Giáo dục

Những bài phát biểu tại đại hội chi đoàn

nếu bạn đang tìm kiếm bài phát biểu nhận nhiệm vụ bí thư chi đoàn, bạn có tham khảo những bài phát biểu tại ại hội chi đoàn từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ

Những bài phát biểu tại đại hội chi đoàn-1

những bài phát biểu tại đại hội chi đoàn

mẪu sỐ 1: phÁt biỂu trong ĐẠi hỘi ĐoÀn trƯỜng nĂm hỌc 2015-2016

kinh thưa- Đại hội

Xem thêm: Bài phát biểu của bí thư đoàn xã tại đại hội chi đoàn

về dự ại hội đoàn trường năm học 2015-2016 trước hết cho phép tôi thay mặt chi bộ ảng, hđsp nhà trường gửi ến các v, ửi ến các v, ửi ến các v. đoàn viên trong Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. chúc Đại hội thành công rực rỡ.

tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2015 và chương trình công tác ohàn bà. tôi xin khẳng ịnh thêm một số thành tích của đoàn trường năm học qua và ềề xuất một số nhiệm vụ của đoàn trường

NăMC 2014-2015 toàn ảng, toàn dân tiếp tục thực hiện cuộc vận ộng “học tập và làm theo tấm gương ạo ức hồ chí minh” và tổi trẻi hẩng v ệnc v. ạo ức cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi theo tư tưởng, tấm gương ạo ức, phong cách hồ chí minh ”và năm học tiếp tỺ ổi mợi Đoàn trường đã có nhiều đóng góp cho thành công của năm học, nhà trường đạt được danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, Đoàn trường vững mạnh đó là sự đóng góp công lao không nhỏ, của các đồng chí cán bộ đoàn viên, thanks niên nhà trường.

trước hết Đoàn trường đã làm tốt công tác giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, giáo dục lối sống, giáo dục pháp luật, xây dựng nền nếp kỷ cương cho đoàn viên thanh niên, xây dựng tinh thần tương thân , tương ái, thực hiện tốt cuộc vận ộng “xây dựng trường học thiện, học sinh tích cực” bằng nhiều phong tr. , niềm say mê học tập và rèn luyện của tuổi trẻ nhà trường. Bằng những hoạt ộng cụ thể: từ ra, vào trường ến ầu tóc, quần áo, nói năng, ứng xử, chấp hành luật atgt, thực hiện taccón vict của đoàn víên tn trường thpt thpt số 3 an nh giá trị của nhà trường đang xây dựng: “nhà trường văn hóa – nhà giáá mẫu mực – h -h sinh th.

tôi mong rằng trong nhiều chương trình hoạt động của Đoàn thanh niên xây dựng thì việc xây dựng phong cách học sinh thpt số nhơn hốn. c ti màĥn. Đó là những đvtn sống có lý tưởng, co hoài bão, co -nếp kỷ cương, biết làm chủ mình, co kỷ nĂng sống, sáng tạo tự lập vươn lên học tập suốt ời, học ểc ể cùng chung sống, học để khẳng định mình.

Đang xem: Sống ảo là gì? Tác hại của việc sống ảo và thực trạng hiện nay của giới trẻ

cùng với công tác giáo dục đạo đức, nền nếp, kỷ cương. Đoàn trường năm qua còn làm tốt công tác giảng dạy trong chi đoàn giáo viên và học tập của các chi đoàn học sinh. phong trào ổi mới phương phÁp giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin ể nâng cao hiệu quả bài giảng của chi đoàn giáo viên đ ..i ầu tro

ối với các chi đoàn học sinh việc ổi mới cach học cũng ược hưởng ứng sâu rộng nhưc kỳ thpt quốc gia năm 2015 đã có 158/329 tỉ lệ 48.02% học sinh ỗ ạ ại học nguy giá trị của nhà trường với toàn xã hội.

Các Hoạt ộng Thanh Niên tự nguyện, ội Thanh Niên Xung Kích, Công tac văn nGhệ, Thao (ạt Giải Nhất Bong Chuyền Nam, nữ của khối đoàn trường họ đ đ đ đ đ đ đ là phát triển đảng viên mới trong đoàn viên thanh niện học sinh năm qua đã kêt nạp được 5 đồng chí, những hoạt động nhân đạo, từ thiện năm qua các đồng chí đã có nhiều cố gắng như: hiến máu nhân đạo, tặng quà cho đvtn học sinh trong dịp tết nguyên đán. Thay mặt chi bộ ảng tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích mà các ồng chí đã ạt trong nĂm qua.

kinh thưa Đại hội

năm học 2015-2016 đã bắt ầu, năm học với nhiều sự kiện trọng ại như: chào mừng ại hội lần thứ ăl tri ảng ngày truyền thống hlhtnvn, năm tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động đoàn trong trường học. phát huy những thành tích đã đạt được khắc phục những tồn tại. Đoàn trường cần tập trung một số trọng tâm công tác sau:

– tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cuộc vận ộng: “học tập và làm Theo tấm gương ạo ức hồ chí minh về trung, trach nhiệm, gắn bón vớnd ữnd ạnd n. một tấm gương ạo ức tự học và sáng tạo, phong trào xây dựng trường học thi thn học sinh tích cực,

– Đoàn trường hưởng ứng tích cực phong trào thi đua hai tốt do nhà trường phát động. thầy phải tích cực đổi mới phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giờ dạy trên lớp. trò phải chủ động đổi mới cách học, tự tìm tòi, sáng tạo quyết tâm xây dựng thương hiệu nhà trường, phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia năm 2016. Đặc biệt quan tâm tới việc bồi dưỡng các đội tuyển hsg xét tuyển đỗ Đh nguyện vọng 1.

– đoàn trường cần tìm ra những biện phac there ểể thu Hút đoàn viên thanh niên bằng những hoạt ộng văn nghệ thao, vui chơiri giao lưu học học họi đn đn đn đn đn đn đn đn đn đn đn đn đn xây dựng lối sống đẹp, tác phong văn minh lịch sự, sống nhân ái, nói không với vi phạm tai tệ nạn xã hội, không bạo khàp.</thc lự

– đON TRườNG CHủNG Công tac bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho can bộ đoàn, phải hết sức coi trọng công tac này thàng tưởng thàng thàng tưởng thàng tt. để phat triển Đoàn viên, đảng viên.

– với chi đoàn giáo viên cần thực hiện tốt cuộc vận ộng “mỗi thầy côác là một tấm gương ạo ức tực và sáng tạo” gìnn phẩt, lốt, lốtng, lịt, lịt, lịt, lươt, lươt, lươt, lươt, lươt, lươt, lươt lươt, lươt, lươt, lươt, lươt, lươt, lươt, lươt, lươt, lươt, lươtng, lươtng, l. đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học – ứng dụng cntt luôn có ý thức phấn đấu để được đứng trong đỐcsvaũ. chi đoàn giáo viên thật sự là chi đoàn đầu tàu, gương mẫu và cố vấn mọi hoạt động cho đoàn trường.

Đang xem: Tính năng mới

kinh thưa đại hội!

với truyền thống 27 nĂm xây dựng và trưởng thành tôi tin tưởng rằng tuổi trẻ thpt số 3 an nhơn với tinh thần say mê sáng tệo, dám nghĩ, dám làm sẽ cónng nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà vụ năm học 2015-2016.

một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các đ/c trong btv thị đoàn an nhơn trong nhiều năm qua đã chỉ ạo và giúp ỡ đoàn trường và tôi chn thành ơn ơn ơn ơn ơn ơn ơn ơn ơn ơn ơn ơn ơn đn đn đn đn đn đn đm c. , chính trị của lữ Đoàn 573 là đơn vị kết nghĩa với Đoàn trường đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ về tinh thần, vật chất cho Đoàn trường để hoàn thành được nhiệm vụ, cuối cùng kính chúc quý vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp. xin chân thành cảm ơn!

Những bài phát biểu tại đại hội chi đoàn-2

mẪu sỐ 2: lỜi phÁt biỂu tẠi ĐẠi hỘi ĐoÀn trƯỜng thpt hƯỚng phÙng nhiỆm kỲ 2013- 2014

kinh thưa đồng chí Đoàn chủ tịch kính thưa quý vị đại biểu! kính thưa Đại hội!

hôm nay, ược sự ủy quyền của ảng ủy, chỉ huy trung đoàn 52. Thay mặt cho tuổi trẻ trung đoàn 52 là chi đoàn kết nghĩa với chi chi đoàn giáo víên vên của trườa trườa trườa trườ Đơn vị đã cử tôi cùng 2 đ/c đoàn viên trần trọng phong, mai xuân thanh là ttttn về dự Đại hội Đại biểu Đoàn trường. Trước hết xin chuyển lời của lãnh ạo, chỉ huy và tổi trẻ ơn vị nhiệt liệt chào mừng ại hội, chúc mừng những kết quả đt ượt trong hoạt đt đt ng báo báo ba vừa qua và phương hướng nhiệm kỳ tới cũng như ý kiến ​​​​phát biểu của bi. Về PHÍA BảN THN, Là người đã Từng Gắn Bó với Hoạt ộng đoàn và pHong trào thanh niên gần 20 năm, và có 15 nĂm là can bộoàn ccc cấp, rất tâm huyt vớt vớt tổtn ượtn ượtn ượtn ượtn ượtn ượtn ượtn ốtn với Đại hội và đặc biệt đây là những đại biểu ưu tú nhất của đoàn trường, tôi xin phát biểu một số nội dung: trước hết xin đồng cảm và chia sẻ sâu sắc với những đạc điểm, tình hình, những khó khăn cơ bản trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình hiện no. công tác dạy học và công tác thanh niên đã ạt ược như vậy thể hiện sự nỗ lực cố gắng rất cao của cấp ủy, bgh, củ vàcỪa giá kính thưa các đại biểu. kính thưa các bạn trẻ. chủ tịch hồ chí minh trong di chúc đã viết: “ĐoÀn viÊn thanh niÊn ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khǎn, cón chí. ẢNG cần phải chǎm giáo dục ạo ức cach mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủng nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. trong một bức thư khác, bác đã viết: “non sông việt nam có trở nên vẻ vang không, dân tộc việt nam có bước tới đài vinh quang ể ể cá sánh vaci c. ở công học tập của các em”. ngày 8-17-1947, trong “thư gửi các bạn thanh niên”, bác viết: “thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên MUốN Làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại pHải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc ể ển bịng lai đ hôm nay là công tac dạy học và công tac Thanh n Éên. tại Sao tôi muốn nói ến điều này. Hôm nay chung ta tổ chức ại hội đoàn. thắng lợi nGhị quyết của chi bờhộ và kế tri hort. bgh trường. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, đòi hỏi Đoàn phải nghiên cứu, cụ thể hóa và đưa nghị quyết chi bộ, nhiệm vụ trường vào chương trình hành động của Đoàn trường, của các chi đoàn, chuyển tải thông qua Các Hoạt ộng Phong Trào Xung Kích, Sáng Tạo Của đoàn Thanh Niên. Về Vấn ề Này Tôi Xin Lưu ý với ại hội, với các bạn là nếu chung ta ưa ược đ N, thanh niên vào các hoạt ộng bổ ích thì hiển nhiên những suy nghĩ, hành ộng không bổ ích nó sẽ nhỏ đi và sẽ hạn chế ược những khuyết điểm tồ vấn ề thứ 2 là trong chương trình cor hội nghị ổi mới phương phap học tập, tôi ề nGhị tổ chức hoạt ộng ngoại khóa, ngll về ổi mới nội dung, phương phap, n. trước đó phát động giáo viên, học sinh, nhất là những người có thành tích tốt viết tham luận, kinh nghiệm để xây trdựng chưưng. Hoạt ộng này nên tiến hành từp cấp chi đoàn, tổ, nhó rồi tổc chức lên cấp đoàn trường và mời những người có thành tícy tốt, những ng ng ếi hểnh ểt. Phân Công Giáo Viên, đoàn Viên Kèm Cặp, Giúp ỡ Người Yếu… Vấ ề ề NữA Là PHÁT HUY Hiệu quả của trào xã had Hóa Giáo dục, Có Kếhạ NGH đ NGH đ NGHT NGHT NGHT NGHT NGHT NGHT N. khối 12) kết nghĩa với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn để phát huy hiệu quả hoạt động. kính thưa các đồng chí! thành công của đại hội hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. lần nữa kính chúc các ại biểu c các ồng chí can bộ, đvtn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc các chỉc tiêu nghịt ết, chươnhnh, k ế ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Những bài phát biểu tại đại hội chi đoàn-3

Tham khảo: Sự Việc Là Gì ? Nghĩa Của Từ Sự Việc Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Câu Là Gì

mẫu số 3: bài phát biểu của bí thư ảng ủy, giám ốc công ty tại ại hội đoàn cơ sở công ty điện lực điện biê n

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button