Thông báo đóng tiền học phí học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

Đề nghị các đơn vị có công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đóng học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trong ngày hôm nay (23/05/2018 gặp trực tiệp đồng chí Hòa TCCB, khi đi mang tiền chẵn tờ 500.000 đồng)./.