Giáo dục

Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ

ii. tác phẩm

1. tìm hiểu chung

a. hoàn cảnh sáng tác

– Được sáng tác sau 1848, khi ông đã cáo quan về hưu và sống cuộc đời tự do nhàn tản.

b. thể loại

– hát nói đã khá phổ biến từ các thế kỉ trước, nhất là cuối thế kỉ xviii, song nguyễn công trứ là người ầu tiên đ.ã có c

c. bố cục (3 phần)

– phần 1 (6 câu thơ đầu): quan điểm sống ngất ngưởng khi làm quan

– phần 2 (10 câu thơ tiếp): quan niệm sống ngất ngưởng khi về hưu

– phần 3 (còn lại): quãng đời khi cáo quan về hưu

2. tìm hiểu chi tiết

a. cảm hứng chủ đạo

– tập trung vào từ “ngất ngưởng”

+ tên nhan đề

+ lặp lại bốn lần trong bài thơ

-> nghĩa đen: chỉ sự vật ở độ cao chênh vênh, không vững, nghiêng ngả

-> nghĩa bóng: cách sống vượt lên trên những khuôn mẫu, gò bó. thể hiện tính cách, thái độ cách sống ngang tàng của nguyễn công trứ.

b. quan điểm sống ngất ngưởng khi làm quan (sáu câu thơ đầu)

– “Vũ trụii mạc phi phận sự”: đây là quan niệm mà ông trong phận sự của ta).

– Trong nguyễn công trứ, quan niệm ấy gắn liền với ý tưởng “you, tề, trị, bình”, với chí làm trai và chủ nghĩa anh hùng mào ôuổi vớt tất cả lòng, tưởc. suốt cuộc đời.

– “Ông hi văn…vào lồng”:

+ hình ảnh ẩn dụ “vào lồng”-> diễn tả cuộc đời làm quan, coi thường danh lợi của nguyễn công trứ-> cách nhìn mới mẻ, khác lạ so với nhà nho đương thời

+ Coi nhập thế là việc làm trói buộc, làm quan sẽ mất tự do, gò bó nhưng đó cũng là điều kiện ểể bộc lộ tài nĂng, hoài bão, trọn nghĩa vua tôi.

– nêu những việc mình đã làm ở chốn quan trường và tài năng của mình:

+ tài năng: giỏi văn chương (khi thủ khoa), tài dùng binh (thao lược)

=> tài năng lỗi lạc, xuất chúng: văn võ toàn song

=> tự hào mình là một người tài năng lỗi lạc, danh vị vẻ vang, văn vẻ toàn tài.

=> Sáu Câu Thơ ầu là lời tự thuật chân thành của nhà thơ lúc làm quan, khẳng ịnh tài nĂng và lí tưởng trung quân, lòng tự hào vềm chất, n ờ, tờ, tờ, pHá ờ , tờ, phá ờ, phá ờ, tờ, tờ, phá ờ, phá ờ, tờ, tờ, phá, phá, phá, phá ờ, phá ờ, phá ờ, phá ờ, phá ờ, phá ờ, phá phá ờ, phá ờ, phá ờ, phá ờ, phá ờ, phá ờ. của một người có khả năng xuất chúng. there is thái độ sống của người quân tử bản lĩnh, kiên trì lí tưởng.

c. quan niệm sống ngất ngưởng khi về hưu (mười câu thơ tiếp theo)

– cách sống theo ý chí và sở thích cá nhân:

+ cưỡi bò đeo đạc ngựa.

+ Đi chùa có gót tiên theo sau.

=> sở thích kì lạ, khác thường, thậm chí có phần bất cần và ngất ngưởng

+ bụt cũng nực cười: thể hi hành ộng của tac giả là những hành ộng khác thường, ngược ời, ối nghịch với quan điểm của các nhà nho phong kiến.

=> cá tính người nghệ sĩ mong muốn sống theo cách riêng

– quan niệm sống:

+ “ược mất … ngọn đông phong”: tự tin ặt mình sánh với “thái thượng”, tức sống ung dung tựi, không quan tâm ến chuyện khen chiv

+ “không …tục”: không phải là phật, không phải là tiên, không vướng tục , sống thoát tục ⇒ sống không giống ai, sống.ngất ng

=> quan niệm sống kì lạ khác thường mang đậm dấu ấn riêng của tác giả

d. quãng đời khi cáo quan về hưu ( ba câu cuối )

+ “Chẳng trai nhạc .. nGhĩa vua tôi cho trọn ạo sơ chung”: sử Dụng điển cố, vi mình sánh ngang với những người nổi tiếng có sự nghiệp hijn hach ​​như tuât. ..

+ nguyễn công trứ đã tự khẳng ịnh mình là with người trung thần, làm tròn ạo vua tôi, điều này gel pHần khẳng ịnh thêm quan niệm về làm trai của t.

+ tự hào khẳng định tài năng và công lao của mình một cách đĩnh đạc hào hùng.

=> tuyên ngôn khẳng định cá tính, sự mong muốn vượt ngoài quan điểm đạo đức nho gia thông thường. Đối với ông, ngất ngưởng phải có thực danh và thực tài. vậy cai ngất ngưởng của ông không pHải tiêu cực mà sự khẳng ịnh bản thân của mình, là bản lĩnh dám sống ở ời, và một phong cach sống tài tài t.

e. giá trị nội manure

– bài thơ thể hiện rất rõ thái ộ sống của nguyễn công trứ giai đoạn cuối ời, sau những trải nghiệm ắng cay củ ngqua cuờ. Đó là thái độ coi thường danh lợi, vượt lên thói thường để sống cuộc sống tự do tự tại. Giữa Cái Xã Hội Mài Cá tíh ều bị thủ tiêu thì cai tôi “ngất ngưởng” của nguyễn công trứng chẳng những bộc lột bản lĩnh cứng cỏi, sự thức tỉc tỉc tỉc tỉc tỉc tỉc tỉc tỉc tỉc bộ hiện đại.

f. giá trị nghệ thuật

– vận dụng thành công thể hát nói

– giọng điệu thơ hóm hỉnh, khoa trương, ý vị trào phúng

– sử dụng điển tích, điển cố

sơ đồ tư duy – bài ca ngất ngưởng

Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ</>

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button