Lịch làm việc từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019

                                                    LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019)

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (22/4/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Nguyễn Bảo Khuyên tiếp đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT tại TTGDTX, TTHTCĐ, TTNN-TH trên địa bàn thị xã Thuận An

 

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng tiếp đoàn kiểm tra VSMT của Sở GDĐT Bình Dương tại các trường TH trên địa bàn thị xã Thuận An.

Từ ngày 22 -24/4/2019

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai – Chủ tịch Hội khuyến học dự họp công tác khuyến học năm 2019 tại phường An Phú.

 

Chiều

14h00

 

 

Thứ Ba (23/4/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến họp hiệu trưởng với các trường MNMG trên địa bàn thị xã Thuận An tại trường MN Hoa Cúc 1.

 

 

9h00

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng thẩm định cấp phép công tác bồi dưỡng, ôn tập, bán trú ngoài nhà trường, hè năm 2019 tại phường Bình Chuẩn.

 

Chiều

14h00

 

 

Thứ Tư (24/4/2019

Sáng

7h30

 

 

Chiều

14h00

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng tham dự công tác hội thẩm tại TAND thị xã.

 

 

 

17h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp với cán bộ chủ chốt của thị xã, lấy phiếu tín nhiệm A3 (giai đoạn 2020 – 2025) tại Hội trường thị ủy Thuận An.

 

Thứ Năm

(25/4/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn, Đ/c Nguyễn Văn Út nhận đề thi học kỳ 2 (khối 6, 7 và 8) tại Sở GDĐT Bình Dương.

 

8h00

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng và các trường TH dự giao lưu, học tập công tác bán trú tại thị xã Dĩ An.

 

Chiều

14h00

 

 

Thứ Sáu (26/4/2019)

Sáng

6h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương; Đền Chiến khu Thuận An Hòa.

 

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hòa thực hiện in sao đề thi học kỳ 2.

 

Chiều

14h00

 

 

Thứ bảy (27/4/2019)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật

(28/4/2019)

Sáng

7h30

 

 

                                                                                                       

                                                                 Thuận An, ngày 22 tháng 4 năm 2019

                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                     (đã ký)

 

 

 

                                                                                Huỳnh Thị Mỹ Ngân