Lịch làm việc từ ngày 22/07/2019 đến ngày 27/07/2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ ngày 22/07/2019 đến 27/07/2019)

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (22/07/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó  trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hòa dự công tác bàn giao Hiệu trưởng tại trường TH An Phú 2, TH Thuận Giao, TH An Thạnh, TH Lý Tự Trọng

Cả ngày

Đ/c Lê Thị Thu Nguyệt, Đ/c Nguyễn Thanh Vũ tham dự bồi dưỡng chuyên đề Hội nhập quốc tế tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Thuận An.

 

Chiều

13h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 06 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 tại BCHQS thị xã Thuận An.

 

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Hoàng Thị Vĩnh Phú, Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh chuẩn bị hội trường họp xét thi đua cụm năm học 2018 – 2019.

 

Thứ Ba (23/07/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự sơ kết BCV 06 tháng đầu năm 2019 tại Hội trường 1 – thị ủy Thuận An.

 

Đ/c Thái Văn Trung – Phó  trưởng phòng dự tập huấn kỹ năng phổ biến GDPL tại Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

 

Chiều

14h00

Lãnh đạo, chuyên viên  Phòng GDĐT cùng với Sở GDĐT họp xét thi đua cụm công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 – 2019.

 

Thứ Tư (24/07/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều dự họp thông qua chương trình 10 tại Hội trường 1 – thị ủy Thuận An.

 

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên bậc học THCS tại trường THCS Trần Đại Nghĩa.

Ngày 24 – 25/7/2019

Chiều

14h00

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Phạm Thị Phượng, Đ/c Từ Minh Hòa dự bồi dưỡng chuyên đề Hội nhập quốc tế tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Thuận An.

 

Thứ Năm

(25/07/2019)

Sáng

7h00

Lãnh đạo phòng GDĐT dự lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 tại trường THPT Võ Minh Đức do Sở GDĐT tỉnh Bình Dương tổ chức.

 

Chiều

14h00

 

 

Thứ Sáu (26/07/2019)

Sáng

6h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương.

 

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng kiểm tra công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất tại trường TH Hưng Định và MN Hoa Cúc 1.

 

Thứ bảy (27/07/2019)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 20 tháng 07 năm 2019

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                      (đã ký)

 

 

 

                                                                                  Huỳnh Thị Mỹ Ngân