Lịch làm việc từ ngày 30/07/2018 đến ngày 04/08/2018

Tên file: TUAN-31.doc
Tải về

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 31 – Từ 30/07/2018 đến ngày 04/08/2018)

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (30/07/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thanh Vũ dự họp thiết kế xây dựng trường THPT Lý Thái Tổ, TH Thuận Giao 2 tại phòng họp 2 – HT UBND thị xã Thuận An.

Chiều

Thứ Ba (31/07/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự sơ kết 06 tháng công tác quân sự tại BCHQS thị xã Thuận An.
Chiều

13h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng dự sơ kết 06 tháng công tác BVC, DLXH tại phòng họp 1 – HT thị ủy Thuận An.

16h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng dự họp mặt chia tay (hưu) Đ/c Vân – Phó Chánh văn phòng UBND thị xã Thuận An
Thứ Tư (01/08/2018)

Sáng

8h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hòa, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Trầm Thị Thanh Tâm dự công tác bàn giao thủ quỹ tại Phòng GDĐT

Chiều

13h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp BCĐ ĐSVH tại Hội trường A – UBND thị xã
Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự công tác hội thẩm tại TAND thị xã Thuận An.

Thứ Năm

(02/08/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự tổng kết năm học của Bộ GDĐT tại hội trường A – UBND tỉnh Bình Dương.
Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng  nghe thời sự tại BCHQS thị xã Thuận An
Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự tiếp xúc cử tri tại phường Bình Chuẩn

Chiều

13h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự công tác hội thẩm tại TAND thị xã Thuận An.
Thứ Sáu (03/08/2018) Sáng 7h30 Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự sơ kết 06 tháng ATGT, TTĐT tại Hội trường A – UBND thị xã Thuận An
Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng triển khai Bồi dưỡng thường xuyên tại trường THCS Trần Đại Nghĩa (Nội dung 1)

Chiều

13h30

Họp CBCC tại phòng GDĐT (mời các Đ/c  là cán bộ chi viện)

Thứ bảy (04/08/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng triển khai Bồi dưỡng thường xuyên tại trường THCS Trần Đại Nghĩa (Nội dung 1)

Chiều

                                              Thuận An, ngày 30 tháng 07 năm 2018

                                                         TRƯỞNG PHÒNG

                                                             (đã ký)

                                                         Huỳnh Thị Mỹ Ngân