Giáo dục

Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường (Từ vựng 22 mẫu) Bài luận hay về môi trường

Nội dung bài viết

top 22 bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng anh siêu hay dưới đây của download.vn sẽ là tư liệu hữu ích. giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo trong học tập, rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn tiếng anh về bảo vệ môi>trư

bảo vệ môi trường là những hoạt ộng giữ cho môi trường trong lành, sạch ẹp, cải thiện môi trường, ảm bảo cân bằng sinh tái, ngăn chặn, khắc cád. cho môi trường. bảo vệ môi trường là mối quan tâm hàng đầu của nhân loại. vậy dưới đây là từ vựng và 22 đoạn văn viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng anh, mời các bạn cùng đón đọc nhé. bên cạnh đó các bạn xem thêm đoạn văn tiếng anh viết về ô nhiễm không khí.

viết về môi trường bằng tiếng anh – mẫu 1

bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng anh – mẫu 2

viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng anh – mẫu 3

Đoạn văn tiếng anh về bảo vệ môi trường – mẫu 4

Đoạn văn tiếng anh về bảo vệ môi trường – mẫu 5

Đoạn văn tiếng anh về bảo vệ môi trường – mẫu 6

Đoạn văn tiếng anh về bảo vệ môi trường – mẫu 7

Đoạn văn tiếng anh về bảo vệ môi trường – mẫu 8

Đoạn văn tiếng anh về bảo vệ môi trường – mẫu 9

Đoạn văn tiếng anh về bảo vệ môi trường – mẫu 10

Đoạn văn tiếng anh về bảo vệ môi trường – mẫu 11

Đoạn văn tiếng anh về bảo vệ môi trường – mẫu 12

Đoạn văn tiếng anh về bảo vệ môi trường – mẫu 13

Đoạn văn tiếng anh về bảo vệ môi trường – mẫu 14

Đoạn văn bằng tiếng anh về bảo vệ môi trường – mẫu 15

Đoạn văn bằng tiếng anh về bảo vệ môi trường – mẫu 16

Đoạn văn bằng tiếng anh về bảo vệ môi trường – mẫu 17

Đoạn văn bằng tiếng anh về bảo vệ môi trường – mẫu 18

Đoạn văn tiếng anh viết về bảo vệ môi trường – mẫu 19

bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường – mẫu 20

tiếng anh

The environment is the most important thing for our lives. the environment is the air we breathe, the water we drink and it is everything we need for our lives. but now the most important thing for our life is being polluted and in many different ways. This pollution affects the health of living beings. the air is damaged by fumes from cars and trucks, and power plants generate acid rain that destroys entire forests and lakes. When fossil fuels i.e. oil, gas and coal are burned to provide energy for lighting, cooking, etc., polluting gases are formed. not only on land but also in the sea, oil spills pollute sea water and kill marine life; chemical waste from factories and sewage works, and artificial fertilizers from farmland, pollute river water, kill wildlife and spread disease. everything is being caused by human existence. Humans create so much garbage! each household produces about 1 ton of garbage each year! dumpsters take most of it and bury it in huge landfills or burn it in incinerators; both actions can be dangerous for the environment.

but only we can change it and fix it. contamination can be prevented with something we do every day. first we can use recycled paper to help save trees. second attempt to avoid buying plastic. it is difficult to recycle. One way to reduce plastic is to refuse to use plastic bags. If we can’t avoid buying plastic bags, we should use reused plastic bags over and over again, until they wear out. finally we must take his old clothes to the charity shops, some are sold. To protect the environment we also have to save energy. use less energy by turning off lights when rooms are not in use, without wasting water; Don’t forget to turn off all electrical appliances when not in use, use a bicycle or walk instead of using a car for short trips, we can save energy, maintain a clean atmosphere and a healthy life. lighting represents 10 to 15 percent of the electricity bill. however, this amount can be reduced by replacing a normal 100 watt light bulb with an energy efficient light bulb and we are still trying to invent something new to save money and conserve the earth’s resources.

Keeping the environment clean is not only all the ways mentioned above, but also protecting natural resources. that’s the way to conserve wildlife. First we have to conserve the ancient forest, the rainforest, build more safaris and national parks, and plant more trees to create a place for wild animals to live. Second, we must ban hunters who hunt too many animals beyond what is allowed by law.

Finally, we now know that the environment is the most important thing for life and we know how to protect it and use it scientifically. Every day we invent and find more and more ways to protect the environment. I hope that in the future the earth will be cleaner.

tiếng việt

môi trường là điều quan trọng nhất đối với cuộc sống của chúng ta. môi trường là không khí chúng ta hít thở, nước chúng ta uống và là mọi thứ chúng ta cần cho cuộc sống của mình. nhưng bây giờ điều quan trọng nhất đối với cuộc sống của chúng ta đang bị ô nhiễm và bằng nhiều cách khác nhau. sự ô nhiễm này ảnh hưởng đến sức khỏe của các sinh vật. không khí bị hư hỏng do khói ô tô và xe tải, và các trạm phát điện tạo ra mưa axit phá hủy toàn bộ rừng và hồ. Khi Các Nhiên liệu Hóa Thạch NHư DầU, Khí ốt Và that ược ốt cháy ể ể cấp cấp năng lượng choc việc thắp sáng, đun nấu, v.v … Chung sẽ tạo t tho thành cac khí nhy otel. không chỉ trên đất liền mà còn ở biển, dầu tràn gây ô nhiễm nước biển và giết chết các sinh vật biển; Chất Thải Hóa Học từ Các NHà Máy Và Công Trình NướC Thải, Và phân bón nhân tạo từ ất trồng trọt, làm ô nhiễm nước sông, giết chết ộng vật hoang pap và lan d. mọi thứ đều do sự tồn tại của with người gây ra. with người tạo ra nhiều rác rưởi như vậy! mỗi hộ gia đình thải ra khoảng 1 tấn rác mỗi năm! HầU HếT LượNG Rác này ược người đi bụi mang đi và chôn ở những Bãi Rác Khổng lồ Hoặc ốt Trong Lò ốt – Cả Hai Hành ộng này ều Có thể nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy nguy

nhưng chỉ có chúng ta mới có thể thay đổi và giải quyết nó. Ô nhiễm có thể được ngăn chặn bằng những việc chúng ta làm hàng ngày. Đầu tiên chúng ta có thể sử dụng giấy tái chế để giúp cứu cây. thứ hai, cố gắng tránh mua đồ nhựa. rất khó để tái chế. một cách để cắt giảm đồ nhựa là từ chối sử dụng túi vận chuyển. nếu không thể tránh mua túi ni lông, chúng ta nên sử dụng túi ni lông tái sử dụng nhiều lần cho đến khi chúng hết. cuối cùng chúng ta nên mang quần áo cũ của bạn đến các cửa hàng từ thiện, một số có bán. Để bảo vệ môi trường, chúng ta cũng phải tiết kiệm năng lượng. sử dụng ít năng lượng hơn bằng cách tắt đèn khi phòng không sử dụng, không lãng phí nước; Ừng quên tắt tất cả các thiết bị điện khi chung không sử dụng, sử dụng xe ạp hoặc đi bộ thay vì sử dụng ô tô Tong những chuyến đi ngắn, chung ta có giữ cuộc sống lành mạnh. chiếu sáng chiếm 10% đến 15% hóa đơn tiền điện. tuy nhiên, số tiền này có thể được giảm bớt bằng cách thay thế bóng đèn 100 watt thông thường bằng bóng đèn tiết kiệm năng lượng và chúng tôi vẫn đang cố gắng phát minh ra thứ mới để tiết kiệm tiền cũng như bảo tồn tài nguyên của trái đất.

giữ môi trường trong sạch không chỉ là tất cả các cách được đề cập trước đây mà còn là cách bảo vệ tài nguyên thiên. Đó là cách để bảo tồn cuộc sống hoang dã. Ầu tiên chúng ta cần bảo tồn rừng già, rừng nhiệt ới, xây dựng thêm các safari và vườn quốc gia, trồng nhiều cây hơn ể cố chong sin cho thứ hai, chúng ta cần nghiêm cấm những thợ săn săn bắt động vật quá nhiều ngoài quy định của pháp luật.

cuối cùng, bây giờ chung ta biết rằng môi trường là điều quan trọng nhất ối với cuộc sống và chúsg ta biết cach bảo vệ và sử dụng nó một cach Khohoh. hàng ngày, chúng ta phát minh ra và ngày càng tìm ra nhiều cách để bảo vệ môi trường. tôi hy vọng rằng trong tương lai trái đất sẽ sạch hơn.

bai luận tiếng anh về môi trường – mẫu 21

viết đoạn văn tiếng anh về môi trường – mẫu 22

từ vựng tiếng anh về bảo vệ môi trường

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button