Giáo dục

Đáp án câu hỏi cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

như chúng ta đã biết thì dịch vụ công trực tuyến là một loại dịch vụ hành chính và ba gồm cả một số các dịch vụ khác mà cưc cnỺn chonhà nhà . Để khuyến khích tinh thần và hưởng ứng tìm hiểu về pháp luật việt nam cơ quan nhà nước đã phát động ra cuộc thi tìm hiểu ục tung v.tr. Để biết đáp án chinh xác câu hỏi cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến. hãy theo dõi ngay dưới đây nhé.

luật sư tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Đáp án câu hỏi cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến:

1. dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là gì?

trảii: dịch vụ công trực tuyến ở mức ộ 1 là dịch vụ bảo ảm cung cấp ầy ủ các thông tin vềc thủc hành chynh và các văn bản criên quy ị ề ề ề ề ề ề ề ề p>

2. sử dụng dịch vụ công trực tuyến thế nào?

trả lời: tài khoản của cá nhân, tổ chức sau khi được cơ quan nhà nước xác minh sẽ được đăng nhập vào hệ thống. Đăng nhập thành công, cá nhân, tổ chức sử dụng chức năng ăng ăng ký trực tuyến để tiến hành đăng ký. Trong qua trình triển khai, cơ quan nhà nướcc cor trach nhiệm Liên lạc và cung cấp ầy ủ ủ thông tin lín quan ến hồ sơ hơc cac vấn ề khonc ảnh hưởng trực tiếp ến ụn ụn ụn ụn Bên cạnh đó, người sửng dịch vụ này cũng có thể sử dụng chức năng ”tra cứu thông hồ sơ” ểểmm bắt kịp thời những thông tin cần thiết.

chú ý: thông tin hồ sơ mặc định được gửi qua email đăng ký và được thông báo miễn phí . riêng việc thông báo bằng tin nhắn điện thoại sẽ phát sinh kinh phí theo giá cước viễn thông quy định.

3. phân biệt dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4?

trả lời:

xem thêm: dịch vụ công là gì? Đặc điểm và các hình thức cung ứng dịch vụ công?

– dịch vụ công trực tuyến ở mức ộ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức ộ 2 và choc pHép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản ến ến cơc. những giao dịch liên quan đến việc xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng . việc thanh toán lệ phí ( nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại nơi cung cấp dịch vụ.

– dịch vị công trực tuyến ở mức ộ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức ộ 3 và choc pHép người sử dụng thanh toán lệ pHí (nếu có) ược thực hiện tuyến.

4. Ưu điểm nổi bật của dịch vụ công trực tuyến là gì?

lời: tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc cho người sửng dịch vụ công trực tuyến khi có crủ chủ ộng đĂng ký thủc tục tại bất kỳ đâu, vào bất kỳt kỳt kỳt kỳt kỳt kỳt và thiết bị thông minh. Đi kèm với dịch vụ công trực tuyến là hệng biểu mẫu, hướng dẫn thông tin, công khai minh bạch sẽ gó pHần giảm ti cực, cải thiện, nâng cao cao lượt ờng.

5. dịch vụ công trực tuyến là gì?

trả lời: dịch vụ công trực tuyến là dịch.vụ hành chính công và các dịch vụ khác của có cơ quan nhà nước ược cung cấp cho các tâcổ chứ cán.

6. những thủ tục nào thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức ộộ 3 tại trang web: https //: dich.novuco.

trả lời:

xem thêm: các đơn vị thực hiện hoạt động dịch vụ công lĩnh vực đất đai

– giải quyết chế độ ưu đãi đối với bà mẹ việt nam anh hùng.

– giải quyết chế ộ ưu đãi hàng that choc thân nhân người công với cach mạng Hy withouth, thực hiện chế ộ ưu đãi trong giáo dục đào tạo ối với với với với p>

– giải quyết trợ cấp một lần ối với người có thành tích tham gia khang chiến ược tặng bằng khen của thủ tướng chính pHủ, chủch tịch hội ồng bộr trưở trưở trưở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

7. thế nào là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2?

lời: dịch vụ công trực tuyến mức ộ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức ộ 1 và choc pHép người sửng dụng tải về các mẫu văn bản và khai bá ể ể àn thi. hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

8. khi thực hiện thủ tục hành chynh với dịch vụ công trực tuyến tại trag web: https: //dichvucong.hanoi.gov.vn, muốn nhận kết tại ịa chỉi người sử nng y’n cụu cầu

trả lời:

– phí hoặc lệ phí thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) theo quy định.

xem thêm: dịch vụ công trực tuyến là gì? những quy định cần biết về dịch vụ công trực tuyến?

– phí dịch vụ bưu chính (nếu có) theo quy định.

9. công dân thực hiện những thao tác gì để sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 tại web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn?

trả lời:

– từ trang chủ chọn Đăng ký trực tuyến để lựa loại dịch vụ cần sử dụng rồi ấn nút “thực hiện”.

– Điền đầy đủ và chính xác những thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến.sau đó, công dân nhập mã xác nhận và nhấn vào núcp ” ti>

– thông tin đăng ký thành công sẽ đi ến trang hướng dẫn các bước tiếp theo ể hoàn tất hồ và ược gửi ến hộp thưn ện.nt.n.nt. hoặc yêu cầu khác, người sử dụng dịch vụ sẽ được hướng dẫn để bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

10. dịch vụ công trực tuyến có những mức độ nào?

trả lời: có 4 mức độ: mức độ 1,mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4

xem thêm: quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến của bộ công thương

11.dịch vụ hành chính công là gì?

trảii: dịch vụ hành chính công là những dịch vụ lín quan ến hoạt ộng thực thi phap phap lusật, pHi lợi nhuận, do quan nhà nướcc cóc có tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

12.công dân sẽ nhận hồ sơ bằng cách nào khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến?

trả lời: bằng thư điện tử và tin nhắn trên điện thoại di động

13.thời gian, địa điểm nào phù hợp để công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến?

trả lời: bất ký nơi nào, lúc nào khi kết nối được môi trường mạng

14. khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, việc trả kết quả cho công dân được thực hiện bằng những cách nào?

trả lời:

xem thêm: dịch vụ công trực tuyến là gì? các lưu ý khi sử dụng?

– tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của cơ quan thực hiện dịch vụ công.

– tại địa chỉ yêu cầu qua đường bưu điện

15. dịch vụ công trực tuyến hướng tới những đối tượng nào?

trả lời: tổ chức, doanh nghiệp, người dân

16. những thay ổi trong cách thức làm việc giữa tổ chức, doanh nghiệp, người dân với cơ quan nhà nước khi sử dụng dịch vụ công trìực tuy gẺ?

trả lời: tổ chức, doanh nghiêp, người dân có thể làm việc với cơ quan nhà nước trong 24/7 tại bất cứ đâu có internet.

17. Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 , người sử dụng phải đến cơ quan nhà nước bao lần?

trả lời: 1 lần

xem thêm: dịch vụ công trực tuyến là gì? dịch vụ công mức độ 1, 2, 3, 4?

18. dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, người sử dụng phải đến cơ quan nhà nước mấy lần?

trả lời: không lần nào.

19. người sử dụng phải cung cấp những thông tin liên hệ như thế nào khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến?

trả lời: số điện thoại di động/ email.

20. ?

trả lời: nhân viên bưu điện.

2. mục đích của cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến:

từ các câu hỏi như trong cuộc thi chúng ta cũng có thể hieu phần nào về dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chynh và một số một cccà dịc choịc vá. chức thông qua việc kết nối internet.

cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến nhằm mục đích:

– tuyên truyền, phổ biến giáo dục trên toàn quốc, phục vụ kịp thời đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.

– Thông qua cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến ở đây hướng tới mục đích đó là nhằm mục đích phổ bi rộng rãi về th thức sửng , cức, cức, cức, cức, cức, cức, c. nhân dân thấy ược những mặt tích cực, lợi ích và hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến, gél phần nâng cao số người sử vụ dụch.

– nội dung, hình thức tham gia cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mang ến sử ổi mới trong phương pháp giá dục pháp luật chụt vƣu hi quà. nước.

– Đối tượng tham gia cuộc thi sẽ có nhiều giải pháp, sáng kiến, sáng tạo và đột phá. sáng kiến ​​này sẽ được chọn lọc và đưa vào ứng dụng thực tế.

– cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến ở các thành phố, tạo giao lưóngó, vđđ. whatc.

trên đây là thông tin chung tôi cung cấp vềii dung bạn đọc, hãy theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button