Lịch làm việc từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ 28/10/2019 đến 02/11/2019)

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (28/10/2019)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

14h00

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng tiếp xúc cử tri tại phường An Phú.

 

15h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng làm việc với bộ phận an ninh tại công an thị xã Thuận An.

 

Thứ Ba (29/10/2019)

Sáng

7h30

Lãnh đạo Phòng GDĐT dự trực tuyến về an ninh mạng tại UBND thị xã.

 

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng tham dự công tác tuyên giáo tại LĐLĐ thị xã.

 

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến kiểm tra tại các trường MNMG ngoài công lập theo kế hoạch.

 

Chiều

13h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp trực tuyến KTXH tại Hội trường 1 – UBND thị xã.

 

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng kiểm tra công tác chuẩn bị diễn đàn “Ngành giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân” tại trường TH An Phú.

 

Thứ Tư (30/10/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Trầm Thị Thanh Tâm thực hiện hồ sơ công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

 

8h00

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng dự lễ khai mạc Giải cầu lông tại Sở GDĐT cũ.

 

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến kiểm tra công tác thành lập nhóm trẻ mới tại phường Bình Hoà.

 

Chiều

13h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự tiếp xúc cử tri tại phường Bình Chuẩn.

 

 

14h00

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng kiểm tra Hội trường công tác chuẩn bị diễn đàn “Ngành giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân” tại trường TH An Phú.

 

Thứ Năm

(31/10/2019)

Sáng

7h00

Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDĐT dự diễn đàn “Ngành giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân” tại trường TH An Phú.

 

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng, Đ/c dự triển khai hội thi KHKT tỉnh Bình Dương tại trường THPT Võ Minh Đức.

 

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Trầm Thị Thanh Tâm tiếp tục thực hiện hồ sơ công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

 

Thứ Sáu (01/11/2019)

Sáng

7h30

Họp BGH các trường THCS tại hội trường Phòng GDĐT.

 

Chiều

14h00

Đảng viên họp chi bộ tại Phòng GDĐT.

 

Thứ bảy (02/11/2019)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 27 tháng 10 năm 2019

                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                      (đã ký)

 

 

 

                                                                                 Huỳnh Thị Mỹ Ngân