Về việc ôn thi ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B

Tên file: TB_đào-tạo-Ngoại-ngữ-tiếng-Anh-trình-độ-B.docx
Tải về

Căn cứ Công văn số 3104/UBND-VX ngày 11/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Nhằm trang bị kiến thức ngoại ngữ tốt nhất cho đội ngũ viên chức, nhân viên đồng thời là điều kiện để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển loại kế toán trên địa bàn thị xã Thuận An.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An mở lớp ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B cụ thể như sau:

  1. Ôn tập thi ngoại ngữ: Tiếng Anh

2.Trình độ đào tạo: Chứng chỉ B

  1. Đối tượng:

Tất cả công chức, viên chức, nhân viên đang công tác trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

  1. Thời gian học của các lớp:

– Từ 18 giờ đến 21 giờ các buổi tối 2-4-6 và cả ngày thứ bảy (50 tiết)

  1. Học phí:

Học phí: 1.700.000 đồng/học viên/khóa (bao gồm học ôn thi và lệ phí thi)

  1. Địa điểm học: Phòng GDĐT thị xã Thuận An
  2. Địa điểm thi: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ – Ngoại ngữ – tin học tỉnh Bình Dương.
  3. Thời gian khóa học:

Khai giảng lúc 18 giờ ngày 13/8/2018. Dự kiến ngày thi 31/8/2018

  1. Thời gian đăng ký: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/8/2018
  2. Địa điểm đăng ký và đóng học phí: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An./.