => this đơn chức.

– bài toán sử dụng hỗn hợp sản phẩm để tiếp tục cho tham gia phản ứng:

+ dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng p2o5, h2so4 đặc, cao, muối khan,…. rồi dẫn qua bình 2 đựng dung dịch bazơ như naoh, ca(oh)2,…

mbình 1 tăng = mh20 (hấp thụ nước).

mbình 2 tăng = mco2 (hấp thụ co2).

+ dẫn toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình đựng dung dịch bazơ như naoh, ca(oh)2,…

mbình tăng = mco2 + mh20 (hấp thụ cả co2 và nước).

+ khối lượng dung dịch tăng: m dd tăng = mco2 + mh20 – m kết tủa.

+ khối lượng dung dịch giảm: m dd giảm = m kết tủa – ( mco2 + mh20 ).

+ lọc bỏ kết tủa, đung nóng dung dịch lại thu được kết tủa nữa:

dot:

câu 1: công thức của this no, đơn chức, mạch hở: cnh2no2.

theo đề ta có: nco2 = no2

this đó là: c2h4o2.

cấu tạo this: hcooch3 (methyl format).

=> chọn d.

cau 2: pthh:

CO2 + Ca(OH)2 image png jul 30 2020 04 03 22 72 am CaCO3 + H2O.

0.2 0.2

⬄ 14n + 32 = 22n

⬄ n = 4.

=> this đó là c4h8o2.

=> chọn d.

cau 3:

dựa vào cả 4 đáp án ta thấy x là este no, đơn chức, mạch hở.

⬄ 14n + 32 = 20.4n

=> n = 5.

=> this is: c5h10o2.

=> chọn d.

câu 4: x tác dụng với naoh tạo muối và 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nên 2 este là 2 este đồng đẳng kế tiếp.

gọi công thức chung của 2 este là cnh2no2 .

pthh:

0.1775 0.145

theo đề ta có:

=>

=> 2 this đó là: c3h6o2 và c4h8o2.

cau 5: no2 = 0.2 mol

x tác dụng với naoh tạo 2 chất hữu cơ.

=> x the east.

Đốt x tạo tỉ lệ mol co2 và h2o = 1 : 1

=> x là this not, đơn chức, mạch hở.

=> ctpt x: cnh2no2.

0.1 0.2

theo đề ta có phương trình: 1 . 0.2 = 0.1.

=> n = 2.

=> x: c2h4o2.

=> chọn b.

câu 6: công thức của 2 east: cnh2no2

⬄ 14n + 32 = 26.8n

=> n=2.5=> 2 this đó là: c2h4o2 và c3h6o2. => chọn a.

câu 7: vco2 = vh20 => not this one, đơn chức, mạch hở.

image png jul 30 2020 04 16 56 12 am

=> to the: c4h8o2.

=> chọn c.

câu 8: not this one, đơn chức, mạch hở (cnh2no2):

image png jul 30 2020 04 19 03 09 am

⬄ 14n + 32 = 30n

=> n = 2. => ctpt to: c2h4o2. => công thức cấu tạo a: hcooch3

câu 9: mkết tủa =mcaco3 = 12 (g)

CO2 + Ca(OH)2 image png jul 30 2020 04 20 56 70 amCaCO3 + H2O

0.12 0.12

=> x là this not, đơn chức, mạch hở.

image png jul 30 2020 04 23 40 21 am

=> n = 6.

=> x: c6h12o2.

=> chọn d.

cau 10:

PTHH: image png jul 30 2020 04 26 21 44 am

co2 + ba(oh)2 → baco3 + h2o

0.06 ← 0.06

2co2 + ba(oh)2 → ba(hco3)2

0.09 ← 0.045

⬄ 14n + 32 = 20.4n

=> n = 5

=> chọn c.

ii. bài tập this cơ bản: phản ứng thủy phân this

1. phần bài tập:

bai-tap-este-co-ban-3-1

2. phần giải:

Đang xem: ĐẼ MỊ LÀ GÌ, NGHĨA CỦA TỪ MINH MỊ TRONG TIẾNG VIỆT

li thuyết:

– Đối với this no, đơn chức, khi xà phòng hóa ta luôn có:

neste = nnaoh = nmuối = nancol

– số nhóm chức this (-coo-):

image png jul 30 2020 04 36 20 90 am

– Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

meste + mnaoh = mmuối + mancol

– mrắn = mmuối + mnaoh dư

cô cạn dung dịch sau phản ứng được chất rắn khan, cần chú ý có thể bazơ còn dư.

cau 1:

PTHH: R – COO – R’ + NaOH image png jul 30 2020 04 37 32 56 am R – COONa + R’ – OH

0,1 image png jul 30 2020 04 37 42 42 am 0,1

⬄ 14n + 32 = 74

=> n = 3

công thức this: c3h6o2

=> chọn b.

câu 2: this tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức => this đơn chức.

month = 44 . 2 = 88

=> this đó là: c4h8o2

pthh: rcoor’ + naoh → rcoona + r’oh

khi tạo muối, gốc r’ bị thay thế bởi na. mà theo đề, muối có khối lượng lớn hơn este nên:

sir < mna

=> sir < 23

=> r’ = 15

=> r’: -ch3

=> r : c2h5.

cấu tạo este là: c2h5cooch3

=> chọn d.

câu 3: bảo toàn khối lượng: meste + mnaoh = mmuối + mancol

=> manocol = 8.8 + 0.1. 40 – 8.2 = 4.6 (g)

neste = nancol = nnaoh = 0.1 mol

=>

=> ancol: c2h5oh

=> this: c4h8o2

=> cấu tạo this: ch3cooc2h5

=> chọn c.

cau 4:

– month = 16 . 5.5 = 88 (g/mol)

– công thức this: c4h8o2.

rcoor’ + naoh → rcoona + r’oh

khối lượng muối bằng 93.18% khối lượng east.

sir > mna

there mr’ > 23

=> r’: c2h5

công thức cấu tạo thu gọn của this là: ch3cooc2h5.

=> chọn c.

cau 5:

naoh = 0.05 mol

neste = nnaoh = 0.05 mol

công thức this là: c4h6o2.

cấu tạo this:

hcooch = ch – ch3

hcoo -ch2 -ch = ch2

ch2 = chcooch3

ch3cooch = ch2

=> chọn d.

cau 6:

naoh = 0.1. 1.3 = 0.13 moles

neste = nancol = nnaoh = 0.13 mol

=> c4h6o2

this có cấu tạo: rcoor’.

=> y: ch3oh

=> r’: ch3

=> r: c2h3

=> cấu tạo this: ch2 = ch – cooch3

tên gọi: methyl acrylate.

chọn a.

câu 7: meste = 32 . 3125 = 100 (g/mol).

naoh = 0.6 . 0.1 = 0.06 mol.

rcoor’ + naoh → rcoona + r’oh

0.05 → 0.05 0.05 0.05

mrắn = mmuối + mnaohdư

=> mmuối = 4.5 – 0.01. 40

= 4.1 (g)

=> sir + 44 + 23 = 82 => mr = 15 (g/mol) => r:ch3=> mr’ = 41 (g/mol) => r’: c3h5.

sau phản ứng jue được anđehit.

=> cấu tạo a: ch3cooch = ch2 – ch3 => chọn b.

câu 8: công thức east: rcoor’

neste = nkoh

=> công thức phân tử: c4h6o2.

sau phản ứng thu được 1 muối và anđehit.

=> gốc r’ có nối đôi c = c gắn trực tiếp vói o (trong nhóm coo).

=> cấu tạo this:

ch3cooch = ch2

=> chọn b.

câu 9: công thức chung của 2 east: cnh2no2

neste = nnaoh = 0.2 mol.

⬄ 14n + 32 = 74

Tham khảo: Top 12 mẫu thuyết minh về chiếc nón lá hay chọn lọc

⬄ n = 3

=> công thức this: c3h6o2.

cấu tạo của 2 this là: hcooch2ch3 và ch3cooch3.

chọn a.

câu 10: công thức east: rcoor’

bảo toàn khối lượng ta được:

mnaoh = mmuối + mancol – meste

= 2.05 + 0.94 – 1.99

= 1 (g)

=> nnaoh = 0.025 mol

⬄ mrcoona = 82

⬄ sir + 44 + 23 = 82

=> sir = 15 => r: channel 3

hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nhau:

⬄ mr’oh =37.6

⬄ sir’ + 17 = 37.6

⬄ sir’ = 20.6

=> gốc ancol: ch3 và c2h5.

vậy 2 this là: ch3cooch3 và ch3cooc2h5

chọn d.

iii. bài tập this cơ bản: hiệu suất của phản ứng tạo this.

1. phần bài tập:

bài tập este cơ bản

2. phần giải:

Đang xem: ĐẼ MỊ LÀ GÌ, NGHĨA CỦA TỪ MINH MỊ TRONG TIẾNG VIỆT

li thuyết:

– hiệu suất có thể tính theo chất tham gia (ancol, axit) hoặc theo sản phẩm.

– dấu hiệu:

+ Đề bài cho khối lượng axit, ancol → đó là khối lượng lí thuyết.

+ Đề bài cho khối lượng east → đó là khối lượng thực tế.

+ tính theo chất sản phẩm (east), cần tìm mlí thuyết.

+ tính theo chất tham gia (axit, ancol) cần tìm mthực tế.

so sánh số mol axit và ancol. hiệu suất tính theo chất hết.

– nếu đề bài đã cho h%:

+ tính chất sản phẩm: lấy lượng đề cho nhân với h%.

+ tìm chất tham gia: lấy lượng đề chia với h%.

dùng kết quả vừa tìm được thực hiện yêu cầu của đề.

câu 1:theo đề ta thấy:

– lượng lí thuyết:

-lượng thực tế: meste = 11g

(h% có thể tính theo chất sản phẩm hoặc chất tham gia).

tinh h% theo this:

CH3COOH + C2H5OH image png jul 30 2020 06 44 21 76 am C2H3COOC2H5 + H2O

trước pư 0.2 0.3

pư 0.2 0.2 0.2

sau pư – 0.1 0.2

meste lí thuyết = 0.2 . 88 = 17.6 grams

image png jul 30 2020 06 44 53 97 am

=> chọn d.

cau 2:

Đang xem: Hướng dẫn cách fax tài liệu từ máy tính

=> tính theo ch3cooh.

=> chọn d.

cau 3:

– khối lượng lí thuyết:

– lượng thực tế:

month = 41.25 (g)

tính h% theo chất tham gia.

=> c2h5oh dư tính theo ch3cooh.

chọn a.

cau 4:

46x + 60x = 5.3

=> x = 0.05 mol.

=> tính toán theo axit.

=> m = 3.52 + 2.96 = 6.48g => chọn d.

cau 5:

pthh:

trước pư: 0.32 0.1

pư: 0.3 0.1 0.1

sau pư: 0.02 0.1

=> ch3cooh dư, tính theo c3h5(oh)3.

=> m(ch3coo)3c3h5 = 60% . 0.2 . 218 = 13.08g

chọn c.

câu 6: methacrylic axit: ch2 = c(ch3)cooh.

pthh : ch2 = c(ch3)cooh + ch3oh ch2 = c(ch3)cooch3 + h2o

naxit < nancol

=> tính theo axit.

month = 60% . 2.5 . 100 = 150 grams

=> chọn b.

câu 7: vì ancol dư nên tính theo axit.

n this thu được = 80% . 0.01 = 0.008 moles

=> mr’ = 74 – 15 – 44 = 15 (g/mol) => r’: channel 3.

ancol đó là: ch3oh.

chọn a.

câu 8: vì ancol dư, nên este tính theo axit.

neste thực tế = 45% . naxit = 45% . 0.2 = 0.09 moles

=> mr = 88 – 44 – 29 = 15 (g/mol) => r: channel 3

vậy axit là: ch3cooh.

chọn a.

this là chương mở đầu của chương trình hóa 12, các em cần nắm vững lí thuyết và làm bài tập thật nhiều. với bài tập este cơ bản của kiến ​​​​guru có phân dạng và đáp án chi tiết sẽ giúp ích các em trong quá trình tự học.

Đang xem: Hướng dẫn cách fax tài liệu từ máy tính

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button