Giáo dục

Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác Soạn văn 11 tập 2 tuần 30 (trang 92)

với “ba cống hiến vĩ đại của các mác”, Ăng-ghen đã chứng minh được những cống hiến vĩ đại của mác đối với nhân. tác phẩm được tìm hiểu trong chương trình ngữ văn lớp 11.

tác phẩm ba cống hiến vĩ đại của các mác

nghe đọc ba cống hiến vĩ đại của các mác:

Xem thêm: Ba cong hien vi dai cua cac mac

chiều ngày 14 tháng ba, vào lúc ba giờ kém mười lăm phút, nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiạn đg su. Ể Mác ở lại một mình vẻn vẹn chỉc crist phút, thế mà khi trở vào pHòng, chung tôi nhìn thấy ông thiếp đi thản trên chiếc ghế bành – nhưng là giấc ngủc ngủ

with người đó ra đi là một tổn thất không sao lường hết ược ối với giai cấp vô sản đang ấu tranh ở châu âu và châu mĩ, ối với khoa học lịch sử. rồi đây, người ta sẽ cảm thấy nỗi trống vắng do sự qua đời của bậc vĩ nhân ấy gây ra.

giống như đác-uyn đã tìm ra quy luật phát triển thế giới hữu cơ, mác đã tìm ra quy lu ật phát tri tri Trước hết cần pHải cóc cai Ăn cai uống, quần áo và chỗ ở, rồi Sau mỗi giai đoạn phát triển kinh tế nhất ịnh củtt dân tộc han một thời ại t tế s à ể à à à à à à à à à à à. Các Quan điểm Phap Quyền, NGHệ Thuật và cả tôn giáo nữa, cho nên phải xuất phát từ cơ sở đó mà giải thích những cai kia, chứ không phải phải ạhư đ

nhưng không chỉ có thế thôi. mác cũng tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư ản do phưĩc. Với việc phát hiện ra giá trị thặng dư trong lĩnh vực này, lập tức một ang sáng xuất hiện, trong khi mọi công trình nghiên cứu trước đây của các đều mò mẫm trong bong tối. […]

with người khoa học là như vậy đó. nhưng đấy hoàn toàn không phải là điều chủ yếu ở mác. khoa học đối với mác là một động lực lịch sử, một lực lượng cách mạng. Mỗi phát kiến ​​mới trong bất cứ khoa học líận nào, thậm chí đôi khi người ta chưa thấy ngay ược việc ứng dụng nó vào thực tế, đ đ ến cho. lớn hơn nữa khi phát kiến ​​đó nhanh chóng có tác động cách mạng đến công nghiệp, đến sự phát triển lịch sử nói chung. […]

bởi lẽ trước hết mác là một nhà cách mạng. BằNG Cách Này there are cach khác, Tham Gia Vào Việc Lật ổ xã Hội tư sản và các thiết chế nhà nước do nó dựng lên, Tham Gia vào sự nghiệp giải phong giai ến cho giai cấp ấy ý thức về ịa vị và yêu cầu của mình, ý thức về điều kiện ể tự giải pHONG, đó thật sự là sứ mệnh thiết thân của cuuộc ời ôi ôn. Đấu tranh là hành động tự nhiên của mác. Và mác đã ấu tranh một cach say sưa, kiên cường và Có kết quả […] dẫn ến sự xuất hi hội Liên hiệp công nhân quốc tế ại […], ấy chính là sự nên đều lấy làm tự nào, thậm chí dù cho người đó không làm gì thêm nữa.

Đó là lý do vì sao mác là người bị căm ghét nhiều nhất và bị vu khống nhiều nhất trong thời đại của ông. Các Chính Phủ – Cả Chuyên chến lẫn cộng hoà – ều trục xuất ông, bọn tư sản – cả bảo thủ lẫn dân chủc cực đoan – ều thi nhau vu không và nguyền rủa or ông. Mác đã Gạt Sang Một Bên Tất Cả Những Thứ đó, Coi NHư Cái Mạng nhện vướng chân, chẳng thèm ếm xỉa, và chỉ đá lại khi thấy hết sức cần thiết mà thôi. Và ông đã mất đi, Hàng triệu người cộng sự cach mạng với ông khắp châu âu và châu mĩ, từ những hầm mỏ xi-bia ônhhnhnh, and ônhhnhnh, and ônknhnh, and vênhhnh, and ônhhnh, and vênhhnh, and ônknh, and vênknh, and vênknh, and vênknh, and vênknh, and vênknh, and vênkn. , và tôi có thể mạnh dạn nói rằng ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng he chưa chắc he đã có một kẻ thù riêng nào </ cả.

tên tuổi và sự nghiệp của ông đời đời sống mãi!

soạn văn ba cống hiến vĩ đại của các mác chi tiết

me. tác giả

phri -đrích ăng-ghen (1820-1895) là nhà triết học người ức, bạn thn thiết của mác và là nhà hoạt ộng cách mạng nổi tiếng caje cotel p>

ii. tác phẩm

1. xuất xứ

– Trong Bài Này, ông đã đánh Giá Cao cống hiến a lớn của mác và biểu lộ tình cảm tiếc thương của những người cộng sản trước tổn thất to land ớng bù.

– tên bài do người bien soạn đặt.

2. bố cục

gồm 3 phần:

 • phần 2: tiếp theo đến “cho người đó không làm thêm gì nữa”: những cống hiến to lớn của mác với cuộc sống nhân loại.
 • phần 3: còn lại: thể hiện nỗi tiếc thương vô hạn của nhiều người dân thế giới trước sự ra đi của mác.
 • 3. tóm tắt

  các mác – một trong số những nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại đã ngừng suy nghĩ. Ông đã để lại ba cống hiến vĩ đại với cuộc sống của nhân loại: tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người; Tìm ra quy luật vận ộng riêng của pHương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó ẻẻ ra – quy luật giá trị thặng dư. cống hiến vĩ đại nhất của mác là sự kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, biến lý thuyết cách mạng khoa học thành mành. trong cuộc đời của mình, ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng he chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả. tên tuổi và sự nghiệp của các mác vẫn con sống mãi.

  iii. Đọc – hiểu văn bản

  1. thời gian, không gian mác đã vĩnh biệt cuộc đời

  – thời gian: chiều ngày 14 tháng 3, vào lúc ba giờ kém mười lăm phút.

  – không gian: trên chiếc ghế bành.

  – cách diễn đạt giàu hình ảnh về cái chết của các mác: “ngừng suy nghĩ”, “ngủ thiếp đi”, “giấc ngủ nghìn thu”.

  => cách nói giảm nói tránh.

  Tham khảo: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

  – hệ quả trước sự ra đi của các mác:

 • “nỗi trống vắng” cho toàn nhân loại.
 • 2. những cống hiến vĩ đại của các mác

  – các mác cho rằng áp dụng khoa học vào thực tế, biến lý thuyết thành hành động trong thực tiễn – đây chính là cống hiếac ục.</c máp c.</c

  => những cống hiến vĩ đại, tầm cỡ của các-mác đối với lịch sử nhân loại.

  3. nỗi tiếc thương vô hạn của nhiều người dân thế giới trước sự ra đi của mác

  – Hàng Triệu, Hàng Triệu with NGườI, từ những cộng sự cach mạng ến những người công nhân trên khắp thế giới ều “tôn kính, yêu mến và khóc thương ông ông ô

  – ăng-ghen khẳng ịnh rằng các mác mác mác có có thể có nhiều kẻ ịch nhưng chưa chắc đã có một k. p>

  => khẳng định giá công lao to lớn của các mác.

  soạn văn ba cống hiến vĩ đại của các mác ngắn gọn

  me. trả lời câu hỏi

  câu 1. bài điếu văn này có thể chia làm mấy phần? nội dung chính của từng phần.

  gồm 3 phần:

  câu 2. nêu những đóng góp to lớn của mác khiến ông trở thành “nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhđ tưng

  – các mác cho rằng áp dụng khoa học vào thực tế, biến lý thuyết thành hành động trong thực tiễn – đây chính là cống hiếac ục.</c máp c.</c

  => những cống hiến vĩ đại, tầm cỡ của các-mác đối với lịch sử nhân loại.

  câu 3. Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh tầng bậc (còn gọi là biết). biện pháp ấy đã được thể hiện như thế nào trong bài điếu văn?

  Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh tầng bậc (còn gọi là biện pháp tăng tiến): cống hiến sau lớn lao hơn cống hiến trước.

  • then sánh với một nhà bác học khác: giống như đác-uyn đã tìm ra quy luận phát triển thế giới hữu cơ, mác đã tìm ra quy phác-lot
  • dùng cách nói: “nhưng không chỉ có thể…”
  • ăng ghen sử dụng các cụm từ như: “nhưng không phải chỉ có thôi, nhưng ấy hoàn toàn không phải là đu chủ yếu ở mác, ớm vung nin.

   – thái độ kính trọng, đề cao nhằm ca ngợi và tôn vinh những cống hiến của các mác.

   – bộc lộ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của một con người vĩ đại.

   câu 5. có mộn tht kà” /p>

   – “kẻ đối địch”: tầng lớp tư bản, những kẻ bóc lột người lao động. họ đã bị các mác bóc lột vạch trần bản chất nên cảm thấy sợ hãi, căm ghét ông.

   – “Chưa chắc đã có một kẻ thù riêng”: với mục đích cao cả, mọi cống hiến của ông ều là ểể vạch trầcn bản chất của giai cấp tư sản, bảo vệ giai cấp v.

   iii. luyện tập

   câu 1. nêu cảm nghĩ của anh chị về những đóng góp của mác đối với nhân loại.

   những đóng góp của các mác đối với nhân loại:

   – Đó là tài sản chung vô giá, không chỉ là lí luận mà còn áp dụng được vào thực tiễn.

   – phục vụ cho lợi ích của con người chứ không dành cho bất kì một cá nhân nào.

   Đang xem: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh: Cán bộ chủ chốt cần đủ năng lực, phẩm chất

   câu 2. lập dàn ý của bài điếu văn.

   gợi ý:

   1. mở bài:

   – giới thiệu về tác giả, tác phẩm

   – khái quát nội dung chính của tác phẩm

   2. what’s up

   a. thời gian, không gian mác đã vĩnh biệt cuộc đời

   – thời gian: chiều ngày 14 tháng 3, vào lúc ba giờ kém mười lăm phút.

   – không gian: trên chiếc ghế bành.

   – cách diễn đạt giàu hình ảnh về cái chết của các mác: “ngừng suy nghĩ”, “ngủ thiếp đi”, “giấc ngủ nghìn thu”.

   => cách nói giảm nói tránh.

   Tham khảo: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

   – hệ quả trước sự ra đi của các mác:

  • “nỗi trống vắng” cho toàn nhân loại.
  • b. những cống hiến vĩ đại của các mác

   – các mác cho rằng áp dụng khoa học vào thực tế, biến lý thuyết thành hành động trong thực tiễn – đây chính là cống hiếac ục.</c máp c.</c

   => những cống hiến vĩ đại, tầm cỡ của các-mác đối với lịch sử nhân loại.

   c. nỗi tiếc thương vô hạn của nhiều người dân thế giới trước sự ra đi của mác

   – Hàng Triệu, Hàng Triệu with NGườI, từ những cộng sự cach mạng ến những người công nhân trên khắp thế giới ều “tôn kính, yêu mến v à khóc thương ông ông ông ô

   – ăng-ghen khẳng ịnh rằng các mác mác mác có có thể có nhiều kẻ ịch nhưng chưa chắc đã có một k. p>

   => khẳng định giá công lao to lớn của các mác.

   3. kết bài

   – khẳng định lại giá trị của tác phẩm “ba cống hiến vĩ đại của các mác”.

   – cảm nhận về tác phẩm trên.

   Tham khảo: TranS Phần mềm học trực tuyến miễn phí

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button