Lịch làm việc từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018

Tên file: TUAN-44.doc
Tải về

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 44 – Từ 29/10/2018 đến 03/11/2018)

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (29/10/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự lớp tập huấn của Ban tuyên giáo thị ủy tại TTBDCT thị xã Thuận An
Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Hoàng Thị Vĩnh Phú dự kiểm tra công tác GDMN tại thị xã Thuận An cùng với đoàn công tác của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương. Ngày 29 – 30/10/2018

Chiều

14h00

Thứ Ba (30/10/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng tham dự công tác kiểm tra Trường đạt Chuẩn quốc gia tại trường THCS Lạc An huyện Bắc Tân Uyên.

Chiều

14h00

Đ/c Từ Minh Hòa, Đ/c Trần Huỳnh Minh Trí tham dự công tác thi Giáo viên giỏi cấp THCS tại trường THCS Trịnh Hoài Đức. Ngày 30/10/2018, ngày 01 – 02/11/2018

Thứ Tư (31/10/2018)

Sáng

8h00

Tập huấn cổng thông tin điện tử ePortal tại Phòng GDĐT (27 trường MNMG công lập và THCS)

Chiều

13h30

Tập huấn cổng thông tin điện tử ePortal tại Phòng GDĐT (24 trường Tiểu học)

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng , Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng tham dự công tác bàn giao văn thư giữa Đ/c Lê Thị Thu Hồng với Đ/c Trầm Thị Thanh Tâm tại Phòng GDĐT.

Thứ Năm

(01/11/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến kiểm tra hồ sơ công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia tại trường MN Bình Hòa.
Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng họp tổ mạng lưới chuyên môn khối Tiểu học tại Phòng GDĐT.

Chiều

14h00

Đảng viên cơ quan Phòng GDĐT họp chi bộ.

Thứ Sáu (02/11/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng tập huấn công tác đánh giá chuẩn HT và GV tại phòng GDĐT. Cả ngày
Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến kiểm tra hoạt động giáo dục tại một số trường mầm non ngoài công lập.

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng, Đ/c Lê Thị Thu Nguyệt dự lễ tri ân theo thư mời của công ty Tài Tài tại TPHCM

Thứ bảy (03/11/2018)

Sáng

Chiều

                                                                                                       

                                                                 Thuận An, ngày 29 tháng 10 năm 2018

                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                    (đã ký)

 

                                                                              Huỳnh Thị Mỹ Ngân