Lịch làm việc từ ngày 24/09/2018 đến ngày 29/09/2018

Tên file: TUAN-39-1.doc
Tải về
Tên file: TUAN-39.doc
Tải về

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 39 – Từ 24/09/2018 đến 29/09/2018)

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (24/09/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Thái Văn Trung – Phó  trưởng phòng dự họp đột xuất của HĐND thị xã Thuận An tại Hội trường A – UBND thị xã.

Chiều

14h00

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Văn Út duyệt nội dung báo cáo đầu năm học 2018 – 2019 tiếp đoàn thanh tra của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương.
Đ/c Thái Văn Trung – Phó  trưởng phòng làm việc với đài truyền thanh thị xã Thuận An, nội dung thực hiện ATGT của CBCCVC và học sinh tại các trường trực thuộc.

Thứ Ba (25/09/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó  trưởng phòng dự học lớp An ninh Quốc phòng (đối tượng 3) tại trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

Ngày 25 và 26/09/2018

Chiều

14h00

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Hoàng Thị Vĩnh Phú dự khảo sát cùng với Hội LHPN tỉnh Bình Dương tại các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn thị xã.

Thứ Tư (26/09/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Hoàng Thị Vĩnh Phú dự khảo sát công tác thực hiện bán trú tại các trường MN (theo kế hoạch của UBMTQ Việt Nam thị xã Thuận An).

Ngày 26 và 27/09/2018

Chiều

14h00

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thanh Vũ họp công tác tại Phòng họp 2 – UBND thị xã Thuận An (Đ/c Vũ thực hiện báo cáo bằng văn bản).

Thứ Năm

(27/09/2018)

Sáng 7h00
Chiều

14h00

Thứ Sáu (28/09/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó  trưởng phòng dự lễ tuyên dương HSG năm học 2017 – 2018 tại Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều

Thứ bảy (29/09/2018)

Sáng

Chiều

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 24 tháng 09 năm 2018

                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                  (đã ký)

   

                                                                             Huỳnh Thị Mỹ Ngân